IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer"

Transkript

1 IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering av bacheloroppgaver i Drift av datasystemer. Dokumentet gjelder også for emnet IFUD1029 Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer. Dette dokumentet er ment som et supplement til de generelle retningslinjene for bacheloroppgavene: Veileder kan i samarbeid med studenten(e) gjøre de nødvendige tilpasningene som er naturlig og fornuftig ut fra hver enkelt oppgave. Læringsutbytter Det er flere mål med en bacheloroppgave i Drift av datasystemer. Læringsutbyttene i emnebeskrivelsen er som følger: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte: Kunnskaper Kan referere til sentrale utviklingsmetoder og modeller innen utvikling av nettverksløsninger. Viser kunnskap om etablering, planlegging og utvikling av nettverks infrastruktur. Har kunnskap om krav til skriftlig framstilling av prosjekt innen infrastruktur og nettdrift. Ferdigheter Gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldene krav til oppfølging og rapportering. Anvende en utviklingsmetode og modell som passer for en gitt problemstilling innen fagområdet. Bruke informasjon og fagstoff til å belyse en problemstilling. Gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater. Presentere og argumentere for sluttproduktet. Generell kompetanse Formidle fagstoff skriftlig og muntlig. Reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen. Gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav. Integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å løse en konkret problemstilling.

2 Roller Team Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i team på 2-3 studenter. Etter søknad kan det innvilges dispensasjon fra regelen om teamarbeid, slik at én student kan utføre oppgaven alene. Veileder Ansatt faglærer ved AITeL som gir veiledning underveis til teamet. Veilederen har 30 timer i sin arbeidsbelastning for hvert team. Disse timene inkluderer også sensur av oppgaven. Målet er at veileder skal bruke disse timene til beste for studenten. Samtidig må vi huske at det er studentene selv som har ansvar for å drive prosessen og at bacheloroppgaven skal være en oppgave med klare krav til selvstendighet. Oppdragsgiver Det er som regel en oppdragsgiver, typisk et firma eller liknende fra næringslivet eller en offentlig etat/institusjon, som har formulert oppgaven. I noen tilfeller kan det være aktuelt at studenten er sin egen oppdragsgiver. AITeL kan også stille med oppgaver og da kan det noen ganger være hensiktsmessig at veileder og oppdragsgiver er én og samme person. Det kreves tett samarbeid mellom student og oppdragsgiver i gjennomføringen av oppgaven. Både team og veiledere er forskjellige og fungerer godt med ulike rammebetingelser. Det er derfor ikke noe poeng i å lage alt for rigide rammer og retningslinjer for dette. Målet er å ha et minimum av felles retningslinjer som sikrer studentene likeverdig støtte til oppgaven. Oppstartsmøtet Det er obligatorisk å gjennomføre et oppstartsmøte med veileder og oppdragsgiver. Før oppstartsmøtet skal teamet ha utarbeidet en skisse til hvordan de har tenkt å angripe oppgaven som skal godkjennes av veileder før de går videre. Se for øvrig gjeldende retningslinjer for oppstartsmøtet i: På oppstartsmøtet er det i tillegg viktig at studentene gjøres kjent med den karakterskalaen som benyttes og kravene som må oppfylles for å oppnå de ulike karakterene. Veiledningsmøter På oppstartsmøtet blir studenter og veileder enige om hvordan den videre kontakten skal være. Som et minimum bør veileder og studenter ha møter med 2 ukers mellomrom. Studenten bør også ha jevnlige møter med oppdragsgiver hvor også veileder kan delta på. Veileder møter oppdragsgiver på oppstartsmøtet, underveis og på et avsluttende møte i slutten av prosjektperioden.

3 Tilbakemeldinger underveis Veileder fungerer som rådgiver og diskusjonspartner underveis i prosessen og svarer på faglige spørsmål og andre spørsmål studentene måtte ha. I tillegg bør veileder tilby seg å lese og gi tilbakemeldinger på alt skriftlig materiale underveis i arbeidsprosessen én gang. Det ferdige og samlete produktet kan kommenteres underveis. Krav til prosessen Bacheloroppgaven er et stort arbeid, og derfor er orden i prosessen og jevnt arbeid viktig. Veileder bør derfor i tillegg legge vekt på måten teamet har gjennomført oppgaven på. Det vil si forhold som: Samarbeid i teamet (hvis flere deltakere). Evne til å holde avtaler, arbeide jevnt og selvstendig. Timeføring møtereferater, statusrapportering legges ved som et vedlegg til sluttrapporten Maler Ved all rapportskriving er det viktig at veileder/oppdragsgiver og student(er) går nøye gjennom disposisjonen før dokumentasjonen begynner. Deretter er det vanlig at veileder leser igjennom og kommenterer hvert dokument/delresultat underveis. Det er et sett av maler som skal brukes i en driftsoppgave. De er publisert på lenken: Her følger kort beskrivelse av hver mal: Forstudierapport Hensikten med forstudierapporten er å finne ut om prosjektet skal gjennomføres. Forstudierapporten skal gi en oversikt over hva prosjektet skal dreie seg om, hvordan det skal avgrenses og hensiktsmessige angrepsmåter for arbeidet. Rapporten skal gi tilstrekkelig informasjon slik at vi kan vurdere om prosjektet er lønnsomt å gjennomføre. Løsningsdesign Oppdragsgivers behovsavklaring er fundamentet for løsningsdesignet. Løsningsdesignet skal avklare en rekke tekniske forhold omkring kunde/medarbeiderdata, datainnsamling, analyser, rapportering og hvilket utstyr det er behov for. Driftsdokument Driftsdokumentet er en beskrivelse av systemets oppbygning og driftsmønster for å sikre korrekt drift av IT-systemet, driftsmessig vedlikehold og stabilitet.

4 Sluttrapport Det er viktig at bacheloroppgaven har en sluttrapport. Den må inneholde: Presentasjon av problemstillingen. Metode. Relevant teori. Presentasjon av resultater. Analyse og diskusjon om det som er utviklet/installert. Konklusjon. En kritisk vurdering av oppnådde resultater. Veileder, team og oppdragsgiver bør bli enige om hvilke maler som skal brukes allerede på oppstartsmøtet. Det kan være at oppdragsgiver har egne maler som ønskes brukt. Veileder må i så fall godkjenne dette. Om kildebruk og referanser I arbeidet med en bacheloroppgave kan det være lurt å bruke systematisk litteratursøk, ikke bare «googling». Biblioteket har tilgang til en stor mengde e-bøker, som du kan kontakte om du ønsker tilgang. Videre minner vi om følgende: Høgskolens retningslinjer for plagiatkontroll. Selv om du oversetter en tekst fra engelsk til norsk, er det like fullt kopiering og skal ha sitatreferanse. Husk at også kopiert kildekode, tabeller og figurer skal ha referanser. Vurdering av oppgavene Alle rapporter, presentasjon av oppgaven for oppdragsgiver, oppnådde resultater og selve gjennomføringen teller. Alle deler må være bestått. Det kan gis individuell vurdering selv om arbeidet er utført i team. Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F: Merk at både A og B stiller krav til selvstendighet. For å få bestått må studenten levere et resultat av oppgaven som viser at hun eller han er i stand til å fungere tilfredsstillende i et yrke som utdanningen kvalifiserer for. Det som vurderes er overordnet sett: Kvaliteten på det utførte arbeidet. Kvaliteten på prosessen med det å arbeide med en oppgave Innleverte rapporter og dokumentasjon. Både innhold og språk er viktig. Dårlig språk er ofte til hinder for at leseren forstår innholdet. Presentasjon av det ferdige resultatet. Tidsfrister er holdt.

5 Ved vurdering av en bacheloroppgave i drift, bør det legges vekt på: At det er utformet dokumentasjon som er hensiktsmessig for problemstillingen og at maler velges ut fra det som skal utvikles. At relevant teori for teknologier og metoder som brukes i oppgaven er gjort rede for, med en drøfting av alternativer og begrunnelse for hvorfor aktuelle teknologier/metoder er valgt. At arbeidet som er utført dekker læringsutbyttene som er formulert for bacheloroppgaven. At både faglige og administrative resultater beskrives. Dette kan være en oversikt over om målene er nådd, status på hva som er gjort, reell framdrift opp mot opprinnelig framdriftsplan, timeregnskap, og liknende. At svakheter og styrker i oppgaven påpekes, eventuelt feilkilder i materialet. At det gis klare råd om eventuelt veien videre. Arbeidsprosessen underveis, evne til å holde avtaler, timeføring, statusrapportering, møteinnkallinger og møtereferater. Studentene MÅ gjøres kjent med vurderingskriteriene i forkant.

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PROSJEKTMANUAL for Bacheloroppgaven

PROSJEKTMANUAL for Bacheloroppgaven HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD. FOR TEKNOLOGI PROGRAM FOR ELEKTRO- OG DATATEKNIKK 7004 TRONDHEIM desember 2010 PROSJEKTMANUAL for Bacheloroppgaven Bacheloroppgaven utgjør 20 studiepoeng og er det største

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Videreutdanning i kreftsykepleie Sist oppdatert 09.07.15 Studieåret 2015-16 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 1 2 OPPGAVETEKNISK UTFORMING... 1

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Rev. 041212. Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Rev. 041212. Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Rev. 041212 Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING AV UTDANNINGEN... 4 2.1 ORGANISERING

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

1. MALBESKRIVELSER... 1

1. MALBESKRIVELSER... 1 HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Malbeskrivelser Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu, Knut Arne Strand, Arvid Staupe og Tor Atle Hjeltnes 04.04.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet i prosjektet Concurrent

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Midt-Norge i Trondheim, AOF Oslo og Akershus i Oslo Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 30.

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013 Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer