Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås"

Transkript

1 Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen Faser i prosjektgruppens liv Utvelgelse og sammensetning Prosjektlederrollen Roller og rolledilemmaer Å lede en gruppe Gruppedynamikk Implementering: Overgang fra prosjekt- til driftsfase 1

2 Hva er et prosjekt? Oppgaven er en engangsoppgave av spesiell karakter, dvs. ikke en oppgave som er en ordinær driftsoppgave. Det er som oftest fastlagt bestemte tids- og kostnadsrammer for arbeidet Oppgaven har et definert mål som ikke fanges opp i den ordinære organisasjonsstrukturen Oppgaven er som regel noe komplisert og krever kunnskaper av ulike slag, ofte tverrfaglig, og det kreves at den utføres gjennom samordnet og koordinert innsats Oppgaven er preget av større eller mindre grad av usikkerhet Oppgaven består i at noe skal forandres. Grunnen til forandring kan være pålagt utenfra eller oppstå som et behov innenfra. Noen sentrale begreper Effektmål: Hva vil du oppnå? (%-vis endring, bedre overlevelse, kostnadsbesparelser, økt brukertilfredshet etc) - Eks.: Reduksjon i postoperative sårinfeksjoner Resultatmål: Hvordan vil du oppnå dette? - Eks.: Reduksjon i liggetid Milepæl: Framdriftsplan for et prosjekt kan ofte deles inni faser. Når en fase avsluttes når man en milepæl. Eks.: Når man leverer en utredning/et forslag, når styringsgruppen tar en viktig beslutning om prosjektet etc 2

3 Hvordan vil du oppnå målene dine, dvs resultatmål Hva vil du oppnå, dvs effektmål Eksempler: -Gjennomgang av logistikk -Bedre systemer/rutiner Eksempler: -Økt levetid for kreftpasienter -Kortere ventetid -Lavere kostnader Prosjektroller Prosjekteier Den overordnede ansvarlig for prosjektet (og basisorganisasjonens øverste representant for prosjektet) Prosjekteier og styringsgruppens leder vil ofte være den samme 3

4 Prosjektroller Prosjektleder Prosjektleder skal sikre kontakten til oppdragsgiveren (styringsgruppen) og ansvarlig for den daglige ledelsen av prosjektet Ansvar: Å sørge for grunnlaget for styringsgruppens beslutninger i form av rapportering av fremdrift og ressursbruk Å bidra til at prosjektet når målene og at prosjektgruppen fungerer godt Prosjektlederrollen Rollen som prosjektleder innebærer: Å gå ut av rollen som linjeleder Å være lojal til mandatet og styringsgruppen Å være pådriver Å være mekler Å skape diskusjon Å håndtere uenighet Å være inspirator Å bruke de vedtatte styringsverktøyene Å sørge for leveranse 4

5 Tenk over. 1 Hvilke utfordringer ser du i rollen som prosjektleder? 2 Hvordan ville du forsøke å løse disse utfordringene? Tips. Bruk noe av oppstarten til å avklare roller: rollen som prosjektleder, prosjektdeltaker, inkludert organiseringen av arbeidet Hva tenker de andre deltakerne om rollene? Avklar deretter rollene og unngå misforståelser 5

6 Utvelgelse og sammensetning av prosjektgruppen God forankring Komplementær kompetanse God balanse mellom pådrivere og kritikere God balanse mellom innovatører og produsenter Representativitet når? Prosjektleders rolle i utvelgelsen? Gruppesammensetning kan endres! Vanlige utviklingstrinn i en god prosjektgruppe Fase 1 Etablering Medlemmene blir kjent med hverandres personligheter, evner og ferdigheter Målsettingen forankres i gruppen Gruppen etablerer følelse av aksept og ansvar Fase 2 Klargjøring Motstand, motsetninger og konflikter oppstår: folk har ulike oppfatninger og interesser Gruppen konfronterer og håndterer uenighet Formålet blir klargjort Fase 3 Samarbeid Normer settes som et resultat av at man stimulerer til åpen kommunikasjon Individuelle forskjeller ses og godtas Medlemmene lærer å gi og motta feed-back Medlemmene involverer og støtter hverandre Fase 4 Produktivitet Gruppen oppnår resultater av arbeidet og dette oppleves bli verdsatt Lager målbare kriterier for når man har et resultat Resultatene feires for å bidra til motivasjon Opprettholder entusiasme og utholdenhet Fase 5 Avslutning Et definert arbeid avsluttes og medlemmene slutter i gruppen Gruppen ser tilbake og reflekterer over gruppens liv 6

7 Å lede en gruppe Ledelse av utviklingsprosjekter Å lede en prosjektgruppe er noe mer enn bare å drive det faglige planleggingsarbeidet: Det innebærer primært å drive en gruppeprosess og bruke gruppedynamikken for åfågjennomført prosjektet på en god måte, både ift målet med prosjektet og deltakernes erfaringer 7

8 Prosessforståelse God gruppedynamikk er nødvendig for å få positiv læring fra prosjektarbeid Prosjektleder kan bidra til god gruppedynamikk I oppstarten Etablere spilleregler for prosjektgruppen: Avklar dine forventninger til deltakerne (deltakelse, oppmøte tids nok, overvære hele møtet, mobiltelefon, calling, generell møtekultur) Hvordan forholde seg til vedtak Referater? Be om tilbakemelding på din egen prosjektledelse 8

9 Prosjektleder som prosesskonsulent Skap en positiv ånd i gruppen ved å: Verdsette den enkelte La alle komme til orde Være vennlig, men bestemt overfor møteplagere Stimulere til meningsutveksling (forstyrre tilstrekkelig), også uenighet, men håndtere uenighet dersom det utvikler seg til destruktiv konflikt Holde mandatet høyt og gjenta det stadig Utføre god møteledelse! Tegn på konflikteskalering i gruppen Ingen problemer: Dette er flott, men vanligvis ikke virkeligheten. Grunn til bekymring? Latent problem: Gi deltakerne fri anledning til å stoppe her og snakke om tingene Identifisert problem: Fremdeles er uenigheten rasjonelt preget, let etter vinn-vinn løsninger Disputt: Motsetningene er i ferd med å gå over den emosjonelle grensen. Prøv å klargjøre hvor mye dette dreier seg om uenigheter i arbeidsmåte, «kjemi», og hva som er den saklige uenighet. Dersom mulig «fjern» den personlige motsetningen ved å snakke om den. Kamp eller flukt: Uenighetene er nå på grensen til krig. Bruk skytteldiplomati mellom partene for å finne ut hvordan dette kan bearbeides, forhandlingsteknikker eller evt LØFT-teknikker Krig: Prøv åfåtil våpenhvile. Prøv åfågruppen til ågåtilbake nedover eskaleringsstigen. Hold en diplomatisk nøytralitet for å opprettholde troverdighet og åpen kommunikasjon. 9

10 Overgang fra prosjekt til drift: Hvorfor implementering er så vanskelig? Målet for prosjektet kan være uklart eller ikke kommunisert godt nok Det er ikke forankret godt nok hos ledelsen De løsninger som er valgt er for ressurskrevende (personell, utstyr, bygninger etc) Motstand er ikke håndtert underveis og iverksettingen blir sabotert Prosjektet blir uaktuelt på grunn av endringer i premissene Overføring og integrering i ordinær linje er ikke planlagt godt nok Den som har begge bena på jorden står stille Lykke til med prosjektarbeidet! 10

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer