SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007"

Transkript

1 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning: Tid: Torsdager Sted: D 153 Formål: Gjennom arbeidet med prosjektoppgaven skal studentene få forståelse av hvordan teori og metode knyttes sammen i sosiologiske forskningsarbeider. Deltakerne skal utforme en sosiologisk problemstilling og gjennomføre et sosiologisk resonnement. For å få utbytte av kurset er det en fordel å ha en viss kjennskap til sosiologisk teori og metode fra før. Vi forventer aktiv deltakelse og involvering fra studentene i fellesundervisning, gruppearbeid og presentasjoner i plenum! Prosjektoppgaven innebærer vanligvis å bearbeide og analysere et empirisk materiale, og drøfte dette. Studentene oppmuntres til å se på noen sider ved samfunnet som de oppfatter som faglig interessante og er nysgjerrige på. Det empiriske materialet kan være av ulikt slag. Det er også anledning til å skrive rent teoretiske oppgaver. Hensikten er at oppgaven skal omfatte alle stegene i en sosiologisk analyse, fra utforming av en problemstilling, lesing av relevant litteratur, utvikling av en teoretisk posisjon, framskaffing av data, og analyse av data som kan gi et svar på problemstillingen. Læringsformer og aktiviteter: (1) Fellesundervisning (2 timer pr. uke): Forelesningene knyttes til gjennomgang av forskningsopplegg med utgangspunkt i boka Your Undergraduate Dissertation av Nicholas Walliman. Denne boka er en del av det obligatoriske pensumet på ca. 300 sider. Du skal i tillegg legge opp et selvvalgt pensum på ca. 400 sider innen et bestemt temaområde i sosiologien. Liste over selvvalgt pensum skal godkjennes av veileder eller emneansvarlig i form av underskrift på listen. Merk at det ikke er tillatt å legge opp tekster som man har hatt som pensum på et annet emne ved NTNU. (2) Litteratursøkingskurs (2 timer): Gir deg en praktisk innføring i bruk av bibliotekets mange informasjonskilder, søkesystemer og elektroniske litteraturkilder. Gjennomført kurs vil bli forutsatt i de øvingene som inngår i fellesundervisningen. (3) Kurs i bruk av NESSTAR (2 timer): Gir deg informasjon om og praktisk erfaring i nedlasting av elektronisk tilgjengelige datafiler som du kan bruke i analysedelen av prosjektoppgaven. (4) Oppfriskningskurs i SPSS (2 timer): Gir deg en oppfriskning i bruk av SPSS slik at du kan nyttiggjøre deg dette i egen analyse av data (for eksempel hentet fra NESSTAR) i prosjektoppgaven. 1

2 (5) Veiledning. Ut fra det temaet du velger for prosjektoppgave, vil du få oppnevnt en individuell veileder. Det understrekes at spesialkursene som arrangeres i tilknytning til emnet, er obligatoriske for alle som skal ta emnet. Dersom du skulle ønske deg fritatt fra noen av spesialkursene, må du sende en begrunnet søknad om dette til instituttet. Vi viser ellers til kursbeskrivelse, forskrifter og regelverk i Studiehåndboka. Prosjektoppgaven: Kan utføres som individuelt arbeid eller som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Et eventuelt gruppearbeid skal avtales med veileder, og det må gjøres rede for hvilke deler av oppgaven som hver enkelt har hovedansvar for. Valg av tema og problemstilling for oppgaven skal godkjennes av veileder. Det blir tidlig i semesteret presentert en liste over forslag til temaer for oppgaven, men du kan også foreslå tema selv. Prosjektoppgaven skal være av størrelsesorden maskinskrevne sider (om lag ord). Ved gruppearbeid bør oppgaven være noe større enn dette, men ikke proporsjonalt lengre. Vurderingsform: Prosjektoppgave og muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Muntlig eksamen omfatter semesteroppgave, selvvalgt pensum og fellespensum. 2

3 BACHELOROPPGAVEN I SOSIOLOGI Undervisningsplan våren Forelesninger: torsdager kl , D153 Uke Dato Tema Orientering om kurset. Bli kjent. Hva vil det si å skrive en sosiologisk prosjektoppgave? Første diskusjon av tema Forelesning: Problemstillinger og avgrensninger. Typer av sosiologiske spørsmål og svar Gruppeøving: Tema og problemstilling Forelesning: Prosjektdesign. Utvalg. Intervju som datainnsamlingsmetode. Gruppeøving: Intervjuguide Kurs i litteratursøk, :00. Datasal Forelesning: Etikk, intervjuteknikk. Krav til prosjektskissen. Gruppeøving: Prøveintervjuing Oppfriskingskurs i SPSS, 12:15-14:00. Datasal Forelesning: Oppgavens oppbygging. Gruppeøving: Prøveintervjuing, forts Innlevering av prosjektskisse. Kurs i NESSTAR, 12:15-14:00, Datasal Forelesning: Om datainnsamling og behandling av data Generell tilbakemelding på prosjektskissene Tildeling av veileder Forelesning: Oppbygging av et sosiologisk resonnement. Teoriens nytte og funksjon Gruppevis presentasjon og diskusjon Forelesning: Analyse av data. Forholdet mellom teori, empiri og analyse. Gruppevis presentasjon og diskusjon Påmelding til presentasjon av prosjektoppgaven Forelesning: Analyse av data, forts. 11 Skriveuke/datainnsamling 3

4 Uke Dato Tema Forelesning: Utforming av oppgaven. Formalia. Presentasjon av prosjektoppgaven Presentasjon av prosjektoppgaven Påske Presentasjon av prosjektoppgaven Skriving og veiledning 17. Skriving og veiledning Oppsummering. Om muntlig eksamen. Fredag Innlevering av oppgaven (innen kl 15.00) Det tas forbehold om justeringer underveis. 4

5 Obligatorisk pensum i SOS 2001: Gomm, R. (2004) Analysing the results of qualititative interviews, i Social research methodology, Palgrave, Basingstoke (30 s) May, T. (2003) Interviewing: method and process, i Social research: Issues, methods and process, Open University Press, Maidenhead (25 s) Walliman, N. (2005) Your undergraduate Dissertation, SAGE (Kap1-12,15,17,18) (200 s) Widerberg, K. (2004) Oppgaveskriving. Veien til lystbetont skriving og gode rutiner, Universitetsforlaget, Oslo (9-76) (67 s) Utdragene fra Gomm og May finnes i kompendium som kan kjøpes i bokhandelen på Dragvoll. I tillegg skal studentene legge opp et selvvalgt pensum på ca 400 sider. 5

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 238 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. BACHELOR I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål for kurset... 3 4. Målgruppe...

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MASTER I MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MASTER I MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 179 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTER I INNLEDNING Mastergradsstudiet i medier, kommunikasjon

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer