Et nytt perspektiv på prosjektledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt perspektiv på prosjektledelse"

Transkript

1 Et nytt perspektiv på prosjektledelse Tiltredelsesforelesning 15. mai 2007 Erling S. Andersen Erling S. Andersen 1 Hvorfor skal vi være opptatt av prosjekt? En stor del av verdiskapningen i samfunnet skjer gjennom prosjekter Muliggjør en ny organisasjonsstruktur i våre virksomheter Mange medarbeidere er prosjektledere eller prosjektdeltakere Mange mennesker berøres både positivt og negativt av prosjekter Erling S. Andersen 2 1

2 Disposisjon for forelesningen Tradisjonelt syn på prosjektledelse Nyere utvikling innenfor prosjektledelse et nytt perspektiv Teoretiske og praktiske konsekvenser for prosjektledelse av et nytt perspektiv Erling S. Andersen 3 Tradisjonelt syn Definisjon: Et prosjekt er en tidsbegrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller en unik tjeneste Kan kalles et oppgaveperspektiv Unikt produkt Start Prosjektet Slutt Tiden Erling S. Andersen 4 2

3 Tradisjonelt syn (forts.) Oppgaven ( det unike produktet ) er gitt Målene er kjennetegnet ved prosjekttriangelet Kvalitet (angitte spesifikasjoner) Tid (ferdigdato) Kostnad (budsjettramme) Erling S. Andersen 5 Hovedtankene i det tradisjonelle synet Prosjektet skal konsentrere seg om den gitte oppgaven og utføre den raskest mulig. Prosjektet må beskyttes mot ekstern innblanding Prosjektet gjennomløper visse faser med eventuelle kontrollporter (prosjektets livssyklus) Godkjenning Planlegging Gjennomføring Overlevering Erling S. Andersen 6 3

4 Sentrale arbeidsoppgaver Planlegging: Detaljert planlegging ved prosjektstart. Oppgaven brytes ned i aktiviteter som settes sammen til en plan (nettverksplan). Parallelle aktiviteter sikrer rask gjennomføring Organisering: Fastlegger hvem som har ansvar for utførelsen av de forskjellige aktivitetene (ansvarskart) Risikoanalyse: Identifiserer trusler mot prosjektet (kritikalitetsmatrise) og fastlegger hvordan prosjektet skal beskytte seg Erling S. Andersen 7 Sentrale arbeidsoppgaver (forts.) Interessentanalyse: Identifiserer interessentene og fastlegger prosjektets atferd i forhold til dem slik at de ikke representerer trusler mot prosjektet Oppfølging: Angir prosjektets framdrift i forhold til budsjett og tidsplan og treffer korrigerende tiltak Ledelse: Lederen fordeler arbeidsoppgavene og påser at de blir utført i henhold til avtale (transaksjonsledelse) Erling S. Andersen 8 4

5 Oppsummering av det tradisjonelle synet Avskjerming Plan Gjennomføring Leveranse Start Slutt Tiden Avskjerming Risikoelementer Interessenter Erling S. Andersen 9 Et annet perspektiv: Organisasjonsperspektivet Definisjon: Et prosjekt er en midlertidig organisasjon, opprettet av en annen organisasjon for å utføre oppdrag på dennes vegne Basisorganisasjonen Prosjektet Erling S. Andersen 10 5

6 Forholdet mellom prosjektet og basis Oppdrag Leveranser Prosjektarbeid Den temporære organisasjonen: Prosjektet Den permanente organisasjonen: Basisorganisasjonen Erling S. Andersen 11 Hovedtankene i organisasjonsperspektivet Verdiskapning i basisorganisasjonen Økt verdiskapning krever endringer; den temporære organisasjonen skal skape grunnlaget for endring Endring krever samspill mellom basisorganisasjonen og prosjektet Endring krever mange og sammensatte leveranser, levert når basisorganisasjonen kan ta imot Erling S. Andersen 12 6

7 Mange leveranser: Evolusjonær utvikling Forkaster livssyklusmodellen Likevel oppdeling av prosjektperioden: Milepæler Milepæler Arbeid med leveranser Tiden Erling S. Andersen 13 Sammensatt leveranse: PSO Personutvikling = Utvikling av personer, dvs. opplæring, kunnskapstilførsel Systemutvikling = Utvikling av systemet, dvs. det tekniske, rutiner, prosedyrer, produkter, osv. Organisasjonsutvikling = Utvikling av organisasjonsstrukturen Erling S. Andersen 14 7

8 Sammenkjeding ( entrainment ) Hver leveranse kommer når det passer inn i basisorganisasjonens prosesser Leveranser Prosesser Prosjektet Basisorganisasjonen Erling S. Andersen 15 Formål og mål (obs! ikke prosjekttriangelet) Formål (hvorfor?): Hensikten med prosjektet; hvorfor det er opprettet, hvilken framtidig situasjon ønsker man i basisorganisasjonen Mål (hva?): Det prosjektet skal levere Ferdigdato og kostnadsramme er rammebetingelser (ikke mål i seg selv) Formålet det viktigste: Sydney-opera paradokset, Norsk Hydro Erling S. Andersen 16 8

9 Sentrale arbeidsoppgaver Planlegging: Klarer ikke å planlegge alt fra start. Læring underveis (ønskelig å revurdere). Uforutsette innspill (nødt til å revurdere). Overordnet plan (milepælplan) og detaljplaner (aktivitetsplaner) Organisering: Ansvar på flere nivåer (ansvarsdeling basis prosjekt, ansvar for milepæler, ansvar for aktiviteter) Usikkerhetsanalyse: Ser på både trusler og muligheter. Omfatter også posisjonering i markedet Erling S. Andersen 17 Sentrale arbeidsoppgaver (forts.) Interessentanalyse: Identifiserer interessentene og ser også på samarbeidsmulighetene. Prosjektet som en temporær koalisjon Oppfølging: Prosjektet er en levende organisme, som utvikler seg. Ser ikke bare på avvik, men skaffer seg et helhetsbilde (IPO-modeller) Ledelse: Lederen er transformasjonsleder, visjonær, motiverende, intellektuell stimulerende, individuell omsorg Erling S. Andersen 18 9

10 Sentrale arbeidsoppgaver (forts.) Læring: Læring innenfor prosjektet, overføring av erfaringer fra prosjektet til andre prosjekter og til basisorganisasjonen Erling S. Andersen 19 Organisasjonsperspektivet: Samspill prosjekt, basisorganisasjon og omgivelser Bruken av prosjektleveransene (verdiskapning) Formål, mål Basisorganisasjonen Leveranser Tiden Start Prosjektet Slutt Interessenter Trusler og muligheter fra omgivelsene Erling S. Andersen 20 10

11 Praktiske konsekvenser av organisasjonsperspektivet Dialog prosjekt - basisorganisasjon Formål: Bli kjent med hensikten med prosjektet (formålsstruktur; bryter formålet ned i mindre deler, bestemmer hva henholdsvis prosjekt og basisorganisasjon har ansvaret for) Leveranser: Drøfte hvilke leveranser som vil bidra til at formålet nås Mål: Fastlegge leveransene (deres kostnader og fordeling i tid) Erling S. Andersen 21 Praktiske konsekvenser (forts.) Åpenhet for endringer underveis, kunne gripe mulighetene Prosjektet som en læringsarena Planlegging på flere nivåer Organisering som gir ansvar også til eksterne Også helhetlig oppfølging Visjonær ledelse Erling S. Andersen 22 11

12 Konklusjon? Shenhar: One size does not fit all projects Forskjellige typer av prosjekter i forskjellige typer av basisorganisasjoner Organisasjonsperspektivet mest aktuelt for endringsprosjekter med leveranse til basisorganisasjonen Av og til kanskje aktuelt å kombinere tankene fra de to perspektivene Erling S. Andersen 23 12

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

P011 Styring mot gevinst

P011 Styring mot gevinst Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter 1. juli 2003 Forfattere: Liv Elisabeth Omli og Jan Terje Karlsen Prosjektleder: Jan Terje Karlsen Prosjektperiode: september 2002 - juni

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

- Fallgruver i byggeprosjekter -

- Fallgruver i byggeprosjekter - Ola Johannes Aalmo Jone Bakken Eggen Andreas David Lewis Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Fallgruver i byggeprosjekter - Eksamenskode og navn: BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse Innleveringsdato:

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2008 Erfaringer fra større IT prosjekter i bank- og forsikringsselskap i Norden Veileder: Tore Holmesland Forfatter: Asgeir Eriksen Denne utredningen er gjennomført

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer