Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal"

Transkript

1 Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal

2 Universell utforming I! «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee, direktør for W3C, (oppfinner av World Wide Web)

3 Universell utforming II! Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming

4

5

6 Universell utforming III! 7 prinsipp for universell utforming Center for Universal Design ved North Carolina State University

7 Like muligheter for bruk! Gi alle brukergrupper samme muligheter til bruk, alltid like løsninger når det er mulig, likeverdige hvis like ikke er mulig.! Unngå segregering og stigmatisering av brukere.! Muligheter for privatliv, sikkerhet og trygghet skal være tilgjengelig for alle.! Gjøre utformingen tiltalende for alle brukere.

8 Fleksibel i bruk! Muliggjøre ulike valg av metoder for bruk.! Skal tjene både høyre- og venstrehåndsbruk.! Ta hensyn til brukerens nøyaktighet og presisjon.! Muliggjøre tilpasning som samsvarer med brukerens tempo

9 Enkel og intuitiv i bruk! Eliminere unødvendig kompleksitet.! Være i overensstemmelse med brukerens forventninger og intuisjon.! Tjene et vidt spekter av lese-, skrive- og språkferdigheter.! Arrangere informasjonen konsist i forhold til viktighet.

10 Forståelig informasjon! Bruke forskjellige måter (bilde, verbal, taktil/fysisk merking) for en bred presentasjon av essensiell informasjon.! Muliggjøre adekvate kontraster mellom essensiell informasjon og deres omgivelser.! Maksimere lesbarheten av essensiell informasjon.! Muliggjøre kompatibilitet med forskjellige typer teknikker og innretninger

11 Toleranse for feil! Arrangere elementene på en slik måte at en minimaliserer farer og feil; mest brukte elementer, mest tilgjengelige; farlige elementer elimineres, isoleres eller skjermes.! Sørge for advarsel om farer og feil.! Sørge for anordninger for feilsikkerhet.! Ikke oppmuntre til utilsiktede handlinger på områder som krever år våkenhet.

12 Lav fysisk anstrengelse! Tillate brukeren å opprettholde en nøytral kroppsstilling.! Bruke rimelig betjeningsstyrke.! Minimalisere gjentakende handlinger.! Minimalisere vedvarende fysisk kraft.

13 Størrelse og plass for tilgang og bruk! Muliggjøre en klar synslinje til viktige elementer for både sittende og stående brukere.! At det er bekvem rekkevidde til alle komponenter for sittende og stående brukere.! Muliggjøre variasjoner i hånd- og gripestørrelse.! Tilrettelegge nok rom for bruk av hjelpemidler og personlig assistanse.

14

15 Krav! Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava.

16

17 Tilgjengelighetspyramiden

18 Forankring! NOU 2001:22 Fra bruker til borger! ST.MLD 40 ( )! NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet! ST.MLD 17 ( )! OT.PRP 44 ( )! NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

19

20 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

21 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)! Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne! 1. januar 2009

22 Lovens formål! sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle! hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne! bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»

23 DTL - virkeområde! Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter.

24 DTL generell plikt! Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.

25 DTL uforholdsmessig byrde! Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten

26 DTL aktivitetsplikt! Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.

27 11

28 IKT-området! Plikt til universell utforming av IKT Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.

29 Virkeområde! Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.

30 Eksisterende løsninger! For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021.

31 Nye løsninger! som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner! hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten! skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011

32 Innføringstid! tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.

33 Unntak! Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning.

34 Status?

35 DTL - håndheving! Tilsyn med universell utforming av IKT! kan kreve de opplysningene som er nødvendige [ ], samt kreve adgang til IKT-løsninger! kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg

36

37 Prosess

38 Tilnærming Virkeområde Avklare virkeområde for 11 Kartlegge Kartlegge aktuelle standarder Definere Definere standarder Konsekvensvurdere Kartlegge samfunnsmessige konsekvenser

39 Tidslinje for UU av IKT Forskrift (alle løysningar) (nye løysningar)

40 Automater

41 Aktuelle standarder! WCAG 2.0! ATAG 1.0/2.0! WAI-ARIA

42 WCAG 2.0! Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)! 11. desember 2008! Norsk oversetting på

43

44

45

46 Kvalitet på nett

47 Nyttige ressursar Deltasenteret veiledere for tilgjengelige nettsider: Verktøykasse for innkjøpere i offentlig sektor Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder

48 Publikasjoner Bestillingstjeneste for Departementenes publikasjoner

49

50

Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: 15.06.2006

Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: 15.06.2006 Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: 15.06.2006 Bakgrunn Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: etablering

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL

UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL Versjon 1.0 November 2006 Forfatter: Riitta Hellman Bidragsytere: Kristin Fuglerud, Terje Grimstad, Knut Eilif Husa, Geir Melby og Ivar Solheim Karde AS Tellu

Detaljer

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger 1 Innhold 1 Sammendrag... 6 2 Innledning... 8 2.1 Bakgrunn... 8 2.2 Oppdrag... 8 2.3 Nærmere avgrensning av oppdraget... 8 2.4 Gjennomføring...

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle Deltasenteret Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle 30.10.2008 Servicekonferansen 2008 1 Universell utforming Universell utforming

Detaljer

Universelt utformede leiligheter i et markedsførings - perspektiv. Oslo, 1.oktober, 2012

Universelt utformede leiligheter i et markedsførings - perspektiv. Oslo, 1.oktober, 2012 Mona Bjørnstad Et hjem for alle? Masteroppgave Universelt utformede leiligheter i et markedsførings - perspektiv. Oslo, 1.oktober, 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Universell utforming og tilgjengelighet i Skatteetaten

Universell utforming og tilgjengelighet i Skatteetaten Universell utforming og tilgjengelighet i Skatteetaten Prinsipper for arbeidet Dokumenteier: HR-stab, SKD Dato sist endret: Versjon: Gjelder fra: Godkjent av: 09.12.2010 3 25.11.2010 SLG, 25.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Høringsuttalelse: Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger fra

Høringsuttalelse: Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger fra Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) Høringsuttalelse: Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger fra Friends International Support Group 1. Generelt Friends International

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Seniorrådgiver May Schwartz Tema Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudets roller og arbeidsmåte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsvernet

Detaljer

Sammendrag av sak 11/410

Sammendrag av sak 11/410 Vår ref.: Dato: 11/410 18.09.2013 Saksnummer: 11/410 Lovgrunnlag: DTL 9 Dato for uttalelse: 12.11.2012 Sammendrag av sak 11/410 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra X. Klagen gjaldt

Detaljer

Utvikling av nettsted for Bypakke Nedre Glomma

Utvikling av nettsted for Bypakke Nedre Glomma Utvikling av nettsted for Bypakke Nedre Glomma (Bacheloroppgave ITF32012) Forfattere: Eugen Anstensrud, Jon Martin Filberg og Håvard Ramstad Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold, studiested

Detaljer

På sporet til fremtiden!

På sporet til fremtiden! På sporet til fremtiden! Universell utforming 11. Mars 2015 Ski kommune på sporet til fremtiden! Mål: Ski - et fremtidig utstillingsvindu for universell utforming! Overordnede føringer: Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler

Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler Dr. juris Niels Kristian Axelsen, advokat og partner i Ro Sommernes Advokatfirma DA Estate Media konferanse, Oslo,

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR ALLE

TILGJENGELIGHET FOR ALLE TILGJENGELIGHET FOR ALLE HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING I TROMS FYLKESKOMMUNE 2009-2013 Fylkestinget behandlet sak 66/08 i møte 02.12.08 og gjorde følgende vedtak: Fylkestinget vedtar handlingsplan

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Utredning fra utvalg oppnevnt

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland I hvilken grad er universell utforming eller Design for all et førende begrep for politikk og lovgivning i Norge og andre land? Rudolph Brynn

Detaljer

VISTA UTREDNING AS. Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI. Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger

VISTA UTREDNING AS. Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI. Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger Rapport 21. mai 2010 VISTA UTREDNING AS Universell utforming av selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Digitalisering for alle?

Digitalisering for alle? Digitalisering for alle? Ei undersøking om universell utforming av IKT i private og offentlege verksemder Rapport 2014:03 ISSN 1890-6583 Forord Forskrift om universell utforming av IKT-løysingar vart sett

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 LDO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 Norwegian kan ikke endre onlinebooking systemet nå Ombudet har tidligere konkludert med at Norwegian bryter plikten til universell utforming fordi

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

UTFORMING UNIVERSELL. byer, hus og parker for alle. Sigmund Asmervik Institutt for landskapsplanlegging, UMB

UTFORMING UNIVERSELL. byer, hus og parker for alle. Sigmund Asmervik Institutt for landskapsplanlegging, UMB UNIVERSELL UTFORMING byer, hus og parker for alle 1 Sigmund Asmervik Institutt for landskapsplanlegging, UMB Forsidefoto: Sigmund Asmervik Folkeliv på den store plassen, Placa de la Seu, foran den store

Detaljer