1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN , NKF Finnmark. Karasjok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok"

Transkript

1 1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN , NKF Finnmark. Karasjok

2 Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8 2

3 DiBK. DET OFFENTLIGE Matrikkel Byggesak PBL 20-3 Informasjon om bygg SAK Kap 8, TEK kap 4, PBL 20-3 Kommunene AlMnn DET SIVILE SAMFUNN Prosjekterende Prosjekterende Prosjekterende Standard Norge U;ørende U;ørende U;ørende Produsent Produsent Produsent Søker Leverandører Leverandører Leverandører Eier

4 DET OFFENTLIGE Matrikkel Byggesak SAK Kap 8, TEK kap 4, PBL 20-3 DiBK. FDV- FDV- Bygg- dokumentasjon dokumentasjon dokumentasjon på wo eb. Informasjon m på w eb. bygg på nes Kommunene AlMnn DET SIVILE SAMFUNN Prosjekterende Prosjekterende Prosjekterende Standard Norge U;ørende U;ørende U;ørende Produsent Produsent Produsent Søker Leverandører Leverandører Leverandører Eier

5 Boligmappa er i gang 5

6 K 6

7 Matrikkelen alle bygningers fødselsregister 7

8 Frem6den for byggesøkeren 8

9 9

10 KommunikasjonsplaIorm for eier, bruker, forvalter og 6lsynsmyndigheter Oversikt gir grunnlag for å se helheten og prioritere 6ltak. Bidrar 6l økt kompetanse hos eier, bruker og forvalter og myndigheter.

11 Alt regelverk for eksisterende bygg på e8 sted 11

12 12

13 DET OFFENTLIGE Matrikkel bygningsnummer Informasjon om bygg DiBK RiksanMkvaren NVE Fylkesmannen 9a Miljødirektoratet HelseMlsynet EL Mlsynet BrannMlsynet ArbeidsMlsynet DET SIVILE SAMFUNN Vaktmester Eier Forvalter Bruker/leietaker

14 2004, Sted, tema 14

15

16 16

17 Disposisjon Folkevalgtopplæring IK bygg KOSTRA FDV- dokumentasjon Byggne8 Leverandørevaluering 17

18 gjennom god administra6v rapportering og folkevalgt prioritering

19 Innbyggerne, bruker, betaler og stemmer S V AP Sp H V Krf Kommunestyret Formannskapet Fr p EIER PRIORITERER Ø På polimske parmer som oppreser Ø Kommunestyret som øverste eierorgan som oppreser Ø Formannskapet som operamvt eierorgan og Ø Ordfører som operamv eier FORVALTER UTFØRER Helse Skole Teknisk Kultur Ø Rådmannen forvalter, rapporterer og gir råd Ml eier Ø Tjenesteledere disponerer og rapporterer Ml rådmann Ø Eiendom u;ører og rapporterer Ml rådmann (Ved Kommunalt foretak rapporterer eiendomsforvalter Ml foretaksstyret)

20 Byggdokumentasjon fra papir 6l ne8 20

21 21

22 KOSTRA rapportering for eiendomstjenesten ASSS - 10 VesZold - 7 Akershus - 6 Agder 6 Østlandet kommuner 22

23 DiBK stø8er KOSTRA- ne8verk for rapportering for eiendomstjenesten KS effek6viseringsne8verk gir kobling 6l rådmann og økonomifunksjonen i kommunen I samarbeid med NKF- bygg og eiendom 2 års 6l innarbeiding og etablering Trinn 1: Etablering av lik konteringspraksis Trinn 2: Utarbeide tjenesterapport sammenligne/ drøae /forklare/foreslå 6ltak/ forbedringer 23

24 Hvordan driver vi? Sammenlignet med andre kommuner Hvor mye bygningsareal har vi? Hvor mye investerer vi? Hvilke driaskostnader har vi? > Energi > Renhold > Vedlikehold Svar: KOSTRA

25 Hvordan ligger kommunen an? KOSTRA tjenesterapportering. 25

26 Hvordan nå fram? Til formannskap og kommunestyret Gjennom rådmannen På lag med brukerne

27 KOSTRA tjenesterapportering for eiendom 2009: ASSS eiendom: Fredrikstad, Oslo, Bærum, Drammen, Kris6ansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø 2011: VesZoldgruppa: Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nø8erøy, Sandedord og Larvik. Stokke meldt seg på for å bli med i år. 2012: KOMTEK: Asker, Skedsmo, Moss, Lørenskog, Rælingen og Sarpsborg. 2013: Agder: Grimstad, Froland, Kvinesdal, Lillesand, Vennesla og Farsund 2014: Østlandet: Elverum, Gjøvik, Gran, Lunner, Nes, Nord- Odal, Sel, Sør Aurdal, Østre Toten, 27

28 OPPUMMERING God eierstyring krever god rapportering fra eiendomstjenesten Et årshjul for rapportering må innarbeides mellom forvalter, bruker, økonomi, rådmann og eier som del av budsje8prosessen KOSTRA- rapport for eiendomstjenesten kan brukes 6l de8e

29 DET OFFENTLIGE Eiendomsforvaltning i et fugleperspek6v Økonomi Regelverk DET SIVILE SAMFUNN Vaktmester Eier Bank Forsikring Energi Entreprenør Arkitekt Byggherre Forvalter Bruker/leietaker Materialer Leverandører Takstmenn Meglere

30 KOSTRA Systemet benyses for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. Denne informasjonen sendes så Ml StaMsMsk sentralbyrå (SSB) som publiserer den. Tallmaterialet omfaser det meste av virksomheter som økonomi, skole, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester etc. Tallene belyser prioriteringer, dekningsgrad og produkmvitet, men sier lite om kvalitet. 30

31 Hvordan står det 6l med byggene? Hvilken 6lstand har byggene? Hvordan har brukerne det? Har kommunen nødvendige ressurser/ kompetanse > Til å ivareta god drib > Til å gjennomføre investeringer

32 Er takene te8e? Taklekkasjer gir store følgeskader og må unngås Et sted å starte? Bør det lages egen takrapport for å te8e takene?

33 Er det noen som kan brenne inne? Hvor er risikoen for dødsbranner størst i kommunen? Er brannsikkerheten god på disse byggene?

34 Er det noen som tar skade på sin helse i kommunens bygg? Mugg, sopp, råte, Støv, (dårlig renhold) Kald trekk, Dårlig ven6lasjon Støy Dårlig belysning Astma- allergi

35 Er byggene brukbare? Hvilke bygg er minst egnet for dagens bruk? Hvordan er 6lgjengeligheten for funksjonshemmede?

36 Sløser kommunen med strøm? Hvilke bygg bruker mest strøm? Hva kan gjøres for å redusere strømforbruket?

37 Rapportering grunnlag for prioritering Kilde: hsp://kobe.be.no/kobe/ - søk eser IK- bygg

38 Ta ikke alt på en gang! Velg ut konkrete mål som er le8 å forstå for folkevalgte, brukere, rådmenn Som du blir ferdig med 6l neste budsje8 Så du kan rapportere: Nå er det gjort! Så du kan se8e nye konkrete mål og si: Kommende budsjesår bør kommunen prioritere følgende: 38

39 KARTLEGGING Januar- april Forvalter kartlegger tilstanden sammen med bruker gjennom vernerunder i henhold til internkontrollforskriften. Forvalter vurderer tilstand og foreslår tiltak i egen rapport. ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING, RAPPORTERING OG BUDSJETTERING MELLOM FORVALTER, BRUKER OG EIER BUDSJETT September-november Forvalter foreslår budsjett for gjennomføring av tiltak for å ta vare på bygningene samt sikre helse miljø og sikkerhet til brukerne. RAPPORTERING Mai - august Forvalter rapporterer om tilstanden herunder hva som er utført siste år samt behov for nye tiltak til rådmannen som rapporterer videre til formannskapet.

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Hva gjør DiBK for øvrig på området eksisterende bygg Eiers offentligre8slige ansvar Eierundersøkelsen 2013 Byggdokumentasjon på ne8 44

45 45

46 46

47 47

48 Intervjuer + questback Offentlige 172 forvaltere 10 ordførere Næringsbygg 100 eiere/daglig ledere Boligeierne 530 Sameier og boresslag 200 styreledere 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Hvis det blir 6d: Li8 om hva gjør DiBK for øvrig på området eksisterende bygg Eierundersøkelsen 2013 Eiers offentligre8slige ansvar Byggdokumentasjon på ne8 55

56 Direktoratets fagområder 56

57 Takk for oppmerksomheten! 57

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Byggdokumentasjon i skyen; når og hvordan?

Byggdokumentasjon i skyen; når og hvordan? Byggdokumentasjon i skyen; når og hvordan? FREDRIK HORJEN 05.09.2014, NBEF BIM for byggeiere Byggdokumentasjon fra papir til ByggNett 2 DET OFFENTLIGE DiBK. Matrikkel Byggesak PBL 20 3 SAK Kap 8, TEK kap

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner

«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner «Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner Kompetanse for bedre eiendomsledelse 10.01.13 Eystein C. Husebye daglig leder i NBEF, leder av BAE rådet 1 Visjon: Den foretrukne

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November 2011 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer