«Kvalitetssikring av praksis».

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Kvalitetssikring av praksis»."

Transkript

1 «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Forventninger til praksis Hvilke forventninger har studenten til praksisperioden? Hvilke forventninger har skolen til studentens læringsutbytte? Hvilke forventninger har bedriften / praksisplassen til studenten? Hvordan kan vi best innfri forventningene?

3 Yrkespedagogiske prinsipper NAVET DESOPP Å gjøre Individ og kollektiv Refleksjon Erfaringsbasert Arena for yrkesdannelse Helhet Tverrfaglighet Individ Gjøre og bestemme Påvike Problemorientert P D Deltakelsesbasert E P O Opplevelsesorientert Produkt S Praksisorientert Samarbeidsorientert Kollektivt fokus Utgangspunkt i yrket på arbeidsplassen Anvendelse og nytte Meningsfullhet Praksis foran teori Figur: Schwencke, E. og Larsen, A.K. HiAK Individ Følelser

4 Fra arbeidsoppgave til læringsoppgave 5 Evaluering Hva skal vurderes? Hvem skal vurdere? Hvordan skal det vurderes? 4 Arbeidsoppgaven Den konkrete arbeidsoppgaven 3 Læringsmålene Hva må studenten lære for å kunne utføre arbeidet? 2 Kompetansekrav Hvilke kompetanse kreves for å utføre arbeidsoppgaven? Figur: Myren, K.A. HiAK 1 Yrkesutøvelsen En vanlig arbeidsoppgave på arbeidsplassen

5 Erfaringslæring Hva skjer? Konkret opplevelse Hva nå? Hvordan anvender jeg det jeg har lært? Aktiv eksperimentering Reflekterende observasjon Hvorfor hente det? Hva betyr det? Abstrahering av begrep Figur: Kolbs erfaringslæringssirkel (Nilsen og Haaland Sund 2008) Hva lærte jeg? Hvilke konsekvenser får dette?

6 Samarbeid skole næringsliv Premissleverandører for praksis? Innholdet i læringsoppgavene studenten får er de som bedriften får inn i hverdagen Veiledning og vurdering kommer etter pasienter og kunder. Bedriftene må tidlig inn og samarbeide om praksis og mulighet for læring på arbeidsplassen.

7 Samarbeidet mellom utdanningen og praksisbedriftene Hvordan samarbeide om laboratoriepraksis for tannteknikerstudenter? Forpliktende samarbeid mellom HiO og praksisbedriftene, kontrakt for 3 år Veilederkurs Årlige samarbeidsmøter med praksisbedriftenes veiledere og utdanningens koordinatorer/lærere Praksisbedriftene kan delta på studier ved HiO med 1 person per studie Presentasjonens tittel

8 Samarbeidssamlinger på HiO Arbeidsform Det møtte en representant fra hver praksisbedrift, Gjennomgang av læringsteori som grunnlag for felles forståelse Arbeid i grupper og diskusjoner Resultat To opplæringsplaner for bedriftspraksis av ukers omfang Prosessbok integrert i Fronter som omfattet skjemaene Arbeidsdokument et for hvert utførte arbeid /tjeneste Veiledningsgrunnlag utarbeidet til hver ukeveiledning Refleksjonsnotat Logg Presentasjonens tittel

9 Fra arbeidsplan til læringsplan Trinn Nøkkelpunkter Hva? Hvordan? Studentens læreforutsetninger Sekvens Aktivitet veileder student Læringsmål Rammer Bedriftens prosedyrer og kvalitetskrav Figur: Johnsen, B. og Kleiveland, J. HiAK Arbeidsoppgave Læringsoppgave Kvalitetskrav i Lover og læreplaner

10 Eksempel på Arbeidsdokument Studentens navn: Praksisperiode : Studieretning : Praksisplass : Dato: Arbeidets art: Helsett fra avtrykk til ferdige proteser Egen vurdering av arbeidets kvalitet i forhold til vurderingskriteriene: Egen refleksjon rundt læringsutbytte. Hva lærte du av denne oppgaven? Hva bør du fokusere på videre med denne typen arbeid? Egen refleksjon om samarbeidet tannlege, tanntekniker evt. tanntekniker tanntekniker under denne arbeidsprosessen. Faglig tilbakemelding fra veileder / på ditt arbeid med dette kasuset:

11 Eksempel på et Veiledningsgrunnlag Tas med til den ukentlige oppfølgingssamtalen med veileder som grunnlag for veiledning Studenten fører etter samtalen inn resultatene og legger skjema frem for underskrift senere. Hva har vært fokus og mål i denne uken (læringsmål fra siste oppfølgingssamtale, første gang brukes kompetansebeskrivelsen tatt med fra skolen) : Ønsker å får tilbakemelding fra veileder på: Tilbakemelding fra veileder denne uken: Faglig fremgang i forhold til læringsmål: Læringsmål for neste uke: Tilbakemelding på skikkethet ( samarbeid, kommunikasjon, holdninger etc.) Underskrift student: Underskrift veileder:

12 Opplæringsplan for bedriftspraksis Faglig ansvarsfordeling mellom skolen og bedriftene Skolen har ansvar for at studenten får undervisning i forhold til disse sentrale temaene Skolen og bedriften har et felles ansvar for at studenten får undervisning i forhold til disse sentrale temaene Bedriften har ansvar for at studenten får undervisning i forhold til disse sentrale temaene: Organisering og gjennomføring av bedriftspraksis Obligatorisk praksis Oppstart av praksisperioden Dokumentasjon av praksis Kontaktperson, opplæringsansvarlig og veileder. Oppfølgingssamtale Læringsmål Eksamen og vurdering Underveis vurdering Midtveis vurdering Eksamen Tilrettelegging av eksamen Gjennomføring av praksis

13 Bedriftenes uttalelser etter samlingene Det virker mye tryggere nå å ta imot studenter enn tidligere da vi tok imot lærlinger, fordi vi kjenner til andre veiledere i samme situasjon vi selv har laget opplæringsplanen, vet hva det som står der betyr vi vet hva som forventes av oss, studenten og skolen vi føler oss godt forberedt vi kan finner det vi trenger i Fronter vi vet hvem vi skal kontakte på skolen hvis vi trenger støtte og veiledning vi får økt bedriftens veilederkompetanse

14 Dette utviklingsarbeidet var ferdig i 2006, hvordan har det gått? Antall opplæringsbedrifter har økt Bedriftene mener det er en stor fordel for rekrutteringen til bedriftene Praksisperiodene skal øke i omfang kommende studieår Evalueringssamling hvert år

15 Noen av utfordringene knyttet til praksis som læring vil fortsatt være: Endringer på arbeidsplassen Delegering av veilederrollen Godt kjennskap til materialet og oppgaven Kontinuerlig - oppfølging og samarbeid Konsekvensene kan reduseres gjennom et godt samarbeid mellom skole og praksisbedrift for å sikre læringsutbyttet i møte med utfordringene. Takk for meg

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer