Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Infeksjoner og fatigue Nina Langeland Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

2 Infeksjoner og fatigue Epstein Barr virus Cytomegalovirus Humant herpesvirus 6/7 Borreliose Q-feber Enterovirusinfeksjoner Parvovirus B19 Hepatitt C Dengue feber Giardia infeksjoner C. pneumoniae (vaksiner) (XMRV)

3 Infeksjoner og fatigue hva er fellesnevneren for infeksjonene på forrige slide? hvilke infeksjoner mangler, i så fall? HIV andre herpesvirus tuberkulose malaria kikhoste

4 Infeksjoner og fatigue Ulike teorier persisterende infeksjon? enterovirus herpesgruppen infeksjon som presipiterende faktor hos disponerte? trigging av autonom dysfunksjon? Kfr primær biliær cirrhose (Newton 2007) kronisk immunologisk turn-on? IL6, IL10, T-celle dysregulering fellesnevnere med andre tilstander? cancer-relatert fatigue? RA assosiert fatigue? overtrening? Reaktivering av virusinfeksjoner?

5 Infeksjoner og fatigue Persistens Nytter det å behandle? Borreliose Q-feber CMV hva sier IgM svingninger, egentlig? enterovirus EBV (valaciclovir studie) Chlamydia pneumoniae Steroidbehandling?

6 Infeksjoner og fatigue Enterovirus infeksjoner (ikke glem at polio er et enterovirus) klinisk hyppig problemstilling i infeksjonsmedisin enterovirusmeningitter

7 Infeksjoner og fatigue hvor hyppig gir gitte infeksjoner fatigue? avhengig av når man måler i forhold til akutt infeksjon de med hyppigst forekommende fatigue kanskje 10-15% etter 6 mnd? Men OBS 90% av befolkningen serokonverterer for EBV innen voksen alder, det ville gi 5000 nye tilfelle per år bare utløst av dette agens. vanskelig å skille protrahert infeksjon fra postinfeksiøs fatigue, og overgangen fra naturlig postinfeksiøse plager til CFS er absolutt ikke klar

8 Infeksjoner og fatigue Hvor hyppig? Dengue infeksjoner (hospitaliserte) Etter 2 mnd 24 % Ikke sammenheng mellom alvorlighetsgrad under akutt sykdom og risiko for fatigue Risikofaktorer: alder, kjønn» (Seet et al 2007) Giardia (Bergen) >40% etter 2 år» Mørch 2009

9 Infeksjoner og fatigue reaktivering av latente infeksjoner? velkjent som prinsipp i herpesgruppen enterovirus foreslåtte agens HHV-6/HHV-7 enterovirusreaktivering i tarm CMV

10 Infeksjoner og fatigue HHV-6/7 (Komaroff 2006) primærkultur av lymfocytter viser replikasjon av HHV-6 hos 70% av CFS pasienter vs 20% av kontroller induserer TNFalfa/IL1beta valganciclovir behandling vist å ha en viss effekt hos CFS pasienter m HHV-6 replikasjon HHV-6/7 replikasjon hos CFS pasienter (Chapenko 2006)

11 Infeksjoner og fatigue Enterovirus infeksjoner 165 konsekutive pasienter med CFS gastroskopi m/biopsi 135/165 pos IF for VP1 (82%) 7/34 kontroller (20%) EV RNA 9/24 (37%) CFS og 1/21 kontroller Bedring av interferon/ribavirin? Korrelasjon CFS og IBS» Chia & Chia 2008

12 Infeksjoner og fatigue Reaktivering forts kliniske holdepunkter? stress og reaktivering velkjent som prinsipp herpes simplex virus MR/fMRI studier av CFS pasienter reduksjon i grå substans små punktformede, subkortikale forandringer i hvit substans» ikke encefalitt-lignende» ikke overbevisende aciclovir respons EEG forandringer hos noen

13 Infeksjoner og fatigue Prospektiv australsk studie klinisk infeksjon som medførte legekontakt Epstein Barr virus Ross river virus C burnetii (Q-feber) 253 pasienter fulgt i inntil 1 år (855 IgM positive, 430 screenet for inklusjon) Fanget opp i en befolkning på ca og ved hjelp av 94 allmennpraktikere og 4 laboratorier, i løpet av 5 år» Hickie et at 2006

14 Hickie et al BMJ (2006)

15

16

17

18 Infeksjoner og fatigue Mortalitet hos CFS pasienter 1201 pasienter fulgt i år 38 døde All-cause mortality som forventet suicid-død 8 x allminnelig befolkning økt suicid-forekomst var i sin helhet i gruppen som ikke oppfylte CFS kriteriene Standardized mortality rates + alvorlig depresjon i sykehistorien SMR MD 19.1 ( ) SMR NMD 5.6 ( ) Smith et al 2006

19 så, hvor var vi? Infeksjoner og fatigue Kan infeksjoner utløse symptomer som fyller CDC kriteriene for CFS? hvorfor noen svært mye hyppigere enn andre? kan genetisk disposisjon eller personlighetstrekk være avgjørende i de tilfellene hvor fatigue rammer 20-40% av de syke? hvorfor mangler noen infeksjoner med protrahert forløp fra listen? Kan det dreie seg om persisterende infeksjon? Kan det dreie seg om reaktivering av latent infeksjon? Er infeksjonsrelatert fatigue beslektet med cancer-relatert fatigue? RA-relatert fatigue? idopatisk fatigue/me/cfs? Hva er forskjellen på protraherte infeksiøse/postinfeksiøse plager og CFS?

20 Så var det historien fra Bergen. Høsten 2004 utbrudd av Giardiasis i Bergen Sentrum over 1250 bekreftet smittede sannsynligvis dobbelt så mange syke i den grad at de fikk medikamentell behandling utbruddet oppdaget en måned etter at de første ble syke, altså relativt lang tid før behandling

21 Tabell 9. Dose-respons med hensyn på daglig mengde vanninntak, personer i Svartediket forsyningsområde, Bergen kommune 1/9 15/ (101 kasus, 54 kontroller) Vanninntak Kasus % Kontroller % OR* 95% KI < 1 glass 1 1 % 4 7 % Ref glass 9 9 % % 2,6 0,2 28,5 3 5 glass % % 3,8 0,4 37,5 mer enn 5 glass % % 20,6 2,0-208 Total % % 3,0** 1,9 5,0 * Gruppematchet på kjønn og 10-års aldersgrupper (STATA) ** vann som kategorisk kontinuerlig kodet 0,1,2,3

22 Antall tilfeller Figur 3 Alders- og kjønnsfordeling, laboratorie-verifisert giardiasis i Bergen kommune 1/9/ /12/2004 (n=1121) Kvinner Menn Aldersgrupper

23 kronisk infeksjon? Ca 150 pasienter henvist HUS infeksjon/gastro for behandlingssvikt på 1 til 3 kurer Flagyl Omlag 2/3 av disse har ikke påvisbar Giardia i avføring OBS dårlig sensitivitet av Giardia antigen test hos de som har fått behandling (50% sens sammenlignet med mikroskopi) malabsorpsjonstilstand påvist med laktulose-test Albendazol + metronidazol i 7 dager til de med persistens av Giardia cyster 90% blir kvitt bærertilstand Paronomycin alternativ ved behandlingssvikt + gravide 1. trimester

24 Duodenal inflammasjon Duodenal biopsier viste inflammasjonsforandringer hos totalt 57 patients (47.1%) 52.9% 18.2% 28.9% Normal duodenal histology Grade 1 duodenal pathology Inflammation with oedema and infiltration of leukocytes Increased number of plasma cells in the lamina propria Grade 2 duodenal pathology Same as grade 1 Additional architectural distortion with shortening and blunting of intestinal villi.

25 Andel av pasienter med Giardia positive avføringsprøver og mikroskopisk duodenal inflammasjon 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % Giardia positive Duodenal inflammation 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 2-4 months 5-7 months 8-10 months months N=29 N=46 N=22 N=27 Illness duration

26 Giardia i Bergen men mange klagde over at mageplagene var ikke det verste, men slapphet Også hjertebank og andre symptomer Ikke veldig mange IgA mangel pasienter ble oppdaget

27 Ny studier I en fastlegepraksis: benyttet klinisk case definisjon i stedet for mikrobiologisk verifisert diagnose funn nokså like som ved mikrobiologisk verifisert sykdom MEN: overraskende at mange hadde symptomer etter 6 og 12 mnd uten å gå tilbake til legen Dette førte til følgende problemstilling Er subjektive senfølger like vanlig i hele kohorten av smittede?

28 enda flere nye studier 1257 pasienter tilskrevet, flere enn 1000 svarte mer enn 40% hadde mageplager etter 2 år mer enn 40% hadde utmattethet etter 2 år pasientene hadde vært overraskende lenge sykmeldt Soft data om subjektive symptomer. Vi så umiddelbart at vi manglet kontrollgruppe man finner bare det man leter etter, men det er lurt å tenke seg om før man begynner å lete Og vi hadde ikke brukt validerte spørsmål med tanke på verken fatigue eller gastrointestinale plager

29 ABDOMINAL SYMPTOMS two years after Reported by 38% of total respondents (389/1017) Reported by 40% of cases responding to the abdominal symptom question (389/977) Abdominal symptoms (% of total) No (n=360) Unsure (n=228) Yes (n=389)

30 Risk for fatigue and abdominal symptoms two years after acute Giardia infection Risk factors Fatigue Abdominal symptoms Multiple ordinal logistic regression* Multiple ordinal logistic regression* Age (Continuous variable) Male Female Sick leave No < 1 week 1-2 weeks >2 weeks Not working Loss of study progression No loss < 1 semester 1 semester > 1 semester Not being a student Symptoms acute giardiasis Abdominal pain Fatigue Bloating Previous abdominal problems prior to acute giardiasis *backward stepwise selection, final step Regression coefficient P-value Regression coefficient P-value Ref Ref Ref Ref < <0.001 < <0.001 n.s. Ref Ref n.s. < n.s. - n.s.

31 Association between fatigue and abdominal symptoms A highly significant association was found (p<0.001). Of cases with abdominal symptoms; 66% (253/381) reported fatigue Of cases without abdominal symptoms; 70% (377/537) did not report fatigue Age and gender did not interact with this association

32 Confirmed Giardia cases - 2 years after No fatigue nor abdominal symptoms N=476 (47%) Fatigue and/or abdominal symptoms N=541 (53%) Recovered N=476 (including individuals who did not answer all questions) Fatigue symptoms (41%) Abdominal symptoms AND fatigue N=253 Total 1017 returned of 1262 mailed questionnaires (81% response rate) Abdominal symptoms (38%)

33 men ingen trodde dette var mulig.så vi gjorde undersøkelsen på nytt etter 3 år, men alders og kjønnsmatchede kontroller RR for IBS 3.31 (p<0.001) RR for chronic fatigue 3.80 (p<0.001), for menn 4,27 og for kvinner 3,61

34 Questionnaire 3 years after 5-6 page questionnaire Sleepiness Epworth Fatigue Chalder Abdominal symptoms RomeIII Asthma ECRHS Healthcare satisfaction Response rate 65.3% (817 of 1252) among the exposed 31.5% (1133 of 3598) among controls

35 Post-giardiasis IBS and chronic fatigue The prevalence of irritable bowel syndrome 46.1% (355/770) among the exposed 14.0% (155/1105) among controls adjusted Relative Risk of 3.4 The prevalence of chronic fatigue 46.1% (366/794) in the exposed group 12.0% (134/1118) in the control group adjusted Relative Risk of 4.0 Among exposed 62.6% of those with IBS had chronic fatigue, compared to 30.6% of those without IBS (p<0.001). In the control group the corresponding figures were 32.0% and 9.0% (p<0.001). Wensaas et al. Gut 2012

36 3 år etter akutt infeksjon Vi kunne ikke påvise kronisk infeksjon Behandlingsforsøk Vi kunne ikke påvise nevrotisisme hos pasienter i allmennpraksis Samvariasjon IBS/CSF var betydelig Bedringen i symptomer fra 2 til 3 år etter eksponering var liten Vanlig screening med blodprøver etc gav lite

37 Lymphocyte quantification. Lymphocyte quantitation no-fgid/ no-fatigue controls (n=23) FGID&CFS/ICF n=23 CD4:CD8 CD4 T-cells CD8 T-cells NK-cells (CD56CD16) ratio (%) 10 6 cells/l (%) 10 6 cells/l (%) 10 6 cells/l 2.65 (1.05) 52.4 (8.8) 974 (380) 21.5 (5.5) 389 (171) 11.8 (7.6) 194 (86) 2.01 (0.75)* 50.2 (7.0) 923 (366) 27.3 (6.9)** 500 (211) 7.4 (3.5)* 127 (53)** FGID, no fatigue n= (0.65)** 46.9 (8.5)* 924 (356) 27.9 (7.3)** 548 (214)** 11.0 (7.0) 223 (156) Fatigue other cause w/wo FGID n= (1.14) 51.9 (8.1) 1133 (543) 26.1 (10.4) 635 (531) 8.7 (4.6) 186 (140) * p < 0.05, ** Significant at p<0.01 compared to the control group Hanevik et al. BMC Infect Dis. 2012

38 Collaborators Bergen Giardia Research Group PROFESSOR NINA LANGELAND PROFESSOR TRYGVE HAUSKEN PROFESSOR GURI RØRTVEIT PHD STIPENDIATE VERNESA DIZDAR Postdoc KURT HANEVIK Allmennlege, PhD KNUT ARNE WENSAAS Overlege, PhD KRISTINE MØRCH Einar Kristoffersen Avd mikr & imm Øystein Bruserud, Hematologisk seksjon Halvor Næss Nevrologisk avd, HUS Geir Egil Eide Komp.Klin.Forsk Ole Didrik Lærum, Gades inst Gunnhild Hunskår, stud.med Lucy Robertson Vetrinærhøyskolen Staffan Svärd, Uppsala University Lars Eckmann UCSD, USA Beate Niesler, Uni Heidelberg

39 Thank you for the attention!

NYHETSBREV. November 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NYHETSBREV. November 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING NYHETSBREV November 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Utviklingen innen biomedisinsk forskning på ME (CFS) i utlandet er spennende. Forståelsen for de underliggende biomedisinske prosessene øker

Detaljer

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Rapport Tid Tirsdag 2. august 2011 Innhold Bakgrunnsinformasjon og foreløpige vurderinger om antatt sammenheng mellom Pandemrix-vaksinering

Detaljer

Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse IV.

Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse IV. Jakob Weidemann: Uten tittel. Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse IV. Tverrsnittsstudie fra Tromsøundersøkelse-IV 1994/95.

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Skjema: Prosjektgodkjenning

Skjema: Prosjektgodkjenning Skjema: Prosjektgodkjenning Skjema mottatt 22.02.2011 i SPREK - saksportalen for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) på helseforskning.etikkom.no 2011/467-1 Sammendrag

Detaljer

Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MU(P)S m.m. 1. ME hører ikke inn under betegnelsen MUPS

Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MU(P)S m.m. 1. ME hører ikke inn under betegnelsen MUPS Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MU(P)S m.m. av Eva Stormorken Betegnelsen MU(P)S er en forkortelse for medically unexplained (physical) symptoms. Når en slik betegnelse blir brukt

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer

NYHETSBREV. Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING. Litt om bakgrunnen for konferansen

NYHETSBREV. Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING. Litt om bakgrunnen for konferansen NYHETSBREV Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Referat og inntrykk fra den internasjonale konferansen for helsepersonell om myalgisk encefalopati (ME), Oslo Kongressenter fredag 19. oktober

Detaljer

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Helsedirektoratets veileder for svangerskap som fortsetter 7 dager over termin 7 ½ års erfaring fra Lillehammer Jakob Nakling Sykehuset Innlandet Lillehammer Innledning: Det har vært, og er, en diskusjon

Detaljer

Funksjonelle mage-tarmlidelser

Funksjonelle mage-tarmlidelser Årgang 17 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2010 Funksjonelle mage-tarmlidelser Current challenges in diagnosing and treating IBS: The importance of a positive diagnosis

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Overvåking av blod i Norge 2008. Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Overvåking av blod i Norge 2008. Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Overvåking av blod i Norge 2008 2008 Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tittel Overvåking av blod i Norge 2008. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge Institusjon

Detaljer

Lang QT syndrom og hypertrofisk kardiomyopati

Lang QT syndrom og hypertrofisk kardiomyopati Lang QT syndrom og hypertrofisk kardiomyopati Genetisk utredning og veiledning av pasienter med arvelige hjertesykdommer og pasient-rapporterte utfall Anniken Hamang Genetisk veileder, Phd Hensikten med

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Posterpresentasjon onsdag 25. mars: Electroencephalografi og event-related potentials i studiet av smerte Flaten, M.A. Aslaksen, P.M.,

Detaljer

Masteroppgave i folkehelsevitenskap juli 2011.

Masteroppgave i folkehelsevitenskap juli 2011. Masteroppgave i folkehelsevitenskap juli 2011. Hel-3950 Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå som risiko for utvikling av kronisk

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen - Årsmelding 2010 01 Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:35. Inntak av vanlig brus og lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika

Master of Public Health MPH 2014:35. Inntak av vanlig brus og lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika Inntak av vanlig brus og lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika Svanhild Bjørg Grønning Stølen Master of Public Health MPH 2014:35 Inntak av vanlig brus og lettbrus og

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd

Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd Myalgisk encefalomyelitt internasjonalt konsensuspanel Carruthers, Bruce M, CM, FRCPC, lege; kliniker, indremedisin med fokus

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Olav Gangås Snorre Nicolaisen

Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Olav Gangås Snorre Nicolaisen Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Olav Gangås Snorre Nicolaisen Veileder: Dr. odont og spesialist i oral kirurgi og oral medisin Trond Inge Berge Oral kirurgi og oral medisin

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Marianne Vatne

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

Presentasjon av sammendragene fra

Presentasjon av sammendragene fra 8 Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærme redigert av elin olaug rosvold, Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo og sabine ruths, Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer