Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn"

Transkript

1 Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla seg etter 1945? Denne bedrifta vil eg vite meir om Utdanningsprogram i vidaregåande skule Utdanningsprogram, yrkeskompetanse og studiekompetanse. Kva betyr omgrepa? Er dette vegen for meg? Vel tre utdanningsprogram Elevskygging Elevskygging mitt val Førebuingar til elevskyggingsdagen Etterarbeid Sjekkliste

2 Jobbskygging side 2 Handverk, industri og primærnæring KVA BETYR OMGREPA? Handverk, industri og primærnæring I denne oppgåva skal du bli kjent med omgrepa handverk, industri og primærnæring. Du skal også finne ut litt om handverksbedrifter, industribedrifter og primærnæringar i lokalsamfunnet ditt. Kva er eit handverk? Kan du gi eksempel på handverksbedrifter i lokalsamfunnet ditt? Kva er industri? Kva er forskjellen på industribedrifter og handverksbedrifter? Kan du gi nokre eksempel på industribedrifter i lokalsamfunnet ditt? Kva meiner vi med omgrepet primærnæring? Kan du gi eksempel på primærnæringar i lokalsamfunnet ditt?

3 Jobbskygging side 3 Lokalt næringsliv etter 1945 KORLEIS HAR LOKALT NÆRINGSLIV UTVIKLA SEG ETTER 1945? I denne oppgåva skal du finne fram til ti forskjellige bedrifter i lokalsamfunnet ditt som blei etablert ein eller annan gong i løpet av åra etter 2. verdskrig, både bedrifter som fortsatt eksisterer og bedrifter som har blitt nedlagt. Ta med eksempel på primærnæringsbedrifter, handverksbedrifter og industribedrifter. Som kjelder kan du søke på internett og slå opp i bøker om lokalhistorie. Spør også gjerne besteforeldre eller andre som kan fortelje deg litt om arbeidsliv og bedrifter i lokalsamfunnet ditt etter Samanlikn korleis bedriftene rekrutterte medarbeidarar til stillingane sine før og no:

4 Jobbskygging side 4 Lokalt næringsliv etter 1945 Namn på bedrifta 1 Type bedrift (primærnæring, handverksbedrift eller industribedrift) Når blei bedrifta etablert? Eksisterer bedrifta fortsatt? Eventuelt når blei ho nedlagt?

5 Jobbskygging side 5 Lokalt næringsliv etter 1945 DENNE BEDRIFTA VIL EG VITE MEIR OM Vel ut ei av bedriftene ovanfor som fortsatt eksisterer, og finn ut litt meir om ho. Bruk informasjon frå bedrifta, som for eksempel brosjyrar, heimesider og årsrapportar. Du kan også finne ut kva som har vore skrive om denne bedrifta i media, for eksempel i lokalavisa, eller ta direkte kontakt med bedrifta for å få informasjon. Namn på bedrifta: Bransje/type bedrift: Yrke i bedrifta: Tal på tilsette: Kva slags varer/tenester tilbyr bedrifta: Har bedrifta lærlingeordningar, og i så fall kva for nokre? Vel to typiske yrkesgrupper for bedrifta og beskriv det utdanningsnivået som krevst: Kva trur du denne bedrifta har betydd/betyr for lokalsamfunnet ditt?

6 Jobbskygging side 6 Utdanningsprogram i vidaregåande skule KVA BETYR OMGREPA? Utdanningsprogram, yrkes- og studiekompetanse. I denne oppgåva skal du finne ut meir om korleis du kan utdanne deg til yrke innan ulike bransjar. Logg deg inn på for å kartlegge kva utdanningsprogram som finst i vidaregåande skule. Forklar kva vi meiner med omgrepa utdanningsprogram, yrkeskompetanse og studiekompetanse. Utdanningsprogram Yrkeskompetanse Studiekompetanse

7 Jobbskygging side 7 Utdanningsprogram i vidaregåande skule ER DETTE NOKO FOR MEG? VEL TRE UTDANNINGSPROGRAM. Bruk oversikta på og vel ut tre utdanningsprogram som du vil sjå nærare på. Finn så ut kva skular i kommunen din som tilbyr desse utdanningsprogramma. Utdanningsprogram 1 Utdanningsprogram: Kva slags kompetanse får du dersom du fullfører dette utdanningsprogrammet? Set kryss: Yrkeskompetanse: Studiekompetanse: Kva yrke kan dette utdanningsprogrammet føre fram til? Kvifor synest du dette utdanningsprogrammet verkar interessant? Finn ein skule som tilbyr dette utdanningsprogrammet:

8 Jobbskygging side 8 Utdanningsprogram i vidaregåande skule Utdanningsprogram 2 Utdanningsprogram: Kva slags kompetanse får du dersom du fullfører dette utdanningsprogrammet? Set kryss: Yrkeskompetanse: Studiekompetanse: Kva yrke kan dette utdanningsprogrammet føre fram til? Kvifor synest du dette utdanningsprogrammet verkar interessant? Finn ein skule som tilbyr dette utdanningsprogrammet:

9 Jobbskygging side 9 Utdanningsprogram i vidaregåande skule Utdanningsprogram 3 Utdanningsprogram: Kva slags kompetanse får du dersom du fullfører dette utdanningsprogrammet? Set kryss: Yrkeskompetanse: Studiekompetanse: Kva yrke kan dette utdanningsprogrammet føre fram til? Kvifor synest du dette utdanningsprogrammet verkar interessant? Finn ein skule som tilbyr dette utdanningsprogrammet:

10 Jobbskygging side 10 Elevskygging MITT VAL No skal du velje ut eitt utdanningsprogram som du ønsker å gjere deg godt kjent med ved å skygge ein elev som går på dette utdanningsprogrammet ein heil dag. Målet med denne dagen er at du skal få eit mest mogleg realistisk inntrykk av innhaldet i dette utdanningsprogrammet, og kva yrkesmoglegheiter det fører fram til. Eg har valt utdanningsprogrammet: ved (skule) Eg skal skygge: (namn på elev) Dato, oppmøtestad og klokkeslett:

11 Jobbskygging side 11 Elevskygging FØREBUINGAR TIL ELEVSKYGGINGSDAGEN Det er viktig å førebu seg godt, slik at du får mest mogleg utbytte av dagen. Du skal finne svar på ein del spørsmål og kunne presentere erfaringane dine for medelevar i ettertid. Under ser du forslag til spørsmål som det kan vere lurt å spørje vgs-eleven om. Noter også ned eventuelle andre ting du lurer på når det gjeld dette utdanningsprogrammet, eller gjerne vil vite meir om. Kva kan du bli dersom du går på dette utdanningsprogrammet? Kan ein velje ulike vegar innanfor dette utdanningsprogrammet? Kva skal du velje, og kvifor? Kva fag har du? Kva bør ein vere interessert i/god til for å trivast med dette utdanningsprogrammet? På kva måte er dette utdanningsprogrammet forskjellig frå det å gå på ungdomsskulen? Har de praksis/utplasseringsordningar? Har de undomsbedrift? Korleis er det å gå på denne skulen? Korleis er skuledagen organisert? Noter ned alle spørsmål du vil ha svar på i løpet av dagen, og ta med deg spørsmåla og skrivesaker til å notere ned det du finn ut. Ta gjerne med kamera og ta bilde undervegs.

12 Jobbskygging side 12 Etterarbeid SJEKKLISTE Munnleg framføring Etter elevskyggingsdagen skal du presentere erfaringane dine for læraren og dei andre elevane i klassa. Du kan enten lage ein powerpointpresentasjon, eller du kan fortelje med eigne ord og berre bruke stikkord. Det er uansett viktig å førebu seg på det ein skal seie. Ta gjerne med opplysingar om ting som har gjort spesielt inntrykk på deg, og sei noko om kvifor det har gjort inntrykk. Det viktigaste er at du prøver å formidle dine personlege erfaringar og inntrykk frå det yrket/den arbeidsplassen du har fått sjå på nært hald denne dagen. Reportasje Finn ut korleis ein reportasje kan sjå ut. Sjå i aviser og blad for å få gode idear til utforming av reportasjen din. (Sjå oppskrift på reportasjesjangeren i norskboka.) Formelt brev Eleven du har skygga vil sette stor pris på å få eit hyggeleg takkebrev frå deg. Skriv nokre ord om korleis du opplevde arbeidsdagen. Dersom det var noko du syntest var spesielt interessant, er det fint om du nemner det. Sei også noko om kva du har lært av å vere med denne dagen. Takkebrev kan sendast som e-post eller som vanleg brevpost. Legg gjerne ved ein kopi av reportasjen og eventuelt presentasjonen, det vil han/ho heilt sikkert synest er interessant å få lese.

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK For nokre år sidan var eg fast gjesteskribent i spalta "Dagens gjest" i Tønsbergs Blad. Det hende at eg fekk respons på tekstane mine, gjerne i form av vennlege og varsamt nedlatande

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer