Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng."

Transkript

1 Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania Kunne forklare utviklingen i dette området, og da spesielt Australias etter at kontinentet ble en del av det britiske Mål: imperiet. Kunne si noe om dyrelivet i Australia. Matte Tal og algebra/eksamen Veke 20. Førebuing til eksamen. Veke 21 Mål: Negative tal, algebra,brøk likninger. Likninge 4 med to ukjente. Grafer og funksjoner Eng.: Hamlet Mål: Kunne gjenfortelje om innhaldet i Hamlet. RLE: Repetisjon Natur: Elektrisitet og magnetisme Kunne sjå på læreplanen og fortelje kva Mål: den består av. Kunne forklare kva elektrisk energi er, Mål: forklare om induksjon og teknologisk bruk av det. Spansk: Repetisjon Mål;

2 Engelsk fordypning: Vi skal arbeide med ukjente tekster for samtale og diskusjon. Mål: Kunne få med hovedinnholdet i en tekst etter ei gjennomlesing. Gym Musikk K & H Aktivitet:Friidrett/Ballspel/turn Arbeid med ulike kunstnarar Mål: Øve og teste ulike former for Mål: Gjere ferdig arbeid styrke og spenst.

3 Norsk Tema: Eksamen / Framføring / Film For dei det gjeld: gjer ein god skriftleg eksamen i norsk. Eksamen Førebuing 19/5, eksamen i hovudmål 20/5 og eksamen i sidemål 21/5. De skal ha ei munnleg framføring i norskfaget som vil telje på den standpunktkarakter i norsk munnleg. Framføring Tema: eit land, ein by, ein person eller ei bok. Framføringa skal gjennomførast dei dagane det ikkje er eksamen; førebu deg! Film Vi skal sjå filmen Sult, frå boka med same namn av Knut Hamsun. x Innlevering Innlevering av arbeidsboka. Frist: torsdag 27. mai. x Teikn Lag ei teikning eller ein teikneserie frå filmen Sult. Les Les ei bok! x x Vurderingskriterium: For dei det gjeld: skriv ein norskeksamen med fokus på rett målform, rettskriving, sjanger og språklege verkemiddel. Hald ei munnleg framføring med følgjande vurderingkriterie: innleiing, fortelje (ikkje lese), god stemmebruk, augekontakt, fokus og konsentrasjon, innleving, bra innhald og ordbruk (bruk berre ord du sjølv forstår) og avslutning. Ha ei arbeidsbok med bra innhald og fin orden.

4 Matematikk Tema: Veke 20: Vi arbeider med førebuing til eksamen. * OBLIGATORISK Veke 21: S.119. G16,G17,G18 S.121 G26.G27.G28.G29 S.122 G30 G31' S.128 G43,G44 S.130 G51, G54 S.132 G55, G56. BLÅ S.124. G32,G35,G36,G37 * GUL S.129 G47 S.130 G52 * RØD S.130 G53 S.132: G57 * Vurderingskriterium: Tilegne seg kunnskap om måla (står på framsida), og vise dette i arbeidsboka, kapittel- og heildagsprøve

5 Fu Matematikk parallell OBLIGATORISK BLÅ Tema: s.119. G16,G17,G18 S.121 G26.G27.G28. S.122 G30 G31' S.128 G43,G44 S.130 G51, G54 S.132 G55, S.124. G32,G35,G36,G37 OBLIGATORISK BLÅ Tema: Eigongsbok S.78 g11,g12 S.79 G13 S.80 G14 S.81 G15 S.82 G16. S.83 G17 og G18 S.84 G19 S.85G20, G21 S.86 G22, G23,G24 S.87 G25,G26 Vurderingskriterium: Tilegne seg kunnskap om måla (står på framsida), og vise dette i arbeidsboka, kapittel- og heildagsprøve

6 English Week Theme: Hamlet Les Les/lytt til tekst 6D, Hamlet, s x Oppgåver Gjer oppgåva «Thinking about the text» s Svar i heile setningar. Film Vi vil sjå filmen om Hamlet på skulen. x Teikn Lag ei teikning eller ein teikneserie om Hamlet. Spel Lag eit spel om Hamlet. Bruk fantasien... Framføring Hald ei framføring om Hamlet. Ekstra les Les «See you Thursday» s Ekstra Gjer oppgåva «Thinking about the text» s Svar i heile setningar. oppgåver Kunne fortelje om innhaldet i Hamlet. Vurderingskriterie

7 Spansk La semana Tema;REPETISJON Har laga til opne felt for at de skal kunne skrive inn oppgåver/lekse. Vi skal ha ein muntleg framføring (dialogar)og ein ordtest. Datoen for dette får i veke 20 Vurderingskriteriu Resultat på test Munnleg oppgåver Arbeid i timane

8 s i B boka. Samfunnskunnskap Tema: Australia/Oseania P.g.a. Mange helligdager skal vi fortsette med dette tema, så kast ikke arb.planen for ukene 18/19. Bruk den!!! Ellers skal det gjennomføres en muntlig prøveeksamen i slutten av uke 21 med prøveeksamen mand. i uke 22. Læringsstrate gi Teikn og skriv Elevens val Skriv/ samandrag Lage spørsmål til tekst Framføring Finn ut Faktasetninga r Vurderingskriterium. 1 Kunne gi ei muntlig skisse over Australias naturlandskap, historie og dyreliv. 2 Kunne fortelle om urbefolkninga i Australia, og hvordan de har hatt det etter at de ble en del av England (Koloni). 3 Greie ut om naturressursene og jordbruket/gardsdrift i Australia.

9 RLE Les og skriv Læringsstrategi venn-diagram Framføring Spel Tema: Repetisjon Les gjennom måla frå læreplanen. Skriv korte punkt i arbeidsboka di kva desse handlar om. Kva skal du vite noko om? Vel ein av følgjande læringsstrategiar: tankekart, samandrag, tospalte. Sjå gjennom læreboka i faget og lag ein oversikt over innhaldet. Lag eit venn-diagram om to av dei fem store. Skriv så mykje info du greier. Ha ei god oversikt. Hald ei framføring om eitt av emna frå læreboka. Aleine eller i par. Lag eit spel om eitt av emna i læreboka. x Vurderingskriterium: Kunne fortelje kva faget RLE handlar om; kva emne er det forventa at ein skal ha kunnskap om?

10 Naturfag Veke Tema: Les s. S * Spørsmål 1-4 s.215, 1-4 s.217,. 1-4 s s.221. * Oppgaver 1-7 s.222 * Vurderingskriterium:

11 17 GRUNNLOVSDAG - FRI Opplysning om fag i skriftleg eksamen Førebuing til norsk eksamen Førebuing til matematikk eksamen Norsk eksamen, hovudmål Førebuing til matematikk eksamen Norsk eksamen, sidemål Mattegruppa har fri PINSEDAG FRI Matematikk eksamen Norskgruppa har fri.. Melding frå lærar: Skriftleg eksamen: Elevane skal ha eksamen i matematikk og norsk. Dersom ein er sjuk og ikkje kan møte til eksamen, må ein levere legeerklæring til skulen. Arbeidsplan: Det er arbeidsplan desse vekene også, men pga. eksamen blir det nokre dagar utanom det vanlege. Lykke til på eksamen! Ha ei fin pinsehelg! Førebuing til prøvemunnleg; elevane får vite fag og trekk oppgåver. Obligatorisk skule til kl. 12:00. Prøvemunnleg eksamen måndag 31/5-10. Sosialt mål: Eksamen! Møt til skulen til rett tid. Ta med det du treng. Ta imot rettleiing frå lærar for å gjere det godt. Jobb saman med andre elevar. Konsentrer deg og gjer ditt beste. Vekas vits : Læraren gjer tilbake stiloppgåvene, men seier til Per: «Dette er ein god stil, men den er ord for ord den same som Ola sin. Kva synast du eg skal gjere med det?» «Du skal seie at Ola sin stil også er god».

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Sluttevaluering og læringsreiskap Digital skrivemappe på nynorsk frå studieåret 05/06 Nynorsk og bokmål som jamstilte målformer i norskfaget i lærarutdanninga

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn Uke:12 og 13 Info: Oppmøte til Polentur søndag 20.mars kl.07.45! Husk pass, penger, reiseforsikring, helsetrygdkort, nattbag (til ferje) og bag. Vi gleder oss!! :-) Matematikk - kunne løse likninger med

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 22 Gratulerer til Mona som gikk videre til Norgesfinalen i NAF-sykkelkonkurranse! De som har lånt bøker på biblioteket må huske å ta med de så fort som mulig!

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer