Installasjon av SK Admin 6.11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon av SK Admin 6.11"

Transkript

1 Installasjon av SK Admin Lag ei mappe på c-disken på server. 2. Kopier fila SK_Admin.exe til denne mappa. 3. Start programmet SK_Admin.exe Tre nye mapper blir oppretta i mappa som programmet SK_Admin.exe ligg i. Mappene inf, mal og Wbscript. I tillegg får vi oppretta ei fil som heiter Skole_Konto_Admin.ini. Denne fila tar vare på innstillingar som vi set i SK_Admin.exe. I mappa mal ligg malar til alle skriptane som kan køyrast. I mappa inf vil det bli oppretta 5 filer: harkonto.sdv ei tekstfil med oversikt over alle kontoar som er oppretta. (Svært viktig fil) nye_kontoar.sdv ei fil som logger dei siste nye kontoane. OU_gruppe_info.txt ei fil med oversikt over alle OU er og grupper som er oppretta. Denne fila blir nullstillt kvar gong du startar programmet. Fila blir brukt for å få mindre feilmeldingar når vi køyrer oppretting av nye brukarar. Ei gruppe eller ein OU som alt er oppretta under ei køyring vil ikkje bli prøvt oppretta meir en den ein gongen. elev.pro ei fil med oversikt over alle brukarinstillingane til ein elev. lerar.pro ei fil med oversikt over alle brukarinstillingane til ein lærar. I mappa Wbscript ligg alle vbs-filene som er køyrt. Desse filene blir berre brukt ein gong. Du vil få ei ny fil for kvar brukar som blir oppretta. Desse filene kan slettast manuelt dersom du ynskjer det.

2 4. I programmet SK-Admin, klikk Fil Instillingar.. 5. Klikk på Sjekk Maskinnamn og Domene. Domene, servernamn og loginscript katalog vert funne automatisk. 6. Klikk på Bla gjennom og finn kvar heimekatalogane til elevane skal liggja. Dersom denne katalogen ikkje er oppretta kan SK-Admin oppretta denne katalogen for deg. Du berre skriv katalogstien inn i feltet "Katalognamn".

3 7. Klikk OK, og katalogen er blitt oppretta. Dersom du ynskjer det kan du dela denne katalogen. Dette kan SK-Admin gjera for deg. 8. Klikk på Dele heimekatalog elevar... Sk-Admin vil føreslå delingsnamn og spør om programmet skal utføra delinga av denne katalogen. Dersom du vel at programmet ikkje skal utføra denne delinga, så må du passa på at dette vert gjort manuelt med rett delingsnamn.

4 9. Klikk OK. Rettar på katalogen "C:\Delte mapper\heime\elev" bli automatisk satt nåt du delar katalogen slik at berre administrator har tilgang. Dersom du opprettar ein elev så vil heimekatalogen til eleven få desse instillingane. Heimekatalogen til elevane vil bi oppretta under katalognamnet "C:\Delte mapper\heime\elev\%klasse%\%brukarnamn%". I denne katalogen vil eleven ha "Modify" tilgang og Administrator "Full control".

5 Dersom du vel og ikkje dela katalogen "C:\Delte mapper\heime\elev", så vil istaden kvar elev få sin heimekatalog delt. Delingsnamnet på heimekatalogen til eleven vil vera %brukarnamn%$. Rettar på elev katalogen "C:\Delte mapper\heime\elev\1aaa\olan" blir:

6 I dette dømet vel eg å ikkje dela katalogen der heimeområde til lærarane ligg. Dette gjer eg for å visa begge måtar å dela heimeorådet til brukarane på. Set vidare fylgjande instillingar i fliken Katalogar. Legg merke til at heimekatalog lærar ikkje er delt. 10. Klikk på fliken Active Directory Brukar instillingar

7 11.Klikk på Finn plassering... Velg OU'en som elevene skal opprettast i. Høgreklikk på OU'en dersom du vil oppretta ein ny OU i OU'en 12.Velg òg OU'en som lærarene skal opprettast i. 13.Klikk på Sett brukarinstillingar Elevar.

8 14. Brukar Properties - Elev er satt med default instillinger. Du kan no dersom du ynskjer gjera endringar på innhaldet i flikane. 15.Klikk på fliken Profile. Dersom elevane skal ha profil kan du velja mellom "Personleg" eller "Fast" profil. Dersom eleven skal ha logoncript kan du velja om han skal ha Personleg eller Felles logonscript. Den personlege logonscripta kan du organisera ved hjelp av SK-Admin. Mal for scripta finn du under menyen "Rediger - Loginscriptfil - Elev". Dersom du vel at eleven ikkje skal ha heimemappe. Så vil eleven få oppretta ei heimemappe like vel, men du er nødd til å kople til denne heimemappa ved hjelp av logonscripta. Det er då du vil få bruk for personlege logonscripter. Dette er aktuelt dersom du brukar Windows 98 maskinar som klientar. 16.Klikk på fliken Member of. Dersom du ynskjer det kan du gjera endringar her. Eg ynskjer å endra kva for OU gruppene skal liggja i.

9 17.Klikk på Rediger Klikk på Søk AD...

10 19.Velg OU'en som gruppene til elevene skal liggja i. Høgreklikk på OU'en dersom du vil oppretta ein ny OU i OU'en. 20.Klikk OK 21.Klikk OK 22.Gjer det same med gruppa "GR%klasse%"

11 23.Klikk "OK". Alle batchfilene som gjelder elevane vil no bli laga ut frå instillingane som er satt i "Brukar Properties - Elev". Desse batdhfilene finn du under menyen "Rediger Batchfil 24.Klikk på Sett brukarinstillingar Lærarar, og gjenta fra punkt 13. Når du avsluttar ved å klikka OK, så vil alle batchfilene som gjeld lærarane bli laga ut frå instillingane som er satt i "Brukar Properties - Lærar" 25.Klikk på fliken Info- og rapportfiler 26.Klikk på Oppdater konto-informasjonsfila og alle brukarar som er på serveren vil bli oppdater på harkonto.sdv. Dette blir gjort for at brukarnamn som blir oppretta av SK_Admin ikkje skal komma i konflikt med brukarnamn som allereie er oppretta. SK_Admin kan ikkje sletta desse brukarane. Dersom du ynskjer og sletta desse brukarane så må du bruka Aktive directory Users and Computers og sletta brukarane der. Etterpå går du inn og klikkar på Oppdater konto-informasjonsfila og brukaren er blitt borte.

12 27.Klikk OK 28.Klikk Rediger - Logincriptfil - Elev... dersom du har valgt at eleven skal ha "Personleg Logoncript" Her er forslag til ulike skript som kan køyrast for å kopla seg til heimemappa. "rem" betyr at dei er kommentert vekk. Andre linje kan køyrast dersom alle heimemappene er delt med berre ei deling. Tredje linje kan køyrast dersom alle heimemappene har kvar si deling. Fjerde linje er andre linje uten "/persisten:no". Denne brukar du når skal kopla til frå ein Windows 98/95 maskin. Femte linje kallar opp ei felles skript for alle elevane. 29.Klikk Rapport/Skriv ut Frå kontoliste... og vi får ein oversikt over alle innebygde brukarar. Desse brukarane har klasse Admin. Dette er ein reservert klasse og kan ikkje opprettast eller slettast i SK_Admin. 30.Klikk Fil Lukk skriv ut 31.Programmet er no klar til bruk.

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen? Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server, en arbeidsstasjon og en skriver. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Systemansvarleg John Helge Grevstad har kontor i administrasjonen. E-post: john.helge.grevstad@mrfylke.no Telefon: 70 01 83 10 // Mobil: 970 84 265

Systemansvarleg John Helge Grevstad har kontor i administrasjonen. E-post: john.helge.grevstad@mrfylke.no Telefon: 70 01 83 10 // Mobil: 970 84 265 Frå IT-avdelinga Innleiing Velkomen til Ulstein Vidaregåande Skule. Eller velkomen attende, om du har vore her tidlegare. I dette skrivet vil du finne informasjon frå IT-avdelinga som kan være med på å

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 12/02 4.10.02 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb Innlogging Via nettsida til flyklubben eller direkte til www.myweblog.no, trykk logg inn. Brukarnamnet ditt er 153-xxxxx (xxxx=ditt medlemsnummer i NLF) Ved første gongs

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Inventor 2008 Å starte et prosjekt.

Inventor 2008 Å starte et prosjekt. Inventor er det lagt til rette for å kunne tilpasses forskjellige organisasjonsstrukturer. Det gjør at vi må ta et bevist valg til hvordan vi organiserer Inventor og dens filstruktur. Vi tar utgangspunkt

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer