PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE. Extend AS Cloud computing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE. Extend AS Cloud computing"

Transkript

1 PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Extend AS Cloud computing Joakim Wergeland, Magnus Hasselø og Ronny Bach

2 PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Extend AS Cloud computing Extend ble etablert i 1996 og er lokalisert i Trondheim. Bedriften har i dag 8 ansatte og jobber med basis i utvikling og salg av webløsninger for bedrifter og offentlige sektor. Extend leverer et kvalitetssystem, Extend Quality System (EQS), og det er opp i mot dette systemet vi skal skrive bacheloroppgave. Problemstilling Extend AS befinner seg i en endringsprosess hvor de ønsker å få levert sitt kvalitetssystem, EQS, via internett. Deres forretningside er å få et helhetlig kvalitetssystem ferdig levert i nettleseren uten investeringskostnader eller ytterligere driftskostnader enn månedsleien. EQS skal da være levert tilgjengelig med innhold, klart til bruk dagen etter bestilling. I denne sammenhengen må Extend AS utforme en markedsplan/forretningsplan for å kunne analysere marked og konkurransesituasjonen. Hvilke konkurrenter leverer sitt kvalitetssystem som over internett? Hvilken målgruppe og område satser konkurrentene på? Hvordan kan Extend AS differensiere seg i forhold til sine konkurrenter? Hvilke forretningsmodeller bør vurderes for å lykkes som leverandør av applikasjoner over internett? EQS er en helhetlig løsning, hvor alle funksjoner er integrert i systemet, og kan brukes som et komplett kvalitetssystem, avvikssystem og/eller dokumentstyringssystem. Hvilke medier bør Extend AS bruke for å markedsføre seg? Kan Extend AS for eksempel markedsføre EQS som applikasjon via internett, mot mindre bedrifter og markedsføre EQS som et tradisjonelt komplett kvalitetssystem til større bedrifter? Målgruppen til Extend AS er virksomheter som har fokus på kvalitet, miljø og sikkerhet og derfor har et behov for kvalitetssystem i bedriften. EQS levert via internett er tilpasset bedrifter som verken vil sette av personell eller IT-utstyr til å drifte et slikt kvalitetssystem internt. Hvordan er 1

3 markedsutviklingen for applikasjoner levert over internett? Er det en positiv utvikling? EQS distribueres av Extend AS og sertifiserte partnere. Produktet er nettbasert og kan derfor distribueres fra hvor som helst så lenge de tekniske vilkårene er oppfylt. Kan Extend AS med denne typen teknologi tilegne seg et konkurransefortrinn nasjonalt og kanskje til og med internasjonalt? Hvorfor valgte vi denne oppgaven Oppgave: Extend AS leverer kvalitets- og prosesstøttesystemet EQS, som er en webbasert fagapplikasjon for ledelsesfokusert kvalitetsstyring og forbedringsarbeid i alle typer organisasjoner. EQS tilbys i dag installert i organisasjonens (kundens) intranett, eller applikasjonen kan hostes av en driftspartner og dermed fremstå som en tjeneste from the cloud. Extend AS ønsker nå å implementere en ny, og offensiv markedsstrategi for å gjøre EQS tilgjengelig fra skyen. Oppgaven går ut på å vurdere/kartlegge hvilke krav som må stilles til en applikasjon, som EQS, levert from the cloud. Innebærer bl.a. markedsundersøkelser og utvikling av en konkurransestrategi. Når vi stod foran valget av bacheloroppgave var det svært viktig for oss å kunne jobbe opp i mot en reel bedrift slik at vi kunne få et bedre innblikk i forretningslivet og bedriftsorganisasjon. Videre så valgte vi nettopp denne oppgaven fordi den virket interessant og utfordrende, og er relatert til det vi i gruppen ønsker å jobbe med når vi skal ut i arbeidslivet. Cloud Computing er svært aktuelt for tiden og da å få muligheten til å få en bedre innsikt i en slik teknologi er svært relevant i forhold til utdanningen vår. 2

4 Hvordan løser vi oppgaven Under utarbeidelsen av denne oppgaven har benyttet oss av teori som vi har tilknyttet oss igjennom denne treåreige utdannelsen. Vi har jobbet med å kartlegge konkurrentene som vi mener er viktig for Extend AS og foretatt en konkurrentanalyse av disse oppimot Extend AS. Vi har også kontaktet et flertall av Extend AS sine kunder for å kunne kartlegge deres opptreden i anskaffelse av kvalitetssystem og hvorfor deres valg falt på dem. Ut i fra resultatene av konkurrentanalysen, kundeundersøkelse og forretningsmodellen til Extend AS kan vi benyttet oss av SWOT-analyse for å kunne kartlegge bedriftens plassering i markedet, og hvordan de kan forbedre sin plassering i sitt markedssegment i henhold til cloud computing. Midlertidig resultat Ut i fra arbeidet vi har gjennomført så lang i denne prosessen har vi kunnet kartlegge konkurrenter og deres posisjon i marked i forhold til Extend AS. Vi har fått oversikt over Extend AS sine styrker og svakheter i forhold til konkurrenten og kunder og dermed kunne komme til konklusjoner over hvordan Extend AS kan øke sin posisjon i sitt markedssegment Videre arbeid Det som gjenstår fortsatt litt arbeid før vi kan kommer til klare konklusjoner i henhold til problemstillingen. Blant annet skal vi gjennomføre en SWOT-analyse av Extend AS opp i mot konkurrentene de har. Sett bort i fra SWOT-analysen har vi fullført andre analyser og undersøkelser som skal dokumenteres og utformes før vi kan sette oppgaven sammen. Etter selve innleveringen av oppgaven skal vi også holde en muntlig presentasjon av resultat vi har oppnå ovenfor veileder Thor O. Olsen og Extend AS, og til dette møte må vi ha klar en presentasjon. 3

5 Takk! Til slutt vil vi gjerne takke veileder Thor O. Olsen for god veiledning og faglig bistand. Kjell H. Husby og Lars Espen Bøkseth for tilgang til kunder og informasjon om Extend AS. 4