Prosjektbeskrivelse. Innhold. Bachelorprosjekt V2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Innhold. Bachelorprosjekt V2015"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Innhold 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Om oss... 2 Forutsetninger og rammebetingelser... 2 Avgrensing av prosjektet... 2 Om Neslandsvatn byggsenter MÅLSETNINGER... 3 Hovedmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Læringsmål PLANLEGGING/ORGANISERING... 4 Prosjektets organisering... 4 Organisasjonskart... 4 Fremdrift... 5 GANTT- skjema... 5 Milepælsplan... 6 Prosjektprogrammer/verktøy som vi skal bruke i prosjektet: BUDSJETT... 7 Timeoversikt for prosjektet RISIKOSTYRING OG KVALITETSSTYRING... 8 Risikovurdering... 8 Kvalitetstyring/kvalitetssikring AVTALER... 9 Prosjektavtale/samarbeidsavtale... 9 Gruppeavtale KILDER

2 1. INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Om oss Vi er en gruppe bestående av tre personer, som holder på å gjennomføre det sjette og siste semesteret av studiet informasjonssystemer på høgskolen i Bø. Gruppen består av - Magnus Solmyr Henning Bøhaugen Øyvind Skoglund Prosjektgruppen sin hjemmeside: Neslandsvatn byggsenter sin hjemmeside: Forutsetninger og rammebetingelser - Prosjektet inngår i emnet 6117 bachelorprosjekt, som gir 15 studiepoeng. - Bachelorprosjektets innleveringsfrist er 5.mai Vi skal ha jevnlig kontakt med Johnny Skoglund (daglig leder). Et slikt samarbeid skal føre til at det vil bli utviklet et produkt (hjemmeside) som vil tilfredsstille bedriftens behov, da feil og mangler vil bli rettet fortløpende. - Vi vil motta oppdatert og nyttig informasjon om bedriften, samarbeidspartnere/ leverandører, produkter, og relevante bilder fra bedriften etter avtale. Avgrensing av prosjektet Bedriftens nåværende hjemmeside som vi har sett på, har forbedringspotensiale på en rekke områder. Vi fant blant annet ut at de var nesten usynlige i de forskjellige søkemotorene (google, yahoo, bing, etc.), og sidens innhold var også begrenset. Prosjektets største del består av å utvikle en ny fungerende hjemmeside for Neslandsvatn byggsenter. Her vil vi i samarbeid med bedriften få en oppdatert, informasjonsrik, og velfungerende hjemmeside. Søkemotoroptimaliseringen skal også være god, altså at siden blir synlig i søkemotorer på nettet. Den andre delen av prosjektet vil bestå av en skriftlig del som tar for seg situasjonsanalyse (SOFT/SWOT-analyse) for bedriften, markedsundersøkelse av folks bruk av hjemmesider (analyse av den), beskrivelse av målgrupper(segmentering), sikkerhet ved bruk av e-post, fiktiv priskalkyle for prosjektet (utvikling av hjemmesiden), bildebehandling/redigering, hvordan IT kan øke effektiviteten og kundegrunnlaget til bedriften, og litt om strategiske valg. Om Neslandsvatn byggsenter Neslandsvatn byggsenter AS er en bedrift i Drangedal kommune, som ble stiftet i Bedriften selger alt innenfor trelast, vinduer, dører, verktøy, maling/beis og diverse utstyr innenfor byggebransjen. Kundene kommer hovedsaklig fra Drangedal, Kragerø og Gjerstad kommune, og består både av privat og bedriftskunder. Bedriften har vært lenge i bransjen, og har dermed opparbeidet seg et godt rykte og erfaringsgrunnlag. 2

3 2. MÅLSETNINGER Hovedmål 1. Hovedmål nr.1 er den største delen av prosjektet, den omhandler å lage en fungerende hjemmeside for Neslandsvatn Byggsenter AS. Denne skal bedriften kunne drifte selv når den er ferdig produsert. 2. Hovedmål nr.2 omhandler en skriftlig del som tar for seg markedsføring og økonomi. Målet er å få oversikt/innsikt i målgrupper, strategier, sikkerhet knyttet til e-post og priskalkyle for hjemmesiden, noe generelt og noe angående bedriften/hjemmesiden. Effektmål Effektmålene når det gjelder hjemmesiden: - Hjemmesiden skal gjøre bedriften mer synlig for kunder/potensielle kunder. Noe som vil medføre en økning av kundehenvendelser, som igjen kan øke omsetningen noe. - Ved å lage den nye hjemmesiden ønsker vi at bedriften skal fremstå mer profesjonelt i bedrifts/forbrukermarkedet. - Skal føre til lettere og bedre kommunikasjon mellom kunde og bedrift. - Når hjemmesiden er ferdig, skal bedriften selv kunne drifte den. Effektmålene når det gjelder markedsførings delen: - Ved å utføre en SWOT analyse vil vi finne styrker, svakheter, muligheter og trusler internt og eksternt i bedriften. - Få en oversikt over bedriftens målgrupper (segmentering). - Få en oversikt over folks bruk av hjemmesider (markedsundersøkelse). - Danne oss et fiktivt bilde av hjemmesidens pris, ved å utvikle en priskalkyle. - Lage en foretaksstrategi for bedriften, som kan gi bedriften et positivt løft. Resultatmål Vi har vurdert ulike resultatmål, men å tallfeste mål angående økt kundegrunnlag, salg og omsetning for byggsenteret på grunn av hjemmesiden er umulig å forutsi, og vi valgte derfor å hoppe over dem. Resultatmål for prosjektgruppen kan sees under læringsmål. Læringsmål - Få økt kompetanse når det gjelder utvikling av en hjemmeside for en bedrift. - Bli flinkere til effektivt samarbeid i prosjektgrupper. - Få ytterligere kompetanse når det gjelder gjennomføring av prosjekt i praksis. - Få bedre forståelse når det gjelder utvikling av markedsundersøkelse, og analyse av denne. - Generelt dreier prosjektet seg om å benytte teorien vi har lært i praksis, og lære enda mer ved praktisk arbeid. 3

4 3.PLANLEGGING/ORGANISERING Prosjektets organisering I startfasen etter gruppen var etablert, var det forslag til prosjekter som stod for tur. Det var få av oppgavene i fronter, som var direkte knyttet mot informasjonssystemer (IT, økonomi, markedsføring). Vi valgte derfor å formulere en oppgave selv, og da vi så at Neslandsvatn byggsenter kunne ha bruk for ny hjemmeside, kontaktet vi dem og de var interessert. De ble da vår oppdragsgiver, og vi formulerte oppgaven og dens største del består altså av å utvikle en hjemmeside for dem. Prosjektets arbeidsomgang blir organisert på den måten som er mest effektiv, og forhåpentligvis vil gi best mulig resultat. Det vil si at ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir delt mellom prosjektdeltakerne ut i fra kunnskaper/ferdigheter. Selv om en f.eks har ansvar for selve htmlkodingen, er det ikke dermed sagt at de andre ikke kan delta. Det er nettopp det et prosjekt dreier seg om, altså å komme med jevnlige tilbakemeldinger over arbeidet. Dette er med på å forbedre resultatet. Det er likevel viktig å ha en ansvarlig for hver enkelt oppgave, slik at arbeidet blir gjort til tidsfristen som er fastsatt. Organisasjonskart 4

5 Fremdrift GANTT- skjema 5

6 Milepælsplan Milepæl Dato Oppgaver Presentasjon Presentasjon Presentasjon Prosjektets web opprettet - Prosjektarkiv/dagbok, evt. kildekode Publisering på prosjektets web: - Underskrevet avtale med oppdragsgiver - Prosjektskisse - Prosjektbeskrivelse På prosjektets web: - Publisering av oppfølgingsrapport På prosjektets web: - Publisering av oppfølgingsrapport Innlevering av prosjektrapport Prosjektavslutning: - Innlevering av Prosjektrapport i fronter - Publiser Prosjektrapport på prosjektets web - Prosjektets web er ferdigstilt - Overføre/overlevere hjemmeside til NB Prosjektprogrammer/verktøy som vi skal bruke i prosjektet: - Microsoft visio (org.kart) - Microsoft prosject (gantt-skjema) - Microsoft word/powerpoint/excel - Adobe photoshop elements (bilderedigering) - Google disk (google docs) (deling og tekstbehandling) - Notepad ++ (koding) - Wordpress (utvikle hjemmesider) - Mindmeister (tankekart) - FTP-client (filbehandling av nettstedene) - Camstasia studio (video) 6

7 4.BUDSJETT Dette er et studentprosjekt der det ikke kommer til å påløpe inntekter og utgifter, det vil altså ikke bli utformet et ordentlig budsjett. Det nærmeste vi kommer et slags budsjett er da et estimat over tidsbruk(både ukevis og hele prosjektet sett under ett). Timeoversikt for prosjektet 7

8 5. RISIKOSTYRING OG KVALITETSSTYRING Risikovurdering Risikovurdering for hjemmesiden til Neslandsvatn byggsenter AS Sannsynlighet og konsekvens: 1 lav, 2 middels, 3 høy Risiko: 1-3 lav, 4-6 middels, 7-9 høy Uønskede hendelser Sannsynlighet Konsekvens Risiko Prioritering Hacking (e.v) Strømbrudd (e.v) Brudd på nettverksforbindelsen (går ut over driften) (e.v) Domenet/siden forsvinner/kollapser (e.v) Uønsket autorisering (på hjemmesiden) Brann (ødeleggelse av IT-utstyr i en kortere periode) Tyveri (mister IT-utstyr en kortere periode, kan miste viktig info/data) (e.v) (e.v) E.v = egen vurdering, alle uønskede hendelser som er vurdert til samme risiko, blir prioritert i den rekkefølgen vi føler er naturlig i forhold til hendelsens skadeomfang. Kvalitetstyring/kvalitetssikring Kvalitetsstyring dreier seg om å gjøre aktivteter for å styre en bedrift i riktig retning når det gjelder kvalitet. Her er gode og trygge rutiner avgjørende for å sikre kvalitet i arbeidet. Rutinene gjenspeiler seg i de uønskede hendelsene sin konsekvens, feks: tyveri av IT-utstyr har ikke spesielt stor konsekvens hvis rutinene er gode, men er rutinene dårlige og du har automatisk innlogging på hjemmesiden hver gang du slår på maskinen, og kanskje gule post-it lapper på skjermen med brukernavn og passord da blir konsekvensen straks mye større og risikoen blir deretter. Du bør alltid ha sikkerhet i bakhodet når du bruker informasjonssystemer, og internett spesielt. 8

9 6.AVTALER Prosjektavtale/samarbeidsavtale Denne kan sees på web-området (under dokumenter): Gruppeavtale Denne kan sees på web-området (under dokumenter): 7. KILDER - Alt av dokumenter under mappa undervisning/fagstoff i fronter (rom 6117 bachelorprosjekt) - Karlsen, J.T. (2013) Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering, 3. utg, Oslo, Universitetsforlaget - Esnault, M. (2005) Prosjektoppstart: du har ikke tid til å ha det travelt, Oslo, Gyldendal akademisk 9

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden 01.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Arbeidstittel... 3 1.2 Navn på deltakere...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?...

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 1 - Introduksjon Knut Arne Strand og Greta Hjertø 13.08.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI3002 / IBED2004 Multimedieproduksjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere: Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Bergan, Bjørn s161593 Baisa,

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet 2009 SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet MusicSurfer aka MuSu Utviklere av prosjektet Sebastian Strømnes Eskil Espås Ugelstad Christoffer Framstad Lokrheim

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER BACHELOR MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER ODA SYVERTSEN LINTHO OG MARTHE STINE LUNDE Mediemanagement, Høgskolen i Gjøvik 15.MAI 2013 2 SAMMENDRAG Tittel: Markedsundersøkelse og nettside

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

1. MALBESKRIVELSER... 1

1. MALBESKRIVELSER... 1 HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Malbeskrivelser Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu, Knut Arne Strand, Arvid Staupe og Tor Atle Hjeltnes 04.04.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet i prosjektet Concurrent

Detaljer