Lynkurs 10. Januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lynkurs 10. Januar 2012"

Transkript

1 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet til Prosjektplanen dere skal utarbeide med innleveringsfrist 27. januar. Temaer : 1. Kommentarer til Emnebeskrivelsen 2. Kommentarer til utvalgte forhold i Retningslinjer IMT og HiG 3. Prosjektplanen 4. Valg av systemutviklingsmodell / prosessrammeverk 5. Råd og vink til prosjektstyring i Bacheloroppgaven

2 Noen karakteristika ved prosjekt - gruppene ved Bacheloroppgavene : Selvvalgte, små og homogene grupper Sitter selv med ansvaret for fremdriften Uerfarne deltagere Den mest komplekse og omfangsrike oppgaven dere har vært borti Må forholde dere til emnebeskrivelsen, retningslinjer, veileder og til oppdragsgiver Har både læringsmål og resultatmål

3 Evalueringen : Bacheloroppgaven vurderes på grunnlag av arbeidsmetodikk/ prosess, presentasjon (skriftlig og muntlig) og faglige vurderinger. Vi benytter felles sensor på mange oppgaver for å se oppgavene i sammenheng. Kvalitetssikrer og er med å ivareta god bruk av karakterskalaen. Under : karakterfordeling på de siste 97 oppgavene på de «informatikkrelaterte» studiene A B C D E F

4 Veilederrollen

5 Hvorfor utarbeide en prosjektplan? Avklare hva som er målet (resultatmål) for prosjektet Øke forståelsen for oppgaven Få disponert ressursene fornuftig og samordnet aktiviteten Ha et godt beslutningsgrunnlag Få et redskap til å styre mot målet

6 Aktuell mal for Prosjektplan (frist 27/1) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn 1.2. Prosjektmål (Effektmål og Resultatmål) 1.3. Rammer 2. OMFANG 2.1. Oppgavebeskrivelse 2.2. Avgrensning 3. PROSJEKTORGANISERING 3.1. Ansvarsforhold og roller 3.2. Rutiner og regler i gruppa

7 forts. prosjektplanmal 4. PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING 4.1. Hovedinndeling av prosjektet - Valg av SU-modell/prosessrammeverk med argumentasjon 4.2. Plan for statusmøter og beslutningspunkter 5. ORGANISERING AV KVALITETSSIKRING 5.1. Dokumentasjon, standardbruk og kildekode 5.2. Konfigurasjonsstyring 5.3. Risikoanalyse (identifisere, analysere, tiltak, oppfølging) Teknologi, Forretningsmessig, Prosjektgruppemessig 6. PLAN FOR GJENNOMFØRING Det skal lages et Gantt-skjema (laget i MS-Project eller tilsvarende) Liste over aktiviteter (Work Breakdown Structure) Milepæler, Beslutningspunkter Tids- og ressursplan

8 Valg av utviklingsmodell (jfr punkt 4.) Fire viktige forhold å ta hensyn til ved valg av utviklingmodell / prosessrammeverk : Høgskolens krav til prosjektarbeidet Karakteristika ved oppgaven Motivasjonen og ferdighetene til deltagerne Ønsker og krav fra oppdragsgiver Velg en modell, tilpass den til deres setting, og la denne gjennomsyre arbeidet i hele perioden. Utviklingsmodellen gir bare en ramme for hele arbeidet. Anvend i tillegg metoder og teknikker innen den enkelte aktivitet.

9 Repetisjon fra Systemutvikling : Noen aktuelle systemutviklingsmodeller Requirements definition System and software design Define outline requirements Assign requirements to increments Design system architecture Implementation and unit testing Integration and system testing Develop system increment Validate increment System incomplete Integrate increment Validate system Final system Concurrent activities Operation and maintenance Specification Initial version Outline description Development Intermediate versions Validation Final version Andre alternativ dere kjenner : RUP, extreme Programming, Gjenbruksbasert utvikling, Open Source Software Development, hybridmodeller av overstående

10 Hvilken modell / tilnærmingsform velger dere? Dataingeniør / Programvareutv Informasjonssikkerhet Medieteknologi Spillutviklingsprosjekter Drift av nettverk og datasystemer

11 Noen siste råd og vink Lag et arbeidsredskap for gruppa, ikke en A4 plan/rapport som er teoretisk korrekt Jobb skikkelig med WBS (Work Breakdown Structure) Ha en prosjektleder Diskuter forventninger, ambisjonsnivå Benytt Oppdragsgiver og Veileder Fokuser på det kritiske Bruk maler som huskelister Forprosjektrapport, kravspekmal, designdokumentmal Timelogg, statusrapporter og korte referater fra alle møter Les rapporter fra gode og beslektede prosjekter tidlig!

12 ikke utsett andre oppgaver selv om prosjektplanen prioriteres frem mot 27.jan Start umiddelbart med kravspesifiseringen Avtal møter med oppdragsgiver Bruk analyseteknikker og en dokumentmal Spesifiser det dere har mulighet for tidlig uansett hvilken SU-modell som velges Etabler utviklingsmiljøet HW / SW hjemmeside og Opplæring / informasjonsinnhenting Valgfag, Bibliotek - tidl.prosjektrapporter...