1. Forord Innholdsfortegnelse innledning Funksjonelle egenskaper og krav Spesifikke krav av delsystemer...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer..."

Transkript

1 Side 1

2 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen er, hvem som er arbeidsgiver samt litt bakgrunnsinformasjon om prosjektet. Dokumentet beskriver i hovedsak hvordan systemet skal fungere og se ut. Kravene er delt opp i funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Dokumentet inneholder også krav til de som skal drive opplæring i systemet, mulige organisatoriske og personellmessige konsekvenser før vi runder av med hvilke krav det er til dokumentasjon. For den som kjenner til prosjektet, lest produktdokumentasjon, prosessdokumentasjon eller forprosjektet; anbefaler vi å starte med å lese i fra kapittel fire. Side 2

3 2. Innholdsfortegnelse 1. Forord Innholdsfortegnelse innledning Om Prosjekt Gruppen Om Oppdragsgiver Dagens situasjon Mål Funksjonelle egenskaper og krav Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Spesifikke krav av delsystemer Meny/Menu Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Om NR Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav: Nyheter Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Blogg Funksjonelle krav Ikke funksjonelle krav Feeds Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Mail Abonnering/Subscription Funksjonelle krav Kontakt NR Funksjonelle krav Side 3

4 5.7.2 Ikke-funksjonelle krav Kart Funksjonelle krav Logisk datamodell Krav til opplæring i bruk av systemet Side 4

5 3 innledning Dette dokumentet er laget med henhold til hovedprosjekt på høgskolen i Oslo og Akershus. Dokumentet inneholder i hovedsak hvilke kriterier systemet er utviklet etter. Noen kriterier eller krav er utarbeidet i løpet av utviklingen av produktet. Først har vi en overordnet systembeskrivelse som gir et grovt innblikk i hva som er ønsket, hvem som ønsker det og hvem som har utført arbeidet. Vi har delt opp krav som norsk regnesentral har i funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. 3.1 Om Prosjekt Gruppen Prosjektgruppen er satt sammen i fra høgskolen i Oslo og Akershus og består av 5 studenter. Vi er tre studenter i fra studiene dataingeniør, èn student i fra anvendt it og èn student i fra informasjonssystemer og it-ledelse. Alle studentene er i fra forskjellige nasjonaliteter: Norge, Spania, Etiopia, Syria og Iran. 3.2 Om Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Norsk Regnesentral, et forskningsinstitutt som har 70 ansatte hvor 60 av disse er forskere. Norsk Regnesentral er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er IKT og statistisk modellering, og NR er ett av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans/forsikring, jordobservasjon, miljø, helse, forvaltning og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte informasjonssystemer. Prosjektgruppen jobber i samarbeid med Institutt for Anvendt forskning i Informasjonsteknologi. Siden NR ble stiftet i 1952 til 1970 har NR hatt en viktig rolle i å utføre matematiske beregninger for andre organisasjoner. NR har jobbet med statistikk, fjernmåling, datakommunikasjon, internett vitenskap, multimedia, GEO statistikk, petroleum, marine ressurser, strømpriser og finans. Selskapet ble først et selvstendig institutt i 1985 og i 1988 flyttet den til sin nåværende lokasjon. NR er blant annet kjent for oppfinnelsen av programmeringsspråket Simula.. Side 5

6 3.3 Dagens situasjon Norsk Regnesentral har per dags dato tre typer informasjonskanaler. Igjennom e-post, sms og en webside formidler de informasjon til sine ansatte og det offentlige. De ønsker å utvide dette slik at Norsk Regnesentral kan forenkle informasjonsformidling til sine ansatte, privatpersoner og bedrifter som er interessert i å få informasjon om Norsk Regnesentral og deres tjenester. Dette igjennom å utvikle en applikasjon som støtter Android og ios som er de mest brukte mobiloperativsystemene på markedet. Dette har dannet grunnlaget for hovedprosjektet som Høgskolen i Oslo og Akershus har kunnet videreformidle til studenter og hvor vi har valgt dette som hovedprosjekt. 3.4 Mål Vi har etter oppdragsgivers ønske og etter beste evne utviklet et produkt som Norsk Regnesentral kan anvende nå og videreutvikle på et senere tidspunkt. Målet vårt var å utvikle en applikasjon som var brukervennlig og oppfylte de krav som oppdragsgiver hadde gitt. Disse kan man lese mer om senere i dette dokumentet. Vi føler vi har klart oppgaven og nådd de målene vi har satt sammen med oppdragsgiver. 3.5 Rammekrav - Applikasjonen skal kunne støtte Android og ios. - Applikasjonen skal være universelt utformet. - Det skal være mulig å utvide systemet.. - Applikasjonen skal være brukervennlig. Med brukervennlig menes at systemet skal være lett å hente informasjon ut i fra, samtidig som at systemet automatisk skal hente oppdatert informasjon i fra norsk regnesentral sine nettsider. - Støtte for Norsk og Engelsk. Side 6

7 4. Funksjonelle egenskaper og krav Under vil det bli en mer detaljert beskrivelse av hvilke funksjonelle og ikke-funksjonelle krav systemene er bygget opp etter. Beskrivelsene i kravene under gjelder generelt for systemene ios og Android. 4.1 Funksjonelle krav - Applikasjonen skal kunne støtte norsk og engelsk språkvalg i telefonen. - Applikasjonens standardspråk skal være satt til engelsk. - Det skal vises tydelig hvilket delsystem som blir valgt. - Skal være støtte for VoiceOver. - Hvis applikasjonen ikke har tilgang til internett eller inneholder feil, skal applikasjonen gi informasjon om dette. - Hvis applikasjonen laster opp informasjon skal den ha en indikator som viser dette. - Tegnkoding skal være satt til UTF-8, latin1 for tekst hentet fra nett. 4.2 Ikke-funksjonelle krav - Delsystemene skal ha rekkefølge: Nyheter, Om NR, Kontakt NR, Blogg, Feeds, Mail Abonnering og Kart. - Knappene skal plasseres vertikalt under hverandre og være oppført På en ryddig og strukturert måte. - Fargene skal ha god kontrast. - Det skal ikke ta mer enn 5 sekunder å komme inn på hvert delsystem. - Delsystemene skal vises i form av knapper. Side 7

8 5. Spesifikke krav av delsystemer I teksten under er det beskrevet hvilke krav som er spesifikt knyttet til hvert delsystem og de som gjelder for begge systemene IOS og Android. 5.1 Meny/Menu Funksjonelle krav - Skal være en tabell. - Skal inneholde referanse til hvert delsystem. - Det skal være enkelt å komme inn på hvert delsystem ved å ikke komme borti de andre radene når man velger emner Ikke-funksjonelle krav. - Skal være én overskrift i applikasjonen. - Skal hete Norsk Regnesentral. Norwegian Computing Center på engelsk. - Skal inneholde rader som setter i gang applikasjonens ulike delsystemer. 5.2 Om NR Funksjonelle krav - Ved å velge delsystemet Om NR skal informasjon om Norsk Regnesentral vises. - Informasjonen skal ligge lagret i applikasjonen. - Informasjonen skal hentes i fra applikasjonen. - Siden skal være i en tekstboks Ikke-funksjonelle krav: - Informasjonen som ligger lagret på applikasjonen skal inneholde generell informasjon, historie, samarbeidspartnere, hensikt med organisasjonen og hva organisasjonen arbeider med. - Det skal være sammendrag i fra Norsk Regnesentral sine sider hvor informasjonen er tilpasset applikasjonen. Side 8

9 5.3 Nyheter Funksjonelle krav - Ved å velge delsystemet Nyheter skal applikasjonen hente utvalgt informasjon direkte i fra Norsk Regnesentral sine sider Ikke-funksjonelle krav - Vises som tekst og eventuelt bilder. 5.4 Blogg Funksjonelle krav - Ved å velge delsystemet Blogg skal det hentes informasjon direkte i fra Norsk Regnesentrals blogg side. - Det skal brukes RSS objekter i blogg Ikke funksjonelle krav - Skal vises som tekst og eventuelt bilder. 5.5 Feeds Funksjonelle krav - Når man velger delsystemet Feeds skal informasjon hentes fra en RSS feed på Norsk Regnesentrals hjemmeside. - Det skal brukes RSS objekter Ikke-funksjonelle krav - Vises som tekst. Side 9

10 5.6 Mail Abonnering/Subscription Funksjonelle krav - Det skal opprettes en html-form som et mellomledd for å registrere en epost-adresse til Norsk Regnesentrals mailingliste. 5.7 Kontakt NR Funksjonelle krav - Kontakt informasjon skal ligge lagret på applikasjonen og hentes derifra Ikke-funksjonelle krav - Siden skal være ryddig og strukturert. - Overskriften for hver seksjon skal være h1 eller h2. - Tittel for ansatte skal være boolean. 5.8 Kart Funksjonelle krav - Applikasjonen skal koble seg til Googles karttjeneste. - Kartet skal vises i applikasjonen. - Lokasjon til Norsk Regnesentral skal vises. - Lokasjon til bruker skal kunne velges på applikasjonen. Side 10

11 6. Logisk datamodell Under ser man en overordnet skisse av systemet og funksjonenes tilgjengelighet. Side 11

12 7. Krav til opplæring i bruk av systemet I dette kapittelet vil man gå igjennom hvilke forutsetninger det er satt for de personer som skal bruke, administrere og drive opplæring av systemet. Administrasjon Ansvar for å koordinere tid for opplæring med henhold til systemet. Beherske norsk eller engelsk Applikasjonen skal kunne administreres på to språk og det er bestemt av oppdragsgiver at det ikke er behov for flere språkvalg en norsk og engelsk. Det er derfor viktig at de som bruker systemet kan beherske ett av to språk som applikasjonen er designet med. Innføring i systemet Oppdragsgiver eller ansatte skal kunne være tilgjengelig for innføring i systemet. Prosjektgruppen skal gi en innføring for oppdragsgiver og aktuelle ansatte i bedriften om hvordan systemet fungerer. Opplæring av ansatte De personene som har fått innføring i systemet vil kunne opplære andre ansatte som har behov for innføring. Tilgang til smartphones Systemet er ment for smarttelefoner, og det er derfor nødvending at brukere innehar eller har tilgang til en smarttelefon. Kunnskap Det er en forutsetning at de som driver opplæring i systemet har kjennskap til Android Market og Apple Appstore for nedlasting av applikasjoner. 9. Krav til dokumentasjon Produktet skal kunne dokumenteres igjennom dokumentasjon. Denne dokumentasjonen skal inneholde all nødvendig informasjon om produktet, hvordan det er utviklet og hvordan det brukes. Dokumentasjonen som legges ved rapporten er: 1. Prosessrapport 2. Produktdokumentasjon 3. Testrapport 4. Kravspesifikasjon 5. Brukerdokumentasjon Side 12

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer