Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther"

Transkript

1 Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: Sluttdato: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE Bachelorgruppe B15M02 Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektleder: Kontaktperson: Veileder: Bjørn J. Jensen Rune Kirkerød Anna-Lena Kjøniksen Prosjektbeskrivelse Bakgrunn IFE har tidligere konstruert testsløyfer basert på erfaring, og har derfor anskaffet seg et nytt simuleringsverktøy, AFT Fathom 8. Denne programvaren benyttes for å simulere prosessanlegg. IFE ønsker at programvarens nøyaktighet kontrolleres i forhold til en eksisterende testsløyfe ved Haldenreaktoren. Problemstilling og prosjektmål Hensikten med prosjektet er å skape erfaringer med programmet til senere bruk for bedriften. Oppgaven går ut på å modellere en eksisterende sløyfe med programmet for å avdekke avvik mellom beregnede og målte verdier. Dersom det finnes store avvik er målet å finne ut hvorfor avvikene oppstår. Det kan da være programvaren som ikke er nøyaktig nok, feil ved måledata og simulering eller eventuelle funksjonsfeil på sløyfen.

2 Med resultatene fra dette prosjektet kan bedriften avgjøre om de vil benytte denne programvaren. Det er også ønsket å lage en 3D-modell av sløyfen, som viser sløyfens komponenter og oppbygning. Delmål o Programvare o Sikkerhetskurs o Oppgavedefinisjon o Måling og kartlegging av testsløyfe o Fortrolighetsavtale o Forprosjektrapport o Simulering av sløyfe i Fathom 8 o 3D-modellering o Opprette nettside o Beskrivelse av prosjekt til EXPO-katalog o Midtveisrapport o Pressemelding o Sluttrapport o EXPO-utstilling Rammebetingelser og avgrensinger Eventuelle avvik eller feilberegninger som oppdages ved programvare, og/eller feil ved den aktuelle testsløyfen i anlegget kommer ikke til å utbedres eller undersøkes av oppdragstaker. Grunnet fortrolighetsavtalen som er inngått mellom prosjektgruppen og IFE, vil sluttrapporten og annet teknisk informasjon angående Haldenreaktoren være konfidensiell. For å begrense arbeidsmengden neglisjeres deler av anlegget som er av mindre betydning for simuleringen.

3 Fremdriftsplan Nr. Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 1 Sikkerhetskurs 1 dag ti ti Oppgavedefinisjon 1 dag fr fr Måling og kartlegging 18 dager on fr D-modellering 88 dager to ma Simulering av sløyfe 58 dager ma on Forprosjektrapport 18 dager on fr Kontrakt 5 dager ma fr Midtveisrapport 25 dager ma fr Opprette nettside 11 dager ma ma Fullføre nettside 30 dager ti ma Pressemelding 13 dager fr ti Beskrivelse til EXPO-katalog 8 dager ma on Forberedelser til EXPO 5 dager on ti Hovedprosjektrapport 16 dager ma ma

4 Sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk Testsløyfen kartlegges og måles opp manuelt. Dette innebærer arbeid inne i reaktorhallen. Alle rør og komponenter må lokaliseres og måles. Enkelte steder i kretsen må isoleringen demonteres for at målingene kan utføres. Målingene utføres med målebånd og skyvelære. Visse komponenter er standarddeler, mens andre komponenter er konstruert for eller av IFE. Disse har IFE tilhørende arbeidstegninger og datablad på. Simulering av testsløyfen foregår med AFT Fathom 8, hvor sløyfens struktur modelleres og alle måledata legges inn. Resultatene fra simuleringen evalueres og sammenlignes med faktiske måledata på sløyfen, for å finne eventuelle avvik. Det ønskes deretter å finne årsaken til avvikene, eventuelt betydningen av disse for simuleringen. En 3D-modell av testsløyfen lages med Autodesk Inventor. Koder og standarder Skrivemåte/referansestil: Tegningsutlegg: Enheter: APA NS/ISO SI Kontaktinformasjon Epost Telefon Bjørn J. Jensen Bjørn H. Haugstad Trond E. Kaxrud Anna-Lena Kjøniksen Rune Kirkerød

5 Vedlegg

6 CTR 01 3/ /2-15 Sikkerhetskurs 1 d 24/3-15 Få adgangstillatelse i reaktorhallen. Delta på omvisning og strålingskurs. 8 t

7 CTR 02 Fredag 6/ Fredag 6/2-15 Oppgavedefinisjon. 1 d 18/3-15 Et forslag til oppgavedefinisjon skal leveres til veileder, slik at oppgaven offisielt kan bli gitt til gruppen. Det skal skrives en kort beskrivelse av hovedprosjektet og skal inneholde tittel på prosjektet og navn på veileder fra IFE og HIØ. Må ha kommet til enighet med IFE hva oppgaven skal gå ut på. Dokument. 1 d

8 CTR 03 4/ Fredag 27/2-15 Måling og kartlegging av testsløyfe 18 d 18/3-15 Fullføre alle nødvendige mål før oppstart av reaktor. Planlegge og utføre måling av rørlengder, diametere, med mer. Kartlegge komponentplasseringer, hvor høydedifferansen på T-er, pumper, osv. er viktig i forhold til beregningene. Målingene utføres av alle gruppemedlemmer. Bjørn H. H. tar styring over de endelige dataene. Sikkerhetskurs, nødvendige underskrifter (taushetserklæring) IFE skaffer verktøy Målebånd, skyvelære 300

9 CTR 04 5/ /6-15 3D-modellering av sløyfe 88 d 3D-modell av sløyfen i et grovt utkast av skissen. Modellere sløyfen i Inventor. Kan utføres av alle gruppemedlemmer (mange komponenter). Målinger av komponentplasseringer. Fått tidligere 3D-mod. av reaktoren. Inventor 100

10 CTR 05 Mandag 2/ /5-15 Simulere Sløyfen i Fathom 8 58 d 18/3-15 Fullføre simuleringen av sløyfen i Fathom 8, slik at man kan begynne å drøfte dataene. Sløyfens layout må settes opp i Fathom, før dataene for rør og komponenter settes inn. Ferdig med dokumentering av måledata. Programlisens. Fathom 8 -lisens 60

11 CTR 06 18/ /4-15 Forprosjektrapport 18 18/3-15 Forprosjektrapport skal være ferdig og levert innen fristen. Forprosjektrapporten skal skrives ut i fra mal, GANT-diagram og utarbeide nødvendige CTR-skjemaer som skal inn i GANT-diagram. Utføres av Kim og Trond, hovedsakelig. Oppgaven må ha blitt gitt fra veileder. 40

12 CTR 07 Mandag 9/ Lørdag 13/3-15 Kontrakt 5 d Levere kontrakt til veilleder. Fortrolighetsavtale skrives om, slik at materiale på EXPO-utstilling godkjennes av IFE på forhånd, men Rapporten blir konfidensiell. Enighet med IFE. Kontrakt Underskrift fra IFE 5

13 CTR 08 Mandag 13/ /5-15 Midtveisrapport 25 d Levere førsteutkast til veileder. Skrive så langt man kommer på rapporten, med metode, diskusjon, sammendrag, innledning, konklusjon, referanser, osv. Skrives i APA-stilen. Forprosjekt Førsteutkast, rapport. 100

14 CTR 09 (10) 13/ (10) 27/4-15 (10/6-15 ferdig) Opprettelse av nettside (Fullført nettside) 11 (23) d Opprette en fungerende nettside med forprosjektrapport og presentasjon av gruppen. Opprette en nettside på HIØs domene. Siden skal minimum inneholde forprosjektrapport og en presentasjon av prosjektgruppen. 10/6-15 er siste frist for ferdigstilt nettside. 20

15 CTR 11 15/ /6-15 Pressemelding 13 d Levere pressemelding. Utforme pressemelding etter mal. Utføres av 1-2 medlemmer, godkjennes av gruppen. En konklusjon bør være klar. 10

16 CTR 12 27/ /5-15 Beskrivelse av prosjekt til EXPO-katalogen. 8 d Beskrivelse av prosjekt til EXPO-katalogen. Utforme prosjektbeskrivelse etter oppgitt mal. Kan utføres av to mann, på én dag. Mal 10

17 CTR 13 10/ /6-15 EXPO-utstilling 5 d Stand og fremføring Øve på fremføring. Planlegge stand. Godkjenning av informasjon på stand og i framføring. Frakker(?) Stå på stand Fremføre hovedprosjekt Ferdig med rapport, hjemmeside, osv. 80

18 CTR 14 Mandag 18/ Mandag 8/6-15 Hovedprosjektrapport 16 d Levere Bachelor oppgave. Innbinding. Ferdigstille hovedprosjektrapporten. Bestille innbinding til mandag 8/6-15. Leveringsfrist 10/6-15. Midtveisrapport 80

19

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori:

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Mikrokontrollerstyrt effekttest av alkaliske batterier Project title: Gruppedeltakere:

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Veileder for bruk av spørreskjemaene til 10-10- programmet

Veileder for bruk av spørreskjemaene til 10-10- programmet Veileder for bruk av spørreskjemaene til 10-10- programmet Dette dokumentet gir en kort og overordnet veiledning til hvordan spørreskjemaene for 10-10- programmet skal fylles ut. Det finnes spørreskjemaer

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer