Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet"

Transkript

1 Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Sørum kommune Prosjektnavn: Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver: Sørum kommune Oppdragstaker: Sørum kommune Er prosjektet et delprosjekt / del av et større hovedprosjekt/program ja nei Forklaring: Dette er et hovedprosjekt som skal øke langtidsnærværet i kommunen. På flere av kommunens virksomheter vil det være delprosjekter med medarbeidere/tillitsvalgte/ledere. Utfylt av: Aage V. Kleven dato: A organisering: Prosjektgruppe: Tittel Navn Antatt stillingsbrøk Virksomhet/ fagforening Prosjektleder Seniorråd Aage V. Kleven 100 Personalstab Prosjektdeltakere Seksj.led. Bård Gjestvang 100 PRO-seksjon Seksj.led. Else Jørgensen 100 Helse og Sos. Seksj.led. Erik Vea 100 Kultur Seksj.led. Mona Nicolaysen 100 Barnehage HTV Geir Sverdrup 100 Fagforbundet HTV Hanne Undrum 100 Sykepleierforb Pers.orgsj Kari Gaalaas 100 Personalstab Styringsgruppe: Tittel Navn Virksomhet/fagforening Leder Ordfører Hans Marius Johnsen Politiker, Ap Sekretær Pers.- org.sj Kari Gaalaas Personalstab Deltakere Gruppeleder Odd Sars-Olsen Politiker, H Leder OU Vidar Kristensen Politiker, KrF Rådmann Rannveig E. Eidet Rådmannsktr Tillitsvalgt Wenche Mjønerud Fagforbundet Tillitsvalgt Eva Jørgensen Utdanningsforbundet Tillitsvalgt Hanne Undrum Sykepleierforbundet Seksj.leder Torbjørg J. Pleym Grunnskole Seksj.leder Bård Gjestvang PRO-seksjonen

2 Seksj.leder Mona Nicolaysen Barnehage Seniorrådg. Aage V. Kleven Personalstab Referansegruppe / personer: Referansepersoner Tittel Navn Virksomhet/fagforening Fagansvarlig Heidi Dupouey-Knutsen NAV Sørum Trygd Rådgiver Solrun Brevik Røed NAV Arbeidslivssenter Akershus Spes.kons Vibeke Os Bratlie KLP Kommunelege Harald Fonneløp Sørum kommune Lege Rune Stenslet Sørum Allmennlegeråd Seksj.leder Bård Gjestvang PRO-seksjon Seksj.leder Else Jørgensen Helse- og sosialseksj. Seksj.leder Erik Vea Kultur Seksj.leder Mona Nicolaysen Barnehage Hovedtillitsv. Geir Sverdrup Fagforbundet Pers.-org.sjef Kari Gaalaas Personalstab Seniorrådgiver Aage V. Kleven Personalstab B Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet problembeskrivelse. Her skal det gis en forståelse og begrunnelse for hvorfor prosjektet er nødvendig å håndtere et akutt eller potensielt problem. å utnytte en mulighet Angi også forankring til planer og overordnede vedtak Bakgrunn for prosjektet er at antall uførepensjonister er stigende. Den samme tendensen har sykefraværet. Hovedhensikten med prosjektet er å fremme forslag til tiltak som kan redusere både antall uførepensjonister og redusere sykefraværet. Forsalgene fokuserer ikke på selve sykefraværet, men på tiltak som kan formuleres som nærværsfaktorer eller som kan føre til at det blir fokus på nærværsfaktorene. Symbolikken i prosjektnavnet r at lederen SER medarbeideren. Ikke bare når medarbeideren er på jobb, men også når hun/han er sykmeldt. Medarbeideren har også et ansvar og da spørs det hva medarbeideren sjøl VIL utføre og hva hun/han KAN gjøre. I dette ligger det at det er et nært og samarbeid mellom medarbeideren og fastlegen og at leder og medarbeider bruker sykefraværsrutinene aktivt. Forankringen ligger i vedtatte mål i Handlingsprogram med økonomiplan for og Retningslinjer for seniorpolitikken. Effektmål. Effektmålene skal angi virkningen av/konsekvensen av en vellykket gjennomføring. Hvilke

3 forbedringer/nytte vil komme som et resultat av prosjektet. Beskriv presis hvem som er målgruppen(e). Antall effektmål bør være fra en til fire. Bruk gjerne bidra til foran målene Målet for prosjektet: Iverksette tiltak for å redusere langtidssykefraværet og antall nye uførepensjonister i Sørum kommune med 20 % i prosjektperioden. Forbedringer/nytte innen følgende kapitalbegrep: Brukerkapitalen: flere hender yter service. Humankapitalen: bedre arbeidsfordeling, økt livskvalitet for den enkelte Samfunnskapitalen: reduserte sykepenger Finanskapitalen: reduserte vikarutgifter Hvem er målgruppe: a) Assistenter, hjelpepleiere, sykepleiere, hjemmehjelpere, renholdere ved de virksomhetene som har lavest nærværsfaktorer. b) Øvrige tilsatte Objektmål/resultatmål/prosjektmål Beskriv de mål som skal realiseres i løpet av prosjektperioden, altså hvilke leveranser prosjektet er ansvarlig for å frembringe. Vær konkret, og kvantifiser gjerne. Redusere langtidssykefraværet og antall nye uførepensjonister med 20 % i prosjektperioden Redusere antall røykere med 60 % Øke antall medarbeidere som driver med regelmessig fysisk aktivitet med 50 %. Få 90 % av de som fyller 62 år til å stå i arbeid fram til fylte 65 år. 50 % av disse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år C. Planverk rapportering. Hovedtiltak/hovedaktiviteter Hva er hovedaktivitetene. Hvert av hovedtiltakene må peke mot ett eller flere av prosjektmålene Opplæring av ledere, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, vernombud og øvrige tilsatte om de nye arbeidsmiljøbestemmelsene og de nye tilretteleggingtiltakene. Kartlegge nærvær i ulike grupper medarbeidere. De gruppene som har lavest nærvær får tilbud om friskvernopplegg i form av måling av oksygenopptak, spaserturer, annen fysisk aktivitet og lignende. Røykavvenningskurs Sammen med Bedriftsidrettslaget tilby utendørsaktiviteter.

4 Tiltaksplan/milepælplan De viktigste milepæler, dvs. beskrivelse av hva som er viktig å ha nådd. F. eks. prosjektplanen er godkjent av styringsgruppa. Milepælplanen må inneholde tiltak, tidsplan og hvem som har hovedansvar for gjennomføring av tiltakene. Milepæler Tiltak Tid (ferdig) Ansvar A. Prosjektplanen godkjent i Styringsgruppa 6. juni 2007 Kartlegging nærvær A 1 i ulike grupper medarbeidere Prosj.led. A 2 A 3 B. Tiltaksplan for de gruppene med lavest nærværsfaktorer. Godkjent i Styringsgruppa 22. august 2007 Informasjon B NAV/Seksj.led/Prosjektl Leger/Seksjonsleder/Virksomhetslede Prosjektgrupper B.2 Opprette og igangsette Seksj.l/Prosj.leder Røykeavvening B.3 Informasjon/innbydelse Lege/Prosjektleder Røykeslutt B.4 Røykeforbud i arb.tida fra Medarbeider Styrt trening B.5 Langtidssykemeldte/øvrige Alle AKAN B.6 Avdekke behov for AKAN-hjelp Prosjektleder Måling/indikatorer. Angi indikatorer på kvalitet og hvordan kvalitetsforbedringen skal måles. Mål 1: Sykefravær 7,83 6,25 Månedlig rapportering Mål 2: Turnover 11 % 11 % Teller antall Mål 3: Uføretrygdede 10 pr år 8 Teller antall

5 Mål 4: Effektivitetsnettverkets arbeidsmiljøundersøkelse Se Årsbudsjett 2007 Årlige arb.miljøundersøkelser Mål 5: Antall AFP ere 12 medarb. (25 Maks 10 % av alleteller antall % av alle år. 64 år) Mål 6: Antall på seniortiltak 49 medarb. (75 90 % av alle 62 år Teller antall % av alle år.) 64 år. 50 % av alle 65 og 66 år

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» » // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» Et strategiutviklingsprosjekt for å skape økonomisk handlingsrom Godkjent av : 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 1.1

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag Direktøren Styresak 20/10 Orienteringssaker til styret 23 mars 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 15.03.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer