HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?"

Transkript

1 HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling

2 Kompetanseutvikling innen prosjektarbeid - har vi behov for det? Teori er når alle vet hvorfor, men ingen vet hvordan. Praksis er når alle vet hvordan, men ingen vet hvorfor. I dette rom forenes teori og praksis; ingen vet hvordan og ingen vet hvorfor!

3 Spørsmål knyttet til ståsted som prosjektleder 1. Hvordan trives du i rollen som prosjektleder? (Besvares på en skala 1 10) 2. Hvordan vurderer du din egen prosjektkompetanse? (Besvares på en skala 1 10) 3. Hvor mange av dere har kurs/utdanning innen prosjektarbeid? (Besvares som har/har ikke)

4 Hvorfor er det så viktig å mestre prosjektarbeidsformen i dag? Fordi det snart ikke løses et problem, foretas en investering, settes i gang et miljøtiltak eller omorganiseres i en bedrift eller en etat uten at oppgaven utformes som et prosjekt. Ifølge det verdensomspennende PMI Project Management Institute foregår i dag over 25% av verdens pengeforbruk gjennom prosjekter. Prosjektarbeidsformen håndterer nesten ufattelig store verdier. Og påvirker nesten ufattelig mange mennesker. I Norge har prosjektarbeidsformen fått spesielt sterkt fotfeste. Kanskje fordi vi alt fra starten valgte å drive fram vår offshorevirksomhet som prosjekter, eller kanskje fordi arbeidsformen passer vårt norske skippertaks-orienterte lynne godt. (Prosfessor Svein Arne Jessen Handelshøgskolen BI)

5

6 Hva er prosjektarbeid? Prosjektarbeid er: praktisk arbeid praktisk problemløsning praktisk ressursforvaltning pratisk beslutningstaking Det svinger mye mer i prosjektarbeid mer trøkk!

7 Hva kjennetegner prosjekt som arbeidsform? Prosjekt er en arbeidsform som: er avgrenset i tid har et definert mål krever ofte tverrfaglighet gjennomføres innen gitte ressursrammer (tid, kapital og personell)

8 Når bør prosjekt ikke brukes som arbeidsform? Bør ikke brukes overfor: det som har lett for å bli evigvarende det som kan løses med rutine

9 Hva er et program? Et program består av flere prosjekter som sammen skal levere et bestemt resultat Er begrenset i tid Utføres ofte av ulike avdeling/seksjoner i etaten Er det høyeste nivå i prosjektstrukturen Programplaner er et resultat av de samlede prosjektplaner

10 Programorganisering - Program X

11 Programorganisering Kvalitetskommuneprogrammet Pol. kontaktmøte Referansegruppe Adm. Styringsgruppe Sekretatiatet Programkontor Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt

12 Tradisjonell prosjektorganisering Prosjektmedarbeider Referansegruppe Prosjektmedarbeider Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektmedarbeider

13 Forholdet mellom prosjektadministrative og faglige oppgaver Prosjektadministrasjon Innsats Faglig gjennomføring av prosjektet Resultat

14 Prosjekt kan deles opp i ulike delprosjekt - hva er et delprosjekt? Delprosjekt er en del-leveranse av et prosjekt Delprosjekt består av flere milepæler

15 Hva er en milepæl? En milepæl er en del-leveranse av et prosjekt En milepæl består av flere aktiviteter Milepælene fremkommer av milepælsplanen

16 Hva er en aktivitet? En aktivitet er en konkret oppgave som utføres En aktivitet er det laveste nivå i prosjektstrukturen Aktivitetene forteller hva prosjektgruppen skal gjøre for å levere en milepæl.

17 Styringsgruppen Styringsgruppens størrelse er helt avhengig av størrelsen av prosjektet, men bør holdes på et minimum Ansvarsområder: overordnet ansvarlig for prosjektet og prosjektresultater ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke fremgangen, iverksette tiltak som er nødvendig overordnet ansvarlig for at prosjektet har midler til gjennomføring ansvarlig for å sikre at prosjektets strategi og organisasjonens strategi ikke er motstridende ansvarlig for å sikre at prosjektets mål er i henhold til organisasjonens behov

18 Styringsgruppemedlemmer Ansvarsområder: skal representere brukere eller leverandører som blir påvirket av prosjektet eller prosjektresultatet plikter å engasjere seg i prosjektet samt være tilgjengelig for prosjektleder for diskusjoner

19 Hva er en referansegruppe? En gruppe sammensatt autoriteter/fagpersoner innen de ulike fagfelt som prosjektet har fokus på. Hovedoppgaven er å delta i drøftinger og gi innspill slik at det arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i forhold til programmets/prosjektets mål.

20 Råd ved organisering og opprettelse av styringsgruppe og referansegruppe Prosjektets forhold til basisorganisasjonen Lite/ukomplisert prosjekt Middels komplisert og stort prosjekt Stort og komplisert prosjekt Styringsgr. bør opprettes P P Styringsgr. bør opprettes Både styringsgr. og referansegr. bør opprettes P Styringsgr. bør opprettes Både styringsgr. og referansegr. bør opprettes Både styringsgr. og referansegr. bør opprettes

21 Prosjektleder Ansvarsområde: utarbeide overordnede planer: - mandat, milepælplan, prosjektansvarskart, etc. planlegge, styre, og administrere prosjekt dokumentere, rapportere og informere er sekretær i styringsgruppen Viktig med en god stillingsbeskrivelse!

22 Prosjektmedarbeider Ansvarsområde: å innhente aksept fra linjeleder for deltakelse i prosjektarbeid å bidra i arbeidet med å utarbeide: endelig mandat milepælplan og prosjektplan det som leveres i prosjektet. å bidra aktivt med innspill i prosjektarbeidet. å rapportere fremdrift og ressursbruk i forhold til de ulike aktivitetene i prosjektet

23 Prosjektleders virkemidler Prosjektmandat Organisatorisk forankring Faglig dyktighet Personlig kontakt

24 Prosjektmandat prosjektets viktigste dokument! Styringsredskap for styringsgruppen Arbeidsredskap for prosjektleder

25 Prosjektmandat Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Bakgrunn for prosjektet: Hovedmål: H1: H2: H3: Omfang og avgrensninger: Tidsrammer (prosjektets varighet) Organisering av arbeidet (arbeidsfaser) Delmål Avgrensninger Rammebetingelser: Kort om organisering (styringsgruppe, evt. referansegruppe, prosjektleder, prosjektgruppe) Milepælsplan (se vedlegg) Budsjett (se vedlegg) Evaluering:

26 Prosjektmål - hierarki Hovedmål Delmål Resultatmål

27 Om å sette mål for prosjektet R - resultatbeskrivende O - objektiv målbare T - tidsbestemte U - utviklende R - realistiske

28 Evaluering av prosjekter Formål: Beskrive og dokumentere resultater hva som er oppnådd i prosjektet Fortelle gi oss en liste over positive og negative erfaringer med prosjekt Øke kvaliteten på fremtidige beslutninger Gi anbefalinger til videre oppfølging av resultatene

29 Evaluering av prosjekter Eksterne evalueringseksperter bør benyttes: ved store og omfattende prosjekter når det er mange ulike og motstridende interesser knyttet til bruken av resultatene ved manglende kompetanse til å gjennomføre evalueringer når det ikke er ledig kapasitet internt

30 Evaluering av prosjekter Intern evaluering bør benyttes: ved enighet om nødvendigheten av endring ved at evalueringen har en overføringsverdi internt i organisasjonen når det kreves spesiell faglig ekspertise for å kunne bedømme resultatene når overordnet myndighet har bestilt en egenevaluering

31 Evalueringsrapport 1. Innledning 2. Oppdragsgiver og evalueringsteam 3. Datainnsamling og metoder 4. Måloppnåelse og resultater 5. Rammer (organisering, tid, kapital) 6. Avslutning

32 Utnytte resultatene Hva fungerte bra i prosjektarbeidet? Kan dette standardiseres for utnyttelse i andre prosjekter? Kunne prosjektet ha blitt gjennomført på en bedre måte? Hva har vi lært?

33 Vanlige årsaker til manglende resultat Manglende forankring Uklart mandat Uklare ansvars- og samarbeidsforhold Nøkkelpersoner ikke tilgjengelig Ledelse og nøkkelpersoner ikke engasjert Mangelfull informasjon Feil person som prosjektleder Manglende sikring ved overgang til drift

34 Fra prosjekt til drift Hovedårsaker til mislykket overgang fra prosjekt til daglig drift: Manglende engasjement i organisasjonen og ledelsen Ingen ressurser avsatt til implementeringen Overføring fra prosjekt til drift medfører store endringer i virksomheten

35 Lykke til videre med prosjektarbeidet!

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer