Prosjektplan Bacheloroppgave André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen"

Transkript

1 Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

2 Innhold 1. Mål og rammer Bakgrunn Prosjektmål Effektmål Resultatmål Rammer Omfang Prosjektorganisering Oppdragsgiver og veileder Ansvarsforhold og roller Gruppe Planlegging, oppfølging og rapportering Hovedinndeling av prosjektet Krav til møter Risikoevaluering Risikoevaluering Kvalitetssikring Organisering av kvalitetssikring Gjennomføring Hovedaktivitet Tids- og ressursplaner Ressursplan Fremdriftsplan Kontrakter og avtaler... 9

3 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Rehabilitering av gamle bygårder har de siste årene vært en stor del av byggenæringens prosjekter. Folk som bosetter seg i byen har ofte et ønske om å ha en privat uteplass, derfor blir det i mange av disse prosjektene etter-montert balkonger. Tilstanden til disse bygningene varierer i forhold til klima, vedlikehold og hvordan de er prosjektert. Sammenkopling av gamle og nye konstruksjoner kan ofte medføre en del utfordringer. Det har forekommet en del ulykker rundt i verden der utkragede balkonger har kollapset og menneskeliv har gått tapt. Den seneste ulykken var i Philadelphia den der en mann omkom og to ble skadet. I Norge har det også forkommet ulykker, men dette har vært under montering/demontering av balkonger. Ulykkesstatistikken i Norge er bra, men vi frykter at denne kan endres om noen år. Høgskolen i Gjøvik har gitt oss i oppdrag å undersøke konstruksjonssikkerheten til utkragede balkonger med tanke på innfestingen og hvilke konsekvenser dette har for fasaden. De mener at tilstandsanalysen til eksisterende bygg og konstruksjonssikkerheten til innfestningen av balkongen kan være for lav. 1.2 Prosjektmål Effektmål Formålet med det prosjektet her er å avgjøre om innfestingen til balkonger i betong er av høy nok kvalitet. Prosjektets resultat skal basere seg på beregninger og kontroller med hensyn til norsk standarder. Vi skal komme med et forbedringsalternativ, om det viser at utførelsen/kontroll ikke er tilfredsstillende Resultatmål Utbyttet av denne oppgaven skal først og fremst være å sitte igjen med kunnskap om innfestingen, sveisen og utdragsprøvene ved prosjektering av balkonger i betong. Tilegne kunnskap i de forskjellige standardene og forskrifter som er vesentlig å ha med i dette prosjektet. Vi oppnår også evnen til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave. 1.3 Rammer Vi forplikter oss å til å forholde oss til de tidsrammene og tidspunktene som høgskolen har gitt oss. Oppgaven vil bli gjort i gruppe på skolen eller samt individuelt arbeid hjemme. Eventuelle kostnader vil bli fordelt til gruppedeltagere ved bedriftsbesøk og andre utflukter. 2. Omfang Prosjektet skal dekke følgende punkter: 1. En litteraturstudie av betong som dekker fordeler og ulemper ved dette byggematerialet i balkonger. 2. Undersøke materialet som blir brukt på fasaden i forhold til bæreevnen til veggen 3. Utarbeide tegninger av balkong

4 4. Analysere innfestingen med hensyn på strekk,-trykk og skjærkrefter, og kontrollere veggen for moment. 5. Lage risikoanalyse av de forskjellige bygningsdelene til innfestingen på balkongen. 6. Lastgrunnlag Prosjektet skal ikke inneholde punktene 1. Vi skal ikke dimensjonere dekket i balkongen 2. Vi skal ikke regne priser på balkonger 3. Prosjektorganisering 3.1 Oppdragsgiver og veileder Oppdragsgiver er Torbjørn Skogsrød ved Høgskolen i Gjøvik Vår Veileder for denne bacheloroppgaven er Marthin Landgraff 3.2 Ansvarsforhold og roller Prosjektleder er Erik Sørlie. Prosjektlederen har ikke et større ansvar enn gruppedeltagerne. Vi kommer til enighet gjennom å diskutere problemet sammen på gruppen. Om diskusjonen ikke fører enighet blir det foretatt en avstemning. Hver gruppedeltager har ansvar for å møte til avtalt tid, hvis dette ikke passer plikter vedkommende å si ifra til en av de andre gruppedeltagerne. Hvert gruppemedlem har ansvar for å jobbe effektivt med oppgaven og sette seg inn i nødvendig litteratur. Gruppe har som ansvar å overholde tidsfrister og holde loggen oppdatert. Prosjektansvarlig er Marthin Landgraff, han har ansvar for å godkjenne prosjektplanen. Han er også ansvarlig for veiledning av gruppen og godkjennelse av problemstillingen. 3.3 Gruppe André Moen Libæk BIBYG2011-Høst Vegar Tangen BIBYG2011-Høst Erik Sørlie BIBYG2011-Høst 4. Planlegging, oppfølging og rapportering 4.1 Hovedinndeling av prosjektet Vi deler opp prosjektet opp i fire hovedfaser. Dette er for at vi bedre skal holde kontroll på hvor vi er i gruppefremdriften. 1. Prosjektplan 2. Innhente informasjon 3. Analysere, vurdere informasjonen vi har innhentet 4. Ferdigstilling og rapportskriving

5 Videre utdypende informasjon vil fremkomme i gant-skjemaet. Punkt to, tre og fire vil flyte litt inn i hverandre. Det vil være nødvendig for oss å gå tilbake i punkt to får å innhente mer informasjon å bruke dette i punkt 4 for å ferdigstille rapporten. Ved innhenting av informasjon i punkt 2 vil det også omhandle at vi tar kontakt med forskjellige firmaer som jobber med balkonger for å innhente byggtegninger. Vi bruker MS-project aktivt til å legge inn de fire hovedfasene som er inndelt i delfaser. Dette hjelper oss med hvor vi er i prosjektet og hvor mye vi har igjen, slik at tidsfrister blir overholdt. 4.2 Krav til møter Gruppen vil ha statusmøte med veileder hver 14 dag for å gå i gjennom beslutningspunkter og kvalitetssikre det vi har utført. Vi går i gjennom det vi har gjort siden forrige møte og kontrollerer om vi følger fremdriftsplanen. Vi vil ha gruppemøte på mandag, onsdag og fredager fremover, og vi møtes senest klokka ti de dagene så lenge ikke noe annet er avtalt. Gruppen innkaller til møte med veileder ved å levere møteinnkalling. Møtereferat skrives under hvert møte. 5. Risikoevaluering 5.1 Kritiske suksessfaktorer Risikofaktor S K RF Tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens Sykdom Kortvarig Hvis kortvarig sykdom forekommer kan vedkommende jobbe hjemme ifra. Sykdom Langvarig Hvis langvarig sykdom forekommer kan vedkommende jobbe hjemme ifra. Lage en plan med veileder ved langvarig sykdom Tidsfrist Følge opp med statusmøter. Starte tidlig med arbeider til angitt frist. Datatap Jevnlige backup Manglede Bruke mer tid på å sette seg inn i stoffet. kunnskap Utstyr God planlegging Kommunikasjons Skrive møtereferater. Godkjennelse av alle svikt gruppemedlemmer Manglede dokumentasjon S=sannsynlighet K=konsekvens RF=risikofaktor Innhenting av dokumentasjon tidlig i fasen. Slik at eventuelle mangler avklares tidlig. 5.2 Risikoevaluering Det mest kritiske punktet er manglede dokumentasjon. Tiltak for å redusere dette er innhenting av dokumentasjon. Vi må kontakte forskjellige bedrifter tidlig i fasen for å redusere sannsynligheten av manglede dokumentasjon. Innhenting av dokumentasjon er en avgjørende faktor for å nå prosjektmålet. Den neste kritiske punktet er kommunikasjons-svikt er både oss studenter i mellom, oppdragsgiver og veileder. Det kan oppstå misforståelser mellom alle parter. Det kan forhindres ved god planlegging før et eventuelt møte.

6 6. Kvalitetssikring 6.1 Organisering av kvalitetssikring Kvalitetssikringen vil foregå på statusmøter med veileder og oppdragsgiver, hvor vi da legger fram det vi har gjort fra forrige møte. Det vi utfører innad på gruppen blir kontrollert av alle gruppedeltagerne før et statusmøte. Vi vil også benytte eksterne kvalitetsrevisorer ved Høgskolen i Gjøvik. 7. Gjennomføring 7.1 Hovedaktivitet Nr Navn Formål Oppgaver Resultat HA1 Orientering Lære hva en bachelor oppgave er, og hva den inneholder. Lese om hva en bachelor oppgave inneholder. Vi fikk grunnleggende kunnskaper om det å skrive en bachelor HA2 Initiering En prosess som fører fram til tema og arbeidstittel. Et utgangspunkt for prosjektet Planlegging av prosjektet. Svare på problemstillingen Er å finne tema og arbeidstittel oppgave. Tema og arbeidstittel HA3 Problemstilling Definere problemet ut i fra valgt tema HA4 Prosjektplan/ Lage en Oversikt over hva vi skal Forskningsskisse prosjektplan. jobbe videre med. HA5 Prosjektrapport Utarbeide det en Komme frem til en bachelor oppgave konklusjon skal inneholde HA6 Avslutning Presentere rapporten Fremføre Gjøre folk kjent med resultatet

7 7.2 Tids- og ressursplaner Ressursplan Her ser vi en oversikt over tids- og ressursplan. Den øverste tabellen gjelder for 2013 og den nederste gjelder for vårsemestret Dette er budsjetterte timer. Avvik kan forekomme over de budsjetterte verdier. Ved innlevering av sluttrapporten kommer en oppdatert versjon tids- og ressursplanen. Uke Oppstart/planlegging Interne møter Prosjektplanarbeid Møte med veileder Fremdriftsplan Møte med oppdragsgiver 3 3 Innhenting av informasjon Skriving av sluttrapport Presentasjon med forberedelser Bedriftsbesøk Sum Uke Oppstart/planlegging Interne møter Prosjektplanarbeid Mote med veileder Fremdriftsplan 16 Møte med oppdragsgiver 3 Innhenting av informasjon Skriving av sluttrapport Presentasjon med forberedelser Bedriftsbesøk Sum

8 7.2.2 Fremdriftsplan

9 9. Kontrakter og avtaler Gruppeavtale: 1 Møte opp presis til avtalte tidspunkter. Fravær varsles i god tid. Når uventet fravær forekommer skal de andre gruppemedlemmene få vite dette snarest. 2 Vi skal ha planleggingsmøte hver mandag kl Gruppen skal ha møte med veileder Marthin Landgraff hver 14 dag. Referat føres hvert møte og sendes til veileder. 3 Arbeidstid er kl alle hverdager. 4 Ved faglig uenig blir det gjort en flertallsavgjørelse der alle stemmer teller likt. 5 Hvert gruppemedlem har ansvar for sikkerhetskopiering og kvalitetssikring av materiale 6 Rutine ved brudd på reglene: a. Prøver å løse problemet mellom gruppedeltagerne b. Utsendelse av skriftlig advarsel fra de andre gruppedeltagerne der: i. Regelbruddet blir påpekt. ii. Fortelle hva som kreves av vedkommende for å bøte på skaden. iii. Fortelle om konsekvensene om vedkommende ikke følger opp punkt ii, og at vedkommende risikerer å bli ekskludert av gruppen om dette ikke følges. Iverksetting av punkt c ved ingen forbedring c. Samtale mellom gruppedeltagerne og faglærer/veileder for å løse problemet. d. Til slutt: skriftlig ekskludering fra gruppen via dekanen. Faglærer informeres. NB: Ingen ekskludering de 10 siste dagene før innleveringsfristen!

10 Side 1/2

11 Side 2/2

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

PROSJEKTPLAN. Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20 PROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder: Kjell

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Forprosjektrapport Flisa Media as

Forprosjektrapport Flisa Media as Forprosjektrapport Flisa Media as «Kan teknologi, tjenester/produkter komplettere hverandre i tre ulike mediebedrifter?» Høgskolen i Gjøvik 29. januar 2008 Forfattet av: Helge André Hille Johansen & Eirik

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger»

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Gruppe Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic 2014 B A C H E L O R O P P G A V E I F A G E T V E G T E K N I K K Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS...

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

PROSJEKTMANUAL for Bacheloroppgaven

PROSJEKTMANUAL for Bacheloroppgaven HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD. FOR TEKNOLOGI PROGRAM FOR ELEKTRO- OG DATATEKNIKK 7004 TRONDHEIM desember 2010 PROSJEKTMANUAL for Bacheloroppgaven Bacheloroppgaven utgjør 20 studiepoeng og er det største

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer