PROSESSDOKUMENTASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSDOKUMENTASJON"

Transkript

1

2 PROSJEKT NR.: Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: Telefaks: PROSESSDOKUMENTASJON HOVEDPROSJEKTETS TITTEL: Dekklåven DATO: 31. mai mai 2008 ANTALL SIDER / BILAG: PROSJEKTDELTAKERE: Chau Quoc Do, Einar Drivdal, Nikolai Godager og Kevin Holmvik INTERN VEILEDER: Steinar Johannessen OPPDRAGSGIVER: Dekklåven KONTAKTPERSONER: Dag Terje Bjørlo tlf: SAMMENDRAG Denne rapporten inneholder dokumentasjon som har blitt produsert i forbindelse med hovedprosjektet våren 2010 ved Høgskolen i Oslo, avdeling for dataingeniør. Den tar for seg et nettbasert system for Dekklåven og skal kunne bestille dekk og felger, reservere servicetimer og dekkhotell. Dekkhotell er en selvstendig applikasjon som tar for seg av lagring av dekk. Arbeidsprosessen under prosjektperioden er også dokumentert. STIKKORD: Nettbutikk, Reservasjon av servicetimer, Dekkhotell

3 1 FORORD Hensikten med dette dokumentet er å beskrive gruppens arbeid under gruppens arbeid og metoder som ble tatt i bruk i hovedprosjektoppgave ved Høgskolen i Oslo, avdeling for dataingeniør. Prosessrapporten vil ta for seg om hvordan gruppa har kommet frem til det endelige produktet. Vi vil beskrive arbeidsmetoder, rammebetingelse, valg av prosjektoppgaven og hvilke verktøy vi har brukt til å løse prosjekts problemstilling. I tillegg vil den fortelle om motgangen vi har møtt underveis, og hva vi har lært om prosessen. Denne rapporten er egnet for sensor, veileder, oppdragsgiver og andre som er interessert i våres løsning. Dette dokumentet er optimert for papirutskrift.

4 Innholdsfortegnelse 1 Forord Sammendrag Innledning Om bedriften Dagens situasjon Mål for prosjektet Oppdraggiver krav Rammebetingelse Funksjonelle krav Andre krav Tekniske krav Planlegging og metode Planlegging Framdriftsplan Prosjektansvarskart Metoder Fossefallsmetoden Verktøy Database Språk Utviklingsprosseen Valg av prosjekt Faser i prosjektet Forprosjekt Forskjellige hoveddeler Nettverkskalender Reservasjon av servicetimer Webshop Dekkhotell Hjemmeside Ugjort arbeid Kravspesifikasjon Kravspesifikasjonens rolle Konklusjon Oppsummering Produkts fremtid Hva kunne blitt gjort annerledes?

5 2 SAMMENDRAG Prosjektoppgaven gikk ut på å designe et nettbasert system bestående av bestilling av dekk og felger, reservasjon av servicetimer og en brukevennlig hjemmeside. Samtidlig en applikasjon for lagring av dekk. Oppgaven fikk vi tildelt av Dekklåven AS. Systemet skal brukes til å gjøre det lettere for nye og gamle kunder til å se hva Dekklåven har å tilby på verkstedet. Applikasjonen er for de ansatte hos Dekklåven, med oversiktlig informasjon om lagringsplass. Målet med vårt hovedprosjekt har vært å lage et solid webbasert grensesnitt for Dekklåven AS, som skal forenkle jobben med bestilling, reservasjon og lagring. Programmet egner seg for kunder med behov for tjeneste hos Dekklåven, mens de administrerte tjenester for de ansatte. Underveis i prosjektgjennomføringen fikk vi et tilbakeslag om at det var ikke mulig å lage en webshop under prosjektperioden. En av grunnene var at Dekklåven har i dag ikke har en oversiktlig over lagerbeholdning, og med dette ville det vært vanskelig å opprette en webshop for å la kunden ha muligheten til å kjøpe en vare. Andre grunner har blitt nærmere forklart i utviklingsprosessen. Det å ha oversikt over hva vi skulle utvikle og hva det innebar, krevde mange timer med samtaler innad gruppen og med kontaktpersonen fra Dekklåven. Noen forslag ble fremlagt og forkastet etter som innsikten vokste. Tilslutt endte vi opp med system bestående av bestilling, reservasjon, dekkhotell og en ny hjemmeside. Disse skal installeres hos Dekklåven AS som befinner seg i Brummundal. Gruppen vår består av fire studenter, samtlige fra dataingeniørlinjen på Høgskolen i Oslo. Vi har jobbet sammen ved tidligere anledninger og har lært å kjenne hverandre, ikke minst når det gjelder kompetansefelt og arbeidskapasitet. Arbeidsoppgavene har stort blitt delegert for den enkelte kompetansefelt. I gruppe med fire medlemmer, vil det vanligvis oppstå uenigheter og konflikter. Men vi har likevel bevart et tettsamhold og et godt samarbeid, tross det var en del konflikter underveis. Alle diskusjoner og konflikter ble løst ved hjelp av avstemming. Hovedprosjektet har uten tvil gitt oss mye, både kunnskap og erfaringer. Vi har lært om teknologi, prosjektgjennomføring og om samarbeid. Viktigst av alt er at vi sitter igjen i dag med et godt produkt. Et produkt som er henhold til kravene fra oppdragsgiver. I rapporten finner man beskrivelse av dette systemet og dokumentasjon av arbeidsprosessen gjennom hele prosjektperioden. 2

6 3 INNLEDNING Da vi dannet gruppen for hovedprosjektet kom vi frem til at vi ønsket en database og nettbasert oppgave hvis det var mulig. Dermed tok vi kontakt med Dekklåven AS som hadde bruk for en sånn type system. Vi tilbød oss å lage en bestilling og reservering system først, men siden vi så at dem trengte et oppdatert hjemme side og en applikasjon for registrering av dekkhotell. Etter litt diskusjon innad gruppen ble det vedtatt at vi skulle lage bestilling og reservering system, samt en ny hjemmeside og en applikasjon for dekkhotell og administratorverktøy I denne rapporten har vi dokumentert hele arbeidsprosessen under prosjektperioden. Man vil finne beskrivelser av de systemutviklingsmetoder som er brukt i prosjektet, utviklingsprosessen, arbeidsprosessen og annen informasjon rundt selve arbeidsprosessen og prosjektet. Kravspesifikasjonen er å finne i denne rapporten, som både prosjekt- og produktrapporten bygger på. 3.1 OM BEDRIFTEN Dekklåven AS norskdrivende bedrift som leverer tjenester innenfor salg av dekk og felger, utfører dekkskift og lagring av dekk. Dekklåven AS ble etablert i Brummundal i 2002, og har i dag flere verksteder omkring Oslo området. I dag selger bedriften dekk og felger med importert fra Asia, og utgjør bare dekkskift for kundene. 3.2 DAGENS SITUASJON Dekklåven AS har i dag bare kjøp av dekk og felger ved lageret sitt, og dette krever ganske stor kapasitet av ansatte og mye manuelt arbeid. Ved lagring av dekk, har de i dag oppbevart informasjonen i et Excel-dokument og noe som gjør det lite fleksibelt. Håndtering av servicetimer, har de i dag måtte la kundene møte opp og la dem vente til det er ledig time. 3.3 MÅL FOR PROSJEKTET Målet for dette prosjektet har vært å utvikle et nettbasert system med wehshop, dekkhotell, servicebestilling, nettverkskalender og en ny hjemmeside. Med disse applikasjonene vil det kunne gjøre hverdagen til både de ansatte og kundene lettere for å nå bedriftens tjenester. Vi lagde noen hovedpunkter over hva vi hadde da til følgende mål for hver av oppgavene: Webshop o Skal kunne kjøpe fra hjemmeside. o Lager beholdning skal oppdateres når en kunde har handlet. o Det skal være mulig å betale med visa. o Bare autoriserte personer har tilgang til å hente ut ordrer. Dekkhotell o Skal la brukere kunne få muligheten til å registrere nye lagringsplass. o Et søkbart system for å finne lagringsplass. Reservasjon av servicetimer o Kunder skal ha muligheten til å reservere time hos Dekklåven. Nettverkskalender 3

7 o Skal gjøre det mulig å opprette/redigere/slette reservasjoner o Skal kunne presentere nåværende aktivitet på storskjerm i værkstedet o Skal kunne generere ulike tidsintervaller for kalenderen Hjemmeside o Skal være en oversiktlig side. o Siden skal være mest mulig brukevennlig. 3.4 OPPDRAGGIVER KRAV Vår oppdragsgiver Dekklåven AS, hadde ikke noen spesielle ønsker om de tekniske kravene. Derfor sto vi ganske fri til å utforme applikasjonene og utseende. Etter hvert som vi hadde lagd enkle tester av applikasjonene, fikk vår oppdragsgiver en liten blikk på hva han ville få i ettertid. Noen forslag ble tatt i bruk og noen ble forkastet. Siden vår oppdragsgiver befant seg i Brummundal, var kontakten mellom oss og oppdragsgiver vært stort sett gjennom e-post og telefon. 3.5 RAMMEBETINGELSE Etter møtet med oppdragsgiver, har gruppen vår diskutert til følgende rammebetingelse. 3.6 FUNKSJONELLE KRAV Siden vi ikke kan regne med at alle har like mye datakompetanse, derfor skal vi ha stor fokus på brukevennligheten for å gjøre det lettere for brukerne. Systemet bør inneholde: Mulighet for kunde å kjøpe dekk og felger. Mulighet for kunde å reservere plass for lagring av dekk og felger. Mulighet for kunde å bestille servicetimer. Her kan kunden f.eks. velge årsak for service. Et administrasjonsverktøy hvor brukeren kan legge inn nye varer, og endre pris på ulike varer. Et grensesnitt for ansatte hvor de kan få en oversikt over dagens nye bestilling for lagring av dekk og felger. Et grensesnitt for ansatte hvor de kan få en oversikt over dagens servicetimer, der brukeren har muligheten for å skrive ut. Mulighet for brukerne å hente ut historikk for salg, dekkhotell og service timer. 3.7 ANDRE KRAV Funksjonalitet som kan implementeres: Mulighet for å betale med kredittkort. 3.8 TEKNISKE KRAV Som rammebetingelse har vi valgt å følge den gamle databasen til bedriften, som er laget i Visma. For å implementere database, har vi valgt å bruke Zpider til å integrere løsningen. Nettsiden for bedriften skal kunne støtte alle nettlesere. 4

8 4 PLANLEGGING OG METODE 4.1 PLANLEGGING Etter at vi hadde fått litt informasjon fra Dekklåven AS på e-post, startet vi startet vi straks med planlegging. Vi avtalte rask et møte med Dekklåven AS i Brummundal hvor vi skulle legge frem vårt forslag om hvordan systemet skulle se ut, og samtidlig fikk vi et innblikk på hvordan de operer med rutines deres i dag. Etter å vært på besøk hos Dekklåven, lagde vi en fremtidsplan. Vi tenkte at vi skulle lage en detaljert fremdriftsplan, men merket ganske fort at utfordringene vi fikk gjorde at fremdriften ville bli svært forutsigbart. Vi holdt derfor til denne første versjonen av framtidsplanen. Selv om det ikke ble lagd noen detaljert framtidsplan, ga den første versjonen en god oversikt og første at vi hadde kontroll over fremdriften. Etter vært som fremdriftsplanen ble lagd, fikk vi lagd en arbeidsplan. Arbeidsplanen ble lagd på grunn av at vi ønsket at hver prosjektdeltager skulle få ansvar på hva som skal gjøres, og hvordan fremdriften skal være. Siden vi var fire i gruppen, visste vi at det var vanskelig å ha faste dager. Vi bestemte oss derfor i første fase i prosjektet, skulle vi ha møte minst to ganger i uken. Grunnen til at vi hadde to faste dager, var fordi alle vi hadde et valgfag som skulle tas ved siden av hovedprosjektet. I begynnelsen av mars da vi ble litt tryggere i våre studiefag ved siden av, begynte vi å møte regelmessig hver dag. 4.2 FRAMDRIFTSPLAN I begynnelsen av prosjektet ble det klar for oss hva som skulle gjøres, og når ting måtte bli ferdig for å nå tidsfristen. Vi lagde først et utkast av framtidsplanen, der vi førte opp de nødvendige punktene som måtte gjøres innen et visst tidspunkt. Vi vurdert deretter å lage et detaljert framtidsplan, men siden utfordringene for fremdriften ble ganske forutsigbart, holdt vi til det første utkastet. I Tabell 2.1 er den oversikt over videre framdrift for prosjektarbeidet. Den viser hvilke deler av oppgaven er estimert til. Tabell 2.1 Oversikt over utviklingen. 5

9 6

10 I Tabell 2.2 viser det en tabell over når de ulike oppgaver er blitt estimert til. Tabell 2.2 viser hvordan vi har estimert tiden. 4.3 PROSJEKTANSVARSKART Vi i gruppen har hele tiden hatt Kevin Holmvik som prosjektleder, siden han har bedre kontakt med oppdragsgiver. Men under prosjektet har alle hatt like mye ansvar. Vi lagde et ansvarskart slik at alle fikk minst et hovedansvarsområde. Prosjektansvarskart viser hovedoppgavene og hvilke gruppemedlem som har ansvar for disse oppgavene og er presentert i Tabell 2.3 Tabell 2.3 viser områdsansvar hver prosjektdeltager har ansvar for. Oppgave Hovedansvarlig Delansvarlig Prosjektleder Kevin Holmvik Chau Quoc Do Modelldesign Kevin Holmvik Einar Drivdal Sekretær Chau Quoc Do Nikolai Godager Bestillingssystem Kevin Holmvik Einar Drivdal Reservasjonssystem Chau Quoc Do Chau Quoc Do Dekkhotell applikasjon Einar Drivdal Einar Drivdal Webutvikler Nikolai Godager Kevin Holmvik Prosessdokumentasjon Chau Quoc Do Alle 7

11 Produktdokumentasjon Chau Quoc Do Alle Sluttdokumentasjon Nikolai Godager Chau Quoc Do Risikoanalyse Backup ansvarlig Fremdriftsplan Einar Drivdal Einar Drivdal Chau Quoc Do Nikolai Godager Kevin Holmvik Nikolai Godager Modell beskrivelse Kevin Holmvik Einar Drivdal Kvalitetssikring Alle 4.4 METODER FOSSEFALLSMETODEN Etter vi hadde satt sammen kravspesifikasjonen begynte vi å tenke på ulike arbeidsmetoder vi ville bruke. Vi diskuterte og kom frem til at en fossefallsmetode ville passe for prosjektoppgaven, ettersom Dekklåven ønsker noen funksjoner som skal implementeres i systemet. I Figur 2.1 viser den en fossefallsmodell hvor vi har hele tiden har muligheten til å gå tilbake til tidligere faser og eventuelt implementere nye funksjoner. Figur 2.1 er en fossefallsmodell 8

12 4.4.2 VERKTØY Under utviklingen av systemet, har vi fått lært my nytt. Vi har alle fire jobbet på separate datamaskiner, men hele tiden jobbet mot prosjektets mål. Selv om alle fire har jobbet på separate datamaskiner, har vi alle brukt verktøy som er optimalt mot hverandre. Med verktøy har vi blant annet tatt i bruk med følgende: SQL Server Management Studio Express o Et program for å håndtere database, med dette programmet kan vi Microsoft Visual Studio 2008 o Med dette programmet har vi programmert nettverkskalenderen og reservasjon av servicetimer. Qt Creator o Et program som har blitt brukt for å kode dekkhotell applikasjonen. Adobe Photoshop CS4 o Et avansert bilderedigerings program for design, redigering og komposisjon av nye web elementer til hjemmesiden. Adobe Illustrator CS4 o For å designe bilde, logo og tekst for hjemmesiden. MySQL o Et programmeringsspråk som har blitt brukt for å koble mot databasen med MS Visual Studio 2008 og Qt Creator. Textpad o For bruk til å kode HTML og CSS for hjemmesiden DATABASE Som database, har alle vi brukt SQL Server Management Studio Express siden vi alle har erfaring med SQL database. Da vi først skulle begynne modellere database, ble det at vi først lagde et utkast av databasen. Da seinere etter vi hadde fått diskutert sammen, ble det opprettet nye tabeller og lagt frem en database med attributter. Med en database så tidlig i prosjektet, måtte vi gjøre noen enkle endringer under i prosjekt perioden. Noen enkle endringer vil det si at det ble lagt til noen attributter, eller har vi beholdt de samme tabellene underveis.) 9

13 4.4.4 SPRÅK C# o Dette er det programmeringsspråket som har blitt brukt mest under utviklingen. Qt o Dette programmeringsspråket har blitt brukt for å opprette applikasjonen Dekkhotell MySQL o For å sette spørringer mot databasen. HTML, CSS, Javascript o Brukes for å utvikle hjemmesiden. 10

14 5 UTVIKLINGSPROSSEEN 5.1 VALG AV PROSJEKT Vi var første ganske spente når vi skulle lete etter en prosjektoppgave. Vi fikk høre at et firma i Brummundal trengte et system som de ikke hadde kapasitet til å utføre. Vi synes oppgaven fra Dekklåven hørtes interessant ut, siden vi alle i gruppen hadde fra før tenkt å lage et nettbasert system. 5.2 FASER I PROSJEKTET Siden selve hovedprosjekt oppgaven var ganske stor i seg selv, måtte vi ha ulike faser for å kunne dokumentere arbeidet vårt. For innledninger faser, ble følgende gjort: Prosjekthjemmeside For å legge ut dokumenter vi har gjort underveis, dette er fordi det skal gjøre det lettere for arbeidsgiveren eller veiledning skal ha tilgang til dokumentene. Statusrapport Denne var en del av prosjektet innledende fase, og dette ble ferdig utviklet og lagt på prosjektets hjemmeside den 30. oktober Prosjektskisse En beskrivelse av prosjektet med informasjon om kommunikasjon mellom oppdragsgiveren og gruppemedlemmene. Denne ble ferdigstilt, og lagt ut på prosjektets hjemmeside den 4. desember FORPROSJEKT Forprosjektfasen ble påbegynt rett etter nyttår. Denne fasen ble viktig for oss for å kunne disponere tiden godt og planla 5.3 FORSKJELLIGE HOVEDDELER NETTVERKSKALENDER RESERVASJON AV SERVICETIMER For denne applikasjonen har vi valgt å bruke MS Visual Studio 2008 som plattform, det var vi fordi så at det var mest fornuftig siden vi hadde noe lunde erfaringer fra tidligere Oppbyggingen Læring Gjennom hele prosjektperioden har vi kunne tilegnet oss kunnskap ved å lage denne applikasjonen. Dette gjelder ikke bare det vi har lært ved utvikling av selve applikasjonen, men for å få den til å fungere mot nettverkskalenderen. I tillegg har vi merket at det har blitt tatt i bruk nye teknologier som ingen av gruppen har tatt i bruk før, og dette ser vi som en nyttig erfaring for alle oss som kan ta dette med videre. Implementering 11

15 Det første vi gjorde da vi skulle lage reservasjonsapplikasjonen var å opprette en MS SQL database. Etter databasen var opprettet, begynte vi på programmerings biten hvor vi hadde mange diskusjoner om hvordan oppsettet av applikasjonen skulle være. Dermed falt valget for at vi skulle bare ha en oversiktlig timeplan hvor kunden kan se når kunden kan reservere time. Programmering av brukergrensesnitt var det første fokuset siden vår oppdragsgiver hadde gitt oss klar beskjed om at det skulle være brukevennlig. Utfordring WEBSHOP DEKKHOTELL HJEMMESIDE For å begynne med, var alle i gruppen ganske klar over hvordan hjemmesiden skulle være. Vi bestemte oss for å lage en ny hjemmeside, men den nye hjemmeside skulle fortsatt være litt preget over den gamle siden. En annen grunn var at en i gruppen hadde mer kunnskap til Flash enn Silverlight, Konstruksjonen Vi valgte å programmere hjemmesiden ved hjelp av HTML, CSS, Flash, JQuery og Java Script. Vi valgte å ikke bruke Silverlight, dette er fordi vi følte at Flash ville fungere like bra til det bruksområde vi hadde tenkt Testing Hele prosjektoppgaven vår har blitt testet for brukevennlighet, og den applikasjonen som har blitt test mest grundig var administrasjonsapplikasjonen. Siden applikasjonen skulle styres hele systemet. Den viktigste testingen ble gjort hos Dekklåven selv, vi fikk noen av de ansatte til å prøve systemet. Tilbakemeldingene fra hver test person, ble dokumentert for videre forbedringer Optimalt for nettlesere Siden det er flest kunder som skal bruke systemet, må vi regne med at ikke alle bruke Firefox som standard nettleser. Derfor måtte vi ta høyde for dem som bruker andre nettlesere. Vi har testet på følgende nettlesere: Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox Opera All funksjonalitet er blitt testet fullt ut i alle nettleserne. Resultatet har blitt forskjellige, med tanke på design på hjemmesiden. 12

16 Brukervennlighet Gjennom systematisk jobbing gjennom hele prosjektperiode med testing, har sluttproduktet fått en tilfredsstillende brukerkvalitet. Siden brukervennlig sto størst i fokus hos oss, var det veldig viktig for oss at vi lagde hjemmeside som kan navigere raskt gjennom. Dermed ble brukerkvaliteten et tema som har blitt lagt mye arbeid gjennom prosjektgjennomføringen UGJORT ARBEID Da vi fikk tilbud om å lage et system for Dekklåven AS, ble det enighet mellom gruppen og oppdragsgiver at en webshop skulle være med som en del av prosjektet. Etter hvert som ukene gikk, fikk vi tilbakemeldinger fra Dekklåven at webshop ikke var aktuelt for øyeblikket. Med følgende grunner var på grunn av lager flytting og stadig nye lagerbeholdninger. 13

17 6 KRAVSPESIFIKASJON Før vi begynte med den tekniske biten av prosjektet, måtte vi opprette en kravspesifikasjon som et styringsdokument for hele prosjektperioden. Med første utkast av kravspesifikasjonen ble det lagt fram til oppdragsgiveren, og noen små endringer små endringer måtte endres og skrevet om. Den oppdaterte kravspesifikasjonen er et selvstendig dokument og er å finne som en del av sluttrapporten. 6.1 KRAVSPESIFIKASJONENS ROLLE Kravspesifikasjonen har hatt en sentral rolle i utviklingen av denne løsningen, ved tvil og andre tilfeller har vi kunne sett tilbake til dokumentet. Selv har vi alltid visst at kravspesifikasjonen skulle bli en sentral rolle ved tidligere erfaringer, har vi denne gangen brukt ekstra godt tid for å utvikle det. Vi merket ganske fort at den ekstra tiden som har blitt brukt, var meget stor fordel for arbeidet vårt. Vi hadde hele tiden muligheten til å se gjennom kravspesifikasjonen og følge med om vi følger med de punktene som gruppen har blitt enig om. 14

18 7 KONKLUSJON Etter flere måneder med hardt arbeid, har vi nå klart å fremføre et godt produkt som vi selv og vår oppdragsgiver ble fornøyd med. 7.1 OPPSUMMERING Vi er selv godt fornøyd med resultatet på hovedprosjektet, selv om det ikke ble lagd noen nettbutikk. Vi ser selv på helheten at vi alle har hatt en lærerik prosess. At vi har utviklet et system som skal brukes på nettet av en stor kundegruppe. Gruppen og samarbeidet innad gruppen har fungert godt som vi forutså det, siden vi har jobbet sammen siden første klasse på høgskolen.. Vi er veldig godt fornøyd med den tekniske kunnskapen vi har fått ved dette prosjektet, som vi vet at det vil komme til nytte for fremtiden. 7.2 PRODUKTS FREMTID Hjemmeside med integrert reservasjonsbestilling og oversiktlig over Dekklåvens produkter har nå blitt ferdigstilt og Dekklåven skal snarest ta det for bruk snarest som mulig. I første omgang vil systemet sånn den er ferdigstilt, men etter hvert som Dekklåven har fått lagerbeholdningen skal vi deretter programmere nettbutikken for dem. Selve systemet har mulighet til å videreutvikle med en ny funksjonalitet og eventuelt optimaliseres etter hvert som dette blir nødvendig. 7.3 HVA KUNNE BLITT GJORT ANNERLEDES? Vi ville selvfølgelig ønske å opprette en nettbutikk, men dette lot seg ikke gjøre siden vår oppdragsgiver ikke hadde muligheten til oppfylle kravene våre for å kunne opprette en nettbutikk. Selv om vi helst ville ha en nettbutikk som er ferdigstilt i prosjektperioden, måtte vi ta hensyn til vår oppdragsgiver. Siden vi ikke har fått ferdigstilt alle kravene fra kravspesifikasjon, har vi i gruppen tenkt å gjøre ferdig med prosjektoppgaven til seinere tid når arbeidsgiver har muligheten til å få på plass kravene våre. 15

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Prosessrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

CharityDoctors. Prosessrapport

CharityDoctors. Prosessrapport CharityDoctors 1. FORORD Beskrivelse i denne rapporten tar for seg hvordan prosjektet har vært utviklet i hele prosjekt perioden. Her forklarer vi hvordan prosessen har vært og begrunnelser for de valgene

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Prosjektdagbok FRA 30.1008 TIL 2.309 Uke Dato Personer tilstede 44 30.1008 48 25.1108 49 02.1208 2 8.109 Tid 10:00 12:00 12:00 12:00 Beskrivelse Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Kontaktet bedrifter

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri Av Anders Refsahl Innhold Firma/Oppgavestiller Problemstilling Hvorfor denne oppgaven Løsning av oppgaven Resultater Videre arbeid Firma/Oppgavestiller

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland Status Her beskriver vi hvordan den nåværende statusen er

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Margit Cecilie Haugen s163289 Pernille Mohn s163300 Tonje Henriksen s156049 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Om bedriften... 2

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Prosjektdagbok Gruppe 18

Prosjektdagbok Gruppe 18 Prosjektdagbok Gruppe 18 Dato: 14.05.2014 25.05.2014 Oppmøte: Alle I denne perioden har vi sittet alle mann på skolen nesten hele tiden. Vi har jobbet sammen om sluttdokumentasjonen. Selv om vi all hovedsak

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

1 Forside security shield

1 Forside security shield 1 Forside security shield Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i Anvendt datateknologi, våren 2009 Side 2 PROSJEKT NR. 2009-25 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2

Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2 PROSJEKT NR. 2007-02 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Cort Adelers gate 30, Oslo TILGJENGELIGHET

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSESSDOKUMENTASJON Forord Dette dokumentet beskriver gruppens arbeid og metoder benyttet for hovedprosjektet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, Informasjonsteknologi, vårsemesteret

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

3. Prosessrapport. Forord

3. Prosessrapport. Forord 3. Prosessrapport Forord Prosessrapporten er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne rapporten vil vi beskrive prosessen bak utviklingen av publiserings-

Detaljer