Oppsummering. Prosjektdelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering. Prosjektdelen"

Transkript

1 Oppsummering Prosjektdelen

2 Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig effektivt å gjennomføre en oftest flerfaglig arbeidsoppgave (engangsoppgave) med sikte på å oppnå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og en gitt økonomisk ramme Et prosjekt er en tidsavgrenset engangsoppgave med et bestemt mål, med egen organisasjon og tverrfaglig kompleksitet.

3 Fasene i arbeidet Forprosjektrapport Prosjektmandat og prosjektbeskrivelse Formålsstruktur Identifisere / Vurdere suksessfaktorer Utarbeide milepælplan Utarbeide aktivitetsansvarskart Rapportering Sluttrapport og andre rapporter Referanser

4 Karakteristiske trekk ved et prosjekt Er en engangsoppgave Står overfor en ny og ukjent oppgave Skal lede fram til et bestemt resultat Skal gjennomføre en forandring i menneskers arbeids- eller livssituasjon Krever forskjellige typer av ressurser Vanskelig å få rett person til rett tid Mennesker med forskjellig bakgrunn skal samarbeide Er begrenset i tid Er underlagt strenge tidsfrister

5 Prosjektorganisasjon Fordeling av myndighet, ansvar og arbeidsoppgaver Omfatter både struktur- og kulturforhold Struktur Inndeling etter funksjon, produkt, marked. Myndighet og ansvar Hvem har ansvar for hva og kan bestemme Arbeidsdeling og rutiner Hvem utfører hva og hvordan

6 Prosjekt og linje I en linjeorganisasjon vet vi: Hvem som har ansvar for hva Hvem som har myndighet til å Hvilke mål vil vi oppnå Hvordan informasjonsutvekslingen skjer Når et prosjekt etableres må de samme spørsmålene avklares i prosjektet

7 Prosjektmandat En situasjonsbeskrivelse av formål og prosjektmål som presenteres for oppdragsgiver - prosjekteier Viktig med rask tilbakemelding slik at alle får samme forståelse av prosjektet Andersen side 56. Andre betegnelser: Prosjektbeskrivelse, prosjektdirektiv, prosjektskisse, oppdragsbeskrivelse Innhold Prosjektnavn, Prosjekteier, Bakgrunn for prosjektet, formål og mål, omfang og avgrensing, Rammer, Økonomi (Budsjett og lønnsomhet) NB - Det er prosjektmandatet resultatet måles mot.

8 Prosjektarbeid består av: Prosjektadministrasjon Styre utføringene av de faglige oppgavene Andersen m.fl. Målrettet prosjektstyring Prosjektutførelse Utføre faglige oppgaver i prosjektet Lærebok i prosjektarbeid: Harald Westhagen m.fl. Prosjektarbeid

9 Prosjektadministrasjon Alle oppgaver som har å gjøre med styring organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen Styring Målformulering Planlegging Oppfølging Organisasjon Formell struktur Arbeidskultur Ledelse Motivere og engasjere

10 Oversikt over prosjektstyring OPPGAVE PLANLEGGING ORGANISERING OPPFØLGING NIVÅ Rapport PROSJEKTETS FUNDAMENT x. PROSJEKTMANDA. x. FORMÅLSSTRUKT. PRINSIPPANSV KART x. OVERORDNET PROSJEKT- BESKRIVELSE x. PROSJRAPP X. MIDTVEIRAPPORT X. SLUTTRAPPORT OVERSIKTSNIVÅ (MILEPÆLSNIVÅ) x. MILEPÆLPLAN x. RISIKOANALYSE MILEPÆLSANSV KART RISIKOANALYSE x. MILEPÆLRAPPORTE RING DETALJNIVÅ (AKTIVITETSNIVÅ) x. AKTIVITETSANSVARSKART x. AKTIVITETSRAPP (daglig dok. for alle)

11 Kritiske suksessfaktorer Eksterne påvirkninger som kan medføre at prosjektmålet ikke oppnås Endrede oppfatninger hos prosjekteier, toppledelse, kunder eller andre Endrede lover og regler fra myndighetene Beslutningstakerne som endrer atferd Prosjektplaner og -organisering er ikke realistiske Ressurstilgangen er ikke sikret god nok

12 Målformulering Å beslutte og beskrive hva prosjektet skal resultere i Flere typer mål Effektmål Hva som skal være effekten for virksomheten Resultatmål Produktet arbeidet skal ende opp i Prosessmål Hvilken nytte virksomheten har av selve arbeidsprosessen

13 Hovedmål og delmål - milepæler Resultatmålet beskriver resultatet og er utgangspunkt for styring av prosjektet Det brytes ned i delmål milepæler som skal oppfylles underveis Gir bedre oversikt over hovedmålets innehold Lettere å få med alt som er nødvendig for å nå hovedmålet Gjør det lettere å planlegge gjennomføringen Gir mindre sårbarhet Nedbrytingen skjer i naturlige og logiske delmål

14 Milepæler Dele prosjektet opp i delmål Start Prosjektet Slutt Kalendertid t Prosjektbeskrivelse Midtveisrapport Sluttrapport Leveranser og prosjektets mål (målrealisering)

15 Ressursplanlegging Summere ressurskravene til de enkelte aktiviteter og bryte disse ned på tidsperioder Ressursbehovene endres over tid, med topper og daler. Når det er over settes prosjektbudsjettet opp

16 Aktivitetsplanen brukes til å: Fordele oppgaver til medarbeiderne Fordele roller mellom medarbeiderne Følge opp fremdrift Identifisere kritisk linje Utjevne ressursbruk Vurdere konsekvenser av alternativ ressursbruk 09 Jan '95 16 Jan '95 23 Jan '95 30 Jan '95 06 Feb '95 ID Task Name Duration Requirements Planning 15d 2 Review existing syste 3d 3 Perform work flow ana 3d 4 Model process 2d 5 Identify user requirem 2d 6 Identify performance r 2d 7 Identify interface requ 2d 8 Prepare Software Req 1d 9 Software Requiremen 0d 10 Preliminary Design 10d 11 Prepare Functional D 3d 12 Design Segment # 3d 13 Design Segment # 3d 14 Design Segment # 3d 15 Prepare Interface Co 2d 16 Document Interfac 2d Presenteres ofte som Gant-diagram 30.01

17 Prosjektets interesser Interesse, konsekvens og risiko henger sammen Hvem er interessert i Hovedprosjektet (media og andre utenfor, internettside som forteller om prosjektets fremdrift, styringsgruppe/ prosjekteier/ faglærer/ HIØ/ potensiell arbgiver/ etc.? Hvem skal ha hvilken informasjon?

18 Prosjektets interessenter Interessenter er: Aksjonærer, Brukere, Kunder, Interesseorganisasjoner, Media,.. Som skal behandles avh av interesseområde, Bidrag,Forventninger, Makt, Strategi, Ansvar (s 53 i Andersen..).en interesseanalyse (overordnet plan) er ok å ha med i mandatet (tab. s55

19 Interesseanalyse Inter.område Bidrag Forventninger Ansvar Interessent Eier (INTERN) Avis (EKSTERN) Suttprodukt Positiv eller neg av nyhet. Finans Informsjon til opponion. At bidrag og resultat er ok. Kan skape en god historie for avisa.(ikke for dere) At sluttprodukte t passer i strategien. Intet spesielt Miljøbevegelse (EKSTERN) Miljøets påvirkning av deler av prosj eller uttpr. Kan stoppe prosjektet. Innfrir krav til miljøet. Følger prosjektet hele tiden. 19

20 Prosjektrisiko Alle prosjekter har en innebygd usikkerhet. Lag en strategi for å redusere den Operasjonell usikkerhet - Intern Usikkerhet i arbeidsomfang og ressursbehov Kontekstuell usikkerhet - Ekstern Forskjell i viten når prosjektet ble startet og når det avsluttes Endring av målene underveis Målet vurderes forskjellig før og etter gjennomføring

21 Risikoanalyse Hendelse Høy Middels Lav Tiltak Sykdom gir tapt arbeidstid før innlevering. Uforutsette problemer med programvaren Kunnskapsmangel på deler i prosjektet. X X X Overtidsarbeid for de andre. Kvalitetssikre ved start eller underveis at alt fungerer som det skal Vite i detalj hva som må læres og tiden. Bedriften har ikke tid til å gjennomføre prosjektet Fare for feiltolkning av data X X Inngå forpliktende avtale med virksomheten og helst ha en i reserve. Flere tolker samme data. Kvalitetssikre hvordan andre har tolket tilsvarende data

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Prosjekt som arbeidsform

Prosjekt som arbeidsform Prosjekt som arbeidsform Førstelinjen i Hordaland fylkeskommune Torsdag 27.9.2012 Michel Esnault Innhold: 09.00 Prosjekt som arbeidsform Utfordringer for næringsutviklere Hva er et vellykket prosjekt?

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012 1 Praktisk Prosjektledelse, hovedtema Hva kjennetegner prosjektet som arbeidsform Organisering og strukturering av prosjektarbeid Hvordan formulere

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er vi? Americas Europe Asia Pacific Middle East and Africa 72000 medarbeidere 400 kontorer 40 land 10

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Instruktør: Fred-Ragnar Skau-Nilsen www.glasspaper.no // kurs@glasspaper.no // +47 23 24 69 00 Program dag 1 Innledning til grunnleggende prosjektledelse Prosjekt

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer SSØ 10/2008, 2. opplag 2000 eks. En sjekkliste til hjelp i evalueringsarbeidet I denne folderen viser vi hvordan en statlig virksomhet

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektplan 10.0 Brukerveiledning Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan

Detaljer