Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag"

Transkript

1 Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid og rusarbeid

2 Vi er alle tjent med høyere kompetanse og styrket kapasitet innen pleie og omsorg I Norge kan vi forvente en fremtidig årlig vekst på antall innbyggere som har behov for helse- og omsorgstjenester. Det betyr at kapasiteten må styrkes betraktelig det er et stort behov for økte ressurser. Samhandlingsreformen som trådde i kraft gir et økt behov for kompetanse i kommunene. Rogaland Fylkeskommune tilbyr gratis Fagskole-utdanning innen disse fagfeltene: Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid og rusarbeid I Kreftomsorg og lindrende pleie har en også fokus på palliasjon som kan rettes mot alle pasientgrupper. Rehabilitering er tema i alle utdanningene. Fagskolen har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak innen sitt fagområde. Fagskolen skal utvikle kompetanse og evne til samarbeid med brukere og pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper. Denne kompetanseutviklingen skal omfatte både forebygging, pleie og omsorg, behandling, funksjonsbevaring og rehabilitering av de menneskene man arbeider med.

3 For arbeidsgivere er Fagskolen et viktig bidrag til å beholde og rekruttere kompetent personell vi tilbyr yrkesrettet spisskompetanse som umiddelbart kan settes ut i arbeidslivet.

4 Faglig påfyll etter flere år i arbeidslivet har gitt stort utbytte! Etter Fagskolen er jeg blitt flinkere til å reflektere og å godta at vi er forskjellige. Jeg er blitt mye mer oppmerksom på brukernes rett til å leve sitt liv på egne premisser. Jeg er dermed blitt mer bevisst på brukernes rettigheter og våre plikter som ansatte. Jeg vil også trekke fram Modul 1 i Fagskolen etikk, kommunikasjon og lovverk. Jeg er nå blitt mer bevisst på etiske retningslinjer. Og jeg har lært mye om hva kroppsspråk og innholdet i en samtale betyr for god eller dårlig kommunikasjon. Jeg opplever også at jeg er blitt flinkere til å formidle informasjon. Fagskolen gjorde at jeg er blitt godkjent som hjelpepleier med spesialutdanning dermed går jeg opp i lønn. Kjekt! Det var travelt å ta videreutdanning ved siden av jobb, og læringskurven var bratt. Vi måtte lære oss å bruke IKT-løsninger samtidig som vi skulle lære fag. Og i tillegg skulle vi lære å skrive oppgaver på en helt annen måte enn det vi hadde gjort før Men vi fikk god hjelp fra skolen, og vi backet hverandre opp så det gikk jo greit etter hvert. I tillegg til at jeg har fått mer fokus på brukermedvirkning, mener jeg at jeg etter Fagskolen har fått større ydmykhet for andre mennesker som er i en sårbar situasjon. På den måten er jeg blitt en bedre helsearbeider. Mona Syrevik Liknes Hjelpepleier med videreutdanning i eldreomsorg

5 Mona Syrevik Liknes og Ellen Karin Steinkjellå Fagskolen har betydd mye for meg jeg har lært mye og utviklet meg på mange områder. Jeg er også blitt mer oppmerksom på egne holdninger. Etter min mening burde alle som har vært i jobb noen år, gått gjennom Modul 1 på fagskolen etikk, kommunikasjon og lovverk. Etter at jeg var ferdig med fagfeltet jeg tok etterutdanning i kreftomsorg er jeg blitt tatt med på kurs og nettverkssamlinger, og jeg er med i ressursgrupper i distriktene. Det gir meg mye. Akkurat nå er jeg med i en arbeidsgruppe som holder på å utvikle en informasjonskasse i forhold til kreftpasienter om alt fra rettigheter til kontaktpersoner. Dermed får jeg brukt mine kunnskaper innenfor det kompetanseområdet jeg nå har. Jeg skal ikke legge skjul på at det er travelt å ta videreutdanning ved siden av jobb. Men utdanningen gav meg god motivasjon, og underveis fikk jeg følge opp pasienter med kreftlidelser. Tidligere kunne jeg føle meg usikker i møte med mennesker med alvorlig sykdom. Nå syns jeg det er blitt mye lettere å gjennomføre den vanskelige samtalen jeg føler meg langt tryggere på egen funksjon. På Fagskolen lærte jeg mye om viktigheten av tverrfaglig samarbeid, og mye om de ulike tilbudene som finnes. Det er godt å ta med seg. At jeg som hjelpepleier med spesialutdanning har fått lønnsøkning, er selvsagt også en hyggelig bonus. Ellen Karin Steinkjellå Hjelpepleier og omsorgsarbeider med videreutdanning i kreftomsorg

6 Morgendagens utfordringer innen helse- og sosialsektoren innebærer behov for nytenkning innen utdanningen Fagskoleutdanningen har et klart brukerperspektiv og gir mulighet til faglig fordypning, personlig utvikling og kollegasamarbeid. Vi kan tilby fleksible løsninger som nettbasert undervisning. Varighet Utdanningstilbudet har en studietid på ett år, men gjennomføres på deltid over to år. Skoleåret går fra august til juni. Inntakskrav Fagskoleutdanningen bygger på eksamen fra videregående skole/fagbrev f.eks. hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører. Søkere må i tillegg ha ett års relevant yrkespraksis. Det kan i spesielle tilfelle gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Siste året som lærling teller som ett år yrkeskompetanse. Arbeidsformer og metoder Undervisningen er basert på at studenten er aktiv og medansvarlig i læringssituasjonen. Læring skjer som en konsekvens av studentenes egen motivasjon, innsats, holdning og kreativitet alene og i samhandling med andre. Forelesninger Selvstudium Refleksjonsoppgaver Veiledningssamtaler Arbeidskrav Gruppeoppgaver, individuelle oppgaver, refleksjonsnotater. Individuell skriftlig oppgave i praksis. IKT Undervisningen blir gjennomført med IKT-støtte. Rogaland Fagskole bruker It s; Learning som sitt Learning Management System (LMS).

7 Innhold og organisering Studiet er organinsert i 6 moduler fra A F. Vi kan tilby fleksible løsninger som nettbasert støtteundervisning og veiledning. Modul A: Felles innholdsdel. 1. Grunnelementer i helse- og sosialarbeidet 2. Samfunnsfaglige emner Modul B, C og E: Fagspesifikke moduler. 1 fast studiedag i uken og 3 dagers samlinger ved oppstart av hver modul. Modul D: Praksis. Praksis kan eventuelt gjennomføres på egen arbeidsplass. Ved oppstart av modulen er det lagt opp til studietur på 4 dager. Modul F: fordypning Avsluttende eksamen. Fordypningsoppgave med påfølgende muntlig eksamen. For å starte arbeidet med fordypningsoppgaven, må studenten ha bestått eksamen i de øvrige modulene. Fordypningsoppgaven er obligatorisk. Emnet skal være knyttet til praksis og teori fra utdanningens moduler. Studielån Studenter ved Fagskolen Rogaland Helsefag har rett til lån/stipend i Statens lånekasse. Søknadsfrist 15. april, søknad sendes til og all dokumentasjon sendes til skolen.

8 Fagskolen i Rogaland Helsefag Bergeland vgs KOLON Foto: Mimikk Anne Lise Norheim Tom Haga Her foregår undervisningen Karmsund vgs Bergeland vgs Tanke Svilandsgate 73, 4007 Stavanger Telefon: / E-post: Karmsund vgs Salhusveien 68, Postboks 2033, 5504 Haugesund Telefon E-post:

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Helse- og oppvekstfag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere helseutdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole

Detaljer

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13 Tel:

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013 Psykisk helsearbeid og rusarbeid AOF Telemark og Vestfold August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Haugaland Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Haugaland/ Haugesund, Sauda, Ølen og Karmøy Ernæring i pleie-

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Videreutdanning i ELDREOMSORG

Videreutdanning i ELDREOMSORG november 2002 Videreutdanning i ELDREOMSORG for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten. for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring

Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten. for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring desember 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1395 Videreutdanning/fagskoleutdanning

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer