Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i"

Transkript

1 Vurdering for læring og Hospitering v/heidi Amundsen, prosjektleder VFL Hedmark Fylkeskommune 1. Kort om prosjektet VFL, og hvordan organiseringen i Hedmark 2. Hvordan VFL ble koblet opp til hverdagen og andre prosjekter på skolene 3. Konkret koblingen VFL og hospitering

2 Litt forvirra? Sluttvurdering Underveis vurdering Gruppervurdering Individvurdering Fremme læring? Formativ vurdering Tilpasset opplæring Summativ vurdering

3 Ny forskrift til opplæringsloven bygger på fire sentrale prinsipper for god underveisvurdering: Elever og lærlinger lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

4 Kjennetegn 1.Anvendelse av mange og Varierte dokumentasjonsformer 2. Standarder for prestasjoner drøftes i og mellom skoler 3.Dokumentasjoner brukes for å reise spørsmål om hvordan bedre undervisningen Kjennetegn 1. Praktiserer selvvurdering og kameratvurdering 2. Trenes opp i å sette egne mål for læring 3. Gjør refleksjoner over kunnskap om egen læring 4. Gode spørsmål, oppfølging av elevsvar og gode interaksjoner læringsøyeblikket. Vurdering AV læring Vurdering SOM læring Et helhetlig vurderings- System i opplæringen Vurdering FOR læring Kjennetegn 1. Kjennskap til mål og kriterier og hva som må til for å lykkes 2. Kontinuerlig feedback inkl Fremovermld 3. Involveres i hva må gjøres for å bli bedre Kilde: Torbjørn Lund

5 Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative (Hattie and Timperley, 2007)

6

7 Hvem var med i Hedmark FK 5 skoler og 3 bedrifter En prosjektleder fra en av skolene ikke sentraladministrasjonen 3 av skolene måtte ha med en bedrift inn i prosjektet Helsefagarbeider og barne og omsorgsarbeider

8 Få effekt etter prosjektperiode: Sette prosjektet inn i en helhet mht prosjekter og andre tiltak på VGO, i arbeidet mot å øke gjennomføring og øke oppmøtet. MÅL (i OPPen): øke gjennomføring, øke læringsutbyttet og øke oppmøtet Vurderingsprosjektet, KLL, NY Giv, hospiteringsprosjektet, IKT forum, Mellomlederprogram ++++ Den enkelte skole sine tiltak/prosjekter

9 Vurdering FOR læring Hvordan gjennomføre prosjektet?

10

11 Kompetanseheving: skolene var på ulike ståsteder mht til vurdering for læring. Det var også stort strekk i feltet internt på skolene og. Hva gir størst effekt: a) fellessamlinger mellom alle skolene og bedriftene? b) Eller opplæring i regi av hver enkelt skole?

12 Vellykkede nettverk intern på skolene og mellom skoler og bedrifter Vi kom frem til at skolene skulle ta ansvaret med intern kompetansebygging og det å knytte til seg et kompetansemiljø, de tre skolene som samarbeidet med bedrift, inkluderte bedrift i sin kompetansehevings plan. Dette ansees som meget vellykket, alle lærere (og noen på noen skoler også assistenter) i skolene har vært med på minst to planleggingsdager med et eksternt kompetansemiljø og planlagte (struktur) diskusjoner i etterkant. Skolene som samarbeider med lærebedrift har hatt veiledere fra disse med på planleggingsdagene. En av skolene har også hatt med seg ungdomsskolen som avgir flest elever til dem, med på disse planleggingsdagene. Her er tanken å skape en kultur for vurdering som elevene kan kjenne igjen mellom skoleslagene og ute i bedrift.

13 Nettverk mellom skoler og mellom bedrifter Vi hadde 6 samlinger med skole/bedrifter En med opplæring i nettverksjobbing De andre erfaringsutvekslings samlinger Bra: Lærerike og inspirerende, deling av ideer, utvikling av ideer. Ikke minst på samarbeid mellom skole og bedrift, der alle tre samarbeidene skole/bedrift viste at det viktigste med dette tette samarbeidet var at en utviklet et felles begrepsapparat. Bedres; ikke alle bedriftene var med her

14 Skole bedrift samarbeid Skole a, fokus på å samarbeid i utplasseringsperioder og tentamen /eksamen ute i bedrift. Dialogen mellom lærerne og instruktør/veileder er styrket. Skole b, jobbet med et felles begrepsapparat for å trene elevene i egenvurdering og bedre lærernes/instruktørenes underveisvurdering. Skole c, VFL og hospiteringsprosjektet

15 VFL og Hospitering på Storhamar vgs/stange kommune; lærefaget Helsefagarbeider I prosjektet Vurdering for læring var det modell 2 i Hospiteringsprosjektet som var aktuelt. Her hospiterte lærere i bedrift og veiledere hospiterte i skole. I forkant av hospiteringsperiodene så jobbet lærere/veiledere og ledere med tema vurdering for læring. I dette arbeidet var kompetansemålene, kjennetegn på mål samt forventninger til elevene sentrale tema. Det arbeides godt med å få felles forståelse for begreper, kompetansemål og vurderingskriterier.

16 Hvordan endre vurderingskulturen? Ytre grenser Uutnyttet Handlingsrom fak tisk skolevirksomhet Indre grenser Faktisk skolevirksomhet Figur 1 : Skolers handingsrom. Tilpasset etter Walin ( 1982, gjen gitt i Borgå, 1993;106 ) og Berg (1995)

17 De ulike rollene i et prosjekt må være bevist på sin viktighet i å endre vurderingskulturen

18 Lederes rolle i vurderingsarbeidet: Lage arenaer der det er tid til refleksjon sammen I refleksjonstiden, dele kunnskap: teori og forskning (egen praksis) Utvikle et felles språk og finne arenaer for diskusjon (språkbank?) Ledelsen må tilrettelegge og pushe for å få til en god vurderingskultur Den lærende organisasjon (P. Senge, 1990)

19 Instruktør/lærerens rolle Reflektere over egen praksis Hva og hvordan gjør vi dag i forhold til før? Hva gjøres hos dere?

20 Instruktør/lærerens rolle Diskutere egen praksis sammen med andre Samarbeid på tvers av skoler og lærebedrifter Faglige og tverrfaglige grupper på skolen og lærebedriften som diskuterer både kriterier og vurderingsmåter Finne systemer for kvalifiserte tilbakemeldinger

21 Vurderingskultur dreier seg om utvikling av felles verdier og normer, men for å få til det må også elevene involveres.

22 Lærlingens/elevens rolle For at elever/lærlinger skal lære må de være motivert Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon går ikke videre inn på det temaet nå, men vi vet alle trenger positive tilbakemeldinger for å bli motivert og oppleve mestring

23 Lærlingens/elevens rolle Elev- og lærlingvurdering skal føre til faglig vekst og utvikling. Hvis lærere og instruktører aktivt bruker medvirkning i vurderingsprosessen vil underveisvurderingen bli bedre og læreren/instruktøren får bedre tilbakemelding på sitt arbeid

24 Spørsmål: Hvis vi får til en bedre vurderingspraksis FOR og SOM læring kan vi hjelpe flere lærlinger/elever hos oss til: å gjennomføre utdanningsløpet? å nå en høyere kompetanse gjennom god underveisvurdering?

25 Svaret har jeg ikke MEN jeg har en viss formening om at dette er viktig for å øke elevens/lærlingens motivasjon og mestring, og mye forskning støtter dette

26 Ingen månelanding enda. Men vi har fått økt fokus, trykk og refleksjon rundt på tema vurdering

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet?

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Vurdering for læring Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Bilfagene: Bjørkelangen, Bleiker, Rud, Strømmen og Ås videregående skoler. Opplæringskontoret

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Etter innlegget er mitt MÅL at du: Kan forklare hva Lærende nettverk er og hvordan en kan bruke dette i utviklingsarbeidet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering for kvalitetsutvikling av lone lønne christiansen Dersom en skole skal klare å endre sin undervisning, må hele skolen bli engasjert i endringsarbeidet, også de lærerne som allerede

Detaljer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Ny GIV - påbygging norsk Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Avgjørende for læring og kompetanseutvikling i fag 1. At eleven arbeider hardt og mye 2. og fokuserer på det som er viktig i faget

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer