OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPTIMALISERING AV ORDREFLYT"

Transkript

1 OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1

2 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS... 4 Omfang og gjennomføring... 4 Metode... 4 Risiko... 5 Ansvarsområdet og kontaktpersoner... 5 Kommunikasjon og møter... 6 Statusrapporter... 6 Loggføring... 6 Sikkerhetskopiering... 7 Budsjett... 8 Gant Skjema... 9 Forklaring av Gant Skjema

3 Bakgrunn: I løpet av de siste 10 årene har jeg jobbet innenfor de tre stor leverandørene av mineralvann og øl i Norge. Først jobbet jeg i Hansa Borg Bryggerier, så for Ringnes og sist for Coca Cola Drikker As, hvor jeg per i dag er ansatt som ekstrahjelp ved ferieavvikling og ellers når det trengs ekstrahjelp som for eksempel ved jul og påske. Alle de tre selskapene jeg har jobbet for har hatt forkjellige rutiner når det gjelder bestilling av varer. I den senere tid når jeg har jobbet i Coca Cola har det blitt mer og mer vanlig att salgskonsulenten tar bestilling av varer til butikken. En av grunnene til dette er at butikksjefen får stadig flere arbeidsområder og han ønsker dermed å delegere noe av ansvaret over til salgskonsulentene. Etter å ha jobbet for Coca Cola i flere distrikter over noen år, ser jeg et helt klart forbedrings potensial når det gjelder å ta ordre i butikk og hvordan denne ordren kommer frem til plukking. Å være salgskonsulent er et svære krevende yrke rent fysisk med mange tunge løft, samt at dagene ofte blir 9 10 timer lange og hver butikk krever at du kommer så fort varene blir levert fordi hyllene er snart tomme. Derfor er det viktig at salgskonsulentene jobber effektiv og har evne til å tenke langsiktig. Problemstilling: I løpet av en dag kommer det svært mange ordre inn til Coca Cola Drikker As. Denne hovedoppgaven har som hovedmål å identifisere flaskehalser og andre problemer, for så å se på hvordan systemet kan optimaliseres slik at tid og ressurser kan spares. Dette vil gjøre dagen lettere for salgskonsulentene. «Hvordan optimalisere ordreflyt fra butikk ved bruk av den løsningen som i dag benyttes av salgskonsulentene i Coca Cola Drikker AS» Effektmål: Hensikten med å gjennomføre dette prosjektet er å: Gjøre ordresystemer til Coca Cola mer effektivt og sørge for bedre ytelse. Gjøre hverdagen til salgskonsulentene enklere. Gjøre ordresystemet mer brukervennlig for salgskonsulentene. Resultatmål: Hva skal prosjektet utføre/lage En rapport om status for ordresystemet per i dag og hvordan det kan optimaliseres for bedre utnytelse En markedsplan for hvordan ordresystemet og løsningen kan markedsføres mot butikker og andre utsalgssteder som per i dag ikke brukes denne løsningen. 3

4 Coca Cola Drikker AS: Coca Cola Drikker AS produserer, distribuerer og selger Coca Cola produkter på det norske markedet. Selskapet har per i dag ca ansatte, med hovedkontor på Lørenskog. Coca Cola Drikker AS fører i øyeblikket ca. 30 ulike produkter her til lands innenfor brus, lettbrus, vann, iste, sportsdrikker, juice og fruktdrikk. Omfang og gjennomføring: Bachelor oppgaven er et 30 studiepoengsfag og det er satt av 900 timer skal brukes til gjennomføring av prosjektet. Det er beregnet å jobbe 8 timer mandag til fredag gjennom hele prosjektperioden. Siden dette prosjektet blir utført av en enkeltperson, kan man for eksempel jobbe 10 timer hver dag og ta fri fredag. Er prosjektet inne i en hektisk fase og det er en ulempe at en aktivitet avsluttes før den er ferdig, settes helgen av til jobbing. All skriving og ombrekking av oppgaven vil bli gjort på min personlige pc da jeg har all programvare tilgjengelig og det vil være best utnytelse av tiden istedenfor å bruke en time å gå til skolen hver dag. Hjemmesiden og plakaten vil også bli laget på min personlige pc. Metode: Dette prosjektet har som to av sine effektmål å gjøre arbeidsdagen til salgskonsulentene enklere. Undersøke hva som betegner god ordreflyt og hva som kreves. Dette vil bli gjort ved å sette seg inn i relevant litteratur og se på lignende løsninger som blir brukt av andre selskaper som leverer varer til dagligvare butikkene. Følge flere ordre fra bestilling, til plukk, til transport og tilslutt levering til butikk. En annen metode vil være å lage et spørreskjema som kan bli delt ut på de teambuildings møtene som salgskonsulentene har hver måned. Svarene vil forhåpentligvis avdekke svakheter og mangler ved dagens løsning og hva de som brukes systemet synes om det. I løpet av prosjektperioden skal jeg jobbe som salgskonsulent for Coca Cola, nærmere bestemt i påsken som er en av høytidene innen denne bransjen. Jeg har også blitt tilbudt å jobbe en eller to uker før påsken, men dette avhenger av statusen på dette prosjektet. Dette er klart en mulighet for å se nærmere på ordrefly etter at jeg har satt meg inn i teorier omkring evnet, samt hatt samtaler med ressurspersoner. 4

5 Risiko: Dette prosjektet har to store usikkerhetsmomenter som bør nevnes samt hvilke løsninger som kan være aktuelle for hvert enkelt problem som kan oppstå. Det er usikkert om Solfrid Flateby kommer tilbake i sin stilling og det er hun som har sagt seg villig til å hjelpe meg med dette prosjektet. Løsning: Kjenner flere ressurspersoner innenfor Coca Cola som har sagt fra at jeg kan ta kontakt hvis jeg trenger hjelp. Det er viktig å få kontakt med flere ressurspersoner innenfor salg og ordre avdelingene, slik at jeg mest mulig kan jobbe selvstendig. Prosjektet ligger litt utenfor fagfeltet innefor studiet Mediamanagement og det vil bli trukket for det. Løsning: utarbeidet en markedsplan for hvordan løsningen kan markedsføres til kunder som ikke bruker den og hele tiden være på utkikk etter muligheter som kan dukke opp etter hvert som prosjektet gjennomføres. Ansvarsområdet og kontaktpersoner: Hovedansvar: Torgeir Henriksen Ludvig Skattumsgate 32 Ho Gjøvik Mobil: E Post: online.no og hig.no Veileder: Terje Stafseng Høgskolelektor/SPA Rom A210C Telefonnr: E Post: hig.no Arbeidsgiver: Coca Cola Drikker AS Erik Vaag HR Director ccnordic.com Telefonnr: Mobil: Erik Vaag står som kontakt for Coca Cola inntil videre, da det er usikkert om Solfrid Flateby kommer tilbake til sin stilling når hennes permisjon slutter 1 mars. 5

6 Kommunikasjon og møter: Veileder Møter hver tirsdag på HIG, samt e post og telefon hvis det haster. Det er avtalt møter med veileder hver tirsdag fra klokken Det vil hele tiden bli vurdert om det trengs å ha møte hver uke. Arbeidsgiver Kontakt vil foregå først og fremst via e post og telefon, samt noen møter i Oslo og Lørenskog. Statusrapporter: Statusrapportene vil bli knyttet opp mot møter med Coca Cola slik som de er visst i Gant skjemaet. Gant skjemaet viser at det til sammen skal leveres inn tre statusrapporter i løpet av prosjektperioden. Blir det fire møter med Coca Cola vil en fjerde statusrapport bli levert rett etter dette møte. Disse rapportene vil bli sendt til arbeidsgiver og veileder Terje Stafseng. Alle statusrapportene vil bli levert i PDF format. Loggføring: For loggføring av arbeidet som blir gjort er følgende retningslinjer blitt utviklet: All tid som blir brukt på en aktivitet blir samlet som et tidsforbruk, dvs. at hvis hele uken blir brukt til å lage websiden, blir tidsforbruket loggført med 40 timer til sammen og ikke 8 timer per dag Med en gang en aktivitet eller del aktivitet er avsluttet skal det føres inn i loggboken. 6

7 Sikkerhetskopiering: For å unngå tap av arbeid og filer ved datakrasj eller andre uforutsette hendelser er følgende retningslinjer for sikkerhetskopiering av filer utarbeidet. Filene vil bli lagret på tre forskjellige steder: Internett, nærmere bestemt min personlige webplass som jeg leier av et webhostings firma. Dette gjør at den siste utgaven av prosjektet hele tiden er tilgjengelig på nettet og kan hentes ned hvor som helst. På min personlige hjemme pc (nærmere bestemt en ekstern harddisk). Det er her mesteparten av skriving av forprosjektet og selve prosjektet vil finne sted. På en usb minnepenn. Dette gjør det enkelt å frakte prosjektet til og fra andre datamaskiner hvis det er noe jeg må gjøre med prosjektet og jeg ikke har den nødvendige programvaren installert eller hvis jeg trenger hjelp til noe. Per i dag har jeg alt nødvendig programvare installert på min pc som jeg vil trenge til å gjennomføre prosjektet, så jeg regner ikke med att dette blir et problem med mindre noe uforutsett finner sted som det ofte gjøre med et så stort prosjekt som dette. Siden plass ikke er noe problem verken på harddisk og minnepenn, vil ikke de gamle filene bli slettet eller overskrevet. Før hver arbeidsdag vil alle filene som er knyttet til prosjektet bli kopiert i en egen mappe. Disse mappene vil for eksempel få følgende navn Februar torsdag osv. Dette vil sørge for at bare et dagsverk går tapt hvis det skjer noe med filene når jeg jobber med de. Under jobbing vil jeg sørge for å lagre en fil to steder samtidig, dette vil videre redusere risikoen for tap av arbeid. Siden jeg jobber alene bør det være enkelt å ha oversikt over hvilke filer som er brukt og som det er viktig å ta sikkerhetskopi av. Når det ikke er gjort noe skriving vil det blir vurdert om i det hele tatt det trengs å ta sikkerhetskopi. 7

8 Budsjett De største utgiftspostene blir sannsynligvis reising og trykking av selve sluttrapporten. Siden antall møter med Coca Cola i Oslo enda ikke er bestemt med tanke på at ansvarspersonen har permisjon, har jeg regnet med fire møter i første omgang. I tillegg kommer det nok et par besøk på Coca Colas hovedlager på Lørenskog (noe som kan samkjøres med møtes i Oslo) samt deltakelse på teambuildings møtene til salgskonsulentene. I tillegg kommer det kostnader som porto, telefon, kontorrekvisita og andre uforutsette kostnader. Transport Tog Gjøvik Oslo Gjøvik: 322 kr x 4 turer: 1288 Buss til Lørenskog: 96kr tur retur x 2 turer= 192 (bare når jeg overnatter i Oslo) Teambuildings møtene: Ingen kostnader. Sitter på med noen som skal forbi Gjøvik til Rudshøgda Disse kostnadene kan bli lavere da jeg skal prøve å legge så mange som mulige av møtene på mandager, slik at jeg reiser til Oslo på fredag og reiser tilbake på mandag. Da satser jeg på å sitte på med noen som skal nedover til Oslo. Dette vil redusere kostnadene på strekningen Gjøvik Oslo. Binding av oppgave kr 600 Andre Kostnader Porto: 150 kr Telefon: 300 kr Kontorrekvisita: 150 kr Div uforutsette kostnader: 250 kr Type Kroner Transport 1480 Binding av oppgaven 600 Andre kostnader 850 Sum 2930 Budsjettet for dette prosjektet blir som vist over rundt 3000 kr. 8

9 Gant Skjema 9

10 Forklaring av Gant skjema Forprosjekt (punkt 1 3) Definere prosjektet og tidsplanen for gjennomføring av prosjektet. Statusrapporter (punkt 4 8) Det skal til sammen leveres inn 3 statusrapporter. De vil bli sendt stort sett inn etter møter/tilbakemelding fra Coca Cola. Blir det er fjerde møte vil det bli sendt en statusrapport rett etter det Litteratur / Metode (punkt 9 10) Sette seg inn i nødvendig litteratur Se på andre/lignende løsninger Få informasjon fra Coca Cola om den løsningen de bruker Lage spørreundersøkelse Utvikling av webside (punkt 11) Lage websiden til prosjektet og teste den. Møte Coca Cola (punkt 13) Første møte med Coca Cola. Gjennomgå spørreundersøkelse. Få tips og tilbakemelding om prosjektet/spørreunders Veien videre. økelsen Jobbing Coca Cola (punkt 14) Jobbe som ekstrahjelp i Coca Cola. Se på løsninger og snakke med andre i bransjen og butikker. Jobbe med spørreundersøkelsen Møte 2 Coca Cola (punkt 15) Godkjenne spørreundersøkelsen og sende den ut. Intervju / samtale med aktuelle personer i Coca Cola Tilbringe uken i Oslo/Lørenskog, besøke aktuelle avdelinger (Transport, Plukking osv.) Utarbeiding av rapport (punkt 17) Arbeid med skriving av rapporten påbegynnes Rapporten ombrekkes Møte 3 Coca Cola (punkt 19) Gjennomgang av spørreundersøkelsen, innspill, konklusjon. Møte 4 Coca Cola (punkt 20) Siste møte med Coca Cola. Dette møte tas med bare hvis det skulle oppstå noen problemer. 10

11 Ferdigstilling av rapport (punkt 18) Siste innspurt på rapporten Få noen til å lese korrektur Innlevering og presentasjon (punkt 21 27) Bacheloroppgaven leveres til kopisentralen Bacheloroppgaven leveres Studenttorget A3 plakaten leveres til laminering Laminert plakat leveres til Studenttorget Presentasjon

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden 01.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Arbeidstittel... 3 1.2 Navn på deltakere...

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer