Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg."

Transkript

1 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad og søkjar 1 Tittel 2 Søkjar 3 Kontaktperson 4 Prosessansvarleg 5 Prosessleiar 6 Styringsgruppe 7 Organisering og styring 8 Adresse 9 Telefon 10 E-post 11 Nettside 12 Organisasjonsnummer 13 Kontonummer 14 Start (dato) 15 Slutt (dato) seinast 2011 NB! 16 Søknadsperiode 17 Geografisk område 18 Søknadssum i kroner B: Her skal du svara på nokre overordna spørsmål, knytt til program opplevingsnæringar. Det er viktig at søknaden godt forankra programmet sine mål og satsingsområde (kategoriar). Kva mål og satsingsområde i programmet er søknaden fyrst og fremst retta inn mot? Set 1-3 kryss (x) 1. Auka inntening for opplevingsbedriftene 19 Mål i program opplevingsnæringar 2. Meir attraktive lokalsamfunn 20 Kategoriar som er satsingsområde i program opplevingsnæringar 3. Nye opplevingsbedrifter Set 1-5 kryss (x) 1. Festivalar, arrangement og kulturformidling 2. Kompetansehevande tiltak 3. Marknadstiltak / produktutvikling 4. Infrastruktur / møteplassar / nettverk 5. Anna C: Her skal du svare på om søknaden er forankra i andre langsiktige satsingar, eller om ei slik satsing tenkt oppretta. I utlysinga vil me kalle slike langsiktige og målretta satsingar for program, sjølv om det ikkje alltid er treffande. Her skal du fylle inn og krysse av dersom søknaden er forankra i ei anna langsiktig satsing, eller om eit slik satsing er tenkt oppretta. 21 Programnamn 22 Nytt eller eksisterande program? Set kryss (x) 1. Nytt program 2. Eksisterande program 23 Type program / forankring Set kryss (x) på det som høver. Fleire kryss er mogleg. 1. Næringsprogram, oppretta av næringa 2. Kommuneplan

2 24 Kort skildring av programmet 3. Regionplan 4. Fylkesplan 5. Vestlandsdekkande plan eller program 6. Nasjonalt planar og program 7. Internasjonalt planar og program D: Her skal du svare på kva prosess (program, prosjekt, tiltak) du søkjer om midlar til. Sjå retningslinjene for skildring av samanhengen mellom program, prosjekt og tiltak. Dersom aktuelt, kan du søke om midlar til alle typar prosessar samstundes. Her skal du krysse av kva utviklingsprosessar du søkjer midlar til Set kryss (x) på det søknaden gjeld (sjå retningslinjene) 1. Programstyring 25 Søknaden gjeld støtte til 2. Prosjekt med utviklingsoppgåver 3. Etablering og drift av tiltak E: Her skal du skildre søknaden på ein enkel og kortfatta måte. Du skal få andre til å forstå at dette er ein viktig søknad, som vil føre til utvikling av opplevingsbedrifter i fylket. Forklar bakgrunnen og dei viktigaste utfordringane. Det er viktig med gode og realistiske målformuleringar, og gode og realistiske strategiar. Hugs at prosjekt og tiltak er strategiar for å oppnå langsiktige mål i program og andre langsiktige satsingar. Skildring av søknaden 26 Bakgrunn og utfordringar 27 Langsiktig mål 28 Mål i perioden 29 Strategi

3 F: Her skal du skildre dei opplevingsbedriftene som er målgruppe for fellestiltaka søknaden. Desse bedriftene kan ein også kalla aktørane i prosjektet. Dette er eit krevjande, men viktig punkt. 30. Målgrupper for søknaden namn på opplevingsbedriftene som skal få hjelp Alle typar bedrifter kan ha sal av opplevingar. Ei omvisning på ein fabrikk kan også vera ei oppleving, og dersom ei slik omvisning kostar pengar, vil fabrikken driva ei opplevingsnæring, i tillegg til vanleg produksjon. Kanskje kan fabrikken skapa ekstra arbeidsplassar på denne måten. Opplevingsnæringar er ikkje ein bransjekode, og inga bedrift har meir rett på å selja opplevingar enn andre. I program opplevingsnæringar ynskjer me å stimulera til utnytting av alle ressursar som kan nyttast til sal av opplevingar. Men, programstyret vil ikkje utan ei tilleggsforklaring, forstå at ein fabrikk kan vera ei opplevingsbedrift. Derfor er det viktig å knyte bedrift og oppleving. Ein må berre lista opp bedrifter som kjenner til søknaden, og som ynskjer å vera aktør i prosjektet. Legg til fleire linjer etter behov. Dersom du ikkje klarar å skaffa fram alle data for kvar bedrift, skriv ned dei du har tilgang til. Tal Kr i årleg Namn på opplevingsbedrift Kommune Sal av type oppleving. tilsette omsetning 31 målgruppa G: Her skal du skrive kort om kva effektar ein kan forventa av program, prosjekt og tiltak i søknaden Forventa effektar 32 Forventa effekt på bedriftene? 33 Forventa effekt på lokalsamfunnet? 34 Forventa effekt på miljøet (klima, utslepp, biologisk mangfald, etc)? H: Her skal du setje opp ein oversikt over dei ulike kostnadspostane i søknaden. Du bør skildre større kostnadspostar knytt til investeringar, kjøp av tenester, studieturar etc. i feltet under tabellane. Kostnadsbudsjett 35 Sum kostnader i søknadsperioden kr Kontor og rekvisita

4 36 kostnadsbudsjettet Programleiar Kjøp av andre tenester Reise og opphald Møte, kurs og konferansar Investeringar / kjøp av utstyr Internett og profilering Driftsmateriell Eigendel, arbeid I: Her skal du setje opp ein oversikt over dei ulike inntektskjeldene i søknaden. Verdi av eige arbeid kan setjast til maksimum kr 300 pr. time. Men, ein skal ikkje føre opp meir enn det som er reelt. Det skal leggast ved timelister ved sluttrapportering. Finansiering - inntektskjelder Finansiering Finansieringskjelder i søknadsperioden kr Verdi av eige arbeid (bedrifter, andre) Eigeninnsats i form av kapital (bedrifter, andre) Private midlar, sponsing Kommunal støtte 37 Støtte frå program opplevingsnæringar Anna støtte frå fylkesnivået (FK, FM, IN, etc..) Støtte frå nasjonale program Støtte frå internasjonale program Anna støtte 38 finansieringa J: Her skal du føre opp namn på eventuelle vedlegg til søknaden. Det kan vera prosjektplanar, avtalar, rapportar etc.. Vedlegg 39 Vedlegg til søknaden Dato:. Stad:.. Underskrift prosjektansvarleg: Innsending av søknaden. (sign) Søknaden skal sendast som e-post (tilrådd) til Arne Monrad Johnsen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, innan 25. april 2009 til e-postadressa: Dersom spørsmål, ta kontakt via e-post eller telefon eller Ein treng ikkje skriva under med penn, når ein sender inn søknaden med e-post. Men, skriv namnet på den person som er prosjektansvarleg.

5 Dersom nokon ynskjer å senda søknaden inn som brev, saman med vedlegg, så er sjølvsagt det fullt mogleg. Adresse: Program opplevingsnæringar Arne Monrad Johnsen Regionalavdelinga Askedalen Leikanger

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer