Hvordan ivareta kvalitet på eksisterende bygg og li4 om Rehab TEK. FREDRIK HORJEN , Store/ell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ivareta kvalitet på eksisterende bygg og li4 om Rehab TEK. FREDRIK HORJEN 05.04.2013, Store/ell"

Transkript

1 Hvordan ivareta kvalitet på eksisterende bygg og li4 om Rehab TEK FREDRIK HORJEN , Store/ell

2 Disposisjon 1. Hva eier vi og hva koster det? 2. Hvordan ivaretar vi kvaliteten i egne bygg? 3. Hva gjør myndighetene for å ivareta kvaliteten i eksisterende bygg? 4. Hva gjør DiBK? 5. Hva skjer med Rehab TEK? 2

3 1. Hva eier vi? Eksisterende bygningsmasse 2011 Offentlige bygg: 9 kvm per innbygger Bolig: 50 kvm per inn bygger Næringsbygg: 17 kvm per innbygger 3

4 Spørsmål Nl salen: Hånden i været Nl de som 1. eier sin egen bolig 2. leier ut bolig 3. eier hy4e 4

5 Kvm per innbygger. Når der det nok? , ,6 1,78 1, Nye Eksisterende 40 73,28 75,

6 Hva koster det? , ,6 1,78 1, Nye Eksisterende 40 73,28 75,

7 Hva koster en kvm per år? kr per kvm i energi/oppvarming kr per kvm i renhold kr per kvm i vedlikehold kr per kvm i renter og avdrag kr per kvm i oppgradering SUM mellom 1000 og 3000 kr per kvm per år 7

8 Kr per innbygger. Når der det nok? , ,6 1,78 1, Nye Eksisterende 40 73,28 75,

9 Hva koster det 2? 1500 kr per kvm per år ganger 400 mill kvm = 600 mrd kr år 33 % av alle bedriyer i Norge er BAE bedriyer 13 % av total omsetning i norsk næringsliv 9

10 Hvor gode eiere er vi 1? Hånden i været Nl de som 1. har ha4 vannskader i egen bolig?

11 Spørsmål Nl salen: Hånden i været Nl de som 1. har opplevd de som har har ha4 vannskader i egen bolig 11

12 Hvor gode eiere er vi 2? Hånden i været Nl de som 1. har regelmessig kontroll av El- anlegget 2. vet at de har en god brannvarsling 3. snur brannslukkingsapparatet regelmessig

13 Spørsmål Nl salen: Hånden i været Nl de som 1. vet at de har en god brannvarsling 2. har kontrollert El- anlegget siste året 3. snur brannslukkingsapparatet regelmessig 13

14 Hvor gode eiere er vi 3? Mugg, sopp, råte, Dårlig renhold Kald trekk Dårlig vennlasjon Radon

15 Spørsmål Nl salen: Hånden i været Nl de som har 1. målt radon i egen bolig 2. målt CO2 på soverommet 15

16 Hvor gode eier er vi 4? Hånden i været Nl de som 1. vurderer å gjøre Nlpasninger i egen bolig med tanke på alderdom og uførhet 2. har gjort gjort Nlpasninger i egen bolig med tanke på alderdom og uførhet

17 Spørsmål Nl salen: Hånden i været Nl de som 1. vurderer å gjøre Nlpasninger i egen bolig med tanke på alderdom og uførhet 2. har gjort gjort Nlpasninger i egen bolig med tanke på alderdom og uførhet 17

18 Hvor gode eiere er vi 5? Hånden i været Nl de som har 1. energimerket boligen 2. har installert varmepumpe

19 Spørsmål Nl salen: Hånden i været Nl de som 1. energimerket boligen 2. har installert varmepumpe 19

20 Grønn strategi. God drift og vedlikehold. Oppgradering etter 30 år. Lønnsomt og trivelig. 60 år 20år 30år 40år 0år Nybygg Økende krav til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet samt standard og komfort. Rød/gul strategi: Dårlig drift og vedlikehold. Brannslukking og forfall krever hyppig rehabilitering. Dyrt og utrivelig.

21 God driy og vedlikehold forlenger levenden på materialer og løsninger Tak papp/stein Y4ervegg tre/mur Vinduer tre/ aluminium Bad Kjøkken Planløsning Gulv Elanlegg VenNlasjonsanlegg Røranlegg Heis 21

22 Eieren den sentrale beslutningstakeren Kjenner sine bygg Kjenner sin økonomi Kjenner brukerne/leietakerne Ønsker lavere driyskostnader og høyere markedsverdi Er uprofesjonell men monvert Hvordan hjelpe eierne? 22

23 Gode bygg å være i. Hvordan heve allmennkunnskapen Nl eiere, brukere og forvaltere? Helse Miljø Sikkerhet Tilgjengelighet 23

24 3. Hva gjør myndighetene for å ivareta kvaliteten i eksisterende bygningsmasse? , Sted, tema

25 Hva bestemmer utskiying /rehabilitering/ ombygging? LeveNd Nl materiale/løsning utløpt Materiale/løsning lite hensiktsmessig for eier, bruker/leietaker/forvalter Nye behov/umoderne materialer/løsninger Offentlige krav Økonomi kost/ny4evurderinger Samle opp (gjøre flere Nng samndig) 25

26 Hva styrer eiers avgjørelser? Lønnsomhet: Lavere driyskostnader høyere verdi Bruker/leietakers ønsker/høyere bruksverdi Kompetanse Nl eier, bruker, forvalter Økonomiske stø4eordninger Regelverk Anbefalinger fra rådgivere/leverandører 26

27 Hvordan prioriterer vi som eiere når vi skal rehabilitere våre bygninger? Brann og EL- sikkerhet for egen bygning? Helse, miljø og sikkerhet for brukere/leietakere? Universell Nlgjengelighet for brukere? Redusere energiforbruk? Ivaretar eier samfunnets interesser i sine prioriteringer? Hvordan kan det offentlige påvirke prioriteringene? 27

28 DET OFFENTLIGE Storting Regjering Departementene Direktorat/tilsyn Fylkene Kommunene DET SIVILE SAMFUNN Det offentlige påvirker verdikjeden med: Det store bildet Økonomisk støpe, kompetansehevende Qltak, regelverk og Qlsyn Vaktmester 600 mrd kr per år Byggherre Forvalter Eier Bruker Verdikjeden

29 Regelverk 29

30 Regelverk (EU- direknver) 30

31 Økonomiske virkemiddel 31

32 Kompetanse, innovasjon, informasjon 32

33 33

34 4. Hva gjør DiBK? Ikke bare byggesak Eiendomsforvaltning, satsing siden 2005 Større fokus på helheten, bygg fra vugge Nl grav, livsløpsperpeknvet 34

35 35

36 Hvordan virker virkemidlene? Er eierne kjent med si4 ansvar i forhold Nl gjeldende regelverk? Har eier etablert et system for kartlegging og rapportering av Nlstand og risiko? (InternkontrollforskriYen) Oppleves regelverket som fornuyig, overkommelig, lønnsomt? Hvordan virker virkemidlene? 36

37 Hvordan virker virkemidlene? På uprofesjonelle eiere/brukere/leietakere Vanskelig å holde oversikt = lovløse Nlstander? Bidrar Nlsyn Nl varig forbedring eller fortse4er aktørene som før? I hvilken grad foretas taknske valg av materialer og løsninger for å unngå regelverkskrav og oppnå stø4e? I hvilken grad bidrar virkemidlene Nl sin hensikt? 37

38 Er det mulig å gjøre regelverket om Nl noe som oppleves som: 1. FornuYig? 2. Overkommelig? 3. Lønnsomt? 4. Kompetansehevende? Ja Ja Ja Ja 38

39 39

40 Samlet Nlsynsmyndighetene i et Nlsynsforum for byggkvalitet 40

41 Alt regelverk for eksisterende bygg på e4 sted 41

42 Kommunikasjonsplaiorm for eier, bruker, forvalter og Nlsynsmyndigheter Oversikt gir grunnlag for å prioritere Nltak ved rehabilitering. Bidrar Nl økt kompetanse hos eier, bruker og forvalter

43 SystemaNsk forbedring fra år Nl år

44 44

45 Erfaringer 1. Behov for samordning Mange parallelle regelverk, Nlsyn og stø4eordninger Mye overlapp Behov for samordning/koordinering Samordning nødvendig grunnlag for forenkling 45

46 Erfaringer 2. Hvordan få gode regler? De som skal e4erleve et regelverk bestemmer om regelverket er fornuyig, overkommelig og lønnsomt. Dersom regelverket oppleves om ufornuyig, uoverkommelig og ulønnsomt vil mange søke å omgå regelverket Dårlig regelverk svekker Nlliten Nl det offentlige Godt regelverk krever gode prosesser med de som skal e4erleve og håndheve et regelverk. Høring ikke nok! 46

47 Eierforum for byggkvalitet NHO KA NE Huseienes Landsforbund NBBL FAD HD KS 47

48 Etablering av brukerforum LO YS Unio Akademikerne NITO Elevorganisasjonen Foreldreutvalg for grunnskolen Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Leieboerforeningen 48

49 5. Li4 om Rehab TEK TEK 10 LITE EGNET VED REHABILITERING , Sted, tema POLITISK ØNSKE OM ENERGIEFFEKTIVISERING OG UNIVERSELL UTFORMING VED REHABILITERING

50 Li4 om Rehab TEK Historikk Pbl avgrensning / virkeområde, begrensninger iy byggesaksbehandling RehabTEK, hva er problemet, hva skjer? 50

51 Historikk 1997 TEK gjelder ved rehabilitering Nybyggkrav vanskelig å gjennomføre ved rehabilitering Proposisjon trådte i kray Lov : For å sikre hensiktsmessig bruk av eksisterende byggverk og unngå urimelige kostnader, kan departementet gi forskri:er om hvilke krav som gjelder ved <ltak på eksisterende byggverk. 51

52 Eksisterende bygg pbl 31-2 Første ledd: alle nybyggkrav gjelder Nltaket Andre ledd: kommunen kan kreve at andre deler av bygget oppgraderes (helse/miljø/sikkerhet) Fjerde ledd: kommunens mulighet for å lempe på nybyggkrav for Nltak på eksisterende bygg Femte ledd: forskriy om krav Nl arbeid på eksisterende bygg (RehabTEK) 52

53 Vilkår for kommunen kan: Plan- og bygningsloven 31-2 oerde ledd - når det ikke er mulig å Nlpasse byggverket Nl tekniske krav - uten uforholdsmessige kostnader - dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig - og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk 53

54 Pbl ledd Kommunen kan gi Nllatelse Nl bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å Nlpasse byggverket Nl tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan snlle vilkår i Nllatelsen. Departementet kan gi forskriyer som nærmere regulerer kommunens adgang Nl å gi Nllatelse e4er leddet her. 54

55 Livsløp Nybygg, FDV, ombygg, rehab, riving TEK 10 Rehab TEK

56 Pbl - avgrensninger Søknadsplikten 20-1 Krav gjelder Nltaket Tilsyn innnl 5 år e4er ferdiga4est Pålegg, kun relevant for krav som påviselig ikke er oppfylt (unntak 31-4 bevaringsverdi) Krav: på søknadsndspunktet DriYskrav: heis og tekniske installasjoner 56

57 FDV- dokumentasjon i pbl Krav om overlevering av relevant dokumentasjon fra prosjektet, som skal gi eier grunnlag for forvaltning,driy og vedlikehold av bygget (og utvikling, og riving) Ved ferdiga4est Ansvarlig søker skal samle og overlevere Ansvarlige foretak har ansvar for å avgi dokumentasjon for si4 ansvarsområde 57

58 Rehab- TEK upordring MulNconsult/Asplan- Viak Når bygningseier er i modus for investering, hvordan bidra Nl at investeringen hever kvalitet på områder som både er samfunnsmessig nyrg, og privatøkonomisk lønnsomt 58

59 Arbeider som ikke omfa4es av Nltaksbegrepet 1 utskiying av e4 eller noen vinduer, utskiying av deler av kledning, omlegging av deler av tak (herunder utskiying av all takstein), utskiying av inngangsdør, mindre innvendige ombygginger, herunder flyrng og oppføring av le4vegger, 59

60 Arbeider som ikke omfa4es av Nltaksbegrepet 2 mindre rørleggerarbeider, som utskiying av armaturer og rør. Tiltak som er omfa4et av Nltaksbegrepet e4er 20-1 er bl.a.: Nlbygg og påbygg, vesentlig reparasjon og ombygging, herunder hovedombygging, bruksendring, som omfa4er endret bruk fra kjeller/loy (Nlleggsdel) Nl boareal (hoveddel) 60

61 Lysbilde eksempler Kan sløyfes mht Nd, men vil være nyrg å vite, kanskje enkle eksempler, og henvisning Nl dok (brev og rundskriv) 61

62 Pbl ledd ( ): For å sikre hensiktsmessig bruk av eksisterende byggverk og unngå urimelige kostnader, kan departementet gi forskri:er om hvilke krav som gjelder ved <ltak på eksisterende byggverk. 62

63 Rehab TEK - hva skjer? Varslet om forskriyer i lovprop ( ) KRD utreder og kartlegger (MulNconsult rapport desember 2012) Andre lands løsninger (Sverige og Danmark) DiBK, rådgiver for KRD utreder og kartlegger 63

64 ingen enkel sak Interessekonflikt: hvilke hensyn skal være førende? Ulike kravsområder krever ulike løsninger (7 kravsområder) Ulike Nltak krever ulike løsninger Mange typer Nltak skal vurderes Ø Antall kombinasjoner blir mange Ø Overordnet polinsk føring om forenkling 64

65 Kravsområdene Kap 10. Konstruksjonssikkerhet Kap 11. Brann Kap 12. Planløsning Kap 13. Miljø og helse Kap 14. Energi Kap 15. Innstallasjiner og anlegg 65

66 Kartlegging for hvert kravsområde: Hvor stort er problemet? Hva ivaretar eier av seg selv? Hva ivaretar annet regelverk (Ikke Pbl) for eksisterende bygg? Hvilke stø4eordninger bør vurderes? Hva kan gjøres for å heve kompetanse/ informasjon informasjon Nl bygningseier? 66

67 Dialog med berørte parter i 2013 Etablering av dialog og innhente erfaringer Eier og forvalterforum Brukerforum Tilsynsforum (øvrige regelverk) NKF byggesak 67

68 Gode ideer mo4as Kommunenes erfaringer med håndheving av dagens bestemmelser Vi vil gjerne ha informasjon om både upordringer og løsninger Noen kommuner har laget egne retningslinjer send de Nl 68

69 Ønsket framqdig situasjon: Fremragende eiere, brukere, forvaltere, byggherrer og myndigheter Nåværende situasjon Middelmådige eiere, brukere, forvaltere, byggherrer og myndigheter 69

70 Takk for oppmerksomheten TEK 10 LITE EGNET VED REHABILITERING , Sted, tema POLITISK ØNSKE OM ENERGIEFFEKTIVISERING OG UNIVERSELL UTFORMING VED REHABILITERING

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger?

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Problemstilling Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det

Detaljer

1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok

1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok 1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8 2 DiBK. DET OFFENTLIGE Matrikkel Byggesak

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK0-krav Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant byggesaksbehandlerne i kommunene i oktober-november 0, på oppdrag for Direktoratet

Detaljer

Prop. L. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. L. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Kommunal- og regionaldepartementet Prop. L (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) (byggesaksdelen) Tilråding

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen 2004, Sted, tema 2 2006 3 4 DET OFFENTLIGE Eiendomsforvaltning

Detaljer

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid BYGGNETT En strategi for fremtidens digitale byggsektor Brukerretting Selvbetjening Samhandling Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid 1 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleie av bolig, søknadsplikt og krav KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleieboliger 2 Bustadsmeldinga byggje bu - leve Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Vedlegg til Strategiplan for NBBL. Interessepolitisk program for NBBL

Vedlegg til Strategiplan for NBBL. Interessepolitisk program for NBBL Vedlegg til Strategiplan for NBBL Interessepolitisk program for NBBL Om programmet og bakgrunnen for det Dette programmet vil være retningsgivende for NBBLs interessepolitiske arbeid og tar utgangspunkt

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer