Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010"

Transkript

1 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse

2 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester gjennomføre et prosjekt med en normert arbeidsmengde som tilsvarer 15 studiepoeng. Dette kommer til uttrykk i form av tre ukentlige prosjektdager på timeplanen. Prosjektet skal gjennomføres i grupper på 4 (eventuelt 3 eller 5) studenter. Resultatene av arbeidet skal dokumenteres i en sluttrapport. Hovedprosjektet bygger på alle emner ved høgskolen. Studentene skal særlig ta i bruk teknikker for planlegging og styring lært i tidligere prosjektemner. Det teoretiske og metodiske grunnlaget er særlig hentet fra PJ311 Prosjekt SW Engineering og PJ420 Undersøkelsesmetoder. De viktigste kravene til en prosjektoppgave er: Oppgaven skal ha en viss størrelse og vanskelighetsgrad som er tilpasset emnets arbeidsomfang. Oppgaven skal være IT-relatert. Resultatet skal være nyttig for oppdragsgiver. Oppgaven skal ha et teoretisk og metodisk fundament, som blir dokumentert i prosjektrapporten. I utgangspunktet er det tre typer prosjekter Type 1. Utviklingsprosjekt i en bedrift 2. Teoretisk oppgave (forskningsrelatert) Kommentar De fleste prosjektene vil være av denne typen. Se nærmere beskrivelse nedenfor. Oppgaven defineres og skrives sammen med en veileder ved NITH som en del av et forskningsarbeid. (Her er gruppestørrelsen vanligvis 1-3 studenter). 3. Bedriftsetablering Hovedprosjektet inngår som en del av en bedriftsetablering. Dette må avtales særskilt med skolen. Det vanlige vil være at prosjektet arbeider med et utviklingsprosjekt i en bedrift eller virksomhet. Oppgaven defineres i samarbeid med bedriften/virksomheten, og kan for eksempel være: Utvikling av en e-businessløsning Tilpasning og innføring av standard programvare, f.eks i forbindelse med e- handelsløsninger Spesifisering og utvikling av en webløsning, f.eks et intranett Utvikling av en multimedia-applikasjon Utvikling av et dataspill Kartlegging av krav og utvikling av en spesifikasjon og prototype Tilpasning og innføring av distribuerte eller mobile løsninger Vurdering av teknologi som er aktuell å ta i bruk for bedriften. Det anbefales at studentene arbeider aktivt for selv å skaffe egne eksterne prosjekter. NITH vil legge til rette for at studentene får kontakt med aktuelle bedrifter, og erfaringen viser at de beste prosjekttemaene skaffes av studentene selv. Oppslag om de kontaktene som skolen skaffer vil bli lagt på emnesiden til PJ600.

3 Oppdragsgiver og veiledere Bedriftsprosjektene skal ha en ekstern oppdragsgiver. Det er et krav at oppdragsgiver stiller en veileder til disposisjon for prosjektgruppen (heretter kalt ekstern veileder). Videre er det et krav at oppdragsgiver stiller nødvendige ressurser til rådighet for gruppen, som for eksempel kontorplass, maskinutstyr og programvare. Det kan i spesielle tilfeller gis dispensasjon for prosjektgruppen til å arbeide med prosjektet i NITHs lokaler. Ekstern veileder skal gi gruppen nødvendig hjelp og veiledning under arbeidet, og skal dessuten avgi en uttalelse til sensorene. I tillegg skal det oppnevnes en intern veileder fra skolen. Oppstartskjema Før oppstart skal prosjektet defineres på et oppstartskjema (finnes på siste side av disse retningslinjene). På skjemaet skal det gis en kort beskrivelse av prosjektet. Prosjektets tema skal godkjennes av intern veileder før arbeidet kan begynne. Ved godkjenning av prosjektet skal det tas hensyn til prosjektets innhold og vanskelighetsgrad, samt ekstern veileders kvalifikasjoner. I tvilstilfeller konsulteres emneansvarlig i PJ600. Undervisning Følgende forelesninger blir holdt i prosjektperioden (tid og sted annonseres på emnesiden): Oppstart: Januar 2010 To forelesninger om prosjektstyring og rapportskriving: februar og mars Evaluering Evaluering skjer med utgangspunkt i: Prosjektrapport, med bruk av teori og metode Teknisk løsning Prosessdokumentasjon og refleksjonsnotater Oppdragsgivers vurdering av resultatet Muntlig presentasjon. Det foretas en samlet evaluering etter den muntlige fremføringen. Det gis en felles gruppekarakter, men det kan gjøres individuelle avvik i karakteren dersom gruppen viser markerte forskjeller i innsats og helhetsforståelse. 3. Organisering av prosjektarbeidet En viktig målsetting med det eksterne prosjektet er å få trening i gjennomføring av et realistisk prosjekt av den typen man vil møte når man begynner i jobb som IT-utdannet. En betingelse for effektiv gjennomføring av et prosjekt er at prosjektarbeidet er godt organisert. Dette gjelder både organisering av prosjektet og av ressursene knyttet til prosjektet. Alle gruppene skal ved starten av prosjektet utarbeide en prosjektplan, fortrinnsvis i MS Project. Denne planen skal innbefatte ansvars- og oppgavefordeling i prosjektgruppen og en tidsplan for aktivitetene i prosjektet. Prosjektplanene skal dokumenteres i sluttrapporten og vil telle med ved bedømmelsen av prosjektet.

4 Intern veileder Hver gruppe får oppnevnt en intern veileder, som skal Delta på minst ett møte med oppdragsgiver (gruppen har ansvar for å innkalle til møtet), Sammen med oppdragsgiver godkjenne prosjektets målsetting og planer Godkjenne disposisjon for sluttrapporten, samt kommentere på utkast. Gi IT-faglig og metodisk veiledning Bistå med å finne nødvendige ressurspersoner. Prosjektgruppen forutsettes å arbeide selvstendig og er selv ansvarlig for å ta initiativ overfor intern veileder. 4. Utarbeidelse av prosjektrapport Prosjektrapporten er, sammen med den tekniske løsningen, det viktigste grunnlaget for karakteren i emnet. Det anbefales å legge mye arbeid i planlegging og utforming, og bruke kunnskaper fra PJ420 Undersøkelsesmetoder. Det vil bli lagt ut (på emnesiden) nærmere retningslinjer for oppbygging av rapporten. Se også NITHs standard på ITL og NITHs retningslinjer for intellektuell redelighet. 5. Tidsfrister 16. november 2009: Gruppene skal være etablert, og aktuelle bedrifter bør være kontaktet 1.desember 2009: Avtale med bedrift bør være gjort, eventuelt skal skolen involveres 11.desember 2009: Oppstartskjema leveres skolen 11.januar 2009: Oppstart hovedprosjekt 15. januar: Formell godkjenning av prosjektet Mai: Innlevering Juni: Muntlig presentasjon og eksaminasjon 6. Rettigheter til prosjektets resultater Opphavsretten til prosjektarbeidet tilhører, i henhold til Lov om åndsverk, Studentgruppen. NITH har bruksrett til prosjektresultater i forbindelse med forskning eller profilering. Sluttrapporten blir tilgjengelig for utlån i NITHs bibliotek, men kan underlegges klausulering hvis oppdragsgiver forlanger det. Oppdragsgiver har, i henhold til "Lov om rett til oppfinnelser gjort av arbeidstaker", eiendomsrett til utviklet produkt hvis ikke annet er avtalt. Med produkt menes både programvare og tilhørende dokumentasjon. Se 'Avtale for avsluttende hovedprosjekt mellom studentgruppe ved NITH og oppdragsgiver'. Eventuelle endringer vedrørende eiendomsrett må behandles særskilt i en tilleggsavtale. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole September 2009 Eivind Brevik Emneansvarlig hovedprosjekt

5 Oppstartskjema for PJ600 Hovedprosjektoppgave Prosjektgruppen: Studentnr Navn E-post Oppdragsgivers navn Jobbadresse Telefon/Telefax/E-post Kontaktperson/ekstern veileder Jobbadresse Telefon/Telefax/E-post Prosjektets arbeidstittel (beskrivende): Prosjektets oppstartsdokumentasjon er godkjent når både intern og ekstern veileder har undertegnet. Dato: Dato: ekstern veileder intern veileder

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Sammendrag Prosjektbasert læring ble innført i ingeniørutdanningen ved Høgskolen

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer