Tekna mars 2011 av Svein Arne Jessen Professor, PhD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekna 14.-15.mars 2011 av Svein Arne Jessen Professor, PhD"

Transkript

1 Tekna mars 2011 av Svein Arne Jessen Professor, PhD

2 Praktisk Prosjektledelse Dag 1 Mandag 14. mars seminarleder Svein Arne Jessen, professor, PhD 09:00 REGISTRERING med kaffe/te 09:30 Prosjekt som arbeidsform i dag Begreper og definisjoner Initiering av prosjekter: Hvordan velge det rette prosjektet og drøfting av noen av deltakernes egne prosjekter Tekniske, økonomiske og sosiale konsekvenser av prosjektarbeid i dagens moderne samfunn 12:30 LUNSJ 13:30 Strukturering av prosjekter Fossefallsmodellen Six-Box metoden Målsetting av prosjektarbeid Prosjektmål og prosjektformål Mestring av rammebetingelser i moderne prosjektarbeid 16:30 SEMINARDAG 1 AVSLUTTES Deltakerne inviteres til en uformell samling i lokalene utenfor umiddelbart etter seminaret. Det serveres drikke og snacks. Avslutning ca kl 18:00

3 Praktisk Prosjektledelse Dag 2 Tirsdag 15. mars - Seminarleder: Professor Svein Arne Jessen, PhD 09:00 Hva kjennetegner gode og effektive prosjektplaner? Milepæler og betingelser Ressursallokering og fremdriftskriterier Hva kjennetegner gode og effektive prosjektorganisasjoner? Typer av prosjektorganisasjoner fordeler og mangler Intern prosjektorganisering ansvar og myndighet i ulike faser av prosjektfremdriften 12:00 LUNCH Hva kjennetegner gode prosjektteam? Forutsetninger for vellykket og effektivt teamarbeid Ledelse av prosjektteam Hva kjennetegner gode prosjektledere i dag? Kriterier for valg av prosjektleder Prosjektlederens forhold til Styringsgrupper, Rådgivende grupper, toppledelse og kunder Hvordan stimulere motivasjon og kommunikasjon som forutsetning for godt prosjektresultat 15:30 SEMINARET AVSLUTTES Vel hjem!

4 Dagens situasjon Konkurranse i kunnskapsøkonomien er kunnskapskonkurranse Dagens bedrifter og organisasjoner må mestre kunder, kapitalkilder og kunnskapsmedarbeidere Prosjekt- og nettverksorganisasjoner vil dominere fremtidens organisasjonsbilde Kunnskaps-, prosjekt- og endringsledelse er nøkkelfunksjoner som må forstås og mestres av fremtidens ledere og medarbeidere Livslang læring, IKT og globalisering vil innvirke på alt vi gjør

5 Prosjekt-identifisering Skriv ned navnet og noen typiske egenskaper for minst ett prosjekt du kjenner forholdsvis godt. Det kan være et du deltar i nå, eller et du har deltatt i, eller et du skal delta i. Eventuelt et prosjekt du kjenner fra nyhetene, TV, kolleger etc. Type og størrelse spiller ingen rolle. Prosjektets navn: Typiske egenskaper (...noen grunner til at jeg mener dette er et prosjekt):

6 Prosjekt-identifisering II Dersom du har tid, skriv også ned navnet og noen typiske egenskaper for et privat prosjekt, dvs et du er opptatt på fritiden eller i andre sammenhenger som ikke er jobbrelatert. Type og størrelse spiller ingen rolle. Prosjektets navn: Typiske egenskaper (...noen grunner til at jeg mener dette også er et prosjekt):

7 Trender og prosjektegenskaper 6 hovedtrender Ambisjon Kunnskapsutvikling Nyskapning Resultatoppnåelse De 6 prosjektegenskapene Problemorientert Unikt Målrettet Begrensning Tidspress Økonomisk press Effektivitets- og kvalitetspress Tidsavgrenset Økonomisk avgrenset Personellmessig avgrenset

8 Fra Egenskaper til Struktur Prosjekters basisegenskaper Implikasjoner Hva så? Prosjekters Basis-struktur

9 DE 6 PROSJEKT"EGENSKAPENE" VIKTIGE KONSEKVENSER PROBLEMORIENTERT MÅLRETTET UNIKT TIDSBEGRENSET ØKONOMISK BEGRENSET PERSONELLAVGRENSET KREATVITET Endring, innovasjon, nyskapning.. HENSIKT Problemidentifisering, målavklaring ORDEN Planlegging, organisering, styring,. VALG Prioritering, beslutninger, ansvar. ADFERD Motivasjon,inspirasjon, oppførsel KONFLIKT Uenighet, aggresjon, uvennskap, fight FORMIDLING Informasjon, kommunikasjon, forståelse

10 De 5 prosjektstruktur-trinnene Trinn 1 :Prosjektformuleringen a) Mål og formål b) Rammebetingelsene Trinn 2: Prosjektplanleggingen a) Prosjektets milepæler b) Prosjektets organisering Trinn 3: Prosjektgjennomføringen a) Beslutningene b) Aktivitetene Trinn 4: Prosjektkontrollen a) Den kvalitative b) Den kvantitative Trinn 5: Prosjektkommunikasjonen a) Den interne b) Den eksterne

11 Fossefallsmodellen Fase 1: Prosjektidentifiseringen a) Mål og Formål b) Rammebetingelsene Fase 2: Prosjektplanleggingen a) Milepælene b) Organiseringen Fase 3: Prosjektgjennomføringen a) Beslutningene b) Aktivitetene Fase 4: Prosjektkontrollen a) Den kvalitative b) Den kvantitative Fase 5: Post-evalueringen og kommunikasjone a) Den interne b) Den eksterne

12 Hvordan man må tenke ( Fossefallsmodellen ) Prosjekt- Prosjekt- Prosjektinitiering planlegging oppstart Prosjekt- postevaluering Prosjektavslutning Prosjekt- oppfølging Prosjektgjennomføring Prosjekt- kontroll Prosjektomplanlegging

13

14 Man`s brain On the left side there is nothing right On the right side there is nothing left

15 Løpeseddelrekkefølgen Løpesedlene 1-8: Hvordan små og mellomstore prosjekter tilrettelegges Løpesedlene 9-14: Hvordan små og mellomstore gjennomføres Løpesedlene 15-17: Hvordan små og mellomstore prosjekter kan detaljeres ytterligere

16 Løpesedlene 1-8 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Verdivurdering av prosjektforslaget Identifiseringen av en oppgave som et ekte prosjekt Valget av prosjektledere for Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Valget av nøkkelmedarbeidere for Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Mål og formål for Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Rollene i Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Milepælene i Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Avtaler og forpliktelser i Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer)

17 Løpesedlene 9-14 Nr 9 Oppstarten av Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Nr 10 Daglig ledelse av Små og Mellomstore Prosjekter Nr 11 (SMPer) Aktivitetsutførelsen og den sosiale utviklingen i Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Nr 12 Avslutningen av Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Nr 13 Resultatvurderingen av Små og Mellomstore Prosjekter (SMPer) Nr 14 Basisorganisasjonens prosjektmodenhet

18 Løpesedlene på Internet eller

19 Eksempler (etter Samset, 2008)

20

21 Hva er formålet? A. Raskere beslutninger? B. Mer demokratiske beslutninger?

22 Målmultiplisitet Lavere produksjonskostnader - M S S M S S M X 2 Sikrere leveranser M - X X M S S S M 3 Kortere leveringstider S X - S M S S S M 4 Kortere produksjonstider S X S - S X X M M 5 Lavere kapitalkostnader M M M S - S X M X 6 Balansert kapasitetsutnyttelse S S S X S - M M M 7 Balansert arbeidskraftutnyttelse S S S X X M - M M 8 Større fleksibilitet M S S M M M M - M 9 Lavere administrasjonskostnader X M M M X M M M - S = Samsvarende M = Motstridende X = Situasjonsavhengig

23 Regionsykehuset i Tromsø Mange operasjoner X S S X S S M X M 2 God kvalitetssikring X X X X M S X S M 3 Effektiv ressursutnyttelse S X S X S X X X S 4 God pasientflyt S X S X S X S X S 5 Få avdelings-gnisninger X X X X X S S X M 6 Jevn produksjon S M S S X M S M S 7 Fornøyde pasienter S S X X S M X S S 8 Fornøyd administrativt personell M X X S S S X X M 9 Fornøyd fagpersonell X S X X X M S X M 10 Korte ventetider M M S S M S S M M

24 Regionsykehuset i Tromsø Lettest å få til S X M 1 Mange operasjoner X S S X S S M X M God kvalitetssikring X X X X M S X S M Effektiv ressursutnyttelse S X S X S X X X S God pasientflyt S X S X S X S X S Få avdelings-gnisninger X X X X X S S X M Jevn produksjon S M S S X M S M S Fornøyde pasienter S S X X S M X S S Fornøyd administrativt personell M X X S S S X X M Fornøyd fagpersonell X S X X X M S X M Korte ventetider M M S S M S S M M 4 0 5

25 Regionsykehuset i Tromsø Vanskeligst å få til S X M 1 Mange operasjoner X S S X S S M X M God kvalitetssikring X X X X M S X S M Effektiv ressursutnyttelse S X S X S X X X S God pasientflyt S X S X S X S X S Få avdelings-gnisninger X X X X X S S X M Jevn produksjon S M S S X M S M S Fornøyde pasienter S S X X S M X S S Fornøyd administrativt personell M X X S S S X X M Fornøyd fagpersonell X S X X X M S X M Korte ventetider M M S S M S S M M 4 0 5

26 Mission Goal

27 Formål og mål Formål er noe man har Mål er noe man setter seg (Erling S Andersen)

28

29

30 12 trinn for verdiskapning i moderne prosjekter 1. Start med å lytte til kunden eller brukerens behov 2. Produser resultater underveis 3. Mål fremdrift i synbare resultater 4. La forandringer fryde, også de som kommer sent 5. La utviklere og selgere arbeide sammen, helst daglig 6. Bygg all fremdrift rundt motiverte medarbeidere 7. Prioriter muntlig, direkte kommunikasjon 8. La teamet organisere seg slik det selv liker 9. Vær årvåken og raus overfor faglig fremragenhet 10. Oppmuntre teamet til å tenke effektivitet, gjerne knyttet til milepæler 11. Jo enklere, jo bedre, - uansett når og hvor 12. Hold ut!

31 Den destruktive sjefen (fra SAS-bladet, desember 2003) Er ekstremt selvopptatt Fokuserer på makt og prestisje gjennom ydmykelse av andre Mangler følelser for andre mennesker I realiteten er det svært vanskelig å løse problemet med destruktive sjefer fordi de har stor stillingsmakt og andre sjefer støtter stilltiende eller åpent den destruktive adferd for å slippe unna problemene (eksempel: Tidligere korttids-direktør på BI Michael Tetzchner)

32 SJEKKLISTE PROBLEMOMRÅDER I PROSJEKTER PROSJEKTINITIERINGEN PROSJEKTPLANLEGGINGEN PROSJEKTORGANISERINGEN 1 Mangelfull idèfase 1 Uklart prosjektmål 1 Ikke bevisst organisering 2 Uklar prosjektidentifisering 2 Uheldig planleggingsnivå 2 Uklar ansvarsfordeling 3 Svak topplederforankring 3 Uheldig planleggingshorisont 3 Feil person prosjektleder 4 Uklart formål 4 Uheldig planleggingsverktøy 4 Ikke-motiverte nøkkelpersoner 5 Urealistiske forandringskrav 5 Overoptimisme 5 Nøkkelressurser mangelfulle 6 Uklare rammebetingelser 6 Glemmefaktorer 6 Uklare interessentgrupperinger SUM 0 SUM 0 SUM 0 PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN PROSJEKTKONTROLLEN POSTEVALUERINGEN 1 Tidsproblemer 1 Uheldige kontrollprosedyrer 1 Innsamlingen erfaringsmateriale 2 Kompetanseproblemer 2 Uklare beslutningsprosesser 2 Prosjektlæringen 3 Kostnadsproblemer 3 Dårlig intern kommunikasjon 3 Vurdering rosjektets operative nytte 4 Styringsproblemer 4 Dårlig ekstern kommunikasjon 4 Vurdering prosjektets taktiske nytte 5 Prosjektledelsesproblemer 5 Uheldig dataverktøy 5 Vurdering prosjektets strategiske nytte 6 Prosjektmøteproblemer 6 Dårlige konsekvensanalyser 6 Portefølje-evalueringen SUM 0 SUM 0 SUM 0

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012 1 Praktisk Prosjektledelse, hovedtema Hva kjennetegner prosjektet som arbeidsform Organisering og strukturering av prosjektarbeid Hvordan formulere

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Instruktør: Fred-Ragnar Skau-Nilsen www.glasspaper.no // kurs@glasspaper.no // +47 23 24 69 00 Program dag 1 Innledning til grunnleggende prosjektledelse Prosjekt

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektorganisert utviklingsarbeid

Prosjektorganisert utviklingsarbeid Eva Schwencke & Johan Houge-Thiis Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektorganisert utviklingsarbeid Hvordan kan erfaringer fra prosjektorganisering bidra til bedre systematikk, bedre resultat, ny kunnskap

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

P011 Styring mot gevinst

P011 Styring mot gevinst Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter 1. juli 2003 Forfattere: Liv Elisabeth Omli og Jan Terje Karlsen Prosjektleder: Jan Terje Karlsen Prosjektperiode: september 2002 - juni

Detaljer

Prosjekt som arbeidsform

Prosjekt som arbeidsform Prosjekt som arbeidsform Førstelinjen i Hordaland fylkeskommune Torsdag 27.9.2012 Michel Esnault Innhold: 09.00 Prosjekt som arbeidsform Utfordringer for næringsutviklere Hva er et vellykket prosjekt?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking * Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking Innhold 01 Strategiimplementering i praksis: Introduksjon til Balansert målstyring som styringssystem side 3 02 Innføring og bruk av Balansert

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer