MANDAT. Poliklinikkområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANDAT. Poliklinikkområdet"

Transkript

1 MANDAT Poliklinikkområdet

2 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og etableres i Vesterålen. Nytt bygg, med nye arkitektoniske løsninger vil føre til at de ulike pasientstrømmene i sykehuset vil arte seg på en annen måte enn i gammelt bygg. Det gjelder både for elektive og akutte pasienter. Videre vil også overgangen til nytt bygg kreve gjennomgang av dagens organisatoriske løsninger. Noe vil kunne videreføres i det nye bygget, mens på andre områder vil nye løsninger kreves. Nye samarbeidsarenaer vil måtte etableres og nye rutiner og prosedyrer beskrives. Dette prosjektet, eller utredning, er en del av arbeidet med å få på plass gode organisatoriske løsninger for nye NLSH Vesterålen. 1.2 Beskrivelse av oppdrag Poliklinikk- og dag området i det nye sykehuset i Vesterålen er samlokalisert i 1. etasje. Dette er planlagt slik for å få til å planlegge en god drift og effektiv utnyttelse av de ressursene som enhver tid er tilgjengelig i området. Området består av generelle og spesielle undersøkelses rom, samt eget område for dagbehandling. Målet er å samle all dag og poliklinisk behandling for alle fagfelt på en plass. Prosjektet skal gi en beskrivelse av hvordan poliklinikk- og dagområdet kan organiseres for å få til en best mulig pasientlogistikk og effektiv drift. 1.3 Føringer: a. Bruk av personell på tvers av klinikkgrensene skal utredes b. Det skal utredes felles drift av poliklinikk områdene under en ledelse c. Det forventes en kostnadsreduksjon i forhold til dagens drift av poliklinikkene på????? mill kroner når nytt sykehus Vesterålen tas i bruk. (avklares av styringsgruppe / direktør hvis ønskelig ) 1.4 Avgrensing Driften av dagkirurgi skal ikke omhandles av dette prosjektet. 1.5 Aktuelle dokumenter Prosjektplaner og tegninger av nybygget i Vesterålen. Arbeidsnotat organisasjonsutvikling Nytt sykehus Vesterålen Eksisterende rutiner i dagens sykehus Andre prosjekter som er ferdig og har berøringspunkt med dette prosjektet 2 Hva vil man oppnå? 2.1 Hensikt Hensikten er å utrede beslutningsgrunnlaget for organisering og drift av det polikliniske området i nye Vesterålen sykehus. 2

3 2.2 Effektmål At alle involverte er kjent med forskjellen på å jobbe ved dagens polikliniske område og hva som kreves for å jobbe ved det nye polikliniske området. At alle involvert er inneforstått med hvilke endringer som er nødvendig å gjennomføre for å få på plass drift av det polikliniske området At alle ansatte uavhengig av yrkesgruppe er kjent med sine arbeidsoppgaver ved det nye polikliniske området At pasientene opplever å bli ivaretatt i tråd med NLSH s verdier 2.3 Resultatmål Overordnet organisering av drift for det polikliniske området er beskrevet og organisatorisk tilhørighet definert Poliklinikkområdet er utnyttet tilnærmet optimalt Bemanningsbehov for de ulike områder/rom er definert Kompetansebehov er beskrevet og kompetanseplan utarbeidet Rutiner og prosedyrer er enten oppdatert eller nye er utarbeidet Definert kostnadsreduksjon oppnådd 3 Organisering: Oppdragsgiver er Nordlandssykehusets ved direktør. I henhold til revidert prosess for OU Vesterålen beskrevet i Notat nytt sykehus Vesterålen- fordeling delprosjekt- og utredningsansvar godkjent direktør 30mai13 så er det formelle ansvaret for oppsett, prosessgjennomføring og beskrivelse av løsning lagt til Kirurgisk/ortopedisk klinikk ved klinikksjef. Det er klinikksjef som er formelt ansvarlig for den formelle organiseringen av arbeidet, mandatets beskrivelse under punkt 3.1 og 3.2 skal derfor ansees være en anbefaling fra sekretariatet. 3.1 Delprosjekt ansvarlig: Oppnevnes av klinikksjef kirurgisk/ortopedisk klinikk 3.2 Delprosjektgruppe: Cato Kjærvik, Lege kir-ort Lisbet Nygård, Spl kir ort Kristen Olav Lind, Gynekolog Finn Larssen-Aas, Lege med klinikk Julia Jørstad, Spl dagenheten Kirsti Eilertsen, Spl dialysen En rep fra skrivetjenesten. Her er forslaget Marianne Aasheim men hun er ikke forspurt Gro-Marith Villadsen/evt en fra OU Brukererpresentant Tillitsvalgte (Oppnevnelse skjer ved at delprosjektleder oversender godkjent mandat til Personal/Lillian Søttar for videre kontakt mot hovedsammenslutningen) Verneombud (Delprosjektleder tar kontakt med hovedverneombud NLSH Ragnhild Strand) Slettet: 3.3 Prosesstøtte/bistand Lokal arbeidsgruppe Vesterålen Ekstern bistand hvis ønskelig 3

4 KIP HR avdelingen (personal, kunnskapsseksjonen, OU m.fl.) Plan og Analyse Andre aktuelle stabs- og støttefunksjoner 3.4 Delprosjektleder forholder seg til: Klinikksjef Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lokal arbeidsgruppe Vesterålen v/leder Gro-Marith Villadsen 3.5 Behandling i AMU: Rapport fremmes for AMU behandling etter godkjenning i lokal arbeidsgruppe og i styringsgruppen, samt etter drøfting med tillitsvalgte i henholdt til gjeldende avtaleverk. 4 Fremdrift: 4.1 Klinikksjef Kirurgisk/ortopedisk klinikk leverer rapport: Innen 15. november Milepæler i arbeidet. Det forventes at framdriftsplan med milepæler presenteres for den lokal arbeidsgruppen for godkjenning. 5 Krav til prosessen Definerte maler skal benyttes Involvering av tillitsvalgte og verneombud i tråd med gjeldende avtaler Ivareta krav til informasjon i henhold til kommunikasjonsplan Prosjektet skal innhente synspunkter og innspill fra berørte avdelinger som ikke er representert i prosjektgruppen på aktuelle saker. Foreslåtte løsninger skal risikovurderes. 6 Implementering Det stilles ikke krav til utforming av konkret implementeringsplan. Dersom prosjektet finner dette formålstjenelig skal skisse på implementeringsplan utarbeides og vedlegges rapport. 7 Gevinstrealisering Det forventes at prosjektet gjennomfører konkrete beregninger og vurderinger for ulike løsninger på følgende områder: Økonomi Kvalitet Pasientsikkerhet Arbeidsmiljø 8 Evaluering, når og hvordan? Prosjektet skal gi en tilrådning til når og hvordan en evaluering skal kunne gjennomføres. 4

5 9 Prosjektdokumentasjon: Rapport utformes i henhold til mal for rapportskrivning for OU Vesterålen. Eventuelle underlagsberegninger med mer skal kunne gjøres tilgjengelig ved forespørsel. 5

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Prosjektplan for SNU 2

Prosjektplan for SNU 2 Prosjektplan for SNU 2 April 2013 Hvert fremskritt begynner i det små og skyldes et enkelt menneske Henry Ford Innhold 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTPLANEN... 1 2 BAKGRUNN OG VEDTAK AV 12.3.2012... 1 2.1 Rapport

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Gjennomføring ny skolestruktur. kommunestyremøte 20.juni 2013

Gjennomføring ny skolestruktur. kommunestyremøte 20.juni 2013 Gjennomføring ny skolestruktur kommunestyremøte 20.juni 2013 Arbeidet med å planlegge og gjennomføre ny skolestruktur kommet godt i gang I oppstarten fokus på å få oversikt og klarlegge hva prosjektet

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer