Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister"

Transkript

1 Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune

2 Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar det som alle ansatte bør ha ferdigheter om i personalportalen. Skjermbilder og tekst viser steg for steg kva du skal gjere. Du kan komme inn i eit skjema på fleire måtar. Denne brukarmanualen viser den måten som er mest oversiktleg. Manualen er oppbygd med fargekodar: Viser kva du skal gjere Viser informasjon/ du må vere obs på Viser tips Her kan du klikke på pila på kvar side for å komme til innhaldsregisteret Utarbeida av: Solbjørg Sveum, Regionalavdelinga Svein Erik Såtendal, Personalseksjonen, Servicesenter løn Rev. 17. Oktober 2014

3 Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Innhaldsregister: Oppbygging av brukarmanualen 2 Pålogging og forklaring til hovedbildet.. 4 Pålogging. 5 Forklaring til hovedbildet 6 Mi mappe.. 7 Forklaring til fanene 9 Rutinestøtte. 10 Person og familieinformasjon. 11 Legge inn/endre person og familieinformasjon. 12 Legge inn/endre bankkontonummer. 18 Legge inn ekstra skattetrekk. 19 Sende endring av personlege opplysningar og ekstra skattetrekk til lønn. 20 Registrering og sletting av fråver.. 22 Registrering av nytt fråver 23 Sende registrert fråver til godkjenning hos leiar 29 Sletting av fråver.. 30 Sende sletta fråver til godkjenning hos leiar 32 Registrering og sletting av ferie. 33 Registrering av ny ferie 34 Sende registrert ferie til godkjenning hos leiar.. 40 Sletting av ferie. 41 Sende sletta ferie til godkjenning hos leiar.. 45 Overføring av ferie til neste år.. 46 Søke opp skjema under mi mappe.. 48 Melding om overlappande datoar 52

4 Pålogging og forklaring til hovedbildet Forklaring til hovedbildet Mi mappe Forklaring til fanene Rutinestøtte (brukarstøtte)

5 Pålogging og forklaring til hovedbildet personalportalen Pålogging til personalportalen Stå på forsida ( Velg personalportalen Side 5

6 Pålogging og forklaring til hovedbildet personalportalen Forklaring til hovedbildet Registrering av CV, samt det som gjeld medarbeidersamtale finn du her Informasjon frå personal avdeling 1 Fristar for lønskøyring Tips! Snarveg til dine mest brukte skjema Mi mappe Personlig innkurv: Skjema du ikkje er ferdig med å registrere Skjema returnert til deg frå leiar Ved å klikke på personlig innkurv kan du gå inn på det aktuelle skjemaet for vidare behandling Side 6

7 Pålogging og forklaring til hovedbildet personalportalen Mi mappe Velg mi mappe for å få fram dine opplysningar Side 7

8 Pålogging og forklaring til hovedbildet personalportalen Mi mappe Her kan du finne informasjon ved å velge dei ulike fanene (Sjå forklaring til fanene neste side) Tips! Snarveg til dine skjema. NB! Du kan ikkje registrere inne på fanene Tips! Ved å klikke på oppgaver kan du velje det aktuelle skjemaet du vil registrere ifrå lista Side 8

9 Pålogging og forklaring til hovedbildet personalportalen Forklaring til fanene Personlege opplysningar: (Fødselsnummer, kjønn, alder, adresse, telefon, sivilstand. Du må sjølv syte for at informasjonen er oppdatert) Opplysningar om arbeidsforhold og lønn Personlege trekk: Pålagte trekk på lønn. Følger personen og er ikkje styrt av arbeidsforhold (For eksempel krav frå kemnar, betaling av bidrag, fagforeningstrekk o.l.) Ferierekneskap: (Her ser du kor mykje ferie du har brukt og kor mykje du har igjen) Opplysningar om næraste pårørande og barn: Du må sjølv syte for at informasjonen er oppdatert (Barn opp til 25 år skal vere registerert pga. rettighet ved forsikring) Her finn du lønnsslipp og løns- og trekkoppgåve som du kan skrive ut Faste tillegg/trekk den tilsette har utanom fast månadslønn (For eksempel beskatning på telefon/funksjonstillegg) Tilgang i personalportalen: (Viser kva rolle du har i portalen, for eksempel medarbeidar eller tilvisar) Historikk om arbeidsforhold Alt fråver som du har registrert og som er godkjent av leiar (Sjølv om ikkje dato er avvikla) Ulike dokument frå arbeidsgjevar (For eksempel ny lønn i samband med tariffoppgjer) Her kan du finne/søke opp skjema du har sendt inn eller som ligg under registrering hos deg Her kan ein legge inn opplysning om utstyr utlevert til personen, eller andre opplysningar (For eksempel fått IKT-utstyr, mobil o.l. frå arbeidsgjevar) Saker som skal følgast opp (For eksempel dersom du er/har vore sjukmeldt) Side 9

10 Pålogging og forklaring til hovedbildet personalportalen Rutinestøtte (brukarstøtte) Ved å klikke på rutinestøtte-menyen, kan du få opp meir informasjon og nyttige linkar Tips! Klikkar du på boksen framfor teksten får du meir utfyllande informasjon Side 10

11 Person og familieinformasjon Legge inn/endre: Person og familieinformasjon Bankkontonummer Ekstra skattetrekk

12 Legge inn/endre person og familieinformasjon Person og familieinformasjon - personalportalen Velg skjema oppgåver Side 12

13 Legge inn/endre person og familieinformasjon (skal vere oppdatert) Person og familieinformasjon - personalportalen Velg nytt skjema Opne person og familieinformasjon Side 13

14 Legge inn/endre person og familieinformasjon (skal vere oppdatert) Person og familieinformasjon - personalportalen Her kan du endre: Navneendring Sivilstatus Statsborgarskap Adresse Telefon E-post Velg legg til for å legge inn familie og nærmaste pårørande NB! Skjemaet består av 3 sider. Du må gå gjennom alle for å få sendt inn skjemaet til lønn. Velg neste når du er klar til å gå til neste side Side 14

15 Legge inn/endre person og familieinformasjon (skal vere oppdatert) Person og familieinformasjon - personalportalen Kryss av for nærmaste pårørande Velg slektskap frå lista Fyll inn resten av opplysningane (Adresse, telefonnummer osv.) Velg lagre eller registrer fleire (barn) Side 15

16 Legge inn/endre person og familieinformasjon (skal vere oppdatert) Person og familieinformasjon - personalportalen Barn må registrerast Same framgangsmåte som forrige side NB! For å kunne benytte egenmelding m/sjuke barn, må dei vere registrert her Dersom noko tilstøter arbeidstakar, har barn opp til 25 år rettigheter mht. forsikring. Difor må dei vere registrert her Hugs fødselsdato på barnet Side 16

17 Legge inn/endre person og familieinformasjon (skal vere oppdatert) Person og familieinformasjon - personalportalen Nye opplysningar legg seg midlertidig her Velg neste for å komme vidare i skjemaet Side 17

18 Person og familieinformasjon - personalportalen Legge inn/endre bankkontonummer Her kan du legge inn/endre: Bankkontonummer (skriv inn nytt nr) Her kan du legge inn ekstra skattetrekk pr mnd (beløp): (Klikk på linja Hordaland fylkeskommune) Side 18

19 Person og familieinformasjon - personalportalen Legge inn ekstra skattetrekk Legg inn nytt beløp Dersom du ynskjer å slette ekstra skattetrekk som du tidlegare har lagt inn, kan du gjere dette her NB! Dersom du har fleire arbeidsforhold, er det viktig å sjekke at det står rett her. Hovedarbeidsgjevar er der du har størsteparten av stillinga Velg lagre NB! Jobbar du meir enn 50% i HFK skal det stå hovedarbeidsgjevar her NB! Ekstra skattetrekk vert sett til 0 ved årsslutt. For neste år må det leggast inn på nytt (Tidlegast 1. januar) Side 19

20 Sende endring av personlege opplysningar og ekstra skattetrekk til lønn Person og familieinformasjon - personalportalen Opplysningane du har lagt inn ligg no midlertidig lagra Velg send for å sende informasjonen til lønssystemet Side 20

21 Sende endring av personlege opplysningar og ekstra skattetrekk til lønn Person og familieinformasjon - personalportalen Informasjonen blir no sendt direkte til lønn Side 21

22 Registrering og sletting av fråver Registrering av fråver Sletting av fråver

23 Registrering av nytt fråver Registrering og sletting av fråver - personalportalen Tips! Snarveg til dine mest brukte skjema Velg skjema oppgåver Side 23

24 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Registrering av nytt fråver Velg nytt skjema Fråver skal registrerast her (For eksempel egenmelding, avspasering, permisjon under 14 dagar) Unntak: ferie, sjukmelding og permisjonar over 14 dagar Ferie: (Sjå eige kapittel) NB! Sjukmelding skal du ikkje legge inn sjølv. Lever sjukmelding til næraste leiar som syter for vidare behandling NB! Permisjonar over 14 dagar legg du inn her (for eksempel foreldrepermisjon) Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling Side 24

25 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Registrering av nytt fråver Velg fravær NB! Det er kun heile dagar som skal leggast inn i personalportalen og i forkant av fråveret Ved sjukdom registrerer ein dette første dag ein er tilbake på jobb Side 25

26 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Registrering av nytt fråver Velg legg til Velg frå lista (Sjå neste side) Side 26

27 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Registrering av nytt fråver Velg det som er aktuelt frå lista: Avspasering fleksitid (9500) Barn/barnepasser syk (0600)* Egenmelding IA m/lønn (0111)** Velferdspermisjon m/lønn Velferdspermisjon u/lønn NB! *For at du skal kunne bruke barn/barnepasser syk (0600) må du ha vore tilsett i HFK i minst 1 månad ** For at du skal kunne bruke egenmelding IA m/lønn (0111) må du ha vore tilsett i HFK i minst 2 månader Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling Side 27

28 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Registrering av nytt fråver Legg inn til og frå dato Velg lagre Dersom du skal registrere fleire fråversperiodar kan du velge registrere fleire og sende alt til leiar i ein gong. Side 28

29 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Sende registrert fråver til godkjenning hos leiar Nytt fråver ligg midlertidig lagra her Velg send for å sende informasjonen til leiar for godkjenning Her kan du legge ein merknad Send til næraste leiar Side 29

30 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Sletting av fråver Velg skjema oppgåver Velg nytt skjema Velg fravær Side 30

31 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Sletting av fråver Klikk på pila Kryss av i boksen for det fråveret du vil slette Side 31

32 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Send til næraste leiar for godkjenning Sende sletta fråver til godkjenning hos leiar Skriv ein kort merknad slik at leiar ser kva det gjeld Velg send NB! Når leiar har godkjent skjemaet om sletting, må det gjennom ei manuell behandling på lønn før endringa vil vere synleg i Personalportalen. Dette kan ta frå nokre timar til eit døgn Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling Side 32

33 NB! Kapittel om ferie gjeld ikkje for lærarar og miljøarbeidarar, med unntak av ekstra ferieveke for dei som er over 60 år Registrering og sletting av ferie Registrering av ferie Sletting av ferie Overføre ferie til neste år

34 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Registrering av ny ferie Tips! Snarveg til dine mest brukte skjema Velg skjema oppgåver Side 34

35 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Registrering av ny ferie Velg nytt skjema Velg ferie NB! Det er kun heile dagar som skal leggast inn i personalportalen Ferien skal leggast inn i forkant Side 35

36 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Registrering av ny ferie - Ferierekneskap Antal feriedagar du har overført frå i fjor til i år Antal disponible feriedagar i år Ferie som er godkjent av leiar vil vise her, sjølv om ferien ikkje er avvikla NB! Antal feriedagar du har igjen som ikkje er registrert/godkjent Ferie skal som hovedregel brukast opp innan året, balansen skal vere i 0 pr. 31.desember Side 36

37 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Registrering av ny ferie Velg legg til for å legge inn ny ferie Side 37

38 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Registrering av ny ferie Velg den aktuelle ferien frå lista: Ferie (1251) Ekstra ferieuke for de over 60 år (1253) Ferie utan lønn (1252)* NB! *Ferie utan lønn (1252) skal kun brukast dersom du tiltrer stillinga etter 30. juni Legg inn til og frå dato (Når du skal legge inn ferie i heile veker registrerer du frå måndag til og med søndag) Dersom du skal registrere fleire ferieperiodar kan du velge registrere flere og sende alt til leiar i ein gong Eller velg lagre Side 38

39 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Registrering av ny ferie Ny ferie (feriedagar) ligg no midlertidig lagra her NB! Kalenderdagar viser her (Desse tel ikkje inn på ferierekneskapen) Velg send for å sende informasjonen til leiar for godkjenning Side 39

40 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Sende registrert ferie til godkjenning hos leiar Her kan du legge ein merknad Send til næraste leiar NB! Dersom du får denne meldinga er det fordi: Det er ikkje oppretta ferierekneskap på deg Du har brukt opp alle feriedagane dine NB! Ferierekneskap for neste år vert ikkje oppretta før i midten av januar Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling Side 40

41 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Sletting av ferie Tips! Snarveg til dine mest brukte skjema Velg skjema oppgåver Side 41

42 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Sletting av ferie Velg nytt skjema Velg ferie Side 42

43 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Sletting av ferie Stå i bildet for registrering av ferie Klikk på denne pila Side 43

44 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Sletting av ferie Kryss av i boksen for den ferien du vil slette. Her må du skrive inn ein merknad for å komme vidare Velg send for å sende informasjonen til leiar for godkjenning Eg har tatt feil av datoane og må registrere dette på nytt Side 44

45 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Sende sletta ferie til godkjenning hos leiar Send til næraste leiar NB! Når leiar har godkjent skjemaet om sletting, må det gjennom ei manuell behandling på lønn før endringa vil vere synleg i Personalportalen. Dette kan ta frå nokre timar til eit døgn Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling Side 45

46 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Overføring av ferie til neste år Stå i bildet for registrering av ferie Klikk på denne pila NB! Ferie skal som hovedregel brukast opp innan året, balansen skal vere i 0 til 31. desember Side 46

47 Registrering og sletting av ferie - personalportalen Overføring av ferie til neste år NB! Overføring av ferie til neste år skal kun skje unntaksvis og etter avtale med leiar Skal vere gjort innan 15.november Skriv inn antall dagar du vil overføre til neste år Her må du skrive inn ein merknad for å komme vidare Velg send for å sende informasjonen til leiar for godkjenning Send til nærmaste leiar Side 47

48 Søke opp skjema under mi mappe Fråver på overlappande datoar

49 Søke opp skjema under mi mappe personalportalen Søke opp skjema under mi mappe NB! Det er her du finn forklaringa dersom: du er usikker på om du har lagt inn fråveret du lurer på om leiar har godkjent skjema du ikkje finn fråveret i fråverslista di under mappa fravær du får melding om overlapp Velg mi mappe Velg fana skjema Side 49

50 Søke opp skjema under mi mappe personalportalen Søke opp skjema under mi mappe Her vil systemet komme med forslag til dato. Den viser automatisk forrige måned og fram til i dag Tips! Dersom du vil søke på andre datoar kan du fylle det inn i dei aktuelle felta Trykk på søk knappen Tips! Du kan velje frå lista dersom du vil søke opp berre eit særskilt type skjema. (for eksempel fråver) Ved å klikke på den aktuelle linja, vil du åpne skjemaet du vil vite meir om Side 50

51 Søke opp skjema under mi mappe personalportalen Søke opp skjema under mi mappe Du har no opna det aktuelle fråversskjemaet og på denne linja ser du kva dette fråveret gjeld På skjemahistorikken kan du finne kvar skjemaet er i systemet NB! Skjema har status til godkjenning dersom leiar ikkje har godkjent Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling NB! Dersom skjema er godkjent for kort tid sidan av leiar, har det ikkje blitt oppdatert i systemet Dette vil rette seg i løpet av eit døgn etter at leiar har godkjent skjemaet Side 51

52 Søke opp skjema under mi mappe personalportalen Melding om overlappande datoar NB! Denne meldinga får du dersom det allerede er registrert fråver i dette tidsrommet. (Sjølv om du nettopp har sletta det forrige fråveret) Når du får denne meldinga skal du ikkje sende vidare til leiar. Velg avbryt Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling Side 52

53 Søke opp skjema under mi mappe personalportalen Melding om overlappande datoar Velg mi mappe Velg fana Fravær Her viser alt fråveret ditt NB! Det fråveret du har sletta vil ligge her fram til leiar har godkjent det. Etter at leiar har godkjent må det gå ein oppdatering i systemet som kan ta opp til eit døgn NB! Når oppdateringa er ferdig, vil det sletta fråveret vere fjerna frå denne lista og du kan då legge inn eit anna fråver på same dato Tips! For meir utfyllande informasjon om personalportalen, ta kontakt med tilretteleggar/superbrukar på di avdeling Side 53

54 Lykke til

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

BRUKARRETTLEIING VISMA WEB

BRUKARRETTLEIING VISMA WEB BRUKARRETTLEIING VISMA WEB For tilsette i Høyanger kommune DEL II Registrere fråver Registrere ferie Registrere timar/timeliste NB: Denne gjeld kun for tilsette på dagtidseiningar 1 Innhald Generelt 2

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarrettleiing for kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 4 Registrere fråvær... 5 Registrere/søk om

Detaljer

Visma Web rettleiing for tilsette i Førde kommune

Visma Web rettleiing for tilsette i Førde kommune Visma Web rettleiing for tilsette i Førde kommune Elektronisk registrering av fråver, ferie og timar (meirtid, overtid, vikartimar og tilsette på timeløn) Første gongs pålogging Har du ikkje vore inne

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Versjon 1.4 1 Oppdatert mai 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første gong... 2 MinId... 2 Registrere ny brukar og søkje om

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarrettleiing for Fjaler kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 4 Registrere fråvær... 5 Registrere/søk

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Førde kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Førde kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarhandbok for Førde kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 5 Registrere fråvær... 6 Registrere/søk

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Gaular kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarhandbok for Gaular kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarhandbok for Gaular kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 5 Registrere fråvær... 5 Registrere/søk

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for

Rettleiar til Partiportalen for Rettleiar til Partiportalen for Sentrale partiorganisasjonar og Sentrale ungdomsorganisasjonar Versjon 1.1 1 Oppdatert november 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Rådmannen - personal og organisasjon Bakgrunn for kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Det vart i tariffoppgjeret 2008 semje mellom partane å gjennomføre ei kompetansekartlegging av alle

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Egenregistrering av fravær, ferie og timelønn (web)

Egenregistrering av fravær, ferie og timelønn (web) Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær, ferie og timelønn (web) Rutiner for FARTT-kommunene Sist oppdatert 09.04.2015 1 Innholdsfortegnelse Pålogging for de som har FARTT tilgang:... 3 Pålogging

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

DIGITAL SJUKMELDING FRÅ RETTLEIING FOR MEDARBEIDAR

DIGITAL SJUKMELDING FRÅ RETTLEIING FOR MEDARBEIDAR DIGITAL SJUKMELDING FRÅ 15.01.18 - RETTLEIING FOR MEDARBEIDAR Bakgrunn Frå 15. januar 2018 blir det frå NAV si hand lagt opp til at alle sjukmelde skal sende både sjukmeldinga (Tidligare kalla C-del) og

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

SOLUND KOMMUNE Personalskjema i Visma

SOLUND KOMMUNE Personalskjema i Visma Tilsette i Solund kommune har ei eiga «nettside» med tilgang til opplysingar om person- og løn som er registrert i lønssystemet. Via denne sida kan du òg sende inn ferieønsker, eigenmelding og permisjonssøknader

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag utan org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer For å få tak i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Personalhåndbok. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM. For tilsett som skal ha timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema»

Personalhåndbok. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM. For tilsett som skal ha timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema» Side1. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM For tilsett som skal ha timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema» Velg så et av tre valg, «Ny timeføring, Nytt fravær, Ny ferie». Sett

Detaljer

Personalhåndbok. Bruk av elektroniske skjema. Bruksanvisning personalskjema. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM

Personalhåndbok. Bruk av elektroniske skjema. Bruksanvisning personalskjema. Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM Side1. av 7 Brukarrettleiing bruk av elektroniske skjema i Visma HRM For tilsett som skal søke om ferie, fråvær eller levere timeliste: Velg «Meg selv» og «personalskjema» Velg så et av tre valg, «Ny timeføring,

Detaljer

SOLUND KOMMUNE Skrive reiserekning i Visma

SOLUND KOMMUNE Skrive reiserekning i Visma Tilsette i Solund kommune har ei eiga «nettside» med tilgang til opplysingar om person- og løn som er registrert i lønssystemet. Via denne sida er det òg tilgang til elektronisk reiserekning Expense: Logg

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Visma reiserekning. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk føring av reiserekningar i Visma Expense

Visma reiserekning. Brukarrettleiing for Fjaler kommune. Elektronisk føring av reiserekningar i Visma Expense Visma reiserekning Brukarrettleiing for Fjaler kommune Elektronisk føring av reiserekningar i Visma Expense Innhald Opprette brukar i Visma Expense... 2 Føring av reiserekning... 3 Registrere reiserekning...

Detaljer

Generelt om lønnslippen

Generelt om lønnslippen Generelt om lønnslippen Namn og adresse på firma Namn og adresse på lønnsmottakar Opplysningar om utbetaling, periode og arbeidsgivar. Opplysningar om arbeidstakar i organisasjonen. Avdeling der arbeidstakar

Detaljer

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Personalia... 2 Pårørende... 3 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 3 Personalskjema...

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Veiledning for nye skjema i PagaWeb

Veiledning for nye skjema i PagaWeb Veiledning for nye skjema i PagaWeb Flere skjema i PagaWeb er/blir byttet ut med nye som ser annerledes ut og har nye funksjoner. Nedenfor finner du forklaring til de viktigste funksjonene i de nye skjemaene.

Detaljer

BRUKARRETTLEIING. Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER

BRUKARRETTLEIING. Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER BRUKARRETTLEIING Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER Generell informasjon Frå 30.08.0218 tar politikarane i Suldal kommune i bruk det nettbaserte reiserekningsprogrammet

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Brukarmanual 1 for https://ungdomslag.hypersys.no Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 2 Administrasjon

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Skademelding ved personskade Del 1

Skademelding ved personskade Del 1 Les dette før du fyller ut skjemaet Skademeldingsskjemaet er i to delar. Skadelidde skal fylle ut og signere del 1. Del 2 skal fyllast ut og signerast av arbeidsgjevar då skaden skjedde. Vi be om at du

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Gjennomgang Personalportalen for ansatte. UiB 2017

Gjennomgang Personalportalen for ansatte. UiB 2017 Gjennomgang Personalportalen for ansatte UiB 2017 Introduksjon til Personalportalen Personalpersonen er web-versjonen av lønn og personalsystemet. I tillegg finnes en Paga-klient som brukes sentralt (lønnsmotor)

Detaljer

Partifinansiering 2017, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2017, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2017, 10.04.2018, s. 1 Partifinansiering 2017, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Brukarmanual 2 for https://ungdomslag.hypersys.no Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 1 Levering

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

KOM I GANG KOM I GANG MED SIMPLOYER FRA INFOTJENESTER - ANSATTGUIDE

KOM I GANG KOM I GANG MED SIMPLOYER FRA INFOTJENESTER - ANSATTGUIDE KOM I GANG KOM I GANG MED SIMPLOYER FRA INFOTJENESTER - ANSATTGUIDE Kom i gang med Simployer 1. Innledning 2. Bruk av systemet? - Pålogging - Informasjon i systemet - Mine oppgaver 4. Søk om fri eller

Detaljer

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1 Visma.net Expense Evelyn Tveito 1 Reiserekning Kjørebok Utlegg Saksgang i Expense Attestere / Tilvise Evelyn Tveito 2 Frå 01.04.16 fekk Kvinnherad kommune nytt reiserekningssystem: Visma.net Expense. Visma.net

Detaljer

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette Velkomen til bestilling og betaling av skulemjølk på Internett! På www.skolemelk.no kan du enkelt melde barnet ditt / barna dine på abonnementsordninga for skulemjølk.

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne foldaren er det ei skildring av korleis

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer