Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg"

Transkript

1 Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed

2 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Oppgave: Beregne mulig energibesparing og økonomi ved å gjenvinne varme fra sviovn. Planlagt startdato: Sluttdato: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Nortura BA v Karl Fredrik Levvel Per Tobias Kirkebak, Førsteamanuensis Utfylt av: Bent Rune Gydesen Dato: A. Organisering Prosjektgruppens leder: Prosjektdeltakere: Styringsgruppens leder: Bent Rune Gydesen Evan Majeed Per Tobias Kirkebak, Førsteamanuensis, Hiof Referansegruppe/-personer: Karl Fredrik Levvel Nortura BA Oppdragsgiver Karl Fredrik Levvel Nortura Styringsgruppe Per Tobias Kirkebak HIOF Prosjekt Medlem Evan Majeed Prosjektleder Bent Rune Gysesen B. Prosjektbeskrivelse 2

3 Bakgrunn for prosjektet Problembeskrivelse Vi skal foreta vår hovedoppgave hos Gilde i Sarpsborg. De er en del av konsernet Nortura BA. De har en sviovn som slipper ut mye varme når den er i bruk. I prosjektet våres skal vi beregne hvor mye energi de kan spare ved å bruke en varmeveksler for å gjenvinne noe av varmen sviovnen. Vi skal videre finne ut hvor mye den gjenvunne energien utgjør i kroner. Disse beregningene vil gi bedriften mulighet til å vurdere om det vil være interessant å gjøre denne investeringen. Effektmål: Målet med prosjektet er å finne ut hvor mye energi det er mulig å spare ved å gjenvinne varmen fra sviovnen. Varmen fra sviovnen skal brukes til å produsere varmt vann. Varmt vann blir det brukt mye av på bedriften. Hvis vi kan øke temperaturen på kaldt vannet med kun et par grader før det går inn i kjelen vil det bety en stor energibesparelse fordi det vil redusere behovet for å bruke andre energikilder til å varme vannet med. Det skal gjenvinnes 1000 kwh energi gjennomsnittlig per dag, kwh per år. Redusere utslipp i kg: Men man reduserer også utgifter ved å spare energi. Våre beregninger skal gi svar på om det er økonomisk lønnsom å investere i et anlegg som gjenvinner varmen. Resultatmål: Det skal forelegges to rapporter. Etter at vannforbruket er fastlagt og mulig gjenvunnet effekt av sviovn vites, skrives en midtveisrapport. Midtveisrapporten inneholder målinger og beregninger. Denne rapporten overleveres både veileder, som er Per Kirkebak, og oppdragsgiver som er Karl Fredrik Levvel på Nortura. Denne rapporten er ment å gi et grunnlag for Nortura for å vurdere om de ønsker å gå videre med å investere i et varmegjenvinnings anlegg. Vi håper at rapporten vil vise at det er meget lønnsomt å gjennomføre installasjon av gjenvinningsanlegget. Resultatet er ment å være å spare energi som vil vise seg som besparelser i kostnader. Dette vil igjen vise seg som økt overskudd for Nortura. Ved å gjennomføre prosjektet kan Nortura også vise til at de er en bedrift som setter miljø meget høyt. Det kan gjøre det lettere å rekruttere arbeidskraft senere. Kanskje gir det også mer motiverte arbeidstakere. Stadig oftere setter kunder som krav at leverandøren kan dokumenter et miljø engasjement. Dette prosjektet kan være en del av som utgjør Norturas miljø profil. 3

4 Vi har også satt egne resultatmål. Vi vil gjennomføre et hovedprosjekt som er så bra at vi kan skaffe oss jobb på det. Prosjektet avsluttes med en hovedprosjektrapport som danner grunnlaget for faget hovedprosjekt. Denne rapporten skal trykkes i fire eksemplarer og brennes ut på cd og leveres til administrasjonen på skolen. Prosessmål: Siden dette er et skoleprosjekt kommer vi også til å legge vekt på og hå prosessmål. Gjennom dette prosjektet skal vi lære mye om det å administrere et prosjekt. Våre mål går på å få til: samhold og godt teamarbeid målstyrt arbeidsinnsats krav til dokumentasjon oppfylles arbeid med prosjektperm og prosjektdagbok gjøres fortløpende prosjektfunksjoner skal roteres Hovedtiltak: Tiltak som skal gjennomføres i prosjektet: det skal undersøkes hvordan vannforbruket fordeler seg på avdelinger i m 3 det skal gjøres rede for hvor mye varmt vann som brukes i m 3 vi skal regne ut hvor mye effekt sviovnen gir fra seg av varme i kw vi skal beregne hvor mye energi det er mulig å gjenvinne av sviovnen i kw vi skal finne ut hvor store kostnader Nortura kan spare per år i reduserte energi kostnader Rammebetingelser: Vi har fått et kontor på Nortura hvor vi kan sitte og jobbe med hovedprosjektet. Det er en stor fordel når vi trenger å gå se i frabrikken f. eks mens vi holder på med systembeskrivelsen og trenger å se hvordan enkelte ting er lokalisert i forhold til hverandre. Å ha kontor på Nortura gjør også at hvis vi trenger hjelp fra kontaktpersonen på bedriften er det kort vei å gå for å snakke med ham. Status: Vi skal jobbe med prosjektet stort sett hver dag, med hovedvekt på arbeid i helgene. Vi kommer til å jobbe ca 40 timer i uka Vi kommer til å ha faste prosjektmøter hver fredag, hvor vi skriver ukes rapport som vi sender til veileder. Vi har også avtalt å ha veiledningsmøter fast hver annen uke. Møter med oppdragsgiver avtaler vi etter behov. 4

5 Verktøy: Vi kommer til å bruke biblioteket for å finne bakgrunnsstoff og låne bøker. Internett kommer også til å bli brukt en del til informasjons innhenting. Verktøy og instrumenter som trengs for å gjøre målinger regner vi med å låne på Nortura eller på skolen. Avgrensinger: Vi skal bare befatte oss med energibesparelser som har med sviovn å gjøre. Vi skal ikke undersøke muligheter for energibesparelser andre steder. Grunnlagsdokumentasjon Forprosjekt rapport har blitt lever. I den er det beskrevet hva prosjektet går ut på. Den beskriver også mål og prosessen generelt. Er prosjektet et delprosjekt eller en del av et større hovedprosjekt/program? Ja Nei, dette er et selvstendig prosjekt. Nei X C. Ressursrammer og økonomi Budsjettrammer (beløp i 1000 kr) Kostnader Inntekter/finansiering Tekst Beløp Egne midler Egen innsats Arbeid Utstyr/investeringer som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet Utskrift og kopiering Reiseutgifter Innkjøp av materialer Telefonkostnader Øvrige kostnader som påløper i prosjektet Sum budsjett

6 D. Prosjektplaner - Statusrapportering Skal det utarbeides milepælplan og prosjektansvarskart for prosjektet? Ja X Nei Ansvarlig: Evan Majeed Frist: Skal det rapporteres regelmessig om status og framdrift i prosjektet Ja X Nei Avsender: Evan Majeed Mottaker: Per Tobias Kirkebak, Førsteamanuensis Frekvens: Ukentlig Første rapport: Skal sluttrapport om prosjektet utarbeides? ja Nei X E. Underskrifter Bent Rune Gydesen Evan Majeed Per Tobias Kirkebak Karl Fredrik Levvel F. Merknader 6

7 Framdrift av behandling av hovedprosjektene 7

8 Avtale om studentprosjekt i Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniørfag. utført for: Karl-Fredrik Levvel ved Nortura BA, senere kalt oppdragsgiver. Studentgruppe: H09I01 Prosjektet utføres i forbindelse med fagene: Hovedprosjekt og prosjektledelse. består av: Bent Gydesen og Evan Majeed Prosjektet gir 20 studiepoeng i studiet. Ett studiepoeng kan anslås til rundt 25 arbeidstimer for den enkelte student. Oppdragsgiver har den fulle utnyttelsesretten til prosjektresultatet, mens den utførende prosjektgruppe har opphavsrett til resultatet iht. lov om åndsverker. Arbeidet utføres gratis for oppdragsgiver, men det er forventet at utlegg til materialer, telefoner, transport og lignende dekkes av oppdragsgiver innenfor nærmere avtalte rammer. Gjenstander som lages, blir oppdragsgivers eiendom i den grad han har dekket kostnadene ved framstillingen. Opplysningene i sluttrapportens tittelside vil bli offentlig tilgjengelig i høgskolebibliotekets database. Høgskolens representanter (studenter og ansatte) plikter og Vise den konfidensialitet som oppdragsgiver ønsker Rette seg etter oppdragsgivers interne regler for helse, miljø og sikkerhet Tilpasse sin virksomhet til minst mulig forstyrring av oppdragsgivers virksomhet Prosjektgruppeleder oversender et eksemplar av sluttrapporten Prosjektgruppeleder meddeler navn på ansvarlig veileder og prosjektgruppeleder Oppdragsgiver plikter og Stille relevant skriftlig materiale til disposisjon og gi anledning til samtaler med medarbeidere Angi de rammer innenfor hvilke de ønsker at prosjektet skal bli utført Påta seg det ansvar som er vanlig for engasjert personell på oppdrag i virksomheten Snarest å meddele veileder om eventuelle uoverensstemmelser, klager eller skader Meddele navn på ansvarlig kontaktperson Sarpsborg, den HiØ's veileder Prosjektgruppeleder Oppdragsgivers kontaktperson 8

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer