Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn"

Transkript

1 Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert arbeids- og næringsliv? Vi ser nærare på interessante bedrifter Marknad, kunde og målgruppe. Kva betyr omgrepa? Desse tre arbeidsplassane vil eg vite meir om Jobbskyggingsdagen Fagforeining og Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS). Kva betyr omgrepa? Førebuingar til jobbskyggingsdagen SWOT ein bedriftsanalyse Etterarbeid Sjekkliste

2 Jobbskygging side 2 Lokalt arbeids- og næringsliv KVA BETYR OMGREPA? Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor Forklar og gi nokre eksempel Næringsliv Bransje Offentleg og privat sektor

3 Jobbskygging side 3 Lokalt arbeids- og næringsliv LOKALE ARBEIDSPLASSAR Finn fram til 10 ulike arbeidsplassar i ditt lokalsamfunn og skriv ned informasjon om namn, adresse, bransje og ca. tal på tilsette. Ta gjerne med offentlege verksemder, i tillegg til private bedrifter. Bedrift Adresse Bransje Tal på tilsette

4 Jobbskygging side 4 Lokalt arbeids- og næringsliv KVIFOR TRENG LOKALSAMFUNNET EIT VARIERT ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV? Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert arbeids- og næringsliv?

5 Jobbskygging side 5 Vi ser nærare på interessante bedrifter KVA BETYR OMGREPA? Marknad, kunde, målgruppe. Forklar og gi nokre eksempel Marknad Kunde Målgruppe

6 Jobbskygging side 6 Vi ser nærare på interessante bedrifter DESSE TRE ARBEIDSPLASSANE VIL EG VITE MEIR OM I oppgåve 1 arbeidde du med å kartlegge delar av arbeids- og næringslivet i lokalsamfunnet ditt. No skal du velje ut 3 av arbeidsplassane som du vil finne ut litt meir om, ut frå kva du synest verkar som interessante bransjar og/eller spennande jobbar. Bruk gjerne bedriftene eller kommunen sine heimesider og årsrapportar som kjelder. Sjekk om lokalavisa har skrive noko om denne arbeidsplassen, eller ring/send e-post direkte til arbeidsplassen for å få svar på spørsmåla under. Du vel sjølv om det er bedrifter i offentleg eller privat sektor du vil sjå nærare på. BEDRIFT 1 Namn på bedrifta: Tal på tilsette: Opererer bedrifta lokalt, nasjonalt eller internasjonalt: Bransje: Yrke: Kva slags varer/tenester tilbyr bedrifta: Marknad/kundar (til kven tilbyr bedrifta varer/tenester):

7 Jobbskygging side 7 Vi ser nærare på interessante bedrifter BEDRIFT 2 Namn på bedrifta: Tal på tilsette: Opererer bedrifta lokalt, nasjonalt eller internasjonalt: Bransje: Yrke: Kva slags varer/tenester tilbyr bedrifta: Marknad/kundar (til kven tilbyr bedrifta varer/tenester):

8 Jobbskygging side 8 Vi ser nærare på interessante bedrifter BEDRIFT 3 Namn på bedrifta: Tal på tilsette: Opererer bedrifta lokalt, nasjonalt eller internasjonalt: Bransje: Yrke: Kva slags varer/tenester tilbyr bedrifta: Marknad/kundar (til kven tilbyr bedrifta varer/tenester):

9 Jobbskygging side 9 Jobbskyggingsdagen KVA BETYR OMGREPA? Fagforeining og Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS): Forklar og gi nokre eksempel Fagforeining Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)

10 Jobbskygging side 10 Jobbskyggingsdagen FØREBUINGAR TIL JOBBSKYGGINGSDAGEN Jobbskyggingsdagen skal du bruke til å finne ut mest mogleg om arbeidsplassen du har valt, kva arbeidsoppgåver den du skal skygge har og kva slags utdanning som fører fram til dette yrket. Det er viktig å ha førebudd nokre spørsmål på førehand og notere ned svara på desse og elles andre ting du får vite i løpet av jobbskyggingsdagen. Under er det lista opp nokre forslag til spørsmål. Fyll gjerne på med andre ting som du lurer på. Korleis er det å jobbe her? Kva liker du best med jobben din? Kor lenge har du hatt denne jobben? Kva slags utdanning har du? Må ein ha slik utdanning for å få denne jobben, eller er det andre vegar ein kan gå? Kva slags erfaring treng ein for å gjere denne jobben? Om arbeidsplassen: Kva slags type verksemd er dette? Kva slags bransje? Tilbyr dei varer eller tenester? Kva er marknaden deira? Kven er kunden/målgruppa? Tal på tilsette? Er det flest kvinner eller menn? Er dei tilsette i bedrifta organisert i ei fagforeining? Kva for ei? Korleis er arbeidstida? Fast eller fleksitid? Vakt- eller skiftordning? Tar bedrifta inn lærlingar eller elevar i utplassering? Har bedrifta eksistert lenge? I så fall, kan du finn ut litt om historia til bedrifta? Bilde til rapport/presentasjon Etter jobbskyggingsdagen skal du presentere yrket til den du har skygga og arbeidsplassen du har vore på. Derfor er det lurt å notere ned viktig informasjon som du vil ha med. Hugs å ta bilde! (Spør først om det er lov å ta bilde på arbeidsplassen.)

11 Jobbskygging side 11 Jobbskyggingsdagen SWOT-ANALYSE S Strengths W Kva er bedrifta sine sterke sider eller det dei klarer best? Kva er bedrifta sine svake sider? (Forbetringsområde) Weaknesses O Kva slags moglegheiter har bedrifta? Opportunities T Kva kan true bedrifta? Threats Konklusjon:

12 Jobbskygging side 12 SJEKKLISTE Etterarbeid Etter jobbskyggingsdagen skal du samanfatte erfaringane dine og presentere dette for medelevar i form av presentasjon/munnleg framføring og ein reportasje. Munnleg framføring Førebuing er svært viktig! Vil du lage ein powerpointpresentasjon, eller vil du fortelje og berre bruke stikkord? Ta gjerne med opplysingar om ting som har gjort spesielt inntrykk på deg, og sei noko om kvifor det har gjort inntrykk. Det viktigaste er at du formidlar mest mogleg av erfaringane dine til medelevane dine. Reportasje Finn ut korleis ein reportasje kan sjå ut. Sjå i aviser og blad for å få gode idear til utforming av reportasjen din. (Sjå oppskrift på reportasjesjangeren i norskboka.) Takkebrev Den du har skygga vil sette stor pris på å få eit hyggeleg takkebrev frå deg. Skriv nokre ord om korleis du opplevde arbeidsdagen, og kva du la spesielt merke til. Nemn gjerne ei spesiell hending som du synest var positiv og hyggeleg. Det er også fint om du seier noko om kva du har lært. Takkebrev kan sendast som e-post eller som vanleg brev. Legg gjerne ved ein kopi av reportasjen du har skrive. Det vil heilt sikkert bli sett pris på. Interessetest Finn ein interessetest på nettet eller spør lærar/rådgivar og test deg sjølv. Sjå om resultata frå testen samsvarer med dine val av bransje/yrke i forbindelse med jobbskyggingsdagen. Interessetestar kan du mellom anna finne på desse nettsidene: Du kan også lese meir om utdanning og yrkesval på desse sidene. NHO sine ungdomssider: Ungt Entreprenørskap:

13

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentlig- og privat sektor; Hva betyr begrepene? Lokale arbeidsplasser Hvorfor trenger lokalsamfunnet et variert arbeids-

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen vegvesen.no EIN KLAR TEKST Slik skriv vi klare og tydelege tekstar: 1. Vi sørgjer for at lesarane får den informasjonen dei treng ikkje meir,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET

OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Forord Etter Kunnskapsløftet var det påkrevd å tilpassa ny Opplæringsbok til den nye Læreplanen. Me har lagt vekt på å få fram ein tydeleg forventning om korleis

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar.

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Saman med andre. For andre. For kvarandre. Dette heftet skal brukast

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 DATO : 18.mai 2006 KANDIDATNR. : 26 og 57 NAMN: : Anja-Therese Fardal og Katrin

Detaljer