Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?"

Transkript

1 Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet for byggkvalitet tilbyr lokale kurs!

2 Hva er universell utforming? Universell utforming betyr at produkter og omgivelser utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Hovedløsningen i de fysiske forholdene, skal være universelt utformet slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Krav til universell utforming I den nye plan-og bygningsloven er det gitt krav til universell utforming både i lovens formålsparagraf, i lovens plandel og i bygningsdelen. Plan- og bygningsloven gir lovbestemmelser om universell utforming av uteområder åpne for allmennheten, byggverk for publikum og arbeids bygning. Reglene gjelder også ved søknads pliktige tiltak i eksisterende bebyggelse. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er det gitt krav om at offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten aktivt og målrettet skal arbeide for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. KOMPETANSEPROGRAMMET

3 Behov for et kompetanseløft Videre er det gitt en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Lov om offentlige anskaffelser slår fast at universell utforming og tilgjengelighet tas med i planleggingen av alle offentlige anskaffelser. Kunnskap om universell utforming er nødvendig for å oppnå universelt utformede bolig, bygg og uteområder og kunne forvalte plan- og bygnings loven på en god måte. Ved offentlig innkjøp må både bestillere og leverandører sette seg inn i hvordan det kan stilles krav om universell ut forming i de enkelte tilfeller. Kommunen er en svært viktig aktør Som plan- og bygningsmyndighet er landets kommuner og fylker svært viktige for å nå målet om et universelt utformet Norge. Kunnskap om universell utforming i alle ledd og i alle fag enheter i kommunen vil bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn en god by eller et godt sted å bo og leve.

4 Hva kan vi tilby? Kompetanseløftet i universell utforming innen plan-og bygningslovens virkeområde er fundert på lokale kurs, utdannede kurs instruktører og et webbasert opplærings program om universell utforming. Lokale kurs Kursinstruktørene holder kurs hos de kommunene som ønsker det. Bestll kurs eller ta kontakt med våre kursinstruktører hvis dere ønsker opplæring av politikere og ansatte i deres kommune. Flere kommuner kan også samarbeide og arrangere kurs i fellesskap. Kommunene oppfordres til å være vertskap for kursdagene. Kursinstruktører Direktoratet for byggkvalitet har utdannet 42 kursinstruktører som tilbyr kurs lokalt. Kursinstruktørene dekker geografisk alle fylker i Norge. Kursinstruktørene har gjennomført et firedagers kurs. For bestilling av kurs og kontaktadresse for kursinstruktører, se Opplæringsprogrammet Opplæringsprogrammet er en webapplikasjon utviklet av Høgskolen i Bergen på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (uukurs.dibk.no). Websiden er bygget opp av moduler med forskjellige tema med innhold relatert til kommunen og fylkets oppgaver innen de ulike fag enheter.

5 Modul 1 Introduksjon til universell utforming Modul 2 Lover og forskrifter Modulen gir en innføring i lov- og regelverk samt andre virkemidler som er viktig for realisering av universell utforming. Modul 3 Planlegging Modulen handler om planarbeid og det å kunne planlegge og utvikle byer og tettsteder slik at de blir tilgjengelige og brukbare for alle. Modul 4 Transportsystemet Modulen gir en oversikt over transportsystemet og hvordan ivareta hensynet til ulike brukergrupper i transportsystemet. Modul 5 Friluftsområder Modulen handler om grøntarealer i by- og tettstedsnære områder samt areal i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) i kommuneplanen. Modul 6 Bygg og uteområder Modulen gir en innføring i universell utforming av bygg og tilhørende utearealer. Modul 7 Eiendomsforvaltning Modulen tar for seg drift og vedlikehold av bygninger og utearealer med tanke på å sikre universell utforming.

6 Hvem er kursene for? Kompetanseprogrammet tilbyr kompetanse utvikling om universell utforming for ansatte og politikere i kommunene og fylkene. Målgruppene er politisk og administrativ ledelse; kommunale og fylkeskommunale råd og utvalg, fagenheter med ansvar for bl. a planlegging, byggesak, transportsystemet samt eiendomsforvaltning av bolig, bygg og uteområder,- herunder innkjøp. Å invitere lokale byggherrer, prosjekterende med ansvarsrett og utførende med på kommunens kurs, kan være en god idé. Felles kunnskap kan gi bedre planer, enklere byggesaksbehandling og bedre kvalitet på utførelse. Kostnader Kostnaden for kursinstruktørene dekkes av Direktoratet for byggkvalitet dersom kommune eller fylke ikke selv dekker kostnaden. Utdannede kursinstruktører har inngått avtale med Direktoratet for byggkvalitet om en fast godtgjørelse pr. kursdag.

7 Om Kompetanseprogrammet Opplæringsprogrammet er en del av Kompetanse programmet (K5) om universell utforming for politikere og ansatte i kommuner og fylker innen plan-og bygningslovens virkeområde. Kompetanseprogrammet er et tiltak i Regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet Kommunal- og regionaldepartementet er programansvarlig, Direktoratet for byggkvalitet leder programmet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Husbanken, KS, Deltasenteret, og Miljøvern departementet. Norge universelt utformet 2025 ANSEPROGRAMMET

8 Direktoratet for byggkvalitet Tlf.: Epost: Bestilling av kurs: Webadresse opplæringsmoduler: uukurs.dibk.no

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Temakonferanse i Hasvik 5. november 2009 Bjørg Kippersund, Husbanken region Nord Hammerfest 10. nov. 2009 1 Husbankens oppdrag 2009 Et velfungerende

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling?

Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling? Har deres ansatte gjennomført kurs i arbeidsvarsling? Trafikkeksperten AS tilbyr lovpålagte kurs i arbeidsvarsling. Vårt fagområde er kursvirksomhet og andre tjenester rettet mot arbeidsvarsling etter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer