Målsetting med modulen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målsetting med modulen:"

Transkript

1 HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År: Dato: S3 Mål -kvalitative -kvantitative Produkter: Markeder: Kjøpekrite rier: Kompetanse / Teknologi: S2 Produkter, markeder og behov Kritiske suksessfaktorer: 1 2 Aksjoner: Framdrift: S4 Kompetanse og teknologi. Kritiske suksessfaktorer 3 2 1

2 1 Sammendrag 1.1 Forretningsplan kortversjon 2 Bakgrunn 2.1 Bakgrunn for etableringen 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell Firma 2.3 Ressurser og fortrinn 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger 3.1 Visjon 3.2 Forretningsidé 3.3 Målsettinger 4 Markedsvurdering 4.1 Totalmarked og antatt markedsandel 4.2 Bransje og marked 4.3 Kunder 4.4 Konkurrenter 4.5 Markedsundersøkelse 5 Produkt-/ tjenestebeskrivelse 5.1 Beskrivelse av produkt/tjeneste 5.2 Rettighetsbeskyttelse - patentering mv. 6 Markedsplan 6.1 Markedsmål og salgsmål 6.2 Markedsstrategi Markedsorientering og merkevare P - produkt P - prisstrategi/prismodell P - plassering/distribusjon P påvirkning/kommunikasjon 6.3 Markedsføringstiltak 7 Organisasjon og kompetansebehov 7.1 Organisering 7.2 Kompetanse 8 Økonomi - budsjetter 8.1 Driftsbudsjett 8.2 Investeringsbudsjett 8.3 Likviditetsbudsjett 8.4 Kapitalbehov og finansiering 8.5 Lønnsomhetsvurdering 9 Risikoanalyse 9.1 Kritiske faktorer 9.2 Kritiske suksessfaktorer 10 Handlingsplan videre arbeid 11 Vedlegg 3 1. Gå gjennom egen innholdsfortegnelse (se skjema) og sett opp status per S4 (20 min): Hva er du helt ferdig med å skrive? A Hva må du bearbeide videre? B Hva har du enda ikke påbegynt? C Stipuler arbeidsomfang (antall dager) på gjenstående arbeid 2. Sett arbeidsomfang (antall stipulerte dager) på gjenstående arbeid inn i framdriftsplan (se eget skjema) (20 min) 4 2

3 Helst <20 A4-sider Layout: Leservennlig - velstrukturert, ryddig, oversiktlig og tiltalende Oversiktlig - sammendrag, innholdsfortegnelse og kortversjon Innhold lett å forstå: Enkelt, tydelig og konsist språk Norsk rettskriving Rett på sak Nok informasjon å være et beslutningsgrunnlag verken mer eller mindre Så konkret at en investor må kunne treffe en finansbeslutning 5 Uklar forretningsidé for lite konkret (visjon/ide), ingen behovsnøkkel, for snevert fokus Forsinkelser i utviklingen Uklart forhold til tidsplanlegging, produktstyring, manglende prioriteringer og beslutninger. Manglende markedsfokus: Unøyaktig kunde- og markedsidentifikasjon, manglende troverdighet hos potensielle kunder, dårlig timing i lansering. Uavklart forhold til eksternt samarbeid/alliansepartnere Uklar formening om egen kjernekompetanse og konkurransefortrinn, manglende kontroll over/avtaler med underleverandører og distributører Manglende tilgang på ekstern kapital likvide midler Manglende beskyttelse (enkel å kopiere) Egenmotivasjon! 6 3

4 Med kompetanse menes de samlede evner, kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den nødvendige vilje som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. 7 Kunnskap Evne Vilje Sosial kompetanse samarbeid engasjement/empati ansvar etikk Organisasjonskompetanse motivasjonssystem erfaringsutveksling læringssystem Strategisk kompetanse omgivelser Kompetanse forretningsidé visjon, mål organisasjon Læringskompetanse kreativitet nysgjerrighet vilje til vekst Fagkompetanse teori metoder/arbeidsmåter regler/lovverk andre kunnskaper Bearbeidet versjon med kilde: Strategisk kompetanseutvikling Statskonsult 4

5 Strategisk kompetanse (ledelseskompetanse): hva trenger DU av kompetanse innen bransje og marked, trender, produkt- og tjenesteutvikling, salg og distribusjon, ledelse med planlegging og organisering, mv Fagkompetanse (fag og struktur): hva trenger DU av kompetanse innen teori, produksjon og -prosesser, arbeidsmetoder og -rutiner, logistikk, økonomi, lovverk, mv Læringskompetanse: hva trenger DU av kompetanse innen utviklingsmetoder, kundetilpassing, (skreddersøm), kompetanseutvikling mv Sosial kompetanse (relasjonskompetanse): hva trenger DU av kompetanse innen kommunikasjon og relasjonsbygging, empati, konflikthåndtering, etikk mv Organisasjonskompetanse: hva trenger DU av kompetanse for å samordne og nyttiggjøre deg individuell kompetanse, hva trengs av system for motivasjon, målstyring, resultatstyring mv 9 Gjennomføre kompetanseanalyse Hva behøver DU av kompetanse for å møte internt og eksternt formulerte krav og mål? a) Hva kjennetegner dine produkt/tjenester kompetansemessig sett? Hva er dine mål kompetansemessig sett? b) Hva kjennetegner markedet, kunder (behov) og konkurrenter kompetansemessig sett? c) Hvilken kompetanse trengs for å møte interne og eksterne behov? Kartlegge eksisterende kompetanse Hvilken kompetanse er mangelfullt ivaretatt Velge metoder for å sikre tilgang på nødvendig kompetanse og planlegg gjennomføring av tiltak Essensen av analysen skal inn i forretningsplanens kap.7 5

6 Hvilken teknologi er særlig viktig for din virksomhet? Hvilke former for teknologi, verktøy, systemer og hjelpemidler trenger DU? relatert til: Bygg og anlegg Maskiner, utstyr, verktøy, inventar, kassaapparat, hjelpemidler, mv Data/IKT, produksjonsstyring, prosesstyring, mv Andre behov Varetilgang, logistikkstyring, underleverandører, samarbeidspartnere, distribusjon mv Analysen skal inn i forretningsplanens kap.7 11 En kritisk faktor er en hendelse som vil kunne påvirke din gjennomføringsevne og forhindre at du når dine mål helt eller delvis. For noen av disse hendelsene finnes det gode mottiltak beskrives kort. En kritisk suksessfaktor er en hendelse med høy risiko og av overordnet karakter, og hvor det ikke finnes gode mottiltak. Det blir derfor avgjørende å vite om når og hvordan den evt. inntreffer for å styre unna eller redusere skadevirkningene. Kritiske suksessfaktorer må identifiseres og overvåkes Handlingsplanen i forretningsplanen skal beskrive tiltak som skal sette oss i stand til å møte de mest kritiske suksessfaktorene. Risikoanalyse og handlingsplan for overvåking og kvalitetssikring skal inn i forretningsplanens kap.9 S1-6 Vår

7 Gå gjennom alle forretningsplaner (kortversjon) 3 sammen (10 min hver): Diskuter hvilken: Kompetanse, som er særlig viktig Teknologi, som er særlig viktig Kritiske faktorer for bedriftens utvikling hvilke av disse kan være kritiske suksessfaktorer? (hvis tid) Se på helheten i forretningsplanen og diskutere områder som har behov for videre bearbeiding og utvikling 13 7

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O> INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: Konfidensiell- Kun til internt bruk INNHERRED VEKST NY~M~ Innholdsforteenelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Bedriftens rammebetingelser

Bedriftens rammebetingelser Bedriftens rammebetingelser Rammebetingelser vil si «forhold om påvirker resultatet av de beslutningene som bedriften tar». For å lykkes må bedriften ta beslutninger som bygger på en realistisk forståelse

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

En prosjektleders handlingskompetanse

En prosjektleders handlingskompetanse En prosjektleders handlingskompetanse En komparativ analyse av Bygg/IndØk-studiet opp mot prosjektlederstillingen i Veidekke Entreprenør. Stine Gabestad Kristiansen Veileder Inge Håvard Bergdal Masteroppgaven

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer