SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as"

Transkript

1 SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as

2 SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as

3 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du! SkanRead i CD-ORD og programmenyen SkanRead i høyreklikk-meny Bildeleser Spør om Om skanning SkanRead til PDF, Word, tekst og lyd Andre funksjoner i SkanRead... 17

4

5 Forord SkanRead - et enkelt verktøy til OCR-behandling av tekster SkanRead gir tekstgjenkjennelse (OCR) på mange forskjellige språk og konverterer bilder til tilgjengelige formater. SkanRead gjør tekstene dine tilgjengelige slik at du blant annet kan bruke dem sammen med CD-ORDs opplesning og ordforslag. Med SkanRead kan du rakst og lett skanne inn og konvertere bilder til PDF, Word, alminnelig tekst og lyd. Med Bildeleseren kan tekst i bilder markeres direkte på skjermen og leses opp med en gang. SkanRead har norsk brukerflate og høy brukervennlighet fordi verktøyet automatisk foretar kompliserte valg av innstillinger. SkanRead kan brukes direkte fra CD-ORDs verktøylinje, i høyreklikk-menyen og fra programmenyen i Windows. I denne manualen vil du få forklaring på hvordan SkanRead brukes. Vi gjør oppmerksom på at noen av eksempekbildene kan være på dansk.

6

7 Kapitel 1. Slik gjør du! Når du vil skanne en tekst 1. Legg en tekst i skanneren. 2. Åpne SkanRead i CD-ORDs verktøylinje eller i programmenyen under Start. 3. I SkanRead velger du Skann og Åpne som... eller Skann og Lagre som Velg f.eks Skann som PDF. 6. Teksten skannes og OCR-behandles. 6. Du kan nå få lest opp dokumentet på datamaskinen med CD-ORD. Når du vil gjøre en bilde/pdf om til en tekst-pdf, Word, alminnelig tekst eller lyd. 1. Høyreklik på en bilde-fil/pdf-fil på datamaskinen. 2. I SkanRead velger du Åpne som... eller Lagre som 3. Velg f.eks Åpne som PDF. 4. Teksten OCR-behandles. 5. Du kan nå få lest opp dokumentet på datamaskinen med CD-ORD. - og du kan arbeide med teksten på mange andre måter på datamskinen. Åpne som Åpne som er funksjoner som kan åpne i det riktige programmet med een gang. Med Åpne som kan du raskt konvertere bilder / pdf til en tilgjengelig PDF, Word, alminnelig tekst eller til lyd.

8

9 Kapitel 2. SkanRead i CD-ORD og programmenyen Fra CD-ORDs verktøylinje kan du skanne og konvertere filer med SkanRead. De samme funksjonene ligger i programmenyen Start Alle programmer Mikrov.no CD-ORD SkanRead Skann Skann og Åpne som PDF Skanner og lager en tekst-pdf som åpnes med en gang. Skann og Åpne som tekst Skanner og lager et tekstdokument som åpnes med en gang. Skann og Åpne som Word Skanner og lager et Word-dokument som åpnes med en gang. Skann og Åpne som lyd Skanner og åpner teksten som lyd med en gang. Skann og Lagre som... Skanner og viser en Lagre-dialog hvor du kan lagre den innskannede teksten som PDF, Word, alminnelig tekst, lydfil eller bilde. Når filen din er OCR-behandlet og lagret kan du åpne den med dobbeltklikk eller fra det programmet den skal brukes i.

10 4 SkanRead i CD-ORD og programmenyen Velg bilde / PDF Når du bruker funksjonene under Velg bilde / PDF, åpnes en dialog hvor du må velge den bilde-fila / pdf-fila som skal OCR-behandles. Du kan bruke SkanRead i høyreklikk-menyen til det samme. Det er en raskere måte å gjøre om en fil på. Les mer under SkanRead i høyreklikk-meny. Åpne som PDF Gjør bilde /pdf om til en tekst-pdf som åpnes med en gang. Åpne som tekst Gjør bilde/pdf om til ren tekst som åpnes med en gang. Åpne som Word Gjør bilde/pdf om til et Worddokument som åpnes med en gang. Åpne som lyd Gjør bilde/pdf om til lyd som åpnes med en gang. Lagre som... Åpner en dialog hvor du velger den bilde-fila /pdf-fila som skal OCR-behandles. Deretter vises en Lagre-dialog hvor du kan lagre filen som PDF, Word, alminnelig tekst eller som lydfil. I Lagre-dialogen velger du også hvor filen skal lagres. Når filen din er OCR-behandlet og lagret kan du åpne den med dobbeltklik eller fra det programmet den skal brukes i. Du kan bruke SkanRead i høyreklikk-menyen til det samme. Det er en raskerer måte å gjøre om en fil på. Les mer under SkanRead i høyreklikk-meny.

11 Kapitel 3. SkanRead i høyreklikk-meny Høyreklikk på en bilde-fil eller en pdf-fil på datamaskinen for å gjøre om filen til et tilgjengelig tekstformat eller lyd. Høyreklikk på en fil for å velge: Åpne som PDF Gjør om bilde/pdf til en tekst-pdf som åpnes med en gang. Tekst Gjør bilde/pdf om til ren tekst som åpnes med en gang. Word Gjør bilde/pdf om til et Word-dokument som åpnes med en gang. Lyd Gjør om bilde/pdf til lyd som åpnes med en gang. Lagre her som Gjør om bilde/pdf og lagrer filen det samme sted som den filen du høyreklikker på. Du kan lagre som PDF, Word, alminnelig tekst (txt) og som lydfil (mp3). Når filen din er lagret og OCR-behandlet, kan du åpne den med dobbeltklikk eller fra programmet den skal brukes i. Lagre som... Åpner en Lagre-dialog hvor du kan velge hva din bilde-fil / pdf-fil skal lagres som. Du kan lagre som PDF, Word, alminnelig tekst eller lyd. I Lagre-dialogen velger du også hvor filen skal lagres. Når filen din er lagret og OCR-behandlet, kan du åpne den med dobbeltklikk eller fra programmet den skal brukes i.

12

13 Kapitel 4. Bildeleser Bildeleseren startes fra CD-ORDs verktøylinje eller fra program-menyen. Les opp innrammet tekst Den viktigste funksjonen i Bildleeseren er Les opp inndrammet tekst som brukes for raskt og lett å få lest opp tekst i bilder. Du markerer et utsnitt av et bilde med tekst, og teksten i utsnittet leses opp med en gang. Åpne Bildeleser. Markér et tekstområde på skjermen med musa og klikk på ikonet. Teksten i bildet tekstgjenkjennes automatisk av SkanRead og leses opp. Når Bildeleseren er åpen, kan du ikke bruke andre funksjoner. Lukk eller minimér Bildeleseren. Bildeleser-meny Med Bideleser-menyen har du flere muligheter for å åpne eller lagre innrammet tekst. Åpne som Under Åpne innrammet tekst som kan du velge å åpne den innrammede teksten som PDF, Word eller alminnelig tekst.

14 8 Bildeleser Andre funksjoner Med Lagre som... kan du lagre den innrammede teksten i flere forskjellige formater. Med Kopiér bilde til utklippsholder kan du kopiere det du har innrammet og sette det inn et annet sted som et bilde. Minimér Minimerer Bildeleser til prosesslinjen. Avslutt Lukker Bildeleser.

15 Kapitel 5. Spør om... Spør om finner du i SkanReads meny i CD-ORD, programmenyen, høyreklikk og i Bildeleser. Spør om fungerer generelt. Settes innstillingen ét sted, slår den gjennom alle steder i SkanRead. Spør om gijør det mulig å fortløpende ta stilling til hvordan SkanReads skal innstilles. Språk for tekstgjenkjennelse Sett hake i Språk for tekstgjenkjennelse,hvis SkanRead skal spørre om språk for tekstgjenkjennelse (OCR), når du konverterer filer. Det kan altid velges språk ved innskanning. Når innstillingen vises, kan du velge språk for tekstgjenkjennelsen. SkanRead kan gi tekstgjenkjennelse på mange språk. Når du velger OCR-språk er det best å velge nøyaktig det/de språkene som er i den aktuelle teksten. Hvis for mange språk slås på samtidig, kan det forringe tekstgjenkjennelsen av de enkelte språkene. PDF-layout Sett hake i PDF-layout, hvis SkanRead skal spørre om valg av PDF-layout når du skanner og konverterer filer til PDF. Når innstillingen vises, kan du velge mellom to layouts 1. Tekst og bilde. 2. Bilde over tekst. Begge PDF-typer kan leses opp med highlight i CD-ORD.

16 10 Spør om Tekst og bilde. Den mest tilgjengelige PDF som viser tekst som tekst og bilde som bilde. Brukes som standard. 2. Bilde over tekst. En PDF som viser alle bilder og grafikk. Teksten ligger under grafikk og bilder. Er spesielt egnet til mere spesielle, blandede og komplekse materialer. Spør om dokument skal lagres Sett hake ved Spør om dokument skal lagres for å få vist en dialogboks underveis når du bruker SkanReads automatiske funksjoner for å åpne et dokument med en gang. Når innstillingen vises, kan du velge Lagre og Åpne for å lagre filen og så åpnes dokumentet automatisk. Velg Åpne for å åpne dokumentet uten å lagre det. Stemme og hastighet Sett hake ved Stemme og hastighet hvis SkanRead skal spørre om innstillinger for stemme og hastighet når du skanner og konverterer filer til lyd. Når innstillingen vises, kan du velge hastighet og stemme for opplesningen.

17 Kapitel 6. Om skanning For å bruke SkanRead, når du skanner tekster, må skanneren din være installert og tilkoblet datamaskinen. SkanRead finner automatisk skanneren din når du velger skan-funksjonene i SkanRead. Det vises en dialogboks hvor du velger knappen Skann for å starte iskanningen. Som standard skannes det inn i gråtoner og 300 DPI. Du kan endre dette under Dokumenttype og Oppløsning hvis du ønsker en annen innstilling. Velg skanner Velg skanner Her velger du skanner. Hvis det er flere skannere tilsluttet datamaskinen din, kan du se dem i listen. Velg den skanneen som skal brukes. Velg Språk Her velger du språk for tekstgkenkjennelsen (OCR). Dokumenttype Du kan velge å skanne i svart / hvitt, gråtoner eller farger. Oppløsning Du kan velge hvor høy oppløsningen (DPI) skal være, dvs. hvor høy kvalitet det skal skannes i. Bruk arkmater Slå på Bruk arkmater hvis du bruker en arkmater-skanner. SkanRead skanner automatisk de sidene du har lagt i arkmateren Hvis du bruker en skanner hvor du må legge ét papir inn om gangen, skal arkmater være slått av. Du blir automatisk spurt om du vil skanne flere sider. Avansert Velg knappen Avansert for å åpne en dialog hvor du kan sette avanserte innstillinger til skanningen.

18 12 Om skanning I den avanserte dialogen kan du blant anndet velge Papirstørrelse. Du kan velge Forhåndsvisning av den siden som skannes. Du kan tilpasse siden manuelt ved å dra i rammen. Tips til skanning Sett dine skannerinnstillinger til 300 DPI og skann i gråtoner eller farger hvis ditt materiale inneholder farger. Gråtoner gir den beste gjenkjenelse av selve teksten. Hvis det er vigtig å skanne i farger, kan du gjøre det. Tekstgjenkjennelsen vil også da bli i en god kvalitet, forutsatt at oppløsningen ikke settes til under 300 DPI. Skanning i farger tar lengere tid og tar større plass enn materialer som skannes i gråtoner. Hvis teksten din og bakgrunnen bare er svart / hvit, kan du med fordel velge svart / hvit. Hvis original-teksten inneholder mange små skrifttyper, kan du sette oppløsningen til 600 DPI for å få en ennå bedre tekstgjenkjennelse. Du får det beste resultatet hvis du sørger for å legge papiret så rett som mulig skanneren. Legg eventuelt et hvitt stykke papir bak den siden du skanner inn.

19 Kapitel 7. SkanRead til PDF, Word, tekst og lyd De dokumentene og filene SkanRead lager er vanlige formater man bruker på datamaskinen. PDF Pdf-dokumenter åpnes i Adobe Reader når de åpnes automatisk med SkanRead. Når dokumenter er åpnet er det klart til opplesning med CD-ORD. Adobe Reader er et gratis program som som regel ligger på datamaskinen. Alternativt kan det hentes på nettet. Word-dokumenter Word-dokumenter åpnes i den Word-versjonen du har på datamaskinen når det åpnes automatisk med SkanRead. Når dokumentet er åpnet, er det klart til bruk med opplesning og ordforslag i CD-ORD. Tekst En tekstfil åpnes i det programmet som er standard for å åpne alminnelig tekst i på din datamaskin. Det vil som regel være i Notisblokk. Notisblokk er et gratis program som ligger på datamaskinen som standard. Når dokumentet er åpnet, er det klart til bruk med opplesning og ordforslag i CD-ORD. Lyd Når SkanRead åpner som lyd, kan du styre opplesningen med et verktøy for pause/ Les opp og stopp. Verktøyet vises på skjermen når opplesningen starter. Klikk på pause-knappen for å ta pause i opplesningen. Klikk på play-knappen for å fortsette opplesningen. Klikk på krysset for å stoppe opplesningen helt og lukke verktøyet. Når opplesningen er i gang, kan du arbeide videre med andre programmer og funksjoner på datamaskinen. Opplesning fortsetter til du selv setter pause eller stopper den. Når du har lagret som lyd og dobbeltklikker på lydfiler, åpnes lydfilen i den medieplayeren som er standard på datamskinen.

20 14 SkanRead til PDF, Word, tekst og lyd Mer om SkanRead til PDF, Word og tekst PDF Word Bildet viser et pdf-dokument som er laget med SkanRead og leses opp med CD-ORD i Adobe Reader. PDF er den sikreste måten å holde oppsettet av det originale materiale fullstendig fast, fordi man som bruker ikke kan endre i teksten og flytte rundt på elementer i dokumentet. SkanRead lager som regel en tro kopi bedre i PDF enn i Word. Bruk også SkanReads funksjon Åpne som PDF når du har en pdf-fil som er laget som et bilde og derfor ikke kan leses opp. Da vil SkanRead lage en tekst-pdf som kan leses opp med CD-ORD. Bildet viser et Word-dokument som er laget med SkanRead og leses opp med CD-ORD i Word 2010.

21 15 Tekst Ved å lagre teksten som et Word-dokument kan teksten redigeres, og du kan bruke CD-ORDs opplesning og ordforslag. Word er en fordel hvis man selv i større omfang skal skrive tekst, viderebearbeide tekst eller på annen måte redigere i et dokument. I Word kan det gjøres korrektur av teksten hvis det er nødvendig. Bildet viser et tekst-dokument som er laget med SkanRead og leses opp med CD-ORD i Notisblokk. Hvis det ikke er avgjørende å kunne vise en tro kopi av originalmaterialet, har ren tekst mange fordeler. Teksten kan brukes i mange programmer. Det er også raskt å skanne eller konvertere til en ren tekst fordi den trar liten plass. CD-ORDs opplesning og ordforslag kan brukes til ren tekst i blant annet Notisblokk. Ønsker du f.eks en hurtig innskanning hvor kun selve teksten er vesentlig å få lest opp, kan du lagre din teksten din som en tekstfil. Hvis du dobbeltklikker på den lagrede tekstfilen, åpnes den som standard i Notisblokk, hvor du kan få den lest opp med CD- ORD. Men du kan også åpne teksten i mange andre tekstbehandlingsprogrammer både Word, WordPad, OpenOffice Writer og mange flere, på samme måte som det er lett å kopiere teksten over i andre programmer. Du kan kopiere og klippe i teksten til bruk for andre formål. Skal teksten brukes i andre sammenhenger, f.eks som tekst i et annet program eller for å lage ordbøker i CD-ORD mm., er ren tekst det du bør velge.

22

23 Kapitel 8. Andre funksjoner i SkanRead SkanRead OCR-behandler Når SkanRead OCR-behandler teksten din, vises en dialog hvor du kan se at SkanRead er i gang med å behandle teksten. Lagre som... I SkanRead bruker du Lagre som for å lagre dine dokumenter. Lagre dokumentene dine et sted hvor du lett kan finne dem igjen. Lag f.eks din egen mappe til Mine tekster. Når en tekst én gang er OCR-behandlet med SkanRead og lagret, kan den brukes igjen og igjen. I Lagre-dialogen har du mulighet for å lagre som PDF, Word, tekst eller lyd. Word-versjonerne i listen kan også åpnes i nyere versjoner av Word. Velg bilde/pdf Når du bruker Velg bilde/pdf, skal du peke på den filasom du vil OCR-behandle. Navigér til den mappa hvor filen ligger. Velg den bilde-fila eller pdf-fila som skal OCR-behandles og velg knappen Åpne. Du kan velge pdf-dokumenter og du kan velge bilde-filer i mange forskjellige formater, fx. tiff, bmp, jpg mm.

24 18 Andre funksjoner i SkanRead Under Filtype velger du formatet på den fila du vil åpne. Funksjoner i startmenyen og snarveier Du kan legge funksjonene i startmenyen direkte ut i menyen Start. Da har du en raskere tilgang til dem. I eksemplet på bildet er de to funksjonene til innskanning lagt ut i menyen. Du kan altså legge de funksjonene du bruker mest i startmenyen. Høyreklikk på en funksjon under Start Alle programmer Mikrov.no CD-ORD SkanRead. Velg Sett fast til Startmenyen. Du kan også legge funksjonene i programmenyen ut som snarvei, f.eks på skrivebordet ditt. Høyreklikk på den funksjonen du vil lage en snarvei til, velg Opprett snarvei og dra snarveien ut på skrivebordet. Dine muligheter avhenger likevel av hvilke rettigheter du har på datamaskinen.

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Kom godt i gang med SkanRead Kom godt i gang med SkanRead 3 Innhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Slik gjør du! 7 Når du vil skanne inn en tekst 7 Gjør bilde/pdf

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Digital stemme hjelp. MikroVerkstedet as

Digital stemme hjelp. MikroVerkstedet as Digital stemme hjelp MikroVerkstedet as Digital stemme hjelp: MikroVerkstedet as Revisjon 1.7,10. april 2008 Innholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan brukes med den digitale stemme?...

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Lag trykksaker med Scribus

Lag trykksaker med Scribus Lag trykksaker med Scribus Scribus er et gratis open source, desktop publishing program som brukes til å lage trykksaker med. Du laster ned programmet fra Scribus hjemmeside http://www.scribus.net/index.php.

Detaljer

Readiris TM Pro 12. Brukerveiledning

Readiris TM Pro 12. Brukerveiledning Readiris TM Pro 12 Brukerveiledning Readiris TM Pro 12 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Opphavsrett... 1 Kapittel 1 Innledning... 3 Spar tid og tastetrykk... 3 Readiris-serier... 6 Kapittel 2 Installere

Detaljer

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside:

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside: LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innføring i e-lector Velkommen til e-lector Gratulerer med deres valg av e-lector. For å installere e-lector følger du punktene i Installasjonsveiledning. Deretter

Detaljer

En innføring i Adobe InDesign

En innføring i Adobe InDesign En innføring i Adobe InDesign Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober 2011 1 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE.... 3 INSTALLERE JAWS.... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer

Aldri mer skriverproblemer

Aldri mer skriverproblemer FÅ SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅL: Aldri mer skriverproblemer sånn Hvis skriveren din ikke skriver ut, eller skriver ut utskrifter med dårlig kvalitet, ser du hvordan du løser problemene her. dette trenger du Skriveren

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

En kort innføring i Windows 98

En kort innføring i Windows 98 Fjernundervisning fra NVU - HiST En kort innføring i Windows 98 Geir Maribu, TISIP (Revidert av Stein Meisingseth) 2002-08-12 Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer