Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice"

Transkript

1 Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: Avsluttes: , 16 uker Oppdragsgiver: Bring Express Norge AS (Heretter BEN), Gullhaug Torg 4A, 0404 Oslo Oppdragstaker: Høgskolene i Østfold, Teknologisk innovasjon og entreprenørskap H09I02 Utfylt av: Sigridur Sigursveinsdottir Dato:

2 I. Organisering Prosjektgruppens leder: Andreas Stormyrbakken Kommunikasjon Helhetsoversikt Framgang Personalledelse Faglig leder: Magnus Hansen Teoriforankring Forarbeid Timelister PR leder: Anette Monrad Web side Expo Pressemelding Økonomi Rapportleder/Nestleder: Sigridur Sigursveinsdottir Rapportskriving, ansvar Deadlines, innleveringer Utskrift Dokumentasjon

3 Styringsgruppe: Struktur veileder: Gunnar Andersson, Høgskolelektor HIØ. Ansvarlig ovenfor BEN. Oppfølging av prosjektgruppen. Faglig veileder: Jens Petter Berget, Rådgiver HIØ. Faglig ansvar. Overordnet ansvar for metode bruk. Viktigste oppgaver: Sørge for avklaring, aksept og godkjenning av prosjektmål. Gi retningslinjer for arbeidet, godkjenne planer for framdrift, kostnader og ressursbruk. Ta overordnete avgjørelser i viktige prosjektspørsmål. Godkjenne sluttproduktet. Referansegruppe: Ove Bråland Sætre, Administrerende direktør BEN. Oppdragsgiver. Erik Koldre, Regionssjef BEN. Ansvarlig for gruppens arbeid i Østfoldregionen. Eir Bjørkly, Salgssjef BEN. Kontaktperson. Terje Iversen, Distriktsleder BEN avd. Østfold. Kontaktperson.

4 II. Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet Dette prosjektet er gitt av BEN (Bring Express Norge AS). Gruppens arbeidsområde, innenfor BEN, er den lokale avdeling i Østfold som heter Bring Express Norge AS avdeling Østfold(heretter BEN avd. Østfold). Gruppen skal utføre en markedsundersøkelse og analyse av ekspresslogistikk for BEN i Østfold og deretter utarbeide forslag til hvilke områder BEN avd. Østfold bør satse på. Problembeskrivelse Kundegrunnlaget for BEN i Østfold har ikke utviklet seg i den fart bedriften ønsker. Bedriften ønsker kartlegging av næringslivet i området, med både primær- og sekundærundersøkelser. Noen spørsmål som ønskes besvart er. Hvordan kan BEN øke sin markedsandel i Østfold? Finnes det uoppdagede tjenestebehov innen fylket? Hvilke bedrifter finnes i Østfold? (Oversikt over bedriftsmarkedet.) Hvordan kan BEN avd. Østfold fremstå som ledende innen innovasjon og utvikling med de mest fornøyde kundene? Effektmål, hensikt med prosjektet: Effekten gruppen ønsker med dette prosjektet er følgende: Økt kunnskap og oversikt over virksomhetsområdet for BEN avd. Østfold og identifisere mulighetsområder som kan vinne markedsandeler for BEN avd. Østfold. Økt kundetilfredshet og innovasjon i BEN avd. Østfold gjennom endring av eksisterende tjenester og forslag til nye. Bring Express, hovedprosjektoppgave

5 Resultatmål, konkrete mål som skal realiseres i prosjektperioden Når dette prosjektet er fullført skal gruppen ha produsert følgende: 5 nye og innovative ideer for BEN avd. Østfold. Dette er det viktigste resultatmålet for gruppen og ideene skal være rettet mot nye og innovative markeder og nye løsninger for ekspresslevering. o Gjennomføre workshop i gruppen. o Lage skisser/modeller av nye ideer. Oversikt over kundenes behov gjennom kvalitative intervjuer. Oversikt over bedriftsmarkedet for ekspresslevering i Østfold. o Kartlegge bedriftssammensetningen i fylket igjennom sekundærundersøkelse basert på geografiske områder. o Kartlegge behovet for ekspresslevering i de geografiske områdene i Østfold. o Kartlegge tjenestetilbudet til BEN avd. Østfold og deres konkurrenter i fylket ved primærundersøkelse. Oversikt over BEN avd. Østfold. Benchmarking. Gruppen bruker denne metoden for å få en god oversikt i markedet og for å unngå utvikling av allerede eksisterende produkt. o Analysere BEN avd. Østfold. o Benchmarke mot 2 konkurrenter og en annen avdeling i BEN. (Sammenligning av tilbud.) o Analysere mulighetsområder for BEN avd. Østfold. Prosessmål Gjøre den enkelte medarbeider i gruppa attraktiv gjennom et godt arbeid med Hovedprosjekt. o Bachelorgrad i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap igjennom hovedprosjekt. Bring Express, hovedprosjektoppgave

6 Delmål Oppfylle alle formelle krav og frister i henhold til emnebeskrivelsen. Oppfylle forventningene gitt fra BEN. Et god faglig resultat med topp karakter. En god stand med en interessant presentasjon på hovedprosjekt dagene (EXPO). Hovedtiltak Kartlegge bedrifter i Østfold gjennom sekundærundersøkelse. Analysere markedet for ekspresslevering i Østfold. Kartlegge tjeneste-tilbudet til BEN avd. Østfold gjennom primærundersøkelse. Kartlegge tjeneste-tilbudet til konkurrentene til BEN avd. Østfold. Kartlegge BEN avd. Østfold. Intervjue ansatte i BEN avd. Østfold og franchisetakere(sjåfører). Dybde - intervjue med 20 kunder (8 eksisterende, 2 tidligere og 10 potensielle). Sammenligne BEN avd. Østfold med andre store aktører på utvalgte områder. Identifisere mulighetsområder basert på oversikten. Identifisere 5 forbedringsområder. Utvikle 10 nye innovative områder for ekspress - levering gjennom workshop som viser nye områder i Østfold. Utvikle 6 nye innovative løsninger (ideer) for ekspress - levering gjennom workshop som viser en ny måte å håndtere leveringsøyeblikket. Evaluere de nye og innovative ideene. Presentere 5 nye og innovative ideer for ekspresslevering og områder for ekspresslevering. Utvikle grupperegler. Skrive forprosjektrapport. Planlegge arbeidet i detaljer fra uke til uke og budsjettere arbeidet verdien. Sette opp hjemmeside for prosjektet iht. skolens krav. Skrive pressemelding i samråd med BEN og sende denne til aktuelle medier. Sette opp stand for Expo. Gjennomføre Expo med eksamen og fremføring. Bring Express, hovedprosjektoppgave

7 Milepæler Dato Ansvarlig Forprosjektrapport ferdig. Sigridur Skrevet rapport med oversikt over virksomhetsområdene. Magnus Skrevet rapport over benchmarking. Magnus og Andreas Skrevet rapport om kundebehov og mulighetsområder. Sigridur Webside etablert. Anette Skrevet rapport om mulighetsområder. Sigridur Stand er meldt inn. Anette Gjennomført workshop. Andreas Innsendt materiell til Expo katalog. Magnus Expo er planlagt. Anette Skriftlig rapport og eventuelt prototype for nye områder og løsninger for BEN avd. Østfold. Sigridur Presentert ideer for BEN. Magnus Hovedprosjektet sammenfattet og oppgaven er skrevet. Sigridur Pressemelding sendt ut og lagt ut på nett. Anette Expo stand er laget. Andreas Hovedprosjekt er presentert. Andreas Bring Express, hovedprosjektoppgave

8 Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger Gruppen har i samråd med oppdragsgiver og styringsgruppen gitt følgende avgrensninger: Veien til hovedmålene er beskrevet i resultatmål/prosessmål, og denne skal prioriteres. Etter oppnåelse kan oppgaven eventuelt utvides, hvis den kan utføres innenfor rammevilkårene i hovedprosjektet. All informasjon som gruppen offentliggjør, må være i henhold til den konfidensialitetsavtale som er underskrevet av alle parter i prosjektets startfase. Gruppen skal ikke analyser eller utarbeide tiltak som omhandler interne forhold mellom Posten Norge AS og BEN. De områdene som dekkes av andre avdelinger i Bring AS og Posten Norge AS innen transportløsninger skal gruppen se bort i fra, men konkurrenters områder kan tas med hvis det viser seg å være relevant. Gruppen skal ikke innføre eller igangsette tiltak for BEN avd. Østfold, men anbefale tiltak basert på resultatet av undersøkelsen. Videre skal oppgaven løses på tildelt geografisk område og med valgte analysemetoder. Den informasjonen gruppen finner, som ikke passer i prosjektet, arkiveres i et eget dokument som overleveres BEN etter avsluttet prosjekt. Grunnlagsdokumentasjon Grupperegler og møterutiner. Instrukser fra HIØ emnebeskrivelser. BEN mandat og oppdrag. Retningslinjer og veiledning fra styringsgruppen. Prosjekt direktiv. Metodebeskrivelse VRI, Best practice. Teoriforankring i bøker eller rapporter som gruppen velger. Annen veileding. Bring Express, hovedprosjektoppgave

9 Er prosjektet et delprosjekt eller en del av et større hovedprosjekt/program? Ja Nei III. Ressursrammer og økonomi Dette budsjettet forespeiler prosjektets verdi som forskingsrapport, og anses ikke som noen økonomisk forpliktelse fra oppdragsgivers side, men som et anslag over kostnader for gruppen, og pekepinn på den verdien prosjektet har. Siden dette prosjektet er et studentprosjekt, har gruppen og oppdragsgiver blitt enige om at studentene bidrar med sitt arbeid, og oppdragsgiveren bidrar med dette prosjektet. Studentene skaffer selv de midler de trenger til stand og andre utgifter. BEN dekker kun avtalt dokumenterbare kostnader mot kvittering. Disse er avtalte reisekostnader tilknyttet oppgaven, porto, papir og konvolutter. Nr Aktør Timer Pris Beløp 1 Arbeidstimer egen innsats 500 timer pr. gruppemedlem ,- 2 Kjøring, hele gruppen ,8,- 3 Telefon, hele gruppen. 60 Pr.min 7056,- 0,49 3 Konsulenter, veiledere ,- 4 EXPO, her under standmaterialer. forbehold ,- 5 Kontor rekvisita ,- Totalsum ,8,- Bring Express, hovedprosjektoppgave

10 IV. Prosjektplaner - Statusrapportering Skal det utarbeides milepælplan og prosjektansvarskart for prosjektet? Ja Nei Ansvarlig: Andreas Stormyrbakken Frist: fredag Skal det rapporteres regelmessig om status og framdrift i prosjektet? Ja Nei Avsender: Andreas Stormyrbakken Mottaker: Gunnar Andersson Frekvens: Ukentlig Første rapport: fredag Skal sluttrapport om prosjektet utarbeides? Ja Nei Ansvarlig: Sigridur Sigursveinsdottir Frist: mandag V. Underskrifter Bring Express, hovedprosjektoppgave

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

RIBdesign (Rigid Inflatable Boat)

RIBdesign (Rigid Inflatable Boat) Prosjektnavn: Prosjekttittel: RIBdesign (Rigid Inflatable Boat) Design av båt bygget av armerte termoplastplater Planlagt startdato: 24. Mars 2004 Varighet: 2 måneder Oppdragsgiver: Oppdragstaker: HIFORM

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer