Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven"

Transkript

1 Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Felles samling for ressurskommuner og pilotfylker i Kristiansand Kristiansand 31. august 2010

2 Lovgivning om universell utforming Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Bygninger og planlegging (bygninger, boliger, uteområder etc.) IKT (internett, billettautomater, minibanker mv) Utdanning (bygninger, læringsmiljø) Offentlige anskaffelser Alle varer og tjenester til offentlig sektor Transport (tog, busser, skip, infrastruktur mv) 2

3 Likestilling og like rettigheter Fra innledningen til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Vedtatt av generalforsamlingen 2006, ikrafttreden 2008) De forente nasjoners pakt (FN Charteret) Verdenserklæringen om menneskerettighetene og de internasjonale menneskerettskonvensjonene Den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter Verdens handlingsprogram for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i FNs standardregler for like muligheter for mennesker med mennesker med nedsatt funksjonsevne (Vedtatt av FNs generalforsamling i 1993) 3

4 Likestilling og like rettigheter Manneråkutvalget (2001) foreslo blant annet at: Ikke-diskrimineringslov innføres Handlingsplan med tidsfastsatte krav til tilgjengelighet etableres Begrepet universell utforming brukes Syseutvalget (2005) foreslo innholdet i: Diskriminerings- og tilgjengelighetslov 4

5 5 Bærekraftig utvikling

6 Forholdet mellom aldersgruppen og Indien 80 Kina 60 Norden 40 Europa 20 Japan Kilde: Mats Thorslund, Carolinska Institutet/ESA 6

7 Hvorfor universell utforming, ikke tilgjengelighet? Sterkere likestillingskrav Løsninger som er bedre tilpasset omgivelser hvor alle skal bruke dem Høyere gjennomføringsgrad Dynamisk i forhold til mål og utvikling Høyere samfunnsøkonomisk nytte (?) 7

8 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Ot.prp. nr. 44 ( ) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Hovedinnholdet i loven: Diskrimineringsdel (Direkte og indirekte diskriminering, trakassering, gjengjeldelse mv.) Tilgjengelighetsdel med universell utforming Aktivitets- og rapporteringsplikt 8

9 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Tilgjengelighetsdelen Plikt til generell tilrettelegging (universell) utforming 9 plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 10 Universell utforming av bygninger, avlegg mv (henvisningsparagraf) 11 plikt til universell utforming av IKT Plikt til individuell tilrettelegging 12 Plikt til individuell tilrettelegging (arbeidsplasser, skoler, barnehager, kommunale tjenestetilbud etter sosialhelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven) 9

10 9 plikt om generell tilrettelegging (universell utforming) Hvem gjelder plikten? Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten. Offentlige virksomheter Skoler, biblioteker, kontorer med publikumsbesøk. Tiltak innen transport, infrastruktur, utearealer mv Private virksomheter Forretninger og varehus, restauranter og kafeer, bank og forsikring, skole, transport Frivillige organisasjoner Religiøse forsamlinger og livssynsorganisasjoner 10

11 9 plikt om generell tilrettelegging (universell utforming) Hva gjelder plikten? Virksomhetens alminnelige funksjon Funksjoner eller tiltak som virksomheten har som inngår i det ordinære arbeidet. Kommunen som tjenesteyter og planlegger for tiltak rettet mot allmennheten. 11

12 9 plikt om generell tilrettelegging (universell utforming) Hva innebærer uforholdsmessighetsvurderingen? Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser sikkerhetsmessige hensyn vernehensyn. Terskelen må ikke legges så lavt at tilrettelegging som ville vært nyttig for store grupper mennesker faller utenfor under henvisning til rene økonomiske hensyn. Det må aksepteres at virksomheter kan endre karakter eller flytte dersom universell utforming ikke kan ivaretas. 12

13 9 plikt om generell tilrettelegging (universell utforming) Hvor kan en terskel typisk ligge? 9 gjelder også eksisterende bygninger, anlegg og uteområder. Kostnadene etter 9 skal være begrensede Tiltak skal kunne gjennomføres med relativt enkle midler men må ikke ligge for lavt Typiske aktuelle tiltak: Kontrastmarkering Fjerning av terskler Trinnfri atkomst dersom trapp har 2-3 trinn Mindre aktuelle, kostnadskrevende tiltak: Nyinstallasjon av heis Større ombygging for å installere toalett. Konkret vurdering må foretas i det enkelte tilfelle. 13

14 9 plikt om generell tilrettelegging (universell utforming) Hvis det ikke er mulig å oppnå universell utforming? Plikten til universell utforming gjelder selv om hovedløsningen ikke kan tilrettelegges. Hovedløsningen kan være nærmest umulig å tilrettelegge av tekniske eller andre årsaker som skaper en uforholdsmessig byrde. I slike tilfeller vil plikten bli ivaretatt dersom den beste av mulige løsninger er valgt. Den beste løsningen vil i slike tilfeller bety den mest inkluderende og minst stigmatiserende alternative løsningen innenfor rammene av hva som er forholdsmessig. 14

15 9 plikt om generell tilrettelegging (universell utforming) Hva innebærer aktivitetsplikten? Offentlig og privat virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Støtter pbls krav om vekt på universell utforming i planer 15

16 Hvilken lov har mest vekt pbl eller dtl? Det regnes ikke som diskriminering dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet i plikten til universell Utforming. Pbl går foran der pbl gjelder og har bestemmelser om universell utforming i lov eller forskrift. 16

17 17

18 Visjon: Norge universelt utformet 2025 Prioriterte områder: uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT arbeid gjennomgående tema andre viktige: kommunene, indikatorer og standarder, kommunikasjonspolitikken, barn og unge. Totalt antall tiltak 2009: ca 150 Totalt budsjett alle departementer Ukjent (overstiger 200 millioner i 2009) Deltakende departementer: Totalt 16 Virketid: 5 år Rullering hvert år Politisk forankring: Statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede Medvirking Referansegruppe for handlingsplanen Koordineringsansvar: Barne- og likestillingsdepartementet 18

19 Indikatorer for universell utforming Uteområder/planlegging Fylkes- og kommuneplaner (Kostra) Offentligforvaltede friluftsområder (Kostra) Sentrumsområder (Norge digitalt, under utvikling Bygninger Alle bygninger inkl. boliger (Matrikkelen, under utvikling) Transport IKT Holdeplasser (Statens vegvesen) Andre indikatorer under utvikling Offentlige nettsteder (Norge.no) Andre indikatorer under utvikling Indikatorene aktive fra 2010 bortsett fra bygninger og eventuelt uteområder. 19

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 12/47 10.11.2012 Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 NHF V/ Arne Lein Postboks 9271 Grønland 0134 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 UTTALELSE - SAK OM MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler

Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler Dr. juris Niels Kristian Axelsen, advokat og partner i Ro Sommernes Advokatfirma DA Estate Media konferanse, Oslo,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger 1 Innhold 1 Sammendrag... 6 2 Innledning... 8 2.1 Bakgrunn... 8 2.2 Oppdrag... 8 2.3 Nærmere avgrensning av oppdraget... 8 2.4 Gjennomføring...

Detaljer

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Seniorrådgiver May Schwartz Tema Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudets roller og arbeidsmåte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsvernet

Detaljer

Universell utforming. av Hanne Mæland

Universell utforming. av Hanne Mæland Universell utforming av Hanne Mæland Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Bare fordi jeg er funksjonshemmet vil det ikke si at jeg ikke er funksjonsfrisk

Detaljer

12/1144 28.05.2013. Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang

12/1144 28.05.2013. Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang Vår ref.: Dato: 12/1144 28.05.2013 Ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage fra Stopp Diskrimineringen hvor det ble hevdet at Comfort Hotel Grand Central sin inngang fra

Detaljer

Prop. 106 S. Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prop. 106 S. Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Prop. 106 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Sammendrag av sak 11/410

Sammendrag av sak 11/410 Vår ref.: Dato: 11/410 18.09.2013 Saksnummer: 11/410 Lovgrunnlag: DTL 9 Dato for uttalelse: 12.11.2012 Sammendrag av sak 11/410 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra X. Klagen gjaldt

Detaljer

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland I hvilken grad er universell utforming eller Design for all et førende begrep for politikk og lovgivning i Norge og andre land? Rudolph Brynn

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Utredning fra utvalg oppnevnt

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK Vår ref. Deres ref. Dato: 10/193-12-MBA 25.01.2011 YA BANKS NETTBANK ER IKKE UNIVERSELT UTFORMET Ombudet fant at nettbanken til YA Bank ikke er universelt utformet. Synshemmede er avhengig av såkalt talende

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 LDO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 Norwegian kan ikke endre onlinebooking systemet nå Ombudet har tidligere konkludert med at Norwegian bryter plikten til universell utforming fordi

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Er universell utforming mer enn fysiske hindre?

Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Tegning: Egil Bjørøen Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedfundament Menneskeverd Respekt for individet Diskrimineringsvern 2 definisjoner av universell

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009 Samferdselsdepartementet Signe Hovbrender Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009 FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV RULLENDE MATERIELL TIL JERNBANE

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del II - Lover og regler Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer