Kom i gang med LibreOffice. Vedlegg B Open Source, Open Standards, OpenDocument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang med LibreOffice. Vedlegg B Open Source, Open Standards, OpenDocument"

Transkript

1 Kom i gang med LibreOffice Vedlegg B Open Source, Open Standards, OpenDocument

2 Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, , tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å distribuere det vidare og/eller gjere endringar under vilkåra sette i GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), versjon 3 eller nyare, eller Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), versjon 4.0 eller nyare. Alle varemerke i denne innføringa tilhøyrer eigarane deira. Bidragsytarane Ron Faile Jr. Jean Hollis Weber Peter Schofield Tilbakemelding Send, på engelsk, merknader og forslag som har med dette dokumentet å gjere til: Du kan også bruke e-postlista som er på norsk. Tilbakemeldingar som gjeld den norske utgåva kan du også sende til Merk: Alt du sender til ei e-postliste, inkludert e-postadressa di og andre personlege opplysningar som er skrivne i meldinga blir arkivert offentleg tilgjengeleg og kan ikkje slettast. Anerkjenningar Dette kapitlet er basert på Appendix B of Getting Started with OpenOffice.org 3.3. Bidragsytarane til dette vedlegget er: Rick Barnes Jean Hollis Weber Agnes Belzunce Omsetjing Kapitlet er omsett til norsk av Kolbjørn Stuestøl. Utgjevingsdato og programversjon Utgjeve 15. juni Basert på LibreOffice 4.2. Norsk utgåve 26. mai Documentation for LibreOffice is available at

3 Innhald Opphavsrett...2 Bidragsytarane...2 Tilbakemelding...2 Anerkjenningar...2 Omsetjing...2 Utgjevingsdato og programversjon...2 Innleiing...4 Eit kort oversyn over historia til LibreOffice...4 LibreOffice-fellsesskapet...4 Korleis er LibreOffice lisensiert?...5 Kva er «open kjelde»?...5 Kva er «opne standardar»?...5 Kva er OpenDocument?...5 OpenDocument sine filnamnutvidingar...6 Filformat LibreOffice kan opna...6 Opna tekstdokument...6 Opna rekneark...7 Opna presentasjonar...7 Opna biletfiler...7 Opna formelfiler...8 Filformat LibreOffice kan lagra til...8 Lagra tekstdocument...8 Lagra reknearkfiler...9 Lagra presentasjonar...9 Lagra teikningar...9 Writer/Web kan lagra i desse formata...9 Eksportere til andre format...10 Open Source, Open Standards, OpenDocument 3

4 Innleiing LibreOffice er eit kontorprogram som er kompatibelt med andre større kontorprogram og er tilgjengeleg for ange ulike plattformer. LibreOffice er eit program med opne kjeldekodar og kan lastast ned, brukast og vidaresendast heilt gratis. Dette vedlegget inneheld ein del informasjon om historia bak programmet, fellesskapet og litt om tekniske spesifikasjonar. Eit kort oversyn over historia til LibreOffice OpenOffice.org-prosjektet byrja med at Sun Microsystems gav dei frie kjeldekodene («blueprints») for programmet StarOffice til fellesskapet for opne kjeldekoder den 13. oktober Produktet OpenOffice.org 1.0 blei utgitt 30. april Større oppdateringar av OpenOffice.org, inkludert versjon 2.0, i oktober 2005 og versjon 3.0 i oktober januar 2010 overtok Oracle Corporation Sun Microsystems. 28. september 2010 annonserte fellesskapet av frivillige som utvikla og arbeidde for OpenOffice.org større endringar i prosjektstrukturen. Etter ti år med vellukka vekst med Sun Microsystems som grunnleggjande og prinsipiell sponsor, lanserte prosjektet ein uavhengig stifting med namnet The Document Foundation som skulle fullføra lovnadane om å vere uavhengige skrivne i det originale stiftingsdokumentet. Denne stiftinga er hjørnesteinen i eit nytt miljøsystem der der enkeltmenneske og organisasjonar kan bidra og ha nytte av tilgang på eit gratis kontorprogram. Det var ikkje råd å overta varemerket OpenOffice.org frå Oracle Corporation, The Document Foundation sette då namnet LibreOffice på produktet. Versjonsnummereringa frå OpenOffice.org blei brukt vidare, så då LibreOffice kom i januar 2011, fekk det versjonsnummeret 3.3. I februar 2012 blei The Document Foundation slått saman i Berlin som German Stiftung. Du kan lese meir om The Document Foundation på LibreOffice-fellsesskapet Oppgåva til Document Foundation er: «å forenkle utviklinga av OpenOffice.org Community til ein ny, ope, uavhengig og meritokratisk organisasjonsstruktur innan få månadar. Ei uavhengig stifting høver betre saman med verdiane utviklarane, brukarane og støttespelarane står for, og vil fremja eit meir effektivt, gjennomsiktig og inkluderande fellesskap. Vi vil verna om tidlegare investeringar ved å bygge vidare på prestasjonane utført i det første tiåret, fremja deltakinga i fellesskapet og koordinera aktivitetane i fellesskapet.» Mellom dei som støttar oss er Canonical, The GNOME Foundation, Google, Novell og Red Hat. I tillegg har over menneske spreidde over nesten heile kloden slutta seg til dette prosjektet ut frå ideen om å lage det best moglege kontorprogrammet alle kan bruke. Dette er kjernen i eit «ope kjelde»-fellesskap. Den opne programlisensen er nøkkelen LibreOffice brukar for å få til eit kontorprogram som er tilgjengeleg for alle, alle stader, til komersiell eller privat bruk. Programmet er omsett til mange språk og kan køyrast på alle større operativsystem. Nye funksjonar kan leggjast til i form av utvidingar. LibreOffice-fellesskapet tar med glede i mot medhjelparar frå alle stader, inkludert omsetjarar, programutviklarar, grafiske artistar, tekniske skrivarar, forfattarar, donorar og sluttbrukarar. Kva du enn er best til, så kan du gjere LibreOffice litt betre. Fellesskapet arbeider internasjonalt i alle tidssoner via Internett på og 4 Open Source, Open Standards, OpenDocument

5 Korleis er LibreOffice lisensiert? LibreOffice blir distribuert under den Open Source Initiative (OSI)-godkjende Lesser General Public License (LGPL). The LGPL lisensen er tilgjengeleg (på engelsk) frå nettsida til LibreOffice: Kva er «open kjelde»? Dei fire viktige rettane ope kjeldeprogram arbeider under er innebygde i Free Software Foundation s General Public License (GPL): Retten til å bruke programmet tilalle føremål. Fridom til å distribuere programmet vidare gratis eller for eit gebyr. Tilgang til heile kjeldekoden for programmet (dette er dei såkalla «blueprints»). Retten til å endra kva del som helst av kjelda eller bruke deler av kjelda i andr program. Den grunnleggjande ideen bak open kjelde er svært enkel: Når programmerarane kan lese, dele vidre og endra kjeldekoden for eit program, vil programmet bli vidareutvikla. Folk forbetrar det, brukar det og retter opp feil. Du kan finne meir informasjon om Free og Open Source software på desse nettsidene: Open Source Initiative (OSI): Free Software Foundation (FSF): Kva er «opne standardar»? Ein open standard er ein måte å gjere eitt eller anna på uavhengig av produsentar og seljarar og på denne måten tilby konkurrerande dataprogram å bruke dei same filformata gratis. Eksempel på opne standardar for dokument er filformata HTML, XML og ODF. Ein open standard oppfyller desse krava: Det må vere godt dokumentert med alle spesifikasjonar tilgjengelege for alle, anten gratis eller for eit lite gebyr. Det kan fritt kopierast, distribuerast og brukast. Eigedomsretten til opne standardar kan ikkje kallast tilbake og er utan royalties. Det blir standardisert og utvikla i eit uavhengig, ope forum (også kalla «standards organization») i ein open prosess. Kva er OpenDocument? OpenDocument (ODF) er eit XML-basert filformat for alle office-dokument (tekstdokument, rekneark, teikning, presentasjon og meir) utvikla av OASIS (http://www.oasis-open.org/who/), ei uavhengig, internasjonal standardiseringsgruppe. I motsetnad til andre filformat er ODF ein open standard. Formatet er tilgjengeleg for alle, utan gebyr av noko slag og utan restriksjonar. ODF-formatet er ikkje bunde til ein bestemt produsent eller eit bestemt program og alle som vil kan lage program som bruker desse filene. Difor har ODF blitt det føretrukne formatet for mange styresmakter, skolar og andre som helst vil vere mest mogleg uavhengige av bestemte programprodusentar. Kva er OpenDocument? 5

6 LibreOffice lagrar som standard alle dokument i OpenDocument Format. LibreOffice 3 tok i bruk versjon 1.2 av OpenDocument-standarden og LibreOffice 4 held fram med å bruke den same standarden. LibreOffice kan også opna og lagra dokument i mange andre filformat, sjå «Filformat LibreOffice kan opna» på denne sida, «Filformat LibreOffice kan lagra til» på side 8 og «Eksportere til andre format» på side 10. OpenDocument sine filnamnutvidingar Dei vanlegaste filnamnutvidingane for dokument brukte i OpenDocument er: *.odt for tekstdokument *.ods for rekneark *.odp for presentasjonar *.odb for databasar *.odg for bilete (vektorteikningar) *.odf for formlar (matematiske likningar) Filformat LibreOffice kan opna LibreOffice kan opna svært mange filformat i tillegg til OpenDocument-formata, inkludert Portable Document Format (PDF) dersom det er bygd inn ei ODF-fil i PDF-fila (sjå kapittel 10, Skrive ut, eksportere og sende e-post for meir om dette). Opna tekstdokument I tillegg til OpenDocument-formata (.odt,.ott,.oth,.odm og.fodt) kan Writer opna formata som er brukte av OpenOffice.org 1.x (.sxw,.stw og.sxg), formata i lista nedanfor og ein god del format som ikkje er lista her. Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/Mac) (.doc og.dot) Microsoft Word 2003 XML (.xml) Microsoft Word 2007/2010 XML (.docx,.docm,.dotx,.dotm) Microsoft WinWord 5 (.doc) WordPerfect Document (.wpd) Microsoft Works (.wps) Lotus WordPro (.lwp) Abiword Document (.abw,.zabw) ClarisWorks/Appleworks Document (.cwk) MacWrite Document (.mw,.mcw) Rich Text Format (.rtf) Text CSV (.csv og.txt) StarWriter-format (.sdw,.sgl,.vor) DocBook (.xml) Unified Office Format text (.uot,.uof) Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and.jtt) Hangul WP 97 (.hwp) T602 Document (.602,.txt) AportisDoc (Palm) (.pdb) Pocket Word (.psw) ebook (.pdb) HTML Document (.htm,.html) Dei fleste av desse formata blir oppdaga automatisk av LibreOffice slik at dei kan opnast utan å velje format i lista over filformat. Når.htm- og html-filer (brukte i nettsider) blir opna, vil LibreOffice opna dei i Writer for arbeid med desse filene. 6 Open Source, Open Standards, OpenDocument

7 Opna rekneark I tillegg til OpenDocument-formata (.ods,.ots,.oth og.fods) kan Calc opna formata som er brukte av OpenOffice.org 1.x (.sxc og.stc) og desse reknearkformata: Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls,.xlw og.xlt) Microsoft Excel 4.x 5.0/95 (.xls,.xlw og.xlt) Microsoft Excel 2003 XML (.xml) Microsoft Excel 2007/2010 XML (.xlsx,.xlsm,.xlts,.xltm) Microsoft Excel 2007/2010 binary (.xlsb) Lotus (.wk1,.wks, and.123) Data Interchange Format (.dif) Rich Text Format (.rtf) Text CSV (.csv and.txt) StarCalc formats (.sdc og.vor) dbase (.dbf) SYLK (.slk) Unified Office Format rekneark (.uos,.uof) HTML-dokument (.htm og.html files, inkludert nettsidespørjingar) Pocket Excel (pxl) Quattro Pro 6.0 (.wb2) Opna presentasjonar I tillegg til OpenDocument-formata (.odp,.odg,.otp og.fopd) kan Impress opna formata som er brukte av OpenOffice.org 1.x (.sxi and.sti) og desse presentasjonsformata: Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt og.pot) Microsoft PowerPoint 2007/2010 (.pptx,.pptm,.potx,.potm) StarDraw and StarImpress (.sda,.sdd,.sdp, and.vor) Unified Office Format presentasjon (.uop,.uof) CGM Computer Graphics Metafile (.cgm) Portable Document Format (.pdf) Apple Keynote 5 (.key) Opna biletfiler I tillegg til OpenDocument-formata (.odg og.otg) kan Draw opna formata som er brukte av OpenOffice.org 1.x (.sxd og.std) og desse biletformata: Adobe Photoshop (*.psd) AutoCAD Interchange Format (*.dxf) Corel Draw (*.cdr) Corel Presentation Exchange (*.cmx) Microsoft Publisher (*.pub) Microsoft Visio (*.vdx; *.vsd; *.vsdm; *.vsdx) WordPerfect Graphics (*.wpg) BMP JPEG, JPG PCX PSD SGV WMF DXF MET PGM RAS SVM XBM EMF PBM PLT SDA TGA XPM EPS PCD PNG SDD TIF, TIFF GIF PCT PPM SGF VOR Filformat LibreOffice kan opna 7

8 Opna formelfiler I tillegg til OpenDocument Formula (.odf) filer kan Math opna formata som er brukte av OpenOffice.org 1.x (.sxm), StarMath, (.smf) og MathML (.mml) files. Når eit Word-dokument som inneheld eit innebygd objekt for å redigera formlar, vil objekte automatisk bli omforma til eit LibreOffice Math-objekt dersom det er merkt av for MathType til LibreOffice Math eller omvendt i Verktøy Innstillingar Last inn/lagra. Filformat LibreOffice kan lagra til Når eit dokument blir lagra i eit OpenDocument-format, vil uforminga av dokumentet ikkje bli endra når det blir overført til ein person som opnar dokumentet i ein nyare versjon av LibreOffice eller eit anna program. Det er difor svært fornuftig å bruke OpenDocument som standard filformat. Sjølvsagt kan du lagra i andre format om du heller ønskjer det. Tips Når du deler eit dokument du ikkje vil at mottakaren skal endre, er det sikraste å bruke PDF-formatet. I LibreOffice er det svært enkelt å omforme eit dokument til PDF. Sjå kapittel 10, Skrive ut, eksportere og sende e-post. Lagra tekstdokument I tillegg til OpenDocument-formata (.odt,.ott, and.fodt) kan Writer lagra i desse formata: OpenOffice.org 1.x Text Document (.sxw) OpenOffice.org 1.x Text Document Template (.stw) Microsoft Word 6.0, 95, and 97/2000/XP (.doc) Microsoft Word 2003 XML (.xml) Microsoft Word 2007/2010 XML (.docx) Office Open XML Text (.docx) Rich Text Format (.rtf) StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 (.sdw) StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 Template (.vor) Text (.txt) Text Encoded (.txt) Unified Office Format text (.uot,.uof) HTML Document (OpenOffice.org Writer) (.html og.htm) DocBook (.xml) AportisDoc (Palm) (.pdb) Pocket Word (.psw) Krypteringsstøtta i Microsoft Word 97/2000/XP-filteret tillet at passordverna Microsoft Worddokument kan lagrast. Merk Formatet.rtf er mykje brukt for å overføre tekstfiler mellom ulike program. I dette formatet vil ofte formateringar og bilete bli borte. Difor bør du helst bruke andre format i staden. 8 Open Source, Open Standards, OpenDocument

9 Lagra reknearkfiler I tillegg til OpenDocument-formata (.ods and.ots) kan Calc lagra i desse formata: OpenOffice.org 1.x Spreadsheet (.sxc) OpenOffice.org 1.x Spreadsheet Template (.stc) Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls and.xlw) Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt) Microsoft Excel 5.0 and 95 (.xls and.xlw) Microsoft Excel 2003 XML (.xml) Microsoft Excel 2007/2010 XML (.xlsx) Office Open XML rekneark (.xlsx) Data Interchange Format (.dif) dbase (.dbf) SYLK (.slk) Text CSV (.csv and.txt) StarCalc 3.0, 4.0, and 5.0 formats (.sdc and.vor) Unified Office Format rekneark (.uos) HTML Document (OpenOffice.org Calc) (.html og.htm) Pocket Excel (.pxl) Merk JRE (Java Runtime Environment) er nødvendig for å kunne bruke filtra for mobilutstyr for AportisDoc (Palm), Pocket Word og Pocket Excel. Lagra presentasjonar I tillegg til OpenDocument-formata (.odp,.otp,.fodp og.odg) kan Impress lagra i desse formata: OpenOffice.org 1.x Presentation (.sxi) OpenOffice.org 1.x Presentation Template (.sti) Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt) Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot) Microsoft PowerPoint 2007/2010 XML (.pptx,.potm) Office Open XML Presentation (.pptx,.potm,.ppsx) StarDraw, StarImpress (.sda,.sdd, and.vor) Unified Office Format presentasjon (.uop) Impress kan også eksportere til MacroMedia Flash (.swf) og alle biletformata lista opp for Draw. Lagra teikningar Draw kan lagra berre i OpenDocument Drawing-formata (.odg,.otg og.fodg), OpenOffice.org 1.xformata (.sxd og.std) og StarDraw-format (.sda,.sdd og.vor). Men Draw kan eksportere til BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF og XPM. Writer/Web kan lagra i desse formata HTML document (.html and.htm) som HTML 4.0 Transitional OpenOffice.org 1.0 HTML mal (.stw) OpenOffice.org 2.x HTML mal (.oth) StarWriter/Web 4.0 and 5.0 (.vor) Tekst og Text Encoded (LibreOffice Writer/Web) (.txt) Filformat LibreOffice kan lagra til 9

10 Eksportere til andre format LibreOffice bryker uttrykket «eksport» for ein del filoperasjonar som gjer at filtypen blir endra. Dersom du ikkje finn filtypen du vil bruke under Lagra som, sjå under Eksporter om filtypen finst der. LibreOffice kan eksportere filer som HTML og XHTML. I tillegg kan Draw og Impress eksportere til Adobe Flash (.swf) og svært mange biletformat. For å eksportere til eit av dese formata, vel Fil Export. I dialogvindauget for eksport kan du godta LoibreOffice sitt forslag til filnamn eller skrive inn eit nytt. Vel deretter det ønskte formatet i lista over filformat og trykk på knappen Eksporter. 10 Open Source, Open Standards, OpenDocument

Kapittel 12 Lage nettsider

Kapittel 12 Lage nettsider Kom i gang med LibreOffice Kapittel 12 Lage nettsider Lagra dokument som HTML-filer Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov

Detaljer

LibreOffice 4.2 Impress Guide. Presentations in LibreOffice

LibreOffice 4.2 Impress Guide. Presentations in LibreOffice LibreOffice 4.2 Impress Guide Presentations in LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten (copyright) til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere

Detaljer

LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice

LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice LibreOffice 4.0 Handbok for Impress Presentasjonar i LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice. Tillegg A Snøggtastane

Kom i gang med LibreOffice. Tillegg A Snøggtastane Kom i gang med LibreOffice Tillegg A Snøggtastane Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å distribuere det vidare og/eller

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statleg forvaltning vert i stadig større grad einsretta i valet sitt av IT-produkt. Statskonsult ynskjer å peike på kva for ulempe ein for stor einsretting kan medføre, og vi vurderar alternativ

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM ENKEL INNFØRING FOR REDAKTØRAR OG ADMINISTRATORAR av Norsk Plan as Med einerett / opphavsrett 2008 Dette dokumentet kan ikkje kopierast eller overførast utan skriftleg samtykke

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Hovudprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag HO2-300

Detaljer

En innføring i Adobe Illustrator

En innføring i Adobe Illustrator En innføring i Adobe Illustrator Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer

Detaljer

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 12/02 4.10.02 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

ISO-godkjent format for kontordokumenter

ISO-godkjent format for kontordokumenter ODF Open Document Format ISO-godkjent format for kontordokumenter Datapedagog Bjørnar S. Pedersen, Molde www. 1 Kontordokumenter 2 Tekst Regneark Presentasjoner Tegning Databaser Dokumentformathistorikk

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015 STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS 01.03.2015 Forprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og

Detaljer

Kom i gang med EndNote

Kom i gang med EndNote Kom i gang med EndNote EndNote er eit program som vert brukt til å halde orden på litteraturreferansar og til å lage litteraturlister. Referansane kan skrivast inn manuelt eller importerast frå ulike databasar.

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Finn Ordet ein digital kryssordhjelpar

Finn Ordet ein digital kryssordhjelpar Finn Ordet ein digital kryssordhjelpar Prosjektoppgåve av Magnar Barsnes Jan Roger Myklebust André Raunehaug A digital encyclopedic system for crossword- puzzlers Denne prosjektoppgåva er utført som prosjektarbeid

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Linux-bok. Mi vesle. Svein Lund: Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005

Linux-bok. Mi vesle. Svein Lund: Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005 Svein Lund: Mi vesle Linux-bok Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005 1 Innhold FORORD...5 1. MASKINVARE...7 1.1. Mange slags datamaskinar...7 1.2. Mange slags maskinvare...7 1.3. Prosessor...9 1.4. Minne...............9

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Skaping av meirverdi gjennom opne data om kollektivtrafikk

Skaping av meirverdi gjennom opne data om kollektivtrafikk PROGRAMVAREUTVIKLING Masteroppgåve Skaping av meirverdi gjennom opne data om kollektivtrafikk Av: Livar Bergheim Vegleiar: Magne Haveraaen 4. mai 2015 Forord Eg vil takke min vegleiar Magne Haveraaen

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer