SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE"

Transkript

1 FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA

2 Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands Wines & Spirits Norway As Veileder Høgskolen i Gjøvik v/peter Nussbaum Problemstilling Hvordan lykkes med lansering av kartongvin på Vinmonopolet i Norge. Grunnlag for problemstilling 60% av vin som selges på Vinmonopolet er kartongvin. 95% av disse er 3 liter. Det lanseres nye produkter annenhver måned, men bare et fåtall lykkes med et visst volum. Hovedmål Finne suksessfaktorer for salg av kartongvin på Vinmonopolet i Norge. Bakgrunn Det finnes ca 650 ulike kartongvinprodukter på markedet, hvor ca 1 av 4 har listeføring på Vinmonopolet. Hver butikk kan avgjøre 15% av utvalget sitt med produkter fra bestillingsutvalget. Det vil si at 450 produkter sloss om å få lokale listeføringer butikk for butikk. Konkurransen er derfor knallhard. Oppdragsgiver Interbrands Norway As jobber med import av vin og brennevin, samt utsalg til Vinmonopol og grossister, som selger videre til restauranter, hoteller og utesteder i Norge og tilsvarende på Svalbard. Interbrands Norway As er en del av Interbrands Nordic som har virksomheter i Finland, Danmark, Sverige og Norge. Daglig leder i Interbrands Norway AS er Øyvind Berg, som også er min kontaktperson. 2

3 Mål Hovedmål Finne suksessfaktorer for salg av kartongvin på Vinmonopolet i Norge. Effektmål Analysere markedet Foreta en markedsundersøkelse Løse problemstillingen slik at Interbrands kan øke salget av kartongvin Finne suksessfaktorer for kartongvin i Norge Resultatmål Resultatet av dette prosjektet vil være å stadfeste suksessfaktorer og utvikle et forslag til strategi for å gjøre lanseringer av kartongviner en suksess. Interbrands Norway As må selv vurdere om resultatet kan anvendes i deres bedrift. Viktige punkter for å nå målet: Informasjonssanking Markedsundersøkelse Kvalitetssikring Pålitelig og kvalitative kilder God kommunikasjon med oppdragsgiver og veileder Definere suksessfaktorer Læringsmål Få en forståelse for kartongvinmarkedet i Norge Anvende faglig teori i praksis Hvordan bruke markedsundersøkelse som informasjonssøker Analysere markedet og plukke ut konkrete suksessfaktorer Utvikle en strategi på grunnlag av suksessfaktorene og analyser Lære å stå på egne ben, og ta ansvar for egen læring og gjennomføring av oppgave. Bidra til noe innovativt innen salg 3

4 Rammer Avgrensninger Interbrands Norway As selger sine produkter til Vinmonopolet eller grossister. Grossistene selger videre til hoteller, utesteder og restauranter i Norge og på Svalbard. Det selges mest kartongvin på Vinmonopolet, og derfor har oppdragsgiver og jeg avgrenset fokuset til Vinomopolet og deres kunder. Markedet ligger her, det er størst rom for økt salg. Fremdriftsplan Det er ikke satt noen faste datoer for bedriftsbesøk. Interbrands Norway As har en hekstisk hverdag, og derfor vil besøkene bli planlagt på kort varsel slik at det passer bedriftens agenda. Dato Klokkeslett Gjøremål Levere forprosjekt Prosjekthjemmeside etablert Prosjekt leveres til kopisentralen Prosjekt leveres i stundenttorget Levere A3 plakat i fronter Presentasjon Figur 1; Fremdriftsplan med frister for innleveringer. 4

5 GANTT-skjema Tidsforbruk Januar Februar Mars April Mai Juni Milepæler Fra Til Dager Fase 0 - Forprosjekt Forprosjektsrapport Prosjekthjemmeside Borte Fase 1 - Research Kartlegging av markedet Utvikle undersøkelse Tilegning av teori Fase 2 - Analyse Analysere markedet Finne suksessfaktorer Fase 3 - Rapportskriving Skriv rapport Ferdigstille og korrigere Levering Fase 4 - Presentasjon Forbredelse Fremføring Figur 2; Oversikt over planlagt tidsbruk gjennom prosjekttiden 5

6 Økonomi Interbrands Norway As har tilholdssted i Oslo. Jeg vil foreta flere turer til Oslo og til deres kontorer for tett samarbeid med daglig leder og resten av de ansatte. Interbrands hverdag består av utenlandsreiser, og i den forbindelse har jeg ikke satt opp noen faste datoer for bedriftsbesøk. Disse vil bli planlagt på kort varsel. Interbrands Norway As dekker mine reiseavgifter og jeg får gratis bo under mine opphold i Oslo. Hva Antall Pris Informasjon Tur: Oslo Tog ,- en vei for student Bo og mat 10 Gratis Bor hos familie Annet Trykkostnader rapport Figur 3; Budsjett over planlagte kostnader 6

7 Utførelse av prosjektet Oppgavebeskrivelse For å løse denne oppgaven må jeg først kartlegge markedet for kartongvin i Norge. Informasjonen vil bidra til å utvikle en markedsundersøkelse som vil være grunnlaget for resten av oppgaven. Ut i fra resultatene fra markedsundersøkelsen vil jeg analysere de kulturelle utfordringene ved kartongvin, og etter hvert plukke ut viktige suksessfaktorer for lansering i Norge. Sammen med Interbrands sin merkevarebyggingsstrategi vil jeg utvikle en lanseringsstrategi basert på suksessfaktorene jeg har kommet frem til. Fase 0 Forprosjekt Utvikling av prosjekthjemmeside Fase 1 Kartlegging av markedet Innhenting av data Utvikle markedsundersøkelse Besøke bedriften Fase 2 Analysere resultatet av markedsundesøkelsen Analysere kulturelle utfordringer Finne suksessfaktorer Fase 3 Rapportskriving over hele perioden Fase 4 Presentasjon Fase Start Slutt Aktivitet Ansvar Logg/ nettside Fase Forprosjekt Fase Research/ markedsundersøkelse Fase Analyse Fase Rapportskriving Fase Presentasjon Figur 4; Tidsrom over fasene og ansvarsfordeling 7

8 Metode Den største delen av prosjektet er kartlegging og analysering av markedet og faktorer rundt. For å få nok informasjon må jeg spørre konkrete spørsmål til min oppdragsgiver, ha en dialog med et eller flere Vinmonopoler i Norge, finne gode kilder som bøker, vitenskapelige artikler eller eksisterende bachelor og masteroppgaver med lignende tema. Det kan også være at andre bedrifter har gjort lignende undersøkelser, og hva andre har gjort kan være et godt grunnlag og god kilde for min oppgave. Jeg må også få god kjennskap til kartongvin for å få en bedre forståelse av markedet og de eksisterende produktene. Den viktigste faktoren vil være markedsundersøkelsen hvor jeg vil kontakte aktuelle folk personlig, men også digitalt via internettbaserte undersøkelser. Verktøy som tas i bruk: Innhenting av informasjon Markedsundersøkelsen God kommunikasjon med oppdragsgiver Intervju med andre bedrifter i sammen bransje som oppdragsgiver Intervju med Vinmonopolet Intervju med Vinmonopolets kunder Arbeidsmetode, møtevirksomhet og ansvarsroller Det er like viktig å ha struktur alene som i en gruppe. Jeg har fast møte med prosessveileder hver torsdag kl Dette er på Høgskolen, og jeg vil bruke skolen som arbeidsplass. Noe arbeid hjemme vil nok forekomme, men der er det lett å bli distrahert av andre elementer. Jeg vil også sette meg noen egne frister, for å få struktur og flyt i arbeidet. Møter med oppdragsgiver i Oslo tas på kort varsel, noe jeg må innrette meg etter. Som alene vil jeg ha ansvar for alt som skjer med oppgaven, og det er viktig at jeg skriver logg og oppdaterer nettsiden hver eneste uke, noe som vil være en del av mine interne ukefrister. Risikofaktorer og kvalitetssikring Det er flere risikofaktorer ved dette prosjektet. Markedsundersøkelsen er et viktig element for at jeg skal få et godt grunnlag til min analyse. Derfor er det viktig å sikre at de som svarer på undersøkelsen er seriøse og svarer ærlig, og at jeg får et godt representativ av alle aldergrupper over 18 år i Norge. Før markedsundersøkelsen må jeg kartlegge markedet, stille spørsmål til min oppdragsgiver og andre bedrifter i sammen bransje, samt snakke med Vinmonopolet. En risiko her kan være at informasjon ikke ønskes å gis pga intern konkurranse mellom bedriftene, eller at Vinmonopolet har lite konkret informasjon utover eventuelle statistikker. Den siste risikofaktoren kan være at det er mangel på kvalitativ informasjon om kartongvinmarkedet i Norge, men dette anser jeg som den minste risikofaktoren. Jeg vil benytte Word-skriveprogram til min oppgaven. Som en sikkerhet vil jeg også dele opp dokumentene slik at temaer blir lagret hver for seg i tilfelle noe skulle bli borte. Som ekstra sikkerhet vil jeg også lagre materialet på en ekstern harddisk og i Dropbox, som er et lagringsverktøy på nett. 8

9 Oppfølging og rapportering Interbrands Norway As har kontorer på Skøyen i Oslo. Daglig leder Øyvind Berg er også min kontaktperson til dette prosjektet. Kontakt vil hovedsakelig skje over e-post og telefon, men jeg har også planlagt og budsjettert fem besøk dette vårsemesteret. INTERBRANDS WINES & SPIRITS NORWAY AS KARENLYST ALLÉ 8A POSTBOKS 162 SKØYEN 0212 OSLO TELEFON Prosjektgruppe Gruppenavn: IMTBachelor Suksessfaktorer for salg av kartongvin i Norge Deltager: Tlf: E-post: Veileder: Peter Nussbaum Tlf: E-post: Kontaktperson i Interbrands Norway As: Øyvind Berg Tlf: E-post: Kompetanse og bakgrunn (21) er tredjeårsstudent ved Mediemanagement på Høgskolen i Gjøvik. Er fra Lillehammer og gikk Medier og Kommunikasjon på Gausdal Videregående Skole. 9

10 Kilder Interbrands Wines & Spirits Norway As 10

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden 01.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Arbeidstittel... 3 1.2 Navn på deltakere...

Detaljer

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER BACHELOR MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER ODA SYVERTSEN LINTHO OG MARTHE STINE LUNDE Mediemanagement, Høgskolen i Gjøvik 15.MAI 2013 2 SAMMENDRAG Tittel: Markedsundersøkelse og nettside

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV BACHELOROPPGAVE: DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE FORFATTERE: PERNILLE KRISTIANSEN MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV Høgskolen i Gjøvik, IMT, Mediemanagement Vår 2014 16.mai 2014 Sammendrag

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL Masteroppgave i produktdesign ved insitutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Nicolai Gulliksen X FYRESDAL TRE Sammendrag Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer