LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice"

Transkript

1

2 LibreOffice 4.0 Handbok for Impress Presentasjonar i LibreOffice

3 Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, , tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare og/eller gjere endringar under vilkåra sette i GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), versjon 3 eller nyare, eller Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), versjon 3.0 eller nyare. Alle varemerke I denne innføringa tilhøyrer eigarane deira. Bidragsytarane Peter Schofield T. Elliot Turner Low Song Chuan Michele Zarri Chad D. Lines Jaimon Jacob Jean Hollis Weber Muhammad Sufyan Zainalabidin Hazel Russman Tilbakemelding Send, på engelsk, merknader og forslag som har med dette dokumentet å gjere til: For den norske utgåva kan du sende ein e-post til Anerkjenningar Denne boka byggjer på og er oppdatert frå OpenOffice.org 3.3 Impress Guide. Bidragsytarane til denne boka er lista opp på side 12. Utgjevingsdato og programversjon Utgjeve 8. juli Basert på LibreOffice 4.0. Norsk utgåve 16. desember 2014 ved Kolbjørn Stuestøl, I den norske utgåva er det lagt til merknader i høve til versjon 4.2, 4.3 og 4.4 dersom desse versjonane skil seg ut frå det som er omtalt i originalmanuset (og eg har oppdaga endringane). Dette er ein «råkladd», så det ville vere fint om du sende meldingar til meg når du finn feil. Klikk på e-postadressa mi for å opna e-postprogrammet ditt. Documentasjon for LibreOffice er tilgjengeleg på

4 Innhald Opphavsrett... 4 Forord...9 Kven er denne boka for? Kva er I boka? Kvar kan eg få meir hjelp? Kva som kan visast ulikt...11 Bruke LibreOffice på Mac Kva heiter alle desse tinga?...12 Kven har skrive denne boka?...13 Anerkjenningar Ofte stilte spørsmål Kapittel 1 Innleiing til Impress...15 Kva er Impress? Starta Impress Hovudvindauget i Impress Ulike visingar av arbeidsområdet...20 Slik lagar du ein ny presentasjon...25 Formatere ein presentasjon...28 Vise presentasjonen Bruke presentasjonskonsollen...34 Kapittel 2 Bruke hovudutforming, stilar og malar...35 Utforming av ein presentasjon...36 Kva er hovudutformingar? Arbeide med hovudutformingar...37 Arbeide med stilar i Impress...47 Arbeide med malar Kapittel 3 Legge til og formatere tekst...57 Innleiing Arbeide med tekstboksar Setje inn tekst Formatere tekst Formatere teikn Formatere avsnitt Laga punktlister og nummererte lister...76 Bruke tabellar Bruke felt Bruke hyperlenker Kapittel 4 Legge til og formatere bilete...93 Innleiing Setje inn bilete Handtere galleritema Formatere bilete LibreOffice 4.0 Impress Guide 5

5 Lage eit biletkart Kapittel 5 Arbeide med grafiske objekt Innleiing Verktøylinja for teikning Laga linjer og former Gruppere objekt Flytte grafiske objekt Endre storleik på biletobjekt Bruk av spesialeffektar Justere objekt Feste objekt til rutenett eller festelinjer Stille opp objekt Arbeide med sambandslinjer Arbeide med 3D objekt Omforme objekt til ulike typar Setje opp samhandling i eit objekt Bruke skriftutforming (Fontwork) Animasjonar Kapittel 6 Formatere biletobjekt Formatere objekt Formatere linjer Formatere områdefyllingar Lage nye områdefyllingar Formatere tekst i objekt Formatere sambandslinjer Arbeide med biletstilar Kapittel 7 Inkludera rekneark, diagram og andre objekt OLE-objekt Rekneark Diagramvising Filmar og lyd Formlar Teikningar, tekstfiler, HTML-filer og andre objekt Kapittel 8 Legge til og formatere lysbilete, notat og støtteark Innleiing Legge til, gi nytt namn til og slette lysbilete Lage lysbilete frå ein disposisjon Endra lysbileta Merknadar Presentasjonsnotat Støtteark for presentasjonen Kapittel 9 Lysbiletframvisingar Laga ei lysbiletframvising Bruke lysbiletovergangar LibreOffice 4.0 Impress Guide

6 Bruke animasjonseffektar Bruka samhandling (interaksjon) Lysbiletvisingar Kapittel 10 Skrive ut, sende som e-post, eksportere og lagra lysbiletframvisingar.237 Innleiing Rask utskriving Kontrollert utskrift Skrive ut brosjyrar PDF-eksport Eksporter som Flash-fil Eksportere som nettsider (HTML-filer) Sende ein presentasjon som e-post Digital signering av dokument Fjerne personlege data Opna og lagra ei PowerPoint-fil Kapittel 11 Sette opp og tilpasse Impress Innstillingane for LibreOffice Velje innstillingar for Impress Tilpassa brukargrensesnittet Legge til funksjonar med utvidingar Vedlegg A Tastatursnarvegar Innleiing Funksjonstastar i Impress Snarvegtastar for lysbiletvising Snarvegtastar for normalvising Snarvegtastar for redigering av tekst Snarvegtastar for Impress Navigering i lysbiletsortering Bruk av snarvegtastar Indeks LibreOffice 4.0 Impress Guide 7

7 Forord Kven er denne boka for? Alle som ønskjer å lære seg å bruka LibreOffice Impress vil finna denne boka nyttig, anten du er nybyrjar i å laga presentasjonar eller du tidlegare har brukt andre program som t.d. Microsoft PowerPoint. Kva er I boka? Denne boka dekker hovudfunksjonane i Impress, det vil seia presentasjonskomponentane (lysbiletframvisingane) til LibreOffice. Ved hjelp av Impress kan du laga lysbilete som inneheld tekst, puktlister og nummererte lister, tabellar, diagram, bilete og andre objekt. Impress blir levert med førehandsdefinerte tekststilar, lysbiletbakgrunnar og hjelp. Programmet kan opna og lagra Microsoft PowerPoint formats og kan eksportere til PDF, HTML, Adobe Flash og mange grafiske format Kvar kan eg få meir hjelp? Både i denne boka, i andre LibreOffice-rettleiingar, det innebygde hjelpsystemet i LibreOffice og i brukarhjelp på Internett går ein ut frå at du kjenner dei grunnleggjande funksjonanen for å bruke datamaskinen, som t.d. å starta eit program, opna og lagra filer. Hjelpsystemet LibreOffice blir levert med eit svært godt Hjelpsystem. Dette er første staden å søke hjelp når du bruker LibreOffice. Du får fram hjelp ved å trykke F1 eller ved å velje LibreOffice Hjelp frå hjelp-menyen. I tillegg kan du velje å aktivere «Tips» og «Utvida tips». Dette gjer du frå Verktøy Innstillingar LibreOffice Generelt. Viss «Tips» er slått på, vil du få opp ei snakkeboble med ei kort forklaring om funksjonen når du held musepeikaren over eit symbol på skjermen. Vel du Hjelp Kva er dette? og held musepeikaren over eit symbol, kjem dei fram ei meir utførleg forklaring. Gratis støtte på Internett LibreOffice-fellesskapet gjer meir enn å utvikle programvare. Det tilbyr også gratis, dugnadsbasert støtte. Sjå 1 og nettsida Brukarane kan få omfattande hjelp på nettet frå fellesskapet via e-postlister og nettsida «Ask LibreOffice», Andre nettsider blir drivne av brukarar som tilbyr gratis hjelp. Du kan også finne svar og få hjelp på forumet På nettstaden kan du få hjelp både for LibreOffice og andre program. Betalt støtte og opplæring Eit alternativ kan vere å betale for støtte. Ta kontakt med firma som driv med støtte og opplæring spesielt for LibreOffice.

8 Table 1: Gratis støtte for LibreOffice-brukarar (på engelsk) Gratis Libr e Off i ce Spør LibreOffice Spørsmål og svar frå LibreOffice-fellesskapet Dokumentasjon Brukarrettleiingar, «how-tos» og anna dokumentasjon. https://wiki.documentfoundation.org/documentation/publications OSS-ar Svar på ofte stilte spørsmål e-postlister Eit nettverk av erfarne brukarar som tilbyr hjelp Internasjonal støtte LibreOffice-nettsider på fleire språk. (Ser ut til å vere nedlagt) Internasjonale e-postlister Tilgjengelege utvidingar Informasjon om tilgjengelege utvidingar. Kva som kan visast ulikt Illustrasjonar LibreOffice kan brukast på alle versjonar av operativsystema Windows, Linux og Mac OS X. Kvar av desse kan tilpassast av brukaren med omsyn til skrifttypar, fargar, tema vindaugehandtering og mykje meir. Illustrasjonane I denne handboka er tatt frå mange ulike datamaskiner og operativsystem. Difor kan det hende at noen av illustrasjonane ser noe anleis ut enn det du ser på din eigen datamaskin. Også ein del dialogvindauge kan sjå anleis ut fordi mange er avhengige av instillingane som er gjort I LibreOffice. Du kan anten bruke dialogvindauge sett av operativsystemet (standard) eller dialogvindauge laga av LibreOffice. Slik set du opp maskinen for å bruke LibreOffice sine dialogvindauge: 1) På Linux og Windows operativsystem: gå til Verktøy Innstillingar LibreOffice Generelt på hovudmenyen for å opna dialogvindauget for generelle innstillingaron the main menu bar to open the dialog for general options. 2) På Mac operativsystem: gå til LibreOffice Innstillingar Generelt på hovudmenyen for å opna dialogvindauget for generelle innstillingar. 3) Vel Bruk LibreOffice dialogvindauge i Opna/Lagra dialogvindauge og bare i Linux og Mac OS X operativsystem, Dialogvindauge for utskrift for å vise LibreOffice dialogvindauge på datamaskinen du bruker. 4) Klikk OK for å lagra innstillingane og lukka vindauget. Documentasjon for LibreOffice er tilgjengeleg på

9 Knappar og symbol Utsjånaden til ein del knappar og symbol som blir brukte for å visa mange av dei tilgjengelege verktøya i LibreOffice kan vere anleis på datamskinen du bruker I høve til slik dei er viste I denne handboka. Knappane og symbola (ikon) I denne handboka er tatt frå eit oppsett av LibreOffice som er sett til å bruke Galaxy-settet av ikon. Om ønskjeleg, kan du endre oppsettet av LibreOffice slik at Galaxy-symbola blir brukte. Det gjer du slik: 1) På Linux og Windows operativsystem: gå til Verktøy Innstillingar LibreOffice Vis på hovudmenyen for å opna visingsinnstillingane. 2) På Mac operativsystem: gå til LibreOffice Innstillingar Vis opå hovudmenyen for å opna visingsinnstillingane. 3) I Brukargrensesnitt Ikonstorleik og ikonstil vel du Galaxy frå nedtrekkslista. 4) Klikk OK for å lagra innstillingane og lukke vindauget. Merk Noen Linux operativsystem, for eksempel Ubuntu, inkluderer LibreOffice som ein del av installasjonen og har kanskje ikkje ikonsettet Galaxty. Det skal då vere råd å laste ned dette settet frå nettsidene til den versjonen av Linux operativsystemet du bruker. Bruke LibreOffice på Mac Noen av tastekommandoane er ulike på Mac i høve til på Windows/Linux. Tabellen nedanfor viser noen av dei vanlegaste skilnadane brukte i dette dokumentet. Sjå i hjelp for meir om dette. Windows eller Linux Mac-ekvivalent Verktøy Innstillingar LibreOffice Innstillingar menyval Høgreklikk Control + klikk og/eller høgreklikk avhengig av maskinoppsettet Effekt Tilgang til oppsettinnstillinganens Opnar ein lokalmeny (sprettoppmeny) Ctrl (Control) z (Command, Cmd) Brukt saman med andre tastar F5 Shift+z+F5 Opnar dokumentstrukturen F11 z+t Opnar Stil- og formatvindauget Kva heiter alle desse tinga? Termane som er brukte i LibreOffice for dei fleste delane i brukargrensesnittet (den delen av programmet som du ser og bruker, i motsetnad til kodane som er brukte i sjølve programmet) er stort sett dei same for alle programma. Eit dialogvindauge er ei spesiell utgåve av vindauge. Føremålet med dialogvindauge er å informere deg om eitt eller anna, eller at du kan skrive inn noe, eller begge. Dei inneheld også ofte kontrollelement som du kan bruke for å bestemme korleis ei handling skal utførast. Dei tekniske namna for vanlege kontrollelement er viste i 1. Til vanleg bruker vi ikkje dei tekniske namna i denne boka, men det kan vere greitt å kjenne til dei fordi dei blir ofte brukte i hjelp og andre kjelder til informasjon. 1) Tabulert side (strengt tatt ikkje ein kontroll). 2) Radioknappar (bare ein kan vere aktiv om gongen). 3) Avkryssingsboks (meir enn éin kan vere aktivert). LibreOffice 4.0 Impress Guide 11

10 4) Talboks (klikk på oppover- og nedoverpila for å endra talet vist i tekstboksen, eller skriv inn talet i tekstboksen). 5) Tminiatyr eller førehandsvising. 6) Nedtrekksliste der du kan velje ei oppføring. 7) Trykknappar. Figur 1: Dialogvindauge med ein del felles kontrollelement I dei fleste tilfella kan du bare arbeide I dialogvindauget (ikkje I sjølve dokumentet) så lenge vindauget er ope. Når du lukkar vindauget, som oftast ved å trykke på OK eller ein annan knapp, blir endringane lagra og dialogvindauget lukka, kan du igjen arbeide på dokumentet. Det finst likevel noen dialogvindauga som kan vere opne medan du arbeider på dokumentet. Eit eksempel på dette er dialogvindauget «Finn og byt ut». Kven har skrive denne boka? Denne boka er skriven av friviljuge frå LibreOffice-fellesskapet. Inntekster frå salet av den trykte utgåva (bare på engelsk) blir nytta til beste for fellesskapet. Anerkjenningar Tdenne boka byggjer på og er oppdatert frå OpenOffice.org 3.3 Impress Guide. Medarbeidarane på denne boka er: Michele Zarri Jean Hollis Weber Dan Lewis Agnes Belzunce Peter Hillier-Brook Gary Schnabl 12 LibreOffice 4.0 Impress Guide

11 Claire Wood Jared Kobos Nicole Cairns Rachel Kartch Martin J Fox Rachel Kartch Hazel Russman Paul Miller Ofte stilte spørsmål Korleis er LibreOffice lisensiert? LibreOffice blir distribuert under Open Source Initiative (OSI) godkjent under Lesser General Public License (LGPL). Licensen LGPL er tilgjengeleg på engelsk på LibreOffice si nettside Kan eg dele LibreOffice med alle? Ja. Kor mange datamaskiner kan eg installere programmet på? Så mange du vil. Har eg lov til å selja det? Ja. Har eg lov til å bruke LibreOffice kommersielt? Ja. Kan eg distribuere PDF-utgåva av denne boka, eller skrive ut og selje kopiar? Ja, så lenge du oppfyller vilkåra i ein av lisensane nemnde under lisensane tidlegare i denne boka. Du treng ikkje spesielle løyve. Vi vil setje stor pris på om du i tilfelle deler litt av fortenesta med prosjektet for å dekke inn noen av utgiftene alt arbeidet med å laga og forbetra det. Korleis kan eg bidra til LibreOffice? Du kan hjelpe til med å utvikle LibreOffice på mange måtar, og du treng ikkje vere programmerar. Du kan for eksempel hjelpe til med å skrive brukardokumentasjon, laga videoinnføringar og anna støttemateriell. Som ei byrjing kan du sjå innom nettsida LibreOffice 4.0 Impress Guide 13

12 Kapittel 1 Innleiing til Impress

13 Kva er Impress? Impress er presentasjonsprogrammet (lysbiletvisinga) til LibreOffice. Du kan laga lysbiletshow som inneheld mange ulike element, som tekst, punktlister og nummererte lister, tabellar, diagram og mange ulike former for grafiske objekt som biletsamlinger (clipart), teikningar og foto. Impress inneheld også stavekontroll, synonymordbok, tekststilar og bakgrunnsstilar. Dette kapitlet forklarer Impress sitt brukargrensesnitt og viser korleis du kan lage ei enkel biletframvising ved hjelp av presentasjonsvegvisaren. Dei andre kapitla i denne boka forklarer korleis du kan lage sofistikerte lysbiletshow ved hjelp av dei ulike funksjonane i Impress. Skal du lage noe meir enn svært enkle framvisingar, krev det litt kunnskap om dei ulike elementa eit lysbilete er bygd opp av. For eksempel blir visinga og utsjånaden til tekst i eit lysbilete styrt av stilar. Teikningar blir i Impress laga på same måten som i teikneprogrammet Draw som er inkludert i LibreOffice. Sjå meir om dette i handboka for Draw. Starta Impress Du kan opna Impress på mange måtar: Frå oppstartmenyen til LibreOffice. Dersom ingen komponentar er opne, trykk på knappen Presentasjon. Frå systemmenyen. Dette er standardmenyen der dei fleste programma blir opna. I Windows er denne menyen kalla Start-menyen. I Linux med Gnome skrivebord heiter han Programmenyen (Applications menu), på eit KDE-skrivebord ligg han under KDE-logoen. På Mac OS X heiter han Programmenyen (Applications menu). Sjå meir om dei ulike operativsystema i Getting Started Guide Chapter 1 Introducing LibreOffice. På Windows kan du velje Presentation i Snøggstart for LibreOffice. Liknande funksjonar finst også for Mac OS X og Linux, sjå Getting Started Guide Chapter 1 Introducing LibreOffice. Frå ein open komponent i LibreOffice. Klikk på trekanten til høgre for knappen Ny i hovudmenyen og vel Presentasjon frå nedtrekksmenyen, eller vel Fil Ny Presentasjon på menylinja. Merk Når LibreOffice blir installert på datamaskinen, blir det som oftast lagt til ei menyoppføring for kvar komponent i systemmenyen. Namnet på og plasseringa av desse menyoppføringane er avhengig av operativsystemet og det grafiske brukargrensesnittet. Første gongen du opnar Impress, kjem presentasjonsvegvisaren fram. Her kan du velje Tom presentasjon, som opnar eit tomt dokument Frå mal, som gir deg valet mellom fleire ulike malar du kan bruke for presentasjonen Opna eksisterande presentasjon Klikk på Opprett for å opna hovudvindauget for Impress. Du finn meir detaljert om korleis du bruker presentasjonsvegvisaren i kapitlet «Slik lagar du ein ny presentasjon» på side 25. Dersom du ikkje ønskjer å bruke presentasjonsvegvisaren, kan du velje Ikkje vis denne vegvisaren igjen før du klikkar Opprett. Du kan få fram vegvisaren igjen frå Verktøy Innstillingar LibreOffice Impress Generelt Nytt dokument på hovudmenyen og merke av for Start med vegvisaren. 16 LibreOffice 4.0 Impress Guide

14 Hovudvindauget i Impress Hovudvindauget i Impress (2) er delt inn i tre deler: lysbiletpanelet, arbeidsområdet og oppgåvepanelet. I tillegg kan det vere fleire verktøylinjer som kan visast eller gøymast etter behov. Figur 2: Hovudvindauget i Impress. Ovalane viser Gøym/Vis-merka Tips Du kan lukka lysbiletpanelet og oppgåvepanelet ved å trykke på x-en oppe i høgre hjørne, eller ved å velje Vis Lysbiletpanel eller Vis Oppgåvepanel. Bruk Vis Lysbiletpanel og Vis Oppgåvepanel for i opna panela igjen. Du kan også maksimere arbeidsområdet ved å trykke på vis/gøym-merka i midten av dei loddrette skiljelinjene (vist med ovalar i 2). Når du bruker vis/gøym blir panelet gøymd, men ikkje lukka. For å vise panela igjen, trykk på vis/gøym igjen. Lysbiletpanelet Lysbiletpanelet viser miniatyrar av lysbileta i presentasjonen i den rekkefølgja dei vil bli viste dersom du ikkje har endra rekkefølgja som omtalt i kapittel 9 Lysbiletvising. Når du kliker på ein av miniatyrane, vil lysbildet bli vist i arbeidsområdet og du kan gjere alle dei endringane i det som du måtte ha behov for å gjere. I lysbiletpanelet kan du gjere fleire operasjonar på fleire bilete samstundes: Legge til eit nytt lysbilete. Merke eit lysbilete som gøymd slik at det ikkje blir vist under framsyninga. Slette eit lysbilete frå presentasjonen. Kapittel 1 Innleiing til Impress 17

15 Gi eit lysbilete eit nytt namn. Lage duplikat av eit lysbilete (kopier og lim inn) eller flytte det til ein annan stad i presentasjonen (klipp ut og lim inn). Det er også råd å gjere noen andre operasjonar, men som det er forklart seinare i dette kapitlet, er det andre og enklare måtar å gjere dei på. Endre overgangen etter det merkte lysbiletet eller for kvart lysbilete i ei gruppe lysbilete. Endre sekvensen av lysbilete i presentasjonen. Endre utsjånaden på lysbilete. Endre oppsettet for ei lysbiletgruppe samstundes. Oppgåvepanelet Oppgåvepanelet har fem avdelingar. For å utvida visinga klikkar du på tittellinja til delen du ønskjer å bruke. Bare ein del om gongen kan vere utvida. Hovudutformingar Her blir det vist kva for utforming du har vald på lysbiletet i tillegg til ein del ferdige malar som du kan bruke. Klikk på ein av malane for å bruke han. Tips Trykk F11 for å opna stilhandsamaren der du kan endra stilane brukte i hovudsidene. Dette kan du gjere når som helst. Sjå kapittel 2 Bruke hovudutforming, stil og malar for meir om dette. Oppsett Utformingane som er inkluderte i Impress blir viste her. Du kan velje ei av dei og bruke ho slik ho er, eller du kan gjere endringar i utforminga. Du kan ikkje lagra tilpassa utformingar. Tabellutforming (Denne finn eg ikkje i LibreOffice 4.x). The standard table styles are provided in this section. You can further modify the appearance of a table with the options to show or hide specific rows and columns, or to apply a banded appearance to the rows and columns. Sjå kapittel 3 Legge til og formatere tekst for meir om tabellar. Tilpassa animasjon Det finst svært mange animasjonseffektar du kan bruke for å utheva eller forbetra dei ulike elementa i eit lysbilete. Seksjonen tilpassa animasjon er ein enkel måte å legge til, endre eller fjerne ein animasjonseffekt på. Du finn eit oversyn over korleis legge til og tilpasse animasjonseffektar i kapittel 9 lysbiletshow. Lysbiletovergang Her finn du mange ulike overgangar som blir brukte mellom lysbileta. Standard er ingen overgang som betyr at lysbiletet som blir vist ganske enkelt blir bytt ut med det neste. Vel du ein av dei tilgjengelege overgangane, kan du styra kor raskt overgangen skal skje (sakte, middels eller raskt, velje mellom automatisk eller manuell overgang og velje kor lenge kvart lysbilete skal visast (bare for automatisk overgang). Arbeidsområdet Arbeidsområdet (normalt i midten) har fem faner: Normal, Disposisjon, Notat, Støtteark og Slide Lysbiletsortering (3). Desse fem fanene blir kalla visingsknappar. Området under visingsknappane vil variere med kva vising som er vald. Visingane for arbeidsområdet er nærare omtalt på side LibreOffice 4.0 Impress Guide

16 Figur 3: Faner i arbeidsområdet Verktøylinjer Det finst mange verktøylinjer som kan brukast når du lagar lysbilete. Dei kan gjerast synlege eller gøymde frå Vis Verktøylinjer på hovudmenyen. Du kan også velje kva symbol (ikon) som skal visast på kvar verktøylinje. Dette finn du meir om i kapittel 11 Sette opp og tilpasse Impress. Mange av verktøylinjene er like verktøylinjene i Draw. Du finn meir om desse i handboka for Draw Statuslinja Statuslinja heilt nedst i Impress-vindauget inneheld informasjon som kan vere nyttig under arbeidet med ein presentasjon. Vil du ikkje bruke denne linja, kan du gøyme ho ved å gå inn på Vis på hovudmenyen og fjerne avkryssinga (ved å klikke på ho) for Statuslinje. Storleiken blir gitt med den gjeldande måleeininga, som ikkje har noe med einingane brukte på linjalen. Denne måleeininga er definert i Verktøy Innstillingar LibreOffice Impress Generelt. Merk Figur 4: Statuslinja Frå venstre mot høgre finn du: Informasjonsområdet visinga avhengig av kva som er markert. Eksempel: Utval Informasjon Tekstområde Tekstredigering: Avsnitt x, rad y, kolonne z Diagram, rekneark Innebygd objekt (namn) valt Bilete Bilete med gjennomsikt valt Markørposisjon posisjonen til markøren. Er eit uval markert, vil posisjonen til det øvre, venstre hjørnet av utvalet målt frå det øvre, venstre hjørnet til lysbiletet bli vist etterfølgd av høgda og breidda til utvalet eller tekstboksen markøren er i. Endringar ikkje lagra eit «flagg» indikerer at fila ikkje er lagra med dei siste endringane. Dobbeltklikk på flagget for å opna dialogvindauget for lagring. Digital signatur eit «flagg» indikerer at dokumentet er digitalt signert. Etter at fila er lagra, vil dobbelklikk på dette flagget opna dialogvindauget med den digitale signaturen. Lysbiletnummer nummeret på lysbiletet som blir vist i arbeidsområdet. Talet etter skråstreken viser samla tal på bilete i denne presentasjonen. Stil brukt for side (lysbilete) stilen som er brukt for lysbiletet, støtteark og notat for den sida som blir vist i arbeidsområdet. Dobbelklikk på stilnamnet for å opna dialogvindauget for lysbiletutforminga. Kapittel 1 Innleiing til Impress 19

17 Forstørringsbrytar blir brukt for å bestemma kor stort arbeidsområdet skal visast. Forstørring i % viser kor mange prosent arbeidsområdet er i høve til full storleik (100 %). Dobbeltklikk på prosenttalet for å opna dialogvindauget for skalering og layout. Dokumentstruktur Dokumentstrukturvindauget viser alle objekta som er brukte i eit dokument. Dette er ein annan grei måte å flytte rundt i eit dokument og finne dei ulike elementa i det. Du opnar vindauget med dokumentstrukturen ved å klikke på symbolet på standard menylinja, eller frå Vis Dokumentstruktur på menylinja eller med snarvegen Ctrl+Shift+F5. Det er lettare å bruke dokumentstrukturen dersom du gir lysbileta og objekta i dei, dvs. Bilete, rekneark osv. meiningsfulle namn i staden for å bruke standardnamna «Lysbilde 1», «Form 1» og liknande. Figur 5: Dialogvindauget for dokumentstruktur Ulike visingar av arbeidsområdet Kvar vising av arbeidsområdet er utforma for å gjere utforminga så enkel som råd er for dei uike oppgåvene. Det kan difor vere greitt å bli kjend med desse for å kunne utføre dei ulike oppgåvene raskare. Merk Kvar vising av arbeidsområdet viser ulike sett med verktøylinjer. Du kan tilpasse desse verktøylinjene frå Vis Verktøylinjer, i hovudmenyen og krysse av for dei verktøylinjene du ønskjer å bruke. Normalvising Visinga Normal er hovudvisinga når du skal lage lysbilete. Bruk denne visinga for å formatere og utforme lysbiletet og når du skal legge til tekst, bilete og animasjonar. Du kan plassere eit lysbilete i arbeidsområdet for Normalvisinga (2 på side 17) anten ved å klikke på miniatyren i lysbiletpanelet, eller ved å dobbeltklikke på det i dokumentstrukturen (side 20). 20 LibreOffice 4.0 Impress Guide

18 Disposisjonsvising Disposisjonsvisinga (6) inneheld alle lysbileta i presentasjonen i nummerorden. Emnetitlar, punktlister og nummererte lister blir viste for kvart lysbilete i disposisjonsformat. Bare tekst i standard tekstboksen blir vist. Har du lagt til andre tekstboksar eller biletobjekt, blir dese ikkje viste. Heller ikkje namn på lysbilete blir viste. Figur 6: Disposisjonsvising Figur 7: Pilknappane for disposisjonsnivå og flytting i verktøylinja for tekstformatering Bruk disposisjonsvisinga for å: 1) lage endringar i teksten i eit lysbilete: a) Legg til og slett tekst på same måten som i normalvisinga. b) Flytte tekstavsnitta i det valde lysbiletet opp og ned ved hjelp av knappane «Pil opp» og «Pil ned» i verktøylinja for tekstformatering (innringa i 7). c) Endra disposisjonsnivået for kva avsnitt som helst i eit lysbilete ved hjelp av knappane «Pil høgre» og «Pil venstre» i verktøylinja for tekstformatering. d) Endra disposisjonsnivået og flytte eit avsnitt samstundes ved å bruke ein kombinasjon av desse fire pilknappane. 2) Samanlikne lysbiletet med disposisjonen som er brukt (dersom du har lage ein disposisjon). Dersom du oppdagar at eit anna lysbilete skulle vore brukt her, kan du laga det direkte i disposisjonsvisinga eller du kan gå tilbake til normalvisinga og lage det det der. Notatvising Bruk Notatvising (Figure 8) for å legge til notat i eit lysbilete. Når presentasjonen blir vist på ein ekstra skjerm kopla til datamaskinen, blir notata ikkje viste på ekstraskjermen. 1) Klikk på fanen Notat. Kapittel 1 Innleiing til Impress 21

19 Figure 8: Legge til notat i notatvisinga 2) Vel lysbiletet du vil legge notatet i ved å klikke på det i lysbiletpanelet eller dobbeltklikke på namnet i disposisjonsvisinga 3) Klikk på orda «Klikk for å leggja til notat» i tekstfeltet under lysbiletet og skriv inn notatet. Du kan endre storleiken på tekstboksen for notat ved å klikke ei av kantlinjene og deretter bruke handtaka som kjem fram for å dra storleiken dit du ønskjer. Du kan også flytte boksen ved å klikke på ei av kantlinjene og dra boksen dit du ønskjer. Klikk på tasten F11 for å få fram stilhandsamaren dersom du vil endre tekststilen. Støttearkvising Støttearkvising blir brukt for å setje opp lysbileta for papirutskriving av eit støtteark. Klikk på fanen Støtteark og deretter Eigenskapar i oppgåvepanelt (9). (Kan hende du av ein eller annan grunn må klikke på plasshaldarane i eitt av hjørna i arbeidsområdet og deretter inne i arket for å få fram neste val). Du kan då velje om du vil skrive ut 1, 2, 3, 4, 6 eller 9 lysbilete per side. Du kan også bruke denne visinga til å tilpasse informasjonen som skal skrivast ut på støttearket. Sjå kapittel 8 Legge til og formatere lysbilete, notat og støtteark for meir om dette. Vel Set inn Sidetal eller Set inn Dato og klokkeslett for å opna dialogvindauget for topptekst og botntekst. Klikk på fanen Notat og støtteark (10) og vel dei elementa som skal visast på kvar støtteside. 22 LibreOffice 4.0 Impress Guide

20 Figur 9: Oppsett av støtteark Figur 10: Dialogvindauget for topp- og botntekst Fanen for notat og støtteark Sorteringsvising Lysbiletsorteringsvisinga (11) inneheld ein miniatyr av alle lysbileta i presentasjonen. Du kan bruke denne visinga for å arbeide på ei gruppe lysbilete eller bare på eitt lysbilete. Kapittel 1 Innleiing til Impress 23

21 Figur 11: Lysbiletsortering Tilpasse visinga av lysbiletsorteringa For å endra kor mange lysbilete som skal visast i kvar rad: 1) Klikk på Vis Verktøylinjer Lysbiletsortering og Vis Verktøylinjer Lysbiletvising for å vise eller gøyme dei respektive verktøylinjene (12). 2) Set kor mange lysbilete på sida (opp til 15). Figur 12: Verktøylinjene for lysbiletsortering og lysbiletvising Flytte på eit lysbilete ved hjelp av sorteringsvisinga Slik kan du flytte eit lysbilete i presentasjonen ved å bruke lysbiletsorteringa: 1) Klikk på lysbiletet for å markere det (11). 2) Dra og slepp det dit du ønskjer. Markere og flytte grupper med lysbilete Du kan markere ei gruppe av lysbilete ved å bruke ein av desse måtane: Med Ctrl-tasten klikk på det første lysbiletet. Hald nede Ctrl-tasten medan du klikkar på resten av dei ønskte lysbileta. Med Shift-tasten klikk på det første lysbiletet. Hald nede Shift-tasten medan du klikkar på det siste biletet i gruppa. Dette vil merke også lysbileta mellom desse to. Med datamusa set musepeikaren over det første lysbilet, hald nede høgre eller venstre musebrytar og flytt musepeikaren til det siste lysbiletet og slepp museknappen. Flytte ei grupe av lysbilete: 1) Merk ei gruppe av lysbilete. 2) Dra og slepp gruppa til den nye plasseringa. Slik bruker du lysbiletsorteringsvisinga Du kan arbeide med lysbilete i lysbiletsorteringsvising på same måten som i lysbiletpanelet. Høgreklikk på eit bilete for å få opp lokalmenyen med desse vala: Nytt lysbilete legg til eit nytt lysbilete etter det markerte lysbiletet. Lag kopi av lysbiletet lagar ein kopi av det markerte lysbiletet og plasserer kopien like etter det markerte lysbiletet. 24 LibreOffice 4.0 Impress Guide

Kapittel 12 Lage nettsider

Kapittel 12 Lage nettsider Kom i gang med LibreOffice Kapittel 12 Lage nettsider Lagra dokument som HTML-filer Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice. Tillegg A Snøggtastane

Kom i gang med LibreOffice. Tillegg A Snøggtastane Kom i gang med LibreOffice Tillegg A Snøggtastane Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å distribuere det vidare og/eller

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM ENKEL INNFØRING FOR REDAKTØRAR OG ADMINISTRATORAR av Norsk Plan as Med einerett / opphavsrett 2008 Dette dokumentet kan ikkje kopierast eller overførast utan skriftleg samtykke

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Internet Explorer og JAWS 10 og 11

Internet Explorer og JAWS 10 og 11 Internet Explorer og JAWS 10 og 11 Tor Ulland Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 91 Internet Explorer og JAWS 10 og 11 Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 91 Huseby kompetansesenter, 2010

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 12/02 4.10.02 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål ISBN Trykt utgave: Digital utgave: 978-82-997659-8-5 978-82-997659-9-2 Alle fotografier er tatt av

Detaljer

Kom i gang med EndNote

Kom i gang med EndNote Kom i gang med EndNote EndNote er eit program som vert brukt til å halde orden på litteraturreferansar og til å lage litteraturlister. Referansane kan skrivast inn manuelt eller importerast frå ulike databasar.

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Linux-bok. Mi vesle. Svein Lund: Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005

Linux-bok. Mi vesle. Svein Lund: Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005 Svein Lund: Mi vesle Linux-bok Norskspråklig utgåve 0.5N - 07.09.2005 1 Innhold FORORD...5 1. MASKINVARE...7 1.1. Mange slags datamaskinar...7 1.2. Mange slags maskinvare...7 1.3. Prosessor...9 1.4. Minne...............9

Detaljer

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statleg forvaltning vert i stadig større grad einsretta i valet sitt av IT-produkt. Statskonsult ynskjer å peike på kva for ulempe ein for stor einsretting kan medføre, og vi vurderar alternativ

Detaljer

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Handbok for pedagogisk bruk av læringsarena i internett Arvid Staupe, Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu og Knut Arne Strand 24.02.2011 Dokumentasjonen

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet GeoGebra 3.0 for mellomtrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhald: Innhald:... 2 Kva er GeoGebra?...3 Kvar kan eg få tak i dette programmet?...3 Korleis kjem eg i gong med å bruke programmet?...4 Å hente og legge

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS

BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS Postadresse: Pb 168, 6067 Ulsteinvik Besøksadresse: Sjøgata 56, 6065 Ulsteinvik Telefon: +47 70 00 90 90 Nettstad: www.osberget.no www.osberget.no FORORD Om verksemda ikkje

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer