Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Bacheloroppgave 2014"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014

2 Innhold: 1. Innledning : Bakgrunn Organisering : Gruppen : Oppdragsgiver : Veileder Omfang : Fagområde : Avgrensning Prosjektets oppbygning og mål : Problem : Problemstilling : Definisjoner : Fremgangsmåte : Rammebetingelser Målformulering : Effektmål : Resultatmål Prosjektplan : Arbeidsmetode : Statusmøter : Dokumenter, rapportering og kvalitetskontroll : Kommunikasjonsmedier : RISIKONANALYSE... 7 Kommentarer til risikoanalyse: : GANTT- skjema... 8 Litteraturliste

3 1. Innledning 1.1: Bakgrunn Bacheloroppgaven er en avsluttende oppgave i økonomi og ledelse årskull Vi har valg å ha motivasjon som tema i denne bachelor oppgaven. Dette har vi gjort fordi vi finner motivasjon veldig interessant, og det er veldig aktuelt i dagens næringsliv som er utsatt for hard konkurranse. Motivasjon kan føre til økt ytelse, der ytelse forklares som kvantiteten og kvaliteten i det en medarbeider utfører. Motiverte medarbeidere er derfor kanskje en av de viktigste ressursene som bedriften har, og kan være den avgjørende faktoren for om de klarer å utvikle et konkurransefortrinn ovenfor konkurrentene. Vi har valgt å skrive oppgaven i samarbeid med Ahlsell som er landets største fullsortimentgrossist, med et unikt utvalg innen VVS, VA, Elektro, i tillegg til verktøy, maskiner og verneutstyr. Ahlsell finnes både i Norge, Finnland, Danmark og Sverige. 2. Organisering 2.1: Gruppen Prosjektgruppen består av: Chris André Lehre Moen: Tlf: E-post: Kai Asle Trøhaugen: Tlf: E-post: Joachim Adrian Tande Valstad: Tlf: E-post: 2.2: Oppdragsgiver Ahlsell Norge avd. Sentrallager Bonntjennsvegen 14, 2055 Nordkisa Hans A. Sandum Tlf: E-post: 2.3: Veileder Anne Grete Syvertsen Tlf: E-post: 3

4 3. Omfang 3.1: Fagområde Ledelse - og organisasjonspsykologi med fokus på motivasjon og motivasjonsfaktorer på arbeidsplassen. Kvalitetsledelse med vitenskapelig metode. Prosjektledelse. 3.2: Avgrensning Vi konsentrerer oss om medarbeiderne på lageret, og har valgt å se bort fra ledelsen og de innen transport. Vi får ikke sett om det vi kommer frem til vil føre til et forbedret resultat i kvalitet. 4. Prosjektets oppbygning og mål 4.1: Problem Etter møte med driftsjefen hos Ahlsell på Nordkisa fikk vi et godt innblikk i hva de gjør og jobber for. Ahlsell har høyt fokus på verdiene trivsel, nærvær, effektivitet og kvalitet. De måler feilene sine veldig nøye, og har strenge krav til seg selv når det gjelder feilmarginer. Feilene blir målt i promille, noe som stiller strenge krav til sine ansatte, som utfører en veldig bra jobb, men som fortsatt mangler litt for å nå målkravene. Feilene som blir målt, er feil som oppstår ved plukk, pakking og sending av varer. Vi har tenkt å se om motivasjon er en faktor som spiller inn i dette, og om økt motivasjon kan være en brikke som kan føre til måloppnåelsen. Vi har tenkt til å kartlegge hva som motiverer de ansatte i dag, og hvordan Ahlsell kan øke motivasjonen enda mer. Dette har vi tenkt til å gjøre gjennom å lage spørreskjemaer som vi vil gi til de ansatte. Deretter vil vi analysere disse dataene, som vi igjen vil sette opp mot hva motivasjonsteoriene sier. På denne måten kan vi se om det finnes muligheter for forbedring. Vi vil antakeligvis ikke ha mulighet til å måle om eventuelle resultater vil føre til en forbedring, da det vil ta tid for Ahlsell å implementere eventuelle ønskede tiltak. Vårt håp er å komme fram til noe som Ahlsell over tid har mulighet til å bruke i sitt arbeid mot å øke kvaliteten på arbeidet sitt. 4.2: Problemstilling Bacheloroppgavens problemstilling er: Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? 4.3: Definisjoner Kvalitet: Redusere feil som oppstår ved pakking av varer, sending, og som fører til skader på gods. 4

5 Motivasjon: de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål. (Kaufmann og Kaufmann 2009, s. 93) 4.4: Fremgangsmåte Før hovedarbeider vil vi gjennomføre en litteraturstudie innen motivasjonsteorier for å skaffe den nødvendige kunnskapen vi trenger for å kunne utføre oppgaven. Vi har etter en lang diskusjon kommet fram til at vi kommer til å gi ut spørreundersøkelsene på papir til de ansatte. Grunnen til dette er at Ahlsell har ca 150 ansatte som vi skal spørre, og vi er avhengige av å få inn minst 100 besvarelser for å ha et pålitelig materiale å jobbe videre med. Vi kom fram til at risikoen for ikke å få inn nok svar er mindre ved spørreskjemaer i papirutgave. Vi ser at dette vil være mer tidkrevende enn en web-basert spørreundersøkelse, men det vil samtidig gi oss bedre oversikt over hvem som har svart, og hvem vi kan purre på, da vi har tenkt til å spørre om å få tilgang til ansattlister som vi kan bruke for å ha oversikt over dettet. Hvem som har svart eller ikke vil selvfølgelig være konfidensielt, og spørreskjemaene vil være anonyme. Vi har tenkt til å levere ut spørreskjemaene i begynnelsen av skiftet, og samle de inn igjen ved slutten av skiftet. På denne måten kan de ansatte fylle det ut når de har litt tid til overs, samtidig som de får utført sine arbeidsoppgaver. Vi vil deretter analysere de innsamlede dataene og se dette opp mot teori. 4.5: Rammebetingelser De tidsfrister som gruppen har å forholde seg til er: Den kl. 23:59 senest, innlevering av prosjektplan. Den kl. 23:59 senest, frist for etablering av hjemmeside. Den kl. 23:59 senest, skal signert prosjektavtale leveres. Den kl. 12:00 senest, skal hovedprosjekt med vedlegg leveres i pdf. Den kl. 12:00 senest, skal poster (A-3 plakat) innleveres. Den kl. 12:00 senest, skal refleksjonsnotat leveres. Den kl. 12:00 senest, skal logg innleveres. Muntlig presentasjon skal innleveres senest dagen før framlegg. Den 02.06, eller er det framlegg av bachelor. Presentasjon av bachelor-oppgaven vil skje mandag 2.juni, tirsdag 3.juni eller onsdag 4.juni Kostnadene blir loggført, og i slutten av hver måned vil vi dele kostnadene likt mellom gruppemedlemmene. Ellers gjelder: Interne grupperelger (se vedlegg) Spesifikke betingelser som eventuelt stilles av oppdragsgiver Gruppen må ellers forholde seg til de betingelser/retningslinjer som stilles av HiG ang. bachelor oppgaven. 5

6 5. Målformulering 5.1: Effektmål Finne mulige løsninger for forbedring på kvaliteten av leveranser gjennom motivasjon. 5.2: Resultatmål Finne mulige løsninger for forbedring på kvaliteten av leveranser gjennom motivasjon. 6. Prosjektplan 6.1: Arbeidsmetode Arbeidet med bacheloroppgaven deles inn i 4 deler: FASE 1. Skaffe nødvending teori-grunnlag Lese seg opp på nødvendig litteratur FASE 2. Metode Lage og levere spørreundersøkelser til ansatte ved Ahlsell. FASE 3. Testing/analysering av resultat Den informasjonen som er innhentet i fase to blir analysert og sett opp mot teorien. FASE 4. Konklusjon og ferdigstilling Trekker ut en konklusjon av hva vi har funnet frem til. Hvordan dette svarer opp mot våres problemstilling eller ikke? 6.2: Statusmøter Hver mandag morgen blir det avholdt et statusmøte på hvordan vi ligger an, og hva som skjer den kommende uken. Veiledningstimer tas ved behov. 6.3: Dokumenter, rapportering og kvalitetskontroll Skriftlig dokumentasjon blir kopiert i 3 eksemplarer slik at alle på gruppen mottar samme informasjon. At vitenskapelige artikler følger en IMRAD - struktur og at den er fagfelle vurdert. Aktivt bruk av veileder. (hvis vi har spørsmål, slik at vi opprettholder kvaliteten så bra som mulig). 6.4: Kommunikasjonsmedier Kommunikasjonen mellom gruppemedlemmer, veileder og samarbeidspartner vil foregå gjennom: E-post Telefon Møter 6

7 6.5: RISIKONANALYSE Kommentarer til risikoanalyse: Tiltak til risikoene: 1. Antallet respondenter er for få til å belyse problemstillingen: Oppsøke kandidatene fysisk for å få besvart spørreskjemaet. Vi følger personallistene for å avdekke hvem som har svart og ikke, slik at purringen blir mer oversiktlig og effektiv. 2. Tap av data/ informasjon: Skriver i Google Docs, og kopierer dette fortløpende over i et Word dokument. 3. Fare for at respondentene ikke tar oppgaven på alvor: Forklare dem hvor viktig det er for både organisasjonen og oppgaven/resultatet av oppgaven, at respondentene svarer ærlig og tydelig, slik at riktige tiltak kan iverksettes. 4. Fare for å ikke få booket grupperom: Være på offensiven og booke rom for neste ledige dag i kalenderen tidlig på morgenen. ssssssss 7

8 6.6: GANTT- skjema 8

9 Litteraturliste Bøker: 1. Westhagen, Harald, O. Faaeng, K.G. Hoff, T. Kjeldsen, og E. Røine, (2009) Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse Oslo: Gyldendal Akademisk 2. Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse, Bergen: Fagforlaget. S. 93 Websider: 1. Forsidebilde: HiG Logo ogo.gif 2. 9

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel:

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel: BACHELOROPPGAVE: Tittel: Motivasjon -En motivasjons studie ved Ahlsell Nordkisa FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Dato: 19.05.2014-110682

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS...

Detaljer

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER BACHELOR MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER ODA SYVERTSEN LINTHO OG MARTHE STINE LUNDE Mediemanagement, Høgskolen i Gjøvik 15.MAI 2013 2 SAMMENDRAG Tittel: Markedsundersøkelse og nettside

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV BACHELOROPPGAVE: DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE FORFATTERE: PERNILLE KRISTIANSEN MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV Høgskolen i Gjøvik, IMT, Mediemanagement Vår 2014 16.mai 2014 Sammendrag

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011 SAMMENDRAG Den foreliggende bacheloroppgaven handler om motivasjon og ledelse. Fokuset i arbeidet har vært på hvordan ledelsen i Norwegian Broker AS påvirker de ansattes motivasjon, og da spesielt den

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Hvordan kan Rosa Sløyfe skape en sterkere relasjon til sine samarbeidspartnere?

Hvordan kan Rosa Sløyfe skape en sterkere relasjon til sine samarbeidspartnere? Hvordan kan Rosa Sløyfe skape en sterkere relasjon til sine samarbeidspartnere? Denne bacheloroppgaven er skrevet av følgende studenter ved Markedshøgskolen: 36022027 36017118 36001190 Oslo, 10.juni 2011

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer