Lotteri- og stiftingstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotteri- og stiftingstilsynet"

Transkript

1 Isobar Norge Org.nr mva Pilestredet 8 / N Oslo. Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for: Lotteri- og stiftingstilsynet Utarbeida av: Vidar Hveem-Seland, Stratetgisk rådgjevar - Isobar Norge 13. januar 2011

2 Behovet Lotteri- og stiftingstilsynet ynskjer å nytte ein publiseringsløysing basert på open kjeldekode. Utfordringar vil vere integrasjon mot eksisterande løysingar og moglegheit for vidareføring av support og utvikling. Kva er ein open kjeldekode-basert publiseringsløysing? Ei publiseringsløysing er eit verkty som lar deg bygge og vedlikehalde ei nettside fortare og kjappare. Det er skalerbart og dynamisk. Som oftast treng du berre å utføre ei endring ein gong for å endre fleire stadar. I tillegg er dei oftast såpass brukarvenlege at einkvan kan gjere ein endring eller publisere noko, uavhengig at teknisk bakgrunn. Ein publiseringsløysing lagrar innhaldet, både tekst og bilete, i ein database. Systemet du vel kan då automatisk hente opp innhaldet og plassere dei på dei områda på nettstaden basert på reglar/oppsett satt opp i løysinga. Måten å organisere systemet og nettstaden på varierar ut frå fleksibiliteten til publiseringsløysinga. Uttrykket Open kjeldekode betyr at systemets kjeldekode er tilgjengeleg for alle å sjå og forandre. I staden for at ein bedrift sit på det meste av kunnskap og moglegheitar med tanke på utvikling av systemet, er det med open kjeldekode i staden eit samfunn av utviklarar og brukarar som utviklar kjeldekoda. Kor effektivt eit slikt samfunn er, vil vere ei viktig vurdering i val av løysing. Ei publiseringsløysing som vi omtalar her vil vere fri å laste ned og nytte, men der vil vere kostnadar i form av serverleige og tilpasning av løysinga til ditt behov. Ei publiseringsløysing basert på open kjeldekode kjem med ein kjernefunksjonalitet som variera frå løysing til løysing. Det er opp til utviklarar for dei forskjellege nettstadane å bygge ut løysinga til å vere optimal for nett ditt bruk. Er der ein funksjonalitet som ikkje er med i kjernefunksjonaliteten kan det hende nokre andre allereie har utvikla ein tilleggsmodul, eller ein kan byggje sin eigen eller få andre til å byggja ein modul. Open kjeldekode er ikkje løysinga for alle, men for mange organisasjonar er det ei verdifull løysing i form av kostnadar og ressursar. Vurdering av aktuelle verktøy Der er tre publiseringsløysingar som er mest aktuelle. Desse er også dei løysingane som er mest benytta for større nettprosjekt. I denne vurderinga tar vi for oss WordPress, Drupal og Joomla. Det er WordPress og Drupal som er vurdert som mest aktuelle og som vi vil gå nærast inn på. Eit kjapt søk på internett viser at WordPress er desidert størst, medan Joomla kjem som nummer to og Drupal sist, utan at vi skal legge for stor vekt på dette. Noko av det som er felles for dei tre løysingane er: Lett å sette opp for både store og små nettstadar Grafisk fleksibilitet

3 Høg tilgjenge og søkemotoroptimalisering Høg fleksibilitet i strukturen Enkelt å tilpasse brukarrettigheiter og arbeidsflyt Tilpassa web 2.0-funksjonalitet Høg sikkerheit Greie å utvide og integrere med andre system Uansett kva slag løysing ein vel, kan ein utvikle gode og stabile løysingar med kvar av desse alternativa. Samanligningsskjema WordPress Vi tek for oss WordPress 3.01 i dette dokumentet. WordPress er den eldste løsyinga og starta opprinneleg som ei løysing for blogging, men har tatt store steg mot ein fullverdig publiseringsløysing (CMS) dei siste åra. WordPress vert brukt på rundt 202 millionar nettsider verden over og fleire nyttar det som fullverdig CMS. WordPress er utvikla ved bruk av PHP, noko som gjer at personar med kunnskapar innan dette feltet kan videreutvikle og skreddarsy funksjonalitet. Nettredaktørar og -ansvarlege vil nok sette pris på det tilpasnings-venlege administrasjonsgrensesnittet, moglegheit for å redigere fleire sider eller innlegg i eitt, bilderedigeringa, den brukarvenleg menyen og oppsett for innhald i sidekolonnene på sida.

4 WordPress er eit bra val for små og mellomstore nettstadar som har opp mot nokre hundre undersider eller mindre. Det er det systemet som er enklast å installere og forstå. Det er lett å vedlikehalde og oppdatere for alle, også dei som ikkje har teknisk bakgrunn. Der er mange forhandsdefinerte temaer på grafisk uttrykk tilgjengeleg og mange av desse kan ein med små grep få tilpassa til å passe eins eigen grafiske profil viss ein ynskjer det. Å oppdatere og redigere bilder og tekst er også veldig enkelt og der er mange tilleggsmodular tilgjengeleg. Denne løysinga har større begrensningar når det gjeld skalering og skalerar ikkje like intuitivt som dei to andre løysingane. Der er også begrensningar knytt til utvalet av brukarrettigheiter, men der finst tilleggsmodular som kan forbedre dette. Kjende nettstadar i Norge som nyttar WordPress er for eksempel Norsk Luftambulanse, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), Moods of Norway og Xtra Personell. Drupal Drupal er ikkje berre eit publiseringsystem (CMS) men også ein platform med eit meget utvikla API for utvikling av moderne og dynamiske nettstadar. Drupal er ein av verdas største åpne kjedekode-systemar og mange kommersielle bedrifter og interesseorganisasjonar har flytta sine nettstadar til Drupal. Denne løysinga passar betre for meir komplekse nettstadar. I denne løysinga kan du ha eit stort utval av forskjellige strukturar på nettsida di ved bruk av mange tilleggsmodular. Den har særleg god støtte for web 2.0-funksjonalitet og er god på å byggje nettsamfunnsfunksjonalitet, inkludert innhald lasta opp av nettstadens brukarar. Når det kjem til integrasjon mot andre system er Drupal eit godt alternativ då løysinga har eit godt utvikla API (Application Programming Interface) som gjer at ein kan koble funksjonar frå andre system opp mot Drupal og tilbake. Er det noko som er negativt med Drupal, kan ein nemne at det er eit tidkrevande system å skreddarsy, og sette seg inn i, både med tanke på det visuelle men også det tekniske. Kompleksiteten i løysinga gjer at det å kjenne systemet og å kunne tilpasse dette, er vanskelegare enn ved WordPress og Joomla. Drupal sin siste versjon, versjon 7.0, inkluderar eit nytt administrasjonsgrensesnitt som gjer redigering og vedlikehald meir intuitivt og samtidig opnar opp for fleire forskjellige måtar av bruk basert på kva innhald som skal inn. Joomla Joomla er den tredje løysinga basert på fri programvare. Her er det mange forskjellige moglegheiter og også her er kan man opprette både små og store nettstadar.

5 I Joomla er det ein bratt læringskurve i korleis forstå systemet, men når man kjenner systemet har det veldig god infrastruktur og oppbygning til å kunne nyttast til både små og større nettstadar. Tilleggsmodular støtter et utval av funksjonar frå e-handelssystem til nettsamfunn. Sjølv om Joomla kan støtte ein meir kompleks nettstadsstruktur er det ikkje like fleksibelt som Drupal. Kvar bit av innhald er knytt til ei enkelt side, noko som gjer systemet enkelt å forstå, men gjer det mindre dynamisk å oppdatere og begrensar avanserte strukturar. Joomla si siste oppdatering, versjon 1.6, har vorte oppdatert til å inneha god funksjonalitet med tanke på brukarrettigheiter med tanke på begrensningar på å leggje til, endre og slette infomasjon basert på dei forskjellige områda/kategoriane på nettstaden. Kostnadar Å sette opp eit kostnadsestimat på kva det vil koste å sette opp utvikle og designe ei ferdig heimeside er vanskeleg. Der er mange faktorar som spelar inn, for eksempel kor stor og omfattande sida skal vere, om det skal utviklast tillegsmodular, om det skal knyttast opp mot andre løysingar og lignande. Tall henta inn får firmaet DoNanza 1 i USA viser at WordPress er det billigaste alternativet. Deira undersøking viser at gjennomsnitt-budsjettet for WordPress er rundt $455 eller i underkant av 3000 NOK. Desse talla er kun representative i USA og vår kjennskap til WordPress-utvikling tilseier at ein nettstad sett opp i Norge, nok vil ende på mellom Joomla kan sammenlignes med WordPress prismessig. Drupal er den desidert dyraste løsningen å utvikle og ein norsk side vil nok koste fra NOK. Oppsummering Ingen av desse løysingane e optimalisert for alle organisjonar. Ein må sjå behov i forhald til kva dei forskjellige kan levera medan ein også må tenkje nøye igjennom om korleise nettstaden skal skalera med tida. Å sette saman ei liste med positive og negative faktorar ut fra ein eige behov er vegen å gå for å finne den publiseringsløysinga som passar nett for deg. 1