2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no"

Transkript

1 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s Snorre Duun Strømsborg s Matias Pettersen s Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2 Presentasjon Tittel: Oppgave: Monabjerke.no - Rinnovasjon Periode: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: 20 Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson for oppdragsgiver: Utvikle en ny nettside for eiendomsmeglerfirmaet Meglerhuset Bjerke Torbjørn Gjøn, Matias Pettersen, Snorre Duun Strømsborg André Lincoln Read Meglerhuset Bjerke A/S Mona Bjerke Tlf: Sammendrag: Vi har fått i oppdrag fra Meglerhuset Bjerke å utvikle og implementere en ny nettside for bedriften. Oppdragsgiver er ikke fornøyd med dagens løsning, og ønsker en helt ny nettside. Nettsiden skal fungere som en informasjon og salgsportal ut mot kunder. Nettsiden skal utvikles i hovedsaklig HTML5, CSS og php. Dagens Situasjon: Meglerhuset Bjerke A/S er et frittstående eiendomsmeglerfirma som ble etablert i De tilbyr tjenester som omfatter utleie, salg og kjøp for kunder av fritids-, landbruks- og næringseiendommer i hele Norge og noe i utlandet. Det er flere faktorer som spiller inn som type eiendom, type tjeneste og hvor eiendommen ligger, så det er mange forskjellige konkurrenter som må bli kartlagt slik at vi kan se hva de gjør og komme opp med en løsning som minst strekker seg opp til konkurrentenes nivå. Meglerhuset Bjerke A/S er også en av få som driver med utleie i Hedmark, da det er mye privat utleie så det er lite konkurranse for Bjerke i denne regionen. Ellers er det større konkurrenter som DnB Eiendom, Sparebank1 Hedmark Eiendom, flere eiendomsmeglere i Oslo osv. Firmaet har ambisjoner om å bli større og ønsker derfor hjelp til å utvikle en ny nettside med et godt fundament for økt bruk. I dag blir det lagt ut 8-10 nye eiendomsobjekter hver måned. Disse objektene må bli omgjort til digitale prospekter på en enklere og bedre måte enn dagens løsning som bare er via finn.no. Det må utvikles helt nye funksjoner for prospekter på nettsiden som presentasjon, søk o.l. Rutiner slik at oppdragsgiver selv kan redigere nettsiden i senere tid må bli opprettet da det nesten ikke eksisterer ordentlige rutiner for dette. Det må også tilrettelegges rutiner ved opplastning av nye objekter slik at

3 de blir omgjort til digitale prospekter på en enkel måte og blir tilgjengelig der prospektet skal være tilgjengelig. Det er flere portaler hvor prospektene skal legges ut, blant annet finn.no og Meglerhuset egen nettside. Arbeidsmetode: I dette hovedprosjektet har vi tenkt til å bruke SCRUM som utviklingsmodell, dette er fordi en inkrementel utvikling passer oss best. Vi har fått ordnet et prosjektstyrings-software kalt OnTime, utviklet av Axosoft. Dette er en beta-versjon, men etter å ha testet den ut i en ukes periode har vi funnet ut at dette funker godt, vi forstår programmet og har klart å bruke dette. Softwaret vårt er gratis å bruke, men dette er bare fordi det er en betaversjon. Vi bruker SCRUM fordi vi mener at sprint-egenskapen den har gir oss mye rom til tilpasning. Vi kan tett følge utviklingen av prosjektet ved hjelp av burndown og hele tiden ha kontroll på tidsfrister og generelt hvordan vi ligger an til frister/milepæler. SCRUMmasteren, som er Matias, tilrettelegger for de andre gruppemedlemmene slik at SCRUM blir fulgt opp. De daglige SCRUM-møtene er også til hjelp ved at vi hele tiden kan oppdatere hverandre med vår egen progresjon og ta tak i mulige problemer så tidlig som mulig. Endringer skjer, og ved starten av hver sprint-syklus går vi inn i product backlogen og setter oss mål for 2 uker frem i tid. User Stories fra Product backlog vil være overordnet og blir grundigere spesifisert og estimert i planleggingsfasen til sprinten. Merk at Product backlogen er alle arbeidsoppgaver vi har satt oss, og kan være både overordnet og detaljert. (https://www.scrum.org/portals/0/documents/scrum%20guides/scrum%20guide%20- %20NO.pdf#zoom=100) For estimering av tid har vi bestemt oss for å prøve planning poker, denne teknikken gjør at vi kan evaluere hver enkel user story og i gruppe diskutere hvor lang tid vi bruker. Ved å bruke en kortstokk, og velge et kort hver hvor man tror estimeringen ligger på, vil vi kunne sette opp diskusjoner hvor kortverdien avgjør hvor lang tid man tror user storyen vil ta. Denne metoden funker godt til SCRUM da den også er kalt SCRUM Poker. (http://en.wikipedia.org/wiki/planning_poker) Mål og rammebetingelser: Vi arbeider med en smidig arbeidsmetode, så kravene kan endres. Dette vil det eventuelt tas hensyn til i starten av sprinten. Noe faste krav og rammer har oppdragsgiver gitt oss, men også friheter. Til syvende og sist er det oppdragsgiver som godkjenner kravene vi selv har satt oss. Funksjonelle krav (Hensikt: fortelle hva systemet skal gjøre) Systemet skal ha administrative muligheter som å legge til og redigere informasjon. Systemet skal ha god skaleringsevne i alle oppløsninger, samtidig som den skal skalere seg korrekt til ulike plattformer. Systemet skal presentere prospektene på en ryddig og organisert måte, med mulighet til å endre visningsmetode etter forskjellige verdier(integers; areal, pris, ant soverom o.l) sammen med en egen søke-funksjon hvor man kan søke etter stringverdier som

4 Systemet skal minst ha WCAG 2.0 AA-standard. Systemet skal gjøre det slik at administrator bare trenger å legge ut prospektene èn gang for publisering på nettside og finn.no Systemet skal ha gjenkjennelige farger etter ønske fra oppdragsgiver, svart, gull og hvitt. Kontinuitet av disse fargene er viktig. Systemet skal ha en søkemotor hvor verdier som lokalitet, pris, areal, ant rom o.l kan søkes etter. Systemet skal kunne dele prospekter og annen informasjon via sosiale medier vha share-knapp fra facebook, twitter, google+, flickr o.l Systemet skal kunne integrere med forretningssystemet "Webmegler" til en viss grad. Dvs at budgivning og annen kritiske aktiviteter kjøres gjennom Webmegler. Systemet skal være en informasjonsportal for kundene til Meglerhuset A/S, feks forklaring på hvilken tjenester som tilbys, hvem er Meglerhuset og annen informasjon som er interessant for kunden. Systemet skal ha mulighet til ekspandering ved å ha lik nettside med ulike avdelinger. F. Eks ha en "Elverum"-avdelingsnettside og en "Oslo"- avdelingsnettside. Tegnkoding skal være satt til UTF. Systemet skal vise tydelig hvor brukeren er til enhver tid og hvilket delsystem som er tatt i bruk. Ikke-funksjonelle krav: - Systemet skal være universelt utformet - Systemet skal minst ha WCAG 2.0 AA-standard. - Knappene skal plasseres horisontalt i en global meny. - Systemet skal kun laste innholdet i wrapper, resten skal være konstant. - Systemet skal ha mulighet til ekspandering ved å ha lik nettside med ulike avdelinger. F. Eks ha en "Elverum"-avdelingsnettside og en "Oslo"- avdelingsnettside. Hovedtrekk i løsningen Siden vi bruker en smidig arbeidsmetode så har vi ikke så mange satte krav. Vi har til en viss grad prøvd å sette krav vi tror vi kommer til å bruke, men det er ingen garanti på at alle disse kravene blir hva det står i det ferdige produktet, noe som er meningen med smidig utvikling. #1 Administrasjonssystemet Siden vi ikke er en bedrift og ikke tjener penger på dette produktet, ønsker vi og oppdragsgiver at bedriften kan redigere nettsiden selv. Det er to ting som løsningen skal gjøre. 1. La hver enkelt megler legge ut/fjerne/redigere sine egne prospekter. 2. La administrator legge til/fjerne/redigere brukere, legge til/fjerne/redigere innhold på nettsiden. #2 Legge ut nye prospekter Bedriften legger ut 8-10 nye prospekter (eiendommer med all informasjon) hver måned og

5 oppdragsgiver forventer å øke dette. I dag er løsningen slik at samme prospektet må innføres to ganger, inn på monabjerke.no og finn.no. Dette er svært tidkrevende og dagens løsning er slik at bare finn.no blir tatt i bruk. Vi ønsker at dette skal gjøres i ett. Hvordan vi skal gjøre dette er til dags dato uvisst, men vi vet følgende: 1. Webmegler blir brukt for å legge ut prospekter på finn, dette må implementeres i administrasjonssiden hvis det er mulig. 2. Webmegler må kontaktes, vi vet hvem vi må prate med for å eventuelt finne en god løsning på dette. #3 Visningsmetode av prospektene Dagens løsning er visningsmetoden av prospektene gjort via finn.no, altså hyperlenker til finn.no. Oppdragsgiver ønsker at det skal være mulig å se prospektene på nettsiden. Følgende muligheter skal være med: 1. Mulighet til å endre resultat-visningsmetode. 2. Søkefunksjon implementert med visning. 3. Detaljert visningsmetode av hvert prospekt. #4 Nettsiden skal være mulig å ekspandere med nye avdelinger. Oppdragsgiver ønsker å videreutvikle bedriften sin, derfor er det ønskelig at det er mulighet for å implementere nye avdelinger. Dette må tas hensyn til under kodingen. Løsningen er ikke satt. #5 Skalering for ulike plattformer og oppløsninger. Nettsiden skal kunne skalere etter ulike oppløsninger og fungere på ulike plattformer korrekt. Det blir brukt eksterne rammeverk for dette og en fast løsning er ikke satt. #6 Nettsiden skal være universelt utformet, og det blir stilt krav til dette i paragraf 14 i diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Nettløsninger skal oppfylle retningslinjer for tilgjengelig web-innhold (WCAG 2.0). Utfra forskrifter skal vi oppfylle 35 av 61 suksesskriterier, det vil si kriterier på nivå A og AA. Vi bruker ( ) som veiledning for å utforme siden universelt. #7 Nettsiden skal bli søkeoptimalisert. Nettsiden skal gi resultater via google. Slik at sentrale søkeord som "Eiendomsmegler", "hedmark" får man monabjerke.no opp. Programmer vi skal bruke: Dropbox For felles lagring av dokumenter. WinSCP FTP-klient mellom lokal og ekstern maskin. Notepad++, JEdit - Enkel tekst-editor med syntaksmerking. Adobe Photoshop CS4 Avansert bilderedigeringsprogram. Axosoft OnTime Et SCRUM-program som gir oss god oversikt over progresjon og

6 arbeidsoppgaver. Gantt Project Brukt til å lage GANTT-chart Eksterne rammeverk som brukes: Bootstrap - Joomla! - Programmene og rammeverkene vil bli fortløpende oppdatert. Signert og godkjent av: Matias Pettersen Snorre Duun Strømsborg Torbjørn Gjøn

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!! Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. Me s ocl oudcr M Hov e dpr os j e k t v å r 2 0 1 4 E r i kma x i mi l i a nf or s ma n, s 1 6 3 3 5 1 S i me nandr éha ns e n, s 1 8 0 4 9 3 L a r she nr i knor dl i, s 1 8 0 4 9 2 Denne siden er blank

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer