Prosjektplan Bacheloroppgave Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?"

Transkript

1 Prosjektplan Bacheloroppgave Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås

2 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse Innledning Organisering Studenten Oppdragsgiver Veileder Prosjektets oppbygning og mål Problem Problemstilling Fremgangsmåte og løsning Målformulering For oppdragsgiver For studenten Utfordringer Prosjektplan Arbeidsmetode Fase 1: Teori Fase 2: Metode Fase 3: Analyse av resultater Fase 4: Konklusjon og fullføring av arbeidet Ressurser Rapportering og kvalitetssikring Kommunikasjon Tidsplan Litteratur Vedlegg... 7 Gantt-diagram

3 2 Innledning Dette er den avsluttende bacheloroppgaven for studiet Økonomi og Ledelse ved Høgskolen i Gjøvik for kullet Denne oppgaven omhandler Joker Gjøvik der jeg selv er daglig leder. Joker Gjøvik er en dagligvarebutikk beliggende i Gjøvik sentrum og er den eneste i byen som holder åpent på søndager og helligdager. Oppgaven er basert på min egen interesse av å undersøke hvilke muligheter det finnes til å utvikle butikkens posisjon i markedet og dermed sikre framtidig drift. 3 Organisering 3.1 Studenten Oppgaven utføres av Amund Farås, student ved Høgskolen i Gjøvik på linjen Økonomi og Ledelse. Amund Farås E-post: Telefon: Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse. Arbeidserfaring fra dagligvarebransjen som butikkmedarbeider, assisterende butikksjef fra og butikksjef fra dd. 3.2 Oppdragsgiver Joker Gjøvik Hunnsvegen Gjøvik E-post: Telefon: Jeg er min egen kontaktperson i dette arbeidet. 3.3 Veileder Arne Nygaard Professor E-post: Telefon:

4 4 Prosjektets oppbygning og mål 4.1 Problem Dagligvaremarkedet er en tøff bransje der mye må gjøres riktig for å skape gode resultater. Med flere kjeder som presser hverandre på pris og utvalg, er det vanskelig for en liten kjede å direkte kunne konkurrere på de samme premissene som de andre. 4.2 Problemstilling Hva er Joker Gjøviks posisjon i dagligvaremarkedet i Gjøvik? Hvilke styrker, muligheter og strategier kan utnyttes for å styrke denne markedsposisjonen? 4.3 Fremgangsmåte og løsning For å løse denne oppgaven vil jeg innhente data om Joker, samt deres konkurrenter som finnes på Gjøvik. Forhold som er aktuelle å se på her er geografisk plassering, åpningstider og tilgjengelighet for kundene. Dette gjøres for å skaffe en helhetlig oversikt over markedet som finnes. For å få et mest mulig objektivt syn på hvordan Joker Gjøvik oppfattes blant kundene, vil jeg benytte en eller eventuelt flere spørreundersøkelser. Ved hjelp av spørreundersøkelsen vil jeg kunne kartlegge hvem kundene, hvorfor de handler i butikken, hvor ofte de handler der og hva de er fornøyd med og ikke. Jeg vil foreta en strategisk analyse for å kunne kartlegge hvilke kritiske forhold som finnes. Her kan jeg ta i bruk strategiske verktøy som for eksempel SWOT-analyse, VRIO-analyse, PESTEL-analyse og Porters femkraftsmodell. 4.4 Målformulering For oppdragsgiver Effektmål Formålet med dette prosjektet er å finne ut hvilke utfordringer og muligheter som finnes og hvordan de kan angripes og utnyttes Resultatmål Arbeidet skal resultere i bedre effektivitet og utnyttelse av markedet slik at omsetningen og fortjenesten forbedres For studenten Effektmål Studenten skal forbedre sin forståelse av hvordan dagligvaremarkedet på Gjøvik fungerer. Verktøy for strategis analyse skal brukes og forstås. 4

5 Emnebeskrivelsen for bacheloroppgave (TØL, 2014) sier at studenten også skal tilegne seg følgende: Kunnskaper: ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte Ferdigheter: ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte Generell kompetanse: innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn Resultatmål Arbeidet med dette prosjektet skal gi svar på problemstillingen som beskrevet i 4.2. Siden student også oppdragsgiver i dette prosjektet vil resultatmålet være det samme som for arbeidsgiver. Oppgaven fremføres i form en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon. Disse skal inneholde arbeidsmetode, måleresultater, analyser og drøfting av resultat. 4.5 Utfordringer Den største utfordringen i dette prosjekter vil være å holde et objektivt syn på de resultatene jeg finner siden jeg selv er oppdragsgiver. Samtidig vil jeg spare mye tid på og ikke behøve å avtale møter med en annen oppdragsgiver. 5

6 5 Prosjektplan 5.1 Arbeidsmetode Arbeidet med oppgaven deles inn i fire faser: Fase 1: Teori I denne fasen vil jeg skrive litt generell fakta om dagligvaremarkedet. Og hvilke synlig forhold som gjelder. F.eks. antall butikker i Gjøvik, hvor de er beliggende og hvilke åpningstider de har Fase 2: Metode I neste fase skjer utarbeidelse av spørreskjema og utdeling av dette. Registrering av andre strategiske forhold kommer også med her Fase 3: Analyse av resultater Spørreundersøkelsens resultater registreres og analyseres. Strategiske verktøy som SWOT-analyse og VRIO-analyse brukes. Resultatene fra disse drøftes Fase 4: Konklusjon og fullføring av arbeidet I den siste fasen legges resultatene fra fase 2 og 3 til grunn for å nå en konklusjon og dermed svar på problemstillingen. Rapporten skrives ferdig. 5.2 Ressurser Det vil være liten bruk av økonomiske ressurser under arbeidet med denne bacheloroppgaven. Oppdragsgiver og HiG tilbyr ubegrenset bruk av PC, skriver, kopimaskin og papir. Det er ikke behov for annet fysisk utstyr enn det som er nevnt. Nødvendig litteratur vil bli forsøkt lånt gratis fra bibliotek så langt dette lar seg gjøre. Eventuelle kostnader vil bli ført i eget regnskap. 5.3 Rapportering og kvalitetssikring Rapportering vil skje ved hver frist for delinnleveringer og ved fullført verk. Veileder vil få statusrapport under veiledningsmøter. Disse rapportene vil si hva som har blitt gjort og eventuelle endringer i forhold til plan. Bacheloroppgaven har også en egen nettside der informasjon om hva som har blitt gjort og hva som skal gjøres, samt publisering av det som har blitt levert underveis. Kvalitetssikring skjer gjennom at all dokumentasjon skjer på en ryddig måte. Referanser og kilder vil bli kreditert på korrekt måte. HiGs retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgave vil bli fulgt for utarbeidelse av den endelige rapporten. (Gjøvik, 2014) 6

7 5.4 Kommunikasjon Studenten/oppdragsgiver kommuniserer med veileder gjennom e-post, telefon og møter. All kommunikasjon med veileder vil bli dokumentert enten ved lagring av e-post eller ved referat fra møter og samtaler. 5.5 Tidsplan Aktivitet Tidsrom Prosjektplanlegging Uke 4 Lage hjemmeside Uke 5 Utarbeidelse av teori Uke 6 og 7 Metode. Måling av resultater Uke 8-12 Analyse av resultater Ferdigstilling Lage plakat og forberede presentasjon Litteratur Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Emnebeskrivelse, TØL 3901, Bacheloroppgave 20 SP, 2013/2014 [Online]. Høgskolen i Gjøvik. Available: [Accessed] GJØVIK, H. I Retningslinjer for bacheloroppgaver ved Høgskolen i Gjøvik [Online]. Available: [Accessed]. 7 Vedlegg Gantt-diagram 7

8 Gantt-diagram 8

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Periodisk emneevaluering

Periodisk emneevaluering Emneansvarlig, faglig veileder: Anders Fagerjord Fagansvarlig, koordinator og seminarleder: Ingeborg Holmene Periodisk emneevaluering ARB 1401 Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet Institutt

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer