Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:"

Transkript

1 Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt er en planlagt og avgrenset oppgave (en engangsoppgave). Det har et fastlagt mål og utføres innenfor en fastlagt tid, med fastlagte ressursrammer og faglige grupper. Prosjektets mål må være definert og klarlagt. Sammensatte hovedmål må brytes ned i delmål. Tidsskjemaet må overholdes. Det samme gjelder prosjektbudsjettet. Prosjektoppgaver som berører intern effektivitet er å: utvikle nye systemer og prosedyrer, utforme en organisasjonsstruktur, fornye en rolle- og instansplan eller andre PSO-prosjekter (personalutviking, systemutvikling, organisasjonsutvikling). Prosjektarbeid som berører ekstern effektivitet er å: differensiere etterspørsel fra brukerne, i samsvar med demografi og lokale interesser, for å tilpasse tilbud av varer og tjenester. Men prosjektoppgaver kan også være helt nye og uten tidligere oppskrifter. Prosjektarbeid er praktisk beslutningstaking, problemløsning og ressursforvaltning. Det forutsetter klare ansvarslinjer, samarbeid mellom ulike faggrupper og uttrykkelig formulerte arbeidsplaner. Et prosjekt kan startet med et forprosjekt Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Prosjektets navn Oppdragsgiver: om prosjektet er politisk eller administrativt initiert og av hvem (ordfører, rådmann og/eller kontorsjef osv) Bakgrunn for prosjektet: historikk, unnfangelse m.v., forprosjekter og forbindelseslinjer til andre prosjekter Formål og mål: organisasjonen visjon og prosjektets formål

2 Prosjktmål-hierarki: hovedmål, delmål og resultatmål Prosjektets effektmål: hvilken nytte har organisasjonen av å gjennomføre prosjektet? Prosjektets resultatmål: Hva skal foreligge av resultat når prosjektet er ferdig? Rammebetingelser for prosjektet: ressursbegrensninger mht kvalitet, budsjett, personell, organisasjon osv. Budsjett: et forsvarlig oppsatt budsjett for prosjektet Målene må være: Resultatbeskrivende og ikke aktivitetsbeskrivende. De må være Objektivt målbare, Tidsbestemte, Utviklende og Realistiske (jfr. ROTUR i Westhagen, 1995) Se også Prosjektmetoden For- og hovedprosjekt Målet med et forprosjekt er å få frem grunnkunnskapene om et felt: å skaffe seg oversikt over problemområdene og de enkelte problemstillinger hovedprosjektet skal siden berøre. Forprosjektet avsluttes som regel med et forslag til mandat og prosjektplan. Innsamling, bearbeidelse og analyse av data skjer hovedsakelig under hovedprosjektet. Foreslåtte tiltak må gjennom en høringsog beslutningsprosess før de kan gjennomføres. Store og

3 mellomstore prosjekter administreres gjennom en selvstendig eller løst koblet prosjektorganisering. Prosjektorganisering En vanlig måte å organisere et prosjekt på er med prosjektleder, styringsgruppe, arbeidsgrupper og eventuelle referansegrupper, kontaktpersoner eller utviklingsforum. Kriterier for valg av en selvstendig prosjektorganisering er blant annet størrelse av prosjektet, oppgavens art og kompleksitet, varighet og tidskritiskhet (overgang fra år 1999 til 2000). Koblingen mellom basis- og prosjektorganisasjonen forekommer derfor i form av begrenset autoritet (funksjonell organisasjon), delt autoritet (matrise organisasjon) eller full autoritet (adskilt prosjektorganisasjon). Forholdet mellom linjen (basisorganisasjonen) og styringsgruppen må avklares nøye gjennom mandat, milepælplanlegging og prosjektansvarskart. Styringsgruppen og linjeorganisasjonen kan nemlig ha forskjellige oppfatninger hva angår mål og forventede resultater. Det kan også være vanskelig for linjeorganisasjonen å avgi ressurser til prosjektet. Styringsgruppen Oppdragsgiveren som sitter i styringsgruppa: Har det formelle ansvaret for prosjektet, Vedtar prosjektets mål og økonomiske rammer, Setter tidsfrister, Oppnevner prosjektleder og styringsgruppe og Foretar den endelige evalueringen og iverksetting av prosjektet. Styringsgruppen er ofte bredt sammensatt når det gjelder kompetanse og autoritet. Opprettelsen og sammensetningen av styringsgruppen er avhengig av prosjektets størrelse og forholdet til basisorganisasjonen. Styringsgruppen kan ha begrenset

4 autoritet (funksjonell organisasjon), delt autoritet (matriseorganisasjon) eller full autoritet (prosjektorganisasjon). Har ansvar for løpende oppfølging av prosjektplanen Rapporterer til oppdragsgiver Oppnevner arbeidsgrupper (sammensetning, kompetanse og autoritet) Den godkjenner rammer og frister og vedtar prosjektplan og prinsippansvarskart som fremmes av prosjektlederen For store og kompliserte prosjekter er det vanlige med både styringsgruppe og referansegruppe. Referanse- eller rådgivende grupper Referansegrupper og rådgivende organer har ingen formell myndighet. De skal komme med korrektiver og motforestillinger, ideer og innspill i begynnelsen av prosjektet, under prosjektets gang eller ved slutten. Referansegrupper og -organer kan være: høringsorganer, slik som interesseorganisasjoner og fagforeninger, et seminar eller et utviklingsforum. Referansegruppen kan være fast og varer hele prosjektperioden. Referansegrupper anbefales opprettet for mellomstore og middelskompliserte eller store og kompliserte prosjekter. Disse er ofte prosjekter med egen prosjektorganisering, dvs. der forholdet til basisorganisasjonen styres etter prinsippet om full autoritet. Prosjektleder Prosjektlederen må ha den nødvendige fagkompetansen i prosjektarbeid og personlig egnethet. Han eller hun må ha evne til å formidle, kommunisere, motivere, strukturere og lede. Roller, makt og myndighet må derfor være klare og akseptert av alle parter, uansett om prosjektlederen velges internt eller eksternt. Interne prosjektledere må klargjøre sitt mandat samt sine nåtidige og fremtidige arbeidsoppgaver før prosjektarbeidet tar til.

5 Essensen av prosjektledelse er: ansvar for innovasjonsprosessen, for problemløsning og oppfølging, for prosjektorganisering, for fortløpende resultatvurderinger og for å sikre eieforhold for prosjektet hos de impliserte parter. Prosjektlederen: * Utarbeider forslag til prosjektplan, * Gir løpende informasjon om prosjektets gang, * Gir løpende veiledning og opplæring til prosjektgruppene, * Fungere som sekretær for styringsgruppen, * Samordner prosjektgruppenes forslag og rapporterer til styringsgruppen. * Prosjektgruppenes forslag samordnes i tid og innholdsmessig, dvs. i riktig rekkefølge og uten sprik. Styrings- og kontrollordninger Gjennom å eie, lovfeste, yte støtte osv, kan kommunen sikre seg styring og kontroll over oppgaver som utføres av private. Dette kan f. eks. gjøres gjennom å: * Inngå avtaler og reguleringsbestemmelser * Utøve kontroll og styring med jevne mellomrom * Danne kommunalt eide aksjeselskap * Beholde eiendomsretten til lokaler og anleggsmidler * Forbeholde seg retten til drift og beslutningstaking * Tildele offentlige støttemidler Osv. Spørsmål: Hva skal prosjektorganisering brukes til, og når kan den misbrukes? Hva legger vi i begrepene prosjekt og prosjektarbeid? Hva forteller et prosjektmandat om? Når trenger vi for- og hovedprosjekter? Hvordan bygger vi opp en prosjektorganisasjon? Hvem sitter i styringsgruppen og hvilke ansvar har gruppen? Hva kjennetegner referansegruppen og på hvilken måte er den forskjellig fra f. eks. styringsgruppe?

6 Hva er essensen av det å være prosjektleder og hvilke arbeidsoppgaver tilfaller slike personer? Hvordan kan en kommune sikre seg styring og kontroll over oppgaver som utføres av private? M. Al-Araki (Høgskolen i Oslo, sept. 2007) Kilder:

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer