Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3"

Transkript

1 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem. Morfem er den minste tydingsberande eininga i språket. Det finst fleire slags morfem, og leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem er alle underkategoriar av morfem. Berre eitt morfem har eit sjølvstendig tydingsinnhald, og det er dei leksikalske morfema. Tydingsinnhaldet i dei leksikalske morfema kan endrast ved å kopla dei til grammatiske morfem. Eit grammatisk morfem har tydingsberande grammatiske funksjonar i språket og kan anten plassera seg framfor eller bak eit leksikalsk morfem. Dei kan til dømes uttrykkja tal og bestemtheit eller justera tydingsinnhaldet til eit leksikalsk morfem. Det finst to underkategoriar av grammatiske morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem. Bøyingsmorfema er nesten alltid suffiks, og uttrykkjer grammatisk informasjon om til dømes tal, tid, bestemtheit eller grad. Eit avleiingsmorfem kan plasserast framfor eller bak eit leksikalsk morfem, og justerer innhaldet eller ordklassen til dette. Morfem Leksikalske morfem Grammatiske morfem Bøyingsmorfem 1

2 b) Ord, rot og stamme. Eit ord kan definerast på fleire måtar, sjå s.126. Reknar me ordet for å vera eit tydingsberande fast eining som kan bli uttalt med hovudtrykk, kan oppbygginga av denne illustrerast som i figur 2, s. 128: (prefiks) Stamme Ei eller fleire røter Ord (suffiks) Eitt (eller fleire) bøyingsmorfem Den einaste obligatoriske delen i eit ord og ein stammer er ei rot. Denne kan byggjast ut ved å: - koplast til fleire røter - koplast til eitt eller fleire avleiingsmorfem, det vere seg prefiks eller suffiks - koplast til eitt eller fleire bøyingsmorfem. c) Grammatisk morfem, bøyingsmorfem, avleiingsmorfem, affiks, prefiks og suffiks. Affiks, prefiks og suffiks er alle grammatiske morfem. Affiks er den overordna kategorien, prefiks og suffiks er underkategoriar. Eit prefiks plasserer seg framfor rota i eit ord, medan eit suffiks plasserer seg på slutten av eit ord. I norsk er alle bøyingsmorfem suffiks. Affiks Prefiks Suffiks Grammatiske morfem (både prefiks og suffiks) Bøyingsmorfem (berre suffiks) 2

3 Oppgåve C. Løysingsframlegg frå Hege Myklebust, stipendiat, HSH Analyser orda ved hjelp av morfemtre. Kommenter gjerne vala dine. a) Arbeidskontrollrommet Arbeidskontrollrom (stamme) et (bøyingsmorfem) Arbeid (rot) s (fuge) kontrollrom (samansett ord) Kontroll (rot) rom (rot) b) Eggedelar (stamme, samansett ord) Egg (rot) e (fuge) delar (avleiingsord) Del (rot) ar (avleiingsmorfem) c) Oppvaskmiddelflaske (stamme, samansett ord) Oppvaskmiddel (samansett ord) flaske (rot) Oppvask (avleiingsord) middel (rot) Opp (avleiingsmorfem) vask (rot) Kommentar: Ein kan også argumentera for at dette er eit samansett ord, sett saman av røtene opp og vask, men ein vaskar ikkje «opp» i konkret tyding, opp har mista tydinga si i denne samanhengen, og difor er det meir naturleg å sjå det som eit avleiingsmorfem. 3

4 d) Ungdomsklubbar Ungdomsklubb (stamme) ar (bøyingsmorfem Ungdom (avleiingsord) s (fuge) klubb (rot) Ung (rot) dom (avleiingsmorfem) e) Musikkundervisningsplanane Musikkundervisningsplan (stamme) ane (bøyingsmorfem) Musikkundervisning (samansett ord) s (fuge) plan (rot) Musikk (rot) undervisning (avleiingsord) Undervis ning (avleiingsmorfem) Kommentar: Her kan ein kanskje dela opp under og vis også, men ingen av dei har behalde tydinga si i denne samanhengen, å undervisa er ikkje å visa under. Eg føreslår difor å behalda undervis som rot. f) Underlegare Underleg (stamme) are (bøyingsmorfem) Under (rot) leg (avleiingsmorfem) 4

5 Oppgåver til side 135 Oppgåve A Sorter desse orda ut frå fellestrekk i a) tyding, og b) bøying. gutane raud køyrer trikk bilar små elva Lars gjekk fin er a) Fellestrekk i tyding Her må du sjå etter semantiske fellestrekk. Kva er eigenskapar? Gjenstandar? Handlingar? Abstrakt eller konkret? b) Fellestrekk i bøying Her må du nytta dei ulike bøyingskategoriane, sjå figur 5 s Er orda bøygde i tal, bestemtheit, tid, grad osb? Ta føre deg kvar kategori, og sjå kvar dei ulike orda høver inn. Hugs på at t.d. eintal også er eit tal. Korleis er det så lurt å presentera resutata dine? Kanskje du kan laga ein eigen figur med same oppsett som den på s. 135, men der du erstattar ordklassenamna med orda over? Andre alternativ kan vera å laga ei punktmerka liste, eller å skriva det i fulltekst. Oppgåve B Utenfor bilvinduene var byen i ferd med å våkne til en grå og tung septemberdag. Selv innså jeg at dagen kom til å bli en helt annen enn jeg hadde tenkt meg. Jeg misunte allerede de som var på vei ut av de gule bussene for å gå på kontoret eller til en annen helt alminnelig jobb et eller annet sted i byen, alle andre steder enn hos politiet. (Gunnar Staalesen: Ingen er så trygg i fare (2014)) a) Del orda i teksten over inn i ord med bøying og ord utan bøying. Lag deg ein tabell med to kolonner, med og utan bøying. Gå systematisk gjennom heile teksten for å sjå om du kan bøya orda, og skriv dei inn i tabellen. Finst det ei fleirtalsform av «utenfor»? Eller fortid? Kva «byen»? b) Sorter orda med bøying etter kva slags type bøying dei har (bøying med bøyingsending, bøying med stammeendring, bøying med stammeendring og bøyingsending, bøying med forskjellige stammar, og bøying med hjelpeord). Dette er også ei oppgåve der du vil ha nytte av ein tabell. Kva med noko slikt som dette: 5

6 Ord Bøyingsending Stammendring Stammeendring og bøyingsending bilvinduene x Forskjellige stammar Hjelpeord 6

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya».

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya». 13 GOD LOKALKOKKEN Møt Kari Støfringsdal SIDE 18 19 FRISPARK Av Knut Magnussen SIDE 20 SKRIVEKLØE av Ingvild R. Myklebust SIDE 21 BLIKKET av Bent Are Iversen SIDE 21 FOTO : BENT ARE IVERSEN «Skya» har

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Frå Handleiing til «Aktiv Læring»

Frå Handleiing til «Aktiv Læring» Frå Handleiing til «Aktiv Læring» eit paradigmeskifte Handleiing har vore mykje nytta i til dømes motorisk trening og stimulering av sansane. I denne artikkelen tek forfattaren til orde for eit alternativ

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Rapportnummer: 2008:8 Forord Denne rapporten viser den tekniske oppbygginga av systemet Los og korleis Los kan brukast i praksis på ein portal. Målgruppa

Detaljer