Avløp Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte Grunnlag for kvalitetssikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring"

Transkript

1 Avløp 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

2 Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere i kommunen Over- holdelse gjeldende rensekrav Tilknytning til godkjent utslipp 2 Kvalitet og bruk av slam Overløps- utslipp fra avløps- nettet Lednings- nettets funksjon Vektet kvalitets- indeks (KI) Selvkost Avløp Drifts- kostnader Rensing Drifts- kostnader Transport (korr.drifts- fin.forny) Lednings- fornyelse i snitt siste tre år Årsgebyr for bolig (forbruk 150 m3 eller 120 m2) 2014 Innbyggere 40 % 10 % 10 % 20 % 20 % KI kr/innb. kr/innb. kr/innb. Kr/år inkl. % av nettet tilknyttet tilknyttet tilknyttet mva Asker God God God God God 4, , Bærum God God God God God 4, , Hjelmeland kommune 2785 Ikke krav God Ikke krav Ikke krav God 4, , Sørum God God God God God 4, , Øyer 5090 God God God God God 4, , Alstahaug 7394 Ikke krav God Mangelfull Ikke krav God 3, , Larvik God God Mangelfull God God 3, , Øvre Eiker God God Mangelfull God God 3, , Aurskog- Høland God God Ikke krav God Mangelfull 3, , Bamble God God God God Mangelfull 3, , Rælingen God God God God Mangelfull 3, , Skedsmo God God God God Mangelfull 3, , Ullensaker God God God God Mangelfull 3, , Østre Toten God God God God Mangelfull 3, , Kvitøy kommune 534 Ikke krav Mangelfull Ikke krav Ikke krav Mangelfull 3,4 0, Moss God God Mangelfull God Mangelfull 3, , Songdalen kommune 6303 God God Mangelfull God Mangelfull 3, , Gran Mangelfull God God God God 3, , Ringebu 4495 God God God God Dårlig 3, , Ringerike Mangelfull God God God God 3, , Stavanger Mangelfull God God God God 3, , Time kommune God God God Mangler data God 3, , Øystre Slidre 3206 Mangelfull God God Ikke krav God 3, , Sula 8651 Ikke krav Dårlig Ikke krav Ikke krav Mangelfull 3, , Narvik God God Mangelfull Mangler data God 3, , Nordreisa 4854 God God Mangelfull Ikke krav Dårlig 3, , Krødsherad 2265 Mangelfull God God Ikke krav Mangelfull 2, , Sandnes Mangelfull God God God Mangelfull 2, , Trondheim Mangelfull God God God Mangelfull 2, , Førde God God God Mangler data Mangelfull 2, ,13 Gjerdrum 6292 God God God Mangler data Mangelfull 2, , Lørenskog God God God Mangler data Mangelfull 2, ,

3 Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere i kommunen Over- holdelse gjeldende rensekrav Tilknytning til godkjent utslipp 2 Kvalitet og bruk av slam Overløps- utslipp fra avløps- nettet Lednings- nettets funksjon Vektet kvalitets- indeks (KI) Selvkost Avløp Drifts- kostnader Rensing Drifts- kostnader Transport (korr.drifts- fin.forny) Lednings- fornyelse i snitt siste tre år Årsgebyr for bolig (forbruk 150 m3 eller 120 m2) 2014 Innbyggere 40 % 10 % 10 % 20 % 20 % KI kr/innb. kr/innb. kr/innb. Kr/år inkl. % av nettet tilknyttet tilknyttet tilknyttet mva Oslo God God God Mangler data Mangelfull 2, , Ringsaker God God God Mangler data Mangelfull 2, Rygge God God God Mangler data Mangelfull 2, , Sandefjord God God God Mangler data Mangelfull 2, , Elverum Mangelfull God Mangelfull God Mangelfull 2, , Finnøy kommune Ikke krav Mangelfull Ikke krav Mangler data Mangelfull 2,6 0,88 Fusa 3829 Ikke krav Mangelfull Ikke krav Mangler data Mangelfull 2,6 Harstad Ikke krav Mangelfull Ikke krav Mangler data Mangelfull 2,6 0,31 Lardal 2460 Ikke krav Mangelfull Ikke krav Mangler data Mangelfull 2,6 Nøtterøy Mangelfull Dårlig Mangelfull God God 2, , Hvaler 4386 Dårlig God God Ikke krav God 2, , Stjørdal Mangelfull God Ikke krav Mangler data God 2, , Ås Dårlig God God God God 2, , Hjartdal 1602 Mangelfull Dårlig Ikke krav Ikke krav Mangelfull 2, , Klepp God Dårlig God Mangler data Mangelfull 2, , Kristiansand Mangelfull Dårlig God God Mangelfull 2, , Bergen Mangelfull Dårlig Mangelfull Mangelfull God 2, , Molde Dårlig God Mangelfull God God 2, , Våler i Østfold God God Mangelfull Mangler data Dårlig 2, , Åseral 927 Dårlig God Mangelfull Ikke krav God 2, , Drammen Mangelfull God God Mangler data Mangelfull 2, , Os i Hordaland Dårlig Dårlig Ikke krav Ikke krav God 2, , Randaberg Mangelfull God God Mangler data Mangelfull 2, Kongsvinger Mangelfull God Mangelfull Mangler data Mangelfull 1, , Mandal kommune Mangelfull God Mangelfull Mangler data Mangelfull 1, ,83 Oppegård Dårlig God Mangelfull God Mangelfull 1, , Melhus Dårlig Dårlig Mangelfull God God 1, , Fet Dårlig Dårlig God God Mangelfull 1, , Fredrikstad Dårlig God God Mangelfull Mangelfull 1, , Halden Dårlig Dårlig God God Mangelfull 1, , Nesodden Dårlig Dårlig God Ikke krav Mangelfull 1, , Porsgrunn Dårlig God God Mangelfull Mangelfull 1, , Rennesøy kommune Mangelfull God Ikke krav Mangler data Dårlig 1, , ,00 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

4 Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere i kommunen Over- holdelse gjeldende rensekrav Tilknytning til godkjent utslipp 2 Kvalitet og bruk av slam Overløps- utslipp fra avløps- nettet Lednings- nettets funksjon Vektet kvalitets- indeks (KI) Selvkost Avløp Drifts- kostnader Rensing Drifts- kostnader Transport (korr.drifts- fin.forny) Lednings- fornyelse i snitt siste tre år Årsgebyr for bolig (forbruk 150 m3 eller 120 m2) 2014 Innbyggere 40 % 10 % 10 % 20 % 20 % KI kr/innb. kr/innb. kr/innb. Kr/år inkl. % av nettet tilknyttet tilknyttet tilknyttet mva Skien Dårlig God God Mangelfull Mangelfull 1, , Sola Mangelfull Dårlig God Mangler data Mangelfull 1, , Eidskog 6253 Dårlig God Mangelfull Mangler data God 1, , Strand kommune Mangelfull God Mangelfull Mangler data Dårlig 1, ,46 Bodø Dårlig God God Mangler data Mangelfull 1, , Sarpsborg Dårlig God God Mangler data Mangelfull 1, , Arendal Dårlig Dårlig Mangelfull Dårlig God 1, , Grue 4948 Dårlig God Mangelfull Mangler data Mangelfull 1, , Nord- Odal 5118 Dårlig God Mangelfull Mangler data Mangelfull 1, , Ålesund Dårlig Dårlig Mangelfull Mangler data God 1, , Karmøy Dårlig Dårlig Ikke krav Mangler data Mangelfull 0, , Nordre Land 6700 Dårlig Dårlig Ikke krav Mangler data Mangelfull 0, Tromsø Dårlig Mangelfull Mangelfull Mangler data Mangelfull 0, , Tynset 5549 Dårlig Dårlig God Mangler data Mangelfull 0, , Grimstad Dårlig Dårlig Mangelfull Mangler data Mangelfull 0, , Lillesand kommune Dårlig Dårlig Mangelfull Mangler data Mangelfull 0, , Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

5 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

6 Beregning av kvalitetsindeks

7 Hovedskjema for kontroll av resultater Avløpsrensing Ev. feil i data må rettes på skjemaene for renseanleggene (KOSTRA skjema 26B1, 26B2 og 26C) Avløpstransport Dataene rapporteres på kommunenivå (KOSTRA 26A) Ev. feil rettes i aktuelt skjema Økonomi indikatorer Ev. feil og manglende data må rettes i skjemaene under: Økonomi kommune Investeringer (Nivå 2) Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

8 DEMO Gå til bedrevann, Avløp Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

9

10 Overholdelse av rensekrav 10

11 11 DEMO Gå til bedrevann, skjema for rensekrav Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

12 Overholdelse av rensekrav Endringer/Registrering av manglende data må gjøres av anleggseier: 1. Sjekk at rensekravene er korrekte/er registrert 2. NB! Hvis rensekrav til BOF5 på mindre ra: a) Rett opp innløpsmengde i skjema er importert feil fra KOSTRA 3. Hvis ikke alle krav er oppfylt og ikke alle krav må oppfylles samtidig, ta bort krav som ikke må oppfylles 4. Sjekk vurdering for hver parameter 5. Sjekk totalvurdering Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

13

14 Kommunen med tett og spredt bebyggelse Spredt bebyggelse med mindre utslipp iht. F- forskriftens Kap. 12 Definert te(bebyggelser Krav å kny(e 4l kommunalt renseanlegg /godkjent rensing Tilknyttet ra med iht. godkjent prosess F- forskriaen kapi(el 13 og 14 iht. krav i F- forskriften Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

15 Definere rensedistrikt og status tilknytning Innbyggere bosa( i spredt bebyggelse som skal ha private løsninger Te(bebyggelse med private godkjent utslipp Utenfor te(bebyggelsen som er 4lkny(et ne(et Tilknyttet ra med godkjent prosess iht. krav i F- forskriften Kommunale rensedistrikt Tilkny(et avløpsne(et Tilkny(et renseanlegg Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

16 DEMO Gå til bedrevann, skjema Renseanlegg: Prosesskrav Renseanleggets rensedistrikt

17 Sjekkliste tilknytning godkjent utslipp Skjemaene er registrert på renseanlegget og ev. endringer må utføres av anleggseier Dersom endringer i skjema Rensedistrikt for renseanlegget i din kommune, kontakt for ev. rettinger NB! Innbyggerne i spredt bebyggelse skal ikke registreres inn i rensedistriktet og som manglende tilknyttet. Blir differansen mellom innbyggertall og antall innbyggere i rensedistriktene

18

19 DEMO SLAMDISPONERING Sjekkliste: 1. Det må være opprettet minst ett skjema for slamdisponering 2. NB! Gjennomsnittlig slamproduksjon og slamdisponering må registreres = to viktige felt som inngår i vurderingskriteriene, som MÅ fylles ut 3. Hvis det er importert data om slamdisponering på flere ra, må alle kontrolleres/rettes 4. Hvis registrert SLAMDEPONERING, sjekk om dette er korrekt med anleggseier Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

20

21 Overløpsutslipp fra nettet 2 Krav til måling av tid grunnlag for beregning av utslipp

22 Overløp (Nød/regnavløpsoverløp) Tilknyttet PE(BOF5) Metode Driftstid Vurdert % utslipp Årsutslipp PE 1,2,3 eller 4 timer pr. år Andel av PE tilknyttet overløpet som går i overløp ved drift (Beregnet og/eller målt) Nødoverløp Nødoverløp Nødoverløp Nødoverløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp SUM 1665 Eksempel beregning: Tilknyttet pe: 5000 Antall driftstimer pr. år: 2000 % pe tilknyttet til overløp som slippes ut når overløpet er i drift - vurdert middelverdi for året: 25 % Årsutslipp pe BOF5: 5000*(2000/(24*365))*25% = 285 PE Omregning av overløpsutslipp fra kg tot P/år til PE: Dersom kommunen har målt overløpsutslippene i kg Tot P/år, beregner dere om til PE slik: Overløpsutslipp i kg P/år / 0,58 kg P/PE, år = PE

23

24 24 Vurdering avløpsnett God Ant kloakkstopper < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser med erstatningsansvar < 0,10 pr innbygger tilknyttet pr. år Dårlig: Ledningsfornyelse er < 0,5 % av spillvannsnett og ant kloakkstopper > 0,20 pr. km, år eller ant kjelleroversvømmelser > 0,30 pr 1000 innbygger, år Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

25

26

27

28

29

30 Økonomi avløp Nivå 1 Økonomidata som rapporteres av alle kommunene Utgangspunkt data rapportert til KOSTRA skjema 23 NB! Endring i bedrevann fom 2014: Eksterne kostnader er erstattet med data importert fra interkommunale selskap, dvs. dataene kan ikke endres av dere Kostnader med ekstern produksjon i kommunale foretak, kommunale as eller ev. andre kommuner som i skjema 23 er ført som Eksterne kostnader (artserie 300) registreres i skjemaene under hhv. Selvkost Avløpsrensing og Selvkost Avløpstransport Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

31

32

33 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

34 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg Mangler data om tilknytning

35 Avløp avgrensning mellom funksjonene Funksjon 353 Avløpsne(/innsamling av avløpsvann: Avløpsne(et fra abonnentenes s4kkledninger t.o.m. innløpspumpestasjonen foran/på renseanleggene Pumpestasjoner og overløp på ne(et Avløpsne(et omfa(er separate spillvannsledninger, fellesledninger og separate overvannsledninger Funksjon 350 Avløpsrensing: Renseanleggene f.o.m. forbehandling av avløpsvannet Slambehandling i renseanlegg, ev. på egne slambehandlingsanlegg Slamlagring, slamtransport og slamdisponering, inkl. markedsførings- og saksbehandlingsoppgaver Definisjon gjelder både kommuner og interkommunale selskap Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg Tlf

36 Sjekk fordeling av selvkost avløp De neste figurene viser fordeling av selvkost mellom funksjonene Avløpsrensing og Avløpstransport, og fordelt mellom driftskostnader og kapitalkostnader Sjekk kommunens kostnadsprofil og vurdere om den er sannsynlig Hvis ikke, sjekk hva som ev. kan være feil Lever inn korrigeringer eller legg til rette for en mer korrekt regnskapsføring fom Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

37 Økonomi nivå 2 Investeringer Årets investeringer Investeringsbehov god standard Vedtatt investeringsplan Mer detaljert rapportering av driftskostnader, grunnlag for vurdering av kostnadsprofil for tjenesten og sammenligning av driftskostnader Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

38 Økte kapitalkostnader god standard Hvilke investeringer må gjøres for å oppnå og opprettholde god på kort sikt iht. vurderingskriteriene (2014-standard)? - For kommuner som ikke har rapportert suppler dataene For kommuner som deltar på Nivå1: - Dette inngår ikke i rapporteringen For alle som ikke har rapportert data gjelder: Medianverdien for økte kapitalkostnader hos de som har rapporter er lagt til på toppen av søylen Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

39 Sammenligning av driftskostnader For kommuner som deltar på Nivå 2 Forutsetning for meningsfull sammenligning er korrekt fordeling mellom KOSTRA-funksjonene for Avløpsrensing og Avløpstransport i kommunen og hos de interkommunale renseanleggene Dersom dere vet at dette gjøres feil: Gi ev. tilbakemelding på om dataene skal korrigeres Legg til rette for en korrekt regnskapsføring fom i år, slik at neste års rapportering blir korrekt Fom skal de interkommunale renseanleggene rapportere selv til bedreva, noe som bør øke kvaliteten på økonomidataene. Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

40 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

41 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

42 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

43 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

44 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

45 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012 Notater Documents 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Notater 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

Hver tredje henvendelse ubesvart

Hver tredje henvendelse ubesvart Hver tredje henvendelse ubesvart En av tre henvendelser til kommunene blir ikke besvart, og det er store forskjeller på hvilke henvendelser det svares på. Men noen kommuner yter god service, og aller best

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer