Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23"

Transkript

1 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

2 1 Sammendrag Prosjektet utføres som hovedprosjekt ved HiO (Høgskolen i Oslo) for oppdragsgiver Nomedia Norge. Oppgaven består av videreutvikling av moduler til CMS (Content Management System) for bonefish.no. Dette systemet skal gjøre det enklere for både de ansatte og kundene ved oppretting av nye websider og oppdatering av eksisterende websider. 2

3 2 Forord Denne rapporten omhandler hovedprosjektet for gruppe og hvordan arbeidsprosessen i dette prosjektet har vært. Denne hovedprosjektoppgaven fikk vi igjennom Nomedia Norge på grunn av et tidligere skolerelatert prosjekt vi har hatt i samarbeid med firmaet. Den gangen laget vi en webside ( i samarbeid med designere fra firmaet som vi hadde personlig kjennskap til fra før. Intern veileder for dette prosjektet er Demissie Aredo og han har vært til god hjelp. I prosjektet har vi også jobbet tett med Kyrre Amundsen: designer / prosjektleder i Nomedia, og vi i gruppen vil gjerne benytte anledningen til å rette en spesiell takk til han og tiden han har satt av til oss og dette hovedprosjektet. Gruppe Utvikling av moduler til bonefish.no CMS 3

4 3 Innhold 1 Sammendrag Forord Innhold Innledning Planlegging og metode Valg av prosjekt Forprosjekt Arbeid og fremdriftsplan Kundeundersøkelse Arbeidsmetoden Prosjektdagbok Prosjektstyring Arbeid og fremtidsplan Risikoplanlegging Verktøy vi brukte i prosjektperioden Utviklingsprosessen Utviklingsfasene Forprosjektet Programutvikling Faglige utfordringer Arbeidsgiverforhold Kravspesifikasjon Endringer fra første versjon Kravspesifikasjonens rolle under design og implementering Kravspesifikasjonen i dag Avvik Avslutning

5 4 Innledning Nomedia Norge leverer flere forskjellige tjenester til privat, bedrifter og det offentlige. Nomedia er et firma sammensatt av 3 selvstendig næringsdrivende som ønsket å samarbeide for å kunne nå ut til et bredere kundesegment, samt å få et bredere produktspekter. Nomedia ble stiftet våren 2007 men eierne har vært i bransjen siden 90-tallet. Bedriften er delt opp i 2 avdelinger Hurum IT og bonefish.no, samtidig som de er deltakere i andre prosjekter. Hurum IT Leverer IT-løsninger til private, bedrifter og offentlige instanser i Hurum. De driver med salg, service, support, drift og rådgivning i forhold til dette. Bonefish.no er den delen av Nomedia Norge dette hovedprosjektet er knyttet til. Bonefish.no leverer websider og webløsninger primært til bedrifter. Bonefish.no har hele Norge som nedslagsfelt, og satser høyt på design og enkel funksjonalitet. Bonefish.no leverer også skreddersydde websystemer og løsninger etter kundens ønske. Bonefish.no bruker i dag et utdatert CMS som er tungvindt i bruk. Det tar lang tid å implementere nye sider inn i systemet, dette gjøres i dag manuelt. Funksjonaliteten inne i systemet er enkelt, men noe uoversiktlig. Ulempen med dagens system er at det er lite skalerbart, det passer kun til enkle websider. Dette er noe bonefish.no ønsker å endre slik at de kan tilby et bredere spekter av websider. Vi skal lage moduler til et system som gjør at alle brukerne kan gjøre alle oppgaver direkte i nettleseren. Systemet skal kunne tilpasses hver enkelt bruker og løsning via en konfigurasjonsmodul. For å videreutvikle systemet skal vi utføre en undersøkelse blant eksisterende kunder for å finne ut om hvilken funksjonalitet og muligheter de savner i det eksisterende systemet, samt vurdere muligheten for å implementere savnet funksjonalitet og muligheter til de nye komponentene. Bonefish.no utvikler på LAMP (Linux, Apache, mysql, PHP) plattformen. Vi kommer til å følge samme plattform i forhold til å kunne tilpasse og integrere systemene. LAMP er en open-source plattform. Vi benytter oss av bonefish.no sin eksisterende serverpark for utvikling og testing av det vi lager. Fordelen med å utnytte LAMP som plattform er at det er gratis, det finnes mye informasjon, diskusjonsgrupper og inspirasjon på internett samtidig som LAMP er en kraftig og funksjonell plattform som passer perfekt til denne type system. 5

6 5 Planlegging og metode 5.1 Valg av prosjekt Valget av dette prosjektet falt ganske naturlig for oss og vi visste tidlig at det var bonefish.no vi skulle jobbe for. Vi hadde nemlig samarbeidet med dette firmaet før i faget Moderne systemutviklingsmetoder som vi hadde 1.semester i det 3.studieåret. Da laget vi en webside ( i samarbeid med en designer i firmaet. Vi fikk beskjed om at dersom begge partene var fornøyd med samarbeidet så hadde de et prosjekt som kunne passe godt som hovedprosjektoppgave. Da vi ble ferdige med websiden presenterte bonefish.no deres forslag til hovedprosjektoppgave for oss. Vi synes alle det virket spennende. Vi takket ja og laget en prosjektskisse for å få godkjent prosjektet fra skolen. Vi i gruppen har tidligere arbeidet sammen i mange skoleprosjekter igjennom hele studietiden og det falt oss også naturlig denne gangen å benytte oss av den gode kjemien i gruppen. 5.2 Forprosjekt Etter at prosjektskissen var godkjent kunne vi begynne arbeide med forprosjektet. Vi satset på å komme tidlig i gang og startet allerede 4.januar med forprosjektet. En grov analyse over hva som måtte gjøres og hva vi ville rekke å gjøre ble utført i samarbeid med oppdragsgiver slik at vi tidlig fikk oversikt over omfanget av prosjektet. Under forprosjektet støtte vi ikke på de helt store problemene eller uenigheter med oppdragsgiver. Den gode kjemien fra forrige prosjekt så ut til å legge et godt grunnlag for det neste også. Etter presentasjonen av hovedprosjektet hos bonefish.no var vi blitt klar over at vi måtte lære oss noe ny teknologi. Vi måtte sette oss ytterligere inn i PHP, SQL og javascript. Spesielt PHP kunnskapene vi fikk i faget Webprogrammering måtte videreutvikles, da mye av programmeringen ble gjort i relativt komplisert PHP. Allerede i denne forprosjektperioden begynte vi med det. Noe PHP var litt vanskelig i starten og tok litt mer tid en forventet men med hint og tips fra oppdragsgiver på forhånd om hva som var viktig kom vi greit igjennom det i løpet av en 3-4 ukers tid uten å støte på større problemer. Det viste seg å være tid godt brukt senere i prosjektet. 6

7 5.3 Arbeid og fremdriftsplan Utformingen av den endelige arbeid og fremdriftsplan startet i samme periode som kravspesifikasjonen. Vi hadde tidligere i prosjektet laget en grov papirversjon men vi følte at det ville være fordelaktig/nødvendig å spesifisere dokumentene mere. Arbeidet med disse dokumentene var ikke like omfattende som arbeidet med kravspesifikasjon, men tok allikevel flere uker. Dette fordi vi i samme periode også utformet kravspesifikasjonen. 5.4 Kundeundersøkelse Kundeundersøkelsen ble gjennomført tidlig i prosjektgjennomføringen. Dette fordi den ville være med å danne kravspesifikasjon. Dette er en undersøkelse der vi gjennom kunder av bonefish.no har fått kjørt en test av det eksisterende systemet, og belyst svakhetene ved denne løsningen. Dette har vi videre bearbeidet, og ut fra resultatet får vi en pekepinn på hva som må vektlegges i kravspesifikasjonen og senere i systemet. For å gjøre dette lettest mulig så gjennomførte vi denne undersøkelsen ute hos de kundene som var villig til å gjennomføre den. Dette var seks av kundene til bonefish.no. Kundeundersøkelsen i sin helhet er lagt som vedlegg og ligger også på prosjektets hjemmeside. 5.5 Arbeidsmetoden Det kan være greit å benytte seg av en bestemt prosessmetode i et stort prosjekt. Den prosessmodellen vi har ligget nærmest er scrum, men det er vanskelig følge en slik prosessmetode til punkt og prikke da man bare er 3 personer på gruppa. I et scrum prosjekt vil det være lagt opp til daglige sprinter og gjøremål, mens i dette prosjektet kan man si at sprintene varte en uke av gangen. Dette fungerte greit for oss i dette prosjektet men vi føler egentlig ikke at det har vært helt nødvendig for oss med en slik prosessmetode for å få dette prosjektet til å fungere. 7

8 5.6 Prosjektdagbok Prosjektdagboken er blitt ført hver dag eller hver gang vi har gjort arbeid på prosjektet. Prosjektdagboken har vært svært nyttig for selve sluttrapporten og utformingen av den. Dette hjelper til å ha oversikt over ting som har skjedd gjennom prosjektperioden og når man har gjort hva. Selve prosjektdagboken ligger som vedlegg og på hovedprosjektets nettside. 5.7 Prosjektstyring Arbeid og fremtidsplan Arbeid og fremdriftsplanen viste seg å være til god hjelp under hele prosjektet. Med en oversiktlig fremdriftsplan var det lett å holde seg orientert om hvilke arbeidsoppgaver man hadde i de forskjellige periodene, og hvor lang tid man har til hver oppgave. Fremdriftsplanen var godt beregnet tidsmessig. Selv om det var til tider mye arbeid fikk ingen store problemer med å forholde oss til den. Det samme gjaldt arbeidsplanen. Fristene og arbeidsoppgavene vi hadde satt var store men realistiske og hjalp oss med å arbeide jevnt med prosjektet slik at vi ikke satt igjen med for mye arbeid siste uken. Arbeidsplanen og fremdriftsplanen ligger som vedlegg og på hovedprosjektets nettside Risikoplanlegging Vi valgte også å lage en oversikt over ting som kunne gå galt i prosjektet og estimere hvor stor risikoen var for dette og en strategi dersom noe skulle gå galt. Vi har hatt gode erfaringer med dette fra foregående prosjekter og mente derfor dette var smart. Risiko Sannsyn lighet Følger Sykdom 20 % Andre i gruppen må ta mer ansvar for ting som opprinnelig ikke var deres område. Strategi Ha muligheter for å kunne jobbe hjemmefra slik at tap av tid ved sykdom 8

9 blir minimal. Tap av data 5 % Forsinkelser i prosjektet da tapt data må utarbeides på nytt Konflikter i gruppen 10 % Dårlig arbeidsmoral og samarbeidsevne i gruppen Ikke sett omfanget av oppgaven 15 % Arbeidet blir mer tidkrevende enn antatt og fristen blir dermed vanskeligere å overholde. Endring i behov 1 % En del planlegging og utarbeiding av data må gjøres om. Forsinket spesifikasjon 5 % Starten av utformingen må utsettes til spesifikasjonen er klar. Feilberegning av tid/ dårlig tid mot slutten av prosjektet 30 % Prosjektet vil kreve høyere arbeidsrate mot slutten av prosjektet. Gode backuprutiner. Gruppekontrakt inngått før prosjektstart. Skaffe oss oversikten over arbedisomfanget og hva vi rekker ved prosjektstart slik at vi ikke tar på oss for mye arbeid. Kunden er meget klar på behovene til modulene og om det skulle bli noen vil de være av liten karakter. Meget liten sannsynlighet for at det skal bli noe problem. Alternative arbeidsoppgaver mens kravspesifikasjonen blir nærmere utformet. Skaffe oss god oversikt over arbeidsomfanget ved prosjektstart. Lage gode styringsdokumenter og overholde fristene vi har satt oss i arbeid og fremdriftsplanen. 9

10 I dette prosjektet var vi godt forberedt og slapp derfor å bruke mye tid og krefter på store omstillinger i prosjektet som følger av uforutsette problemer. 5.8 Verktøy vi brukte i prosjektperioden Messenger/MSN: Kommunikasjonsprogram for live samtaler for planlegging, møter og annen prosjektrelatert kommunikasjon. PHP Designer: Program for php programmering og utforming av nettside. Microsoft Excel: Brukt til å lage dokumenter som arbeid og fremdriftsplan. Microsoft Word: Rapportskriving, møtereferat, osv. Google docs og Google kalender: For deling av dokumenter som arbeid og fremdriftsplan, og kalender med frister og lignende tidlig i prosjektet. Winscp: Ftp-program for opplasting av filer til servere for å kunne arbeide hjemmefra med utiklingen av modulene og hjemmesiden. Utvikling UltraEdit Teksteditor for Windows, programmering (PHP, HTML, CSS) Photoshop Bildebehandling Server Debian Linux Operativsystem 10

11 Apache Open-source webserver phpmyadmin Open-source databaseprogram PHP 5.2 Programmeringsspråk MySQL Databaseserver 11

12 6 Utviklingsprosessen 6.1 Utviklingsfasene Forprosjektet Under forprosjekt jobbet vi mye sammen med oppdragsgiver og oppgavene ble gjort mer konkrete slik at vi kunne begynne på brukerundersøkelsen og kravspesifikasjon. Oppdragsgiver utvikler på LAMP plattformen (Linux, Apache, MySQL & PHP) og derfor brukte vi også den samme plattformen for og lett kunne tilpasse systemene. LAMP plattformen er en open-source plattform. LAMP plattformen passet oss godt i forhold til fag vi tidligere hadde hatt i studietiden, men vi måtte allikevel bruke noen av de første ukene til å sette oss inn i mer avanserte deler av teknologiene Programutvikling Funksjonsutvikling Da vi var ferdige med den planleggingsfasen (brukerundersøkelse, arbeidsplan, fremdriftsplan og kravspesifikasjon) kunne vi endelig begynne med selve utviklingen av programmet/modulene. For å begynne med selve utviklingen måtte vi koble oss på bonefish.no sin server som opererte på LAMP plattformen. På bonefish.no sin server benyttet vi oss av følgende program under utviklingen: Debian Linux , Apache 2.2.3, phpmyadmin, PHP 5.2, MySQL Versjonskontroll Vi vurderte også flere programmer for versjonskontroll. Slike programmer hjelper brukerne å holde oversikten over de forskjellige versjonene. Versjonshistorikken fungerer som backup og logg der men kan se hvem som har gjort hva og når. Versjonskontrollen hindrer også en bruker å skrive til samme linje som en annen bruker samtidig. 12

13 Etter nøye vurdering kom vi fram at vi ikke trengte et versjonskontrollprogram. Vi var bare 3 på gruppen og ved å ta backup ofte og god kommunikasjon så kunne dette problemet løses uten flere tilleggsprogrammer å sette seg inn i. Dersom dette skulle vært et større prosjekt med 5-6 programmerere eller mer ser vi at det ville vært fordelaktig med et slikt program Funksjonalitet og design Første fase i programutviklingen dreide seg i all hovedsak om å få funksjonaliteten på plass. Kravspesifikasjonen ble brukt som mal for hvilke funksjonaliteter vi skulle utvikle og vi jobbet oss igjennom den bit for bit. Da vi begynte å komme oss igjennom det meste av funksjonaliteten kunne vi begynne å tenke på design og integrering. Kyrre Amundsen, prosjektleder/designer i bonefish.no, hadde laget et design for CMS modulene som vi etter hvert skulle implementere funksjonaliteten vår inn i. Føringer for designet ble gitt ved bildefiler og profilmanual. En profilmanual er retningslinjer for bruken av logoer, fonter, fontstørrelser og farger for et nettsted eller firma. I dette tilfellet bonefish.no Selve integreringen gikk veldig bra og Kyrre var tilgjengelig på telefon og mail for mindre uklarheter om designet. Denne delen tok mindre tid enn utviklingen av selve funksjonaliteten, noe som var bra med tanke på tidskjemaet vi hadde satt oss og vi kunne da bruke litt av tiden til å begynne å tenke på prosjektrapporten Under selve utviklingen har vi arbeidet både hjemmefra og på skolen. Vi har også disponert møterom hos bonefish.no, men har brukt det til møter med Kyrre Amundsen når det har vært behov for det Testing Testing er en viktig og nær del av programutviklingen. Grundig testing hjelper utviklerne å se deler av koden som bør forbedres og gjør programmet mer brukervennlig og stabilt. Vi valgte å foreta generell testingen fortløpende imens utviklingen pågikk. Testingen var intern. Det vil si testpersonene var oss i gruppa og ansatte i bonefish.no. Bonefish.no ville nemlig ikke vise frem et uferdig system på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Da vi var ferdige med kodingen gikk vi igjennom hele programmet igjen og utformet testrapporten. 13

14 6.2 Faglige utfordringer Dette prosjektet har bydd på noen faglige utfordringer. Vi måtte lære oss og mer avansert PHP, SQL, HTML og CSS enn det vi kunne fra før. Det var mye å lære på kort tid men vi hadde tatt dette med i beregning i starten av prosjektet og allerede under forprosjektet var vi godt i gang med å sette oss inn i teknologiene. Kravene til dokumentasjonen i prosjektet var større i dette prosjektet enn det vi har erfart fra foregående prosjekter. Vi arbeidet ut med utgangspunkt i styringsdokumentene vi hadde laget for prosjektet og ser nå grunnen til at dokumentasjon er viktig i større prosjektet som dette. Det finnes mange forskjellige nettlesere på markedet i dag, men vi har blitt enige med bonefish.no å optimalisere CMS modulene for Mozilla Firefox. Det har gått veldig bra men vi har også prøvd å få til designet så godt som mulig for Microsoft Internet Explorer. Noe som kan være vanskelig til tider, men vi føler vi har fått til på en tilfredsstillende måte. 6.3 Arbeidsgiverforhold Forhold mellom arbeidsgiver og ansatt kan i enkelte tilfeller være avgjørende for om prosjektet blir en suksess eller et feilskjær. Bonefish.no har vært en veldig positiv bedrift å jobbe med i dette hovedprosjektet og kan anbefales til alle fremtidige arbeidssøkere. I forkant av prosjektet håpet vi på at vi skulle dra med oss den samme gode kjemien fra forrige prosjekt med bonefish.no. Vi er glade for å kunne si at vi gjorde det og føler at dette har på virket resultatet av sluttproduktet til det positive. Vi var også i to anledninger ute og spiste middag med ansatte i bonefish.no der selve prosjektet ikke var i fokus. 14

15 7 Kravspesifikasjon Etter arbeidet med forprosjektet hadde vi fått en god peker på hva bonefish.no hadde satt seg som krav til modulene vi skulle utvikle. Vi kunne da begynne på kravspesifikasjonen. Vi hadde to møter på bonefish.no om kravspesifikasjonen og den ble utformet til et endelig dokument igjennom flere iterasjoner. Kravspesifikasjonen skal fungere som en slags kontrakt mellom prosjektgruppen og det er viktig å komme til enighet om et realistisk prosjekt med verken for lite eller for mye å gjøre. Kravspesifikasjonen skal i all hovedsak følges nøye men det er også viktig at den ikke er skrevet i stein, altså at det er mulig å gjøre mindre endringer i den etter hvert som prosjektet går fremover og problemer eller nye ideer dukker opp. 7.1 Endringer fra første versjon Allerede mens vi utformet forprosjektet fikk vi inntrykket av oppdragsgiver at de visste veldig godt hvilke krav de satte seg til modulene og hadde planlagt dette for en god tid tilbake. Kravspesifikasjonen er ikke blitt endret noe fra den første versjonen men den er blitt noe mer detaljert fra det den var i forprosjektfasen da vi allerede hadde en overordnet kravspesifikasjon. Den nåværende kravspesifikasjonen er den første endelige versjonen. Vi er veldig fornøyd med at vi slapp å gjøre endringer med den utover i prosjektet selv om vi var forberedt på nettopp det. 7.2 Kravspesifikasjonens rolle under design og implementering Vi brukte kravspesifikasjonen som en mal under design og implementeringsdelen slik som vi gjorde under utviklingen av funksjonsdelen av systemet. Design og implementeringsdelen var kortere enn utviklingen av funksjonene. Designdelen hadde allerede en del krav i form av bildefiler utviklet av Kyrre Amundsen fra bonefish.no og bonefish.no sin profilmanual. 7.3 Kravspesifikasjonen i dag Når vi går igjennom kravspesifikasjonen i dag kan vi se at vi har oppfylt alle punktene og målene vi satte oss tidlig i prosjektet. Tidligere i prosjektet var det ikke like lett å se 15

16 viktigheten av dokumenter som arbeidsplan, fremdriftsplan og kravspesifikasjon. Når man ser tilbake på tiden som har gått ser man lettere viktighetsgraden av styringsdokumentene vi laget tidlig i prosjektet og hvorfor man lager dem Avvik Vi er stolte over å kunne påstå at det ikke er noen avvik fra kravspesifikasjonen som var ferdig Målene vi satt oss var store men realistiske, og kravspesifikasjonen og de andre styringsdokumentene har satt press på oss slik at vi har jobbet bra under hele prosjektet. 16

17 8 Avslutning Det er snart syv måneder siden vi satte oss ned for å skrive de første ordene i dette prosjektet, og tiden har gått meget fort, men det har vært en lærerik og hektisk periode i studie. Vi har programmert en webside og laget dokumentasjonen rundt dette. Det har vært mye å gjøre, og i ettertid har vi skjønt at prosjektet har vært stort. Vi har likevel kommet oss igjennom det, og både arbeidsgiver og vi selv er godt fornøyd med sluttresultatet. Oppdragsgiver har vært en veldig fin hjelp gjennom prosjektperioden, da vi har hatt meget god kommunikasjon hele tiden, og gode diskusjoner/samtaler om hvordan sluttresultatet skal se ut. Den veiledningen Kyrre har gitt oss underveis har vært veldig bra, og hjulpet oss til ett bra resultat. Når det gjelder det vi har utviklet i prosjektperioden så er det moduler i ett CMS. Dette er noe som bonefish.no skal bruke videre og selge til kunder. De modulene vi har laget fungerer, men bonefish.no må videreutvikle noen flere moduler før det er ett helt ferdig produkt. Som gruppe har vi vært igjennom mange skoleprosjekter før og lært mye om prosjektarbeid av det. I dette prosjektet har vi som gruppe lært mye om prosjektarbeid i arbeidslivet og hvordan det fungerer i praksis. Vi tar med oss disse erfaringene i bagasjen til dagen vi skal ut i jobbrelaterte prosjekter. 17

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Hovedprosjektrapport

Hovedprosjektrapport Hovedprosjektrapport Dette dokumentet inneholder: Gruppe 08 23 5/23/2008 Gruppemedlemmer: Stian Filtvedt Erik S. Jagland Stig H. Rogne Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo, Avd. IU, Anvendt datateknologi

Detaljer

Vedlegg. Gruppe 08-23

Vedlegg. Gruppe 08-23 Gruppe 08-23 Innhold 1 Statusrapport... 3 2 Prosjektskisse... 4 3 Forprosjekt... 5 4 Arbeidsplan... 7 5 Fremdriftsplan... 8 6 Prosjektlogg... 9 7 Gruppekontrakt... 17 8 Møtereferat... 18 8.1 Kyrre Amundsen

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Båtforening på nett. Prosessrapport

Båtforening på nett. Prosessrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Prosessrapport 1 Sammendrag Hovedprosjektet gjennomføres våren 2009 som en

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Prosessrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 Uke 43-25.10.2009 Tid/Sted P35 Gruppen består av 5 medlemmer. Vi hadde en bli kjent opplegg i dag. Arbeider med å levere inn statusrapporten til fredag 30.10.2009. Uke 48-29.11.2009

Detaljer

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Man 25. Mai 09 Planlegging og arbeid med sluttføring Sluttføring av grensesnitt, arbeid med dokumentasjon og detaljplanlegging av sluttføring. Ons 21. Mai 09 Arbeid

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Testrapport. Moduler for bonefish.no CMS. Gruppe 08-23

Testrapport. Moduler for bonefish.no CMS. Gruppe 08-23 Moduler for bonefish.no CMS Gruppe 08-23 Testrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008. 1 Innhold 1 Innhold...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem Styringsdokumenter Studentevalueringssystem Forord Dette er en samling av alle styringsdokumentene gjennom prosjekt perioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til perioden de ble

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

2 Innholdsfortegnelse

2 Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon 1 Forord Kravspesifikasjonen er ment å sees i sammenheng med gruppas forventninger til sitt eget sluttprodukt. Den er altså like mye våre egne krav som krav stilt av arbeidsgiver. Vi

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Mandag 09. januar 2012 Torsdag 12. januar 2012 Søndag 15.januar 2012 Mandag 16. januar 2012 Onsdag 18. januar 2012 Torsdag 19.

Mandag 09. januar 2012 Torsdag 12. januar 2012 Søndag 15.januar 2012 Mandag 16. januar 2012 Onsdag 18. januar 2012 Torsdag 19. Dagbok HP_22 Mandag 09. januar 2012 I dag møtte vi veileder Larissa Sjarbaini for første gang. Hva som ble tatt opp på møtet kan leses ut ifra sakslisten i dokumentet HP22_uke02_Erik_møte.pdf. Videre skrev

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt 2011 HO912A Securitas IT portal Forprosjektrapport Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335 Stig Arild Ysterud s155483 1 Innhold

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 11.1 Ulike arbeidsmetoder Systemutvikling Som systemutvikler er du i stand til å omsette din innsikt i brukerbehov til praktiske programbaserte løsninger. Samarbeid:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Hva skal vi igjennom?

Hva skal vi igjennom? Velkommen! Hva skal vi igjennom? - Litt repetisjon, strategi - Gjennomgang av den digitale verktøykassen - Drøfte kjøpe vs gjøre selv - Litt om leverandørmarkedet - Kravspekk - Viktigheten av å ha en

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1)

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1) Prosjektdagbok (Vi valgte og ikke legge ut dagboken på en felles fil som anbefalt da vi har jobbet mye sammen før og viste at vi kunne stole på hverandre. Eventuelle ubehagligheter tok vi heller opp på

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri Av Anders Refsahl Innhold Firma/Oppgavestiller Problemstilling Hvorfor denne oppgaven Løsning av oppgaven Resultater Videre arbeid Firma/Oppgavestiller

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer