Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule"

Transkript

1 Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid før du møter til eksamen

2 1 Brot på reglane Kandidatar som bryt ein av reglane som er gitt for eksamen eller som ikkje rettar seg etter det tilsynet seier, skal i alvorlege tilfelle, og etter at han/ho har vorte advart av rektor eller den rektor har gitt fullmakt, visast bort frå eksamen. 2 Forfall og sjukdom under eksamen Elevar som på grunn av sjukdom ikkje kan møte til eksamen, må snarast mulig skaffe seg sjukmelding og levere den til kontoret på eksamensskulen. Sjukmelding som ikkje er levert innan rimeleg tid, kan normalt ikkje godtakst. Kandidatar som møter til eksamen og vert så sjuk under eksamen at det kan påverke arbeidet, må straks melde frå til tilsynet, som straks skal varsle leiinga ved skulen. Rektor bestemmer om det er grunnlag for å avbryte eksamen og om kandidaten har rett til å gå opp til utsett eksamen. Rektor sitt vedtak kan det klagast på. 3 Gjennomføring av eksamen Du skal møte fram ved eksamenslokalet seinast 30 minutt før eksamensstart (skriftleg og praktisk eksamen). Kandidatar som utan gyldig grunn ikkje møter opp til fastsett tid, må vente til neste ordinære eksamen. 4 Legitimasjon Du må ha med gyldig legitimasjon. Til dømes bankkort med bilete, førarkort, pass eller liknande. Dette skal kontrollerast av tilsynet før eksamen startar. 5 Når du kjem til eksamenslokalet Kandidaten set seg på tilvist plass og gjer seg klar til eksamen. Etter at oppgåvene er delte ut kan han/ho ikkje forlate plassen sin utan godkjenning frå tilsynet. Ha legitimasjon klar for kontroll. På pulten skal det berre ligge skrivesaker og tillatne hjelpemiddel + mat og drikke. Mobiltelefonar skal slåast av og leggast på tilvist plass. Hugs å merke telefonen slik at du enkelt kan finne den att etter eksamen.

3 Ved utdeling av eksamensoppgåve, må du kontrollere at du har fått rett eksamensoppgåve. Det skal vere absolutt ro i eksamenslokalet etter at oppgåva er delt ut. Du skal ikkje prøve å ta kontakt med andre. Om du ynskjer opplysningar, treng noko eller vil forlate eksamenslokalet, skal du rekke opp ei hand og vente til tilsynet kjem til deg. 6 Eksamenstid Eksamenstida er oppgitt i oppgåva. Kandidaten kan få inntil 15 minutt i tillegg til fastsett eksamenstid til å klargjere svaret, dersom ikkje anna er fastsett i eksamensordninga for faget. 7 Innføring og utfylling av svarark Innføringsark som skal brukast ved eksamen er merkt med namnet til fylkeskommuna og skulen og blir utlevert av tilsynet. Tilsynet delar ut ekstra ark dersom du treng det. Bruk blå eller svart penn ved innføring. I oppgåver med grafisk framstilling, figurar, teikningar eller notar, kan du bruke blyant og fargar. Til slike oppgåver kan kandidaten få utlevert spesielle innføringsark. Du skal ikkje skrive namnet ditt nokon plass i svaret. Dette gjeld også på kladdeark og vedlegg. På pulten ligg ein lapp med alle opplysningar du treng for utfylling av heading på svararket. Ved bruk av innføringsark skal alle ark ha påført dato, fagkode, fagnamn, eksaminandnummer, sidenummer og totalt tal på sider. Ved bruk av PC får du utlevert ein minnepenn med innlagt svarark. Her fører du dei same opplysningane inn i toppteksten. Då kjem opplysningane rett på alle ark. Står det i oppgåveheftet at oppgåva har vedlegg som skal leverast inn; skal disse takast ut av oppgåveheftet, påførast eksaminandnummer og leggast ved. Dette skal skje sjølv om du ikkje har svart på vedlegget.

4 8 Bruk av PC Berre lovelege hjelpemiddel/fagstoff kan vere installert på PC`en. Det er ikkje lov å bruke internett eller annan form for kommunikasjon under eksamen. Alle trådlause nettverksfunksjonar skal vere slått av. Alle som brukar PC får utdelt ein minnepenn. Hugs å lagre regelmessing. Vi rår til at du lagrar svaret i PDF-format før du tek utskrift. Dette for å unngå at formateringar- og oppsettet i dokumentet blir endra når du tek utskrift. Med PGS eksamen må du ha ein av desse nettlesarane installert på PC`en; Explorer, Firefox eller Chrome. 8 om hjelpemiddel, kva er lov og ikkje lov Til skriftleg eksamen er alle relevante hjelpemiddel tillatt, med nokre unntak. Eksempel på relevante hjelpemiddel er læreplan, lærebøker, notat, løysingseksempel, lover osb. Skriftleg privatisteksamen i vg2 brønnfag (BRT-faga) skal gjennomførast utan hjelpemiddel. Skrivesaker, linjal og kalkulator er lov. Det er ikkje lov å bruke internett, eller å kommunisere med andre. I språkfag er det ikkje lov å bruke omsetjingsprogram. Dei skal heller ikkje vere installert på PC`en. 9 Kildebruk og plagiat Plagiat er å bruke andre sine tekstar heilt eller delvis utan å syne til kjelde. Dersom du brukar kjelder, skal desse synast til på ein etterretteleg måte. Dette er i informasjonsdelen til eksamensoppgåva. Skriftleg arbeid må vere slik at det ikkje er avskrift (heilt eller delvis) frå andre forfattarar, men heilt og fullt dit eige produkt. Vær merksam på at lærarar og sensorar brukar spesialprogramvare for å finne ut om heile eller deler av teksten din er tilgjengeleg på Internett. Eksamenssvar som i si heilheit syner seg å vere kopi av tidligare publisert materiale vil bli vurdert til lavaste karakter. Brot på åndsverklova kan i siste instans også bli ramma av straffelova med dei fylgjer det gir.

5 10 Om fusk og forsøk på fusk Fusk eller forsøk på fusk kan vere å gi, prøve å gi, formidle eller motta hjelp, eller å ha eller brukt hjelpemiddel som ikkje er lov å bruke, etter at oppgåva er levert ut. Konsekvensen av fusk eller forsøk på fusk er: Kandidaten kan få eksamenen i faget annullert. Kandidaten har likevel rett til fullføre eksamen på eksamensdagen. Elevar som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til fylkesmannen. Skulen skal informere eleven og føresette for elevar under 18 år om klageretten. Kandidaten kan tidligast gå opp til eksamen i faget eit år etter at den annullerte eksamenen. 11 Levering av oppgåvesvaret Etter at eksamenstida er ute er det ikkje lov å løyse oppgåver. Arbeidet med utfylling av heading/topp og botntekst og sortering av svararka kan halde fram i 15. minutt ut over vanleg eksamenstid. Når du skal levere svaret ditt gir du teikn til tilsynet, som kjem og hentar svaret. Svararka skal ligge i nummerorden. Alle papir må leverast før du forlet lokalet. Du skal sortere papira slik: Innføringsark (m/ evt. vedlegg) Kladdeark (og evt. feilskrivne ark) Oppgåvehefte Dersom besvarelsen må leverast for tidleg på grunn av sjukdom (eller av andre grunnar), kan kladdearka leverast saman med innføringsarka til sensur. I slike høve kan skulen legge ved ei særskild melding om tilhøvet som ligg til grunn for dette. Sensorane kan då sjå på kladdearka som ein fullgod del av oppgåvesvaret.

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 Rettar... 2 Plikter... 2 C. Opptakskrav... 2 Spesielle opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer