2.7 Egen markedsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.7 Egen markedsplan"

Transkript

1 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette for en gitt periode med spesifikasjon av mål og strategi inkludert tidsplan, kostnader og forventede resultater uttrykt i markedsandel og verdi. (Kilde; wikipedia) Skal angi: markedsmål/salgsmål, definere nivå for salgsinnsats hvilken markedsstrategi som skal følges og hvordan bruke sine konkurransevirkemidler hvordan (tiltak) bedriften har tenkt å markedsføre sine produkter og tjenester For en investor er denne delen av forretningsplanen viktig for å se hvor stort markedet for produktet/tjenesten er, hvordan dette markedet kommer til å utvikle seg, hvor godt tilbudet er tilpasset markedet og hvilke konkurransefortrinn produktet har. Noen bransjer er svært markedsføringsintensive og trenger en klar og overbevisende markedsplan, mens andre krever en mindre avansert og detaljert markedsplan. 2 1

2 Denne delen av forretningsplanen bygger på følgende viktige punkter: Markedsvurderinger anslått totalmarked og andel av dette Markedssystemet forståelse av bransje, marked og i hvilke sammenhenger bedriften vil inngå. Hvilke aktører (eksterne og interne) og ressurser har interesse av og mulighet for å påvirke bedriften spesielt eller dens rammebetingelser generelt? Analyser og valg av målgrupper/kunder og stipulert markedsmål og salgsmål Konkurrentanalyse Nivå for markedsinnsats: Etablerere undervurderer nødvendig innsatsnivå for markedsføring for å nå egne målsetninger. Markedsstrategi Hvordan komme i kontakt med kundene på en mest mulig effektiv måte? 3 Målgruppe - hvilke sluttbrukere skal vi markedsføre til? Kjøpekriterier - hva avgjør målgruppens valg? Produkt - hva er vårt totale tilbud til målgruppen? Verdi - hvilke fordeler opplever målgruppen med vårt tilbud? Økonomi - hvor mye og hvor ofte kjøper målgruppen? Påvirkere - hvem påvirker beslutningsprosessen? Beslutningstakere - hvem fatter beslutninger? Beslutningsprosess - hvem gjør hva, når og hvordan? Mellomledd - hvilke salgskanaler er mellom oss og sluttbruker? Virkemidler - hvilke aktiviteter når vi målgruppen best med? 4 2

3 Markedsstrategi - for en etablerer - er planer for å nå bestemte mål for å skaffe seg markedsandel i nytt eller etablert marked. Valgene kan stå mellom ulike strategier for markedsutvikling; o fokus på spesielle segmenter (marked/kunde) o strategiske allianser, fusjoner eller oppkjøp/salg Vilkårene for å lykkes er avhengig av kjennskap til markedsforhold og innsikt i de markedskrefter som gjør seg gjeldende Gjennomfør en SWOT som grunnlag for analyse og valg av konkurransevirkemidler. SWOT og analysene skal inn i forretningsplanens kap En samlet markedsstrategi er basert på valgt markedsmiks med grunnlag i konkurransevirkemidlene (de 4 P-ene): Produkt Hvilke produktegenskaper er tilpasset kundens behov? Prisstrategi/prismodell Hva vil skal prisen signalisere til kunden? Plassering/distribusjon: Hvordan kommer kunden i kontakt med produktet? Påvirkning/kommunikasjon: Hvordan kommuniseres produktet til kunden? 6 3

4 prioriteres ut fra kunnskap om kunden Momenter: Relasjonsintensitet - hvor tett vi arbeider med kunden Budskap - formidling og utforming Individuell kundebehandling - avgjørende i et marked hvor vi er tett på kunden Drøftingene skal i forretningsplanens kap Hva er eventuelt spesielt med dette produktet som gir oppmerksomhet i markedet? Hvordan tilpasses produktet kundens behov? Hvordan vet kunden dette? Hvordan kan produktet tillegges ulike meta-verdier for ulike kunder? Hvordan er ditt produkt sammenlignet med konkurrentens? I hvilken grad er kundetilpasning en viktig konkurransefaktor? (fra standardvare til skreddersøm) Hvilke andre kriterier er viktig for kunden i kjøpsbeslutning? (pris, leveringssikkerhet - valg av distribusjonskanal?) Inn i forretningsplanens kap

5 Hva er eventuelt spesielt med pris for dette produktet som gir oppmerksomhet i markedet? Hvordan prises produktet/tjenesten? Prisprofil (hva sier prisen om produktet?) Kostpris eller markedspris som utgangspunkt? Hvordan er din prismodell sammenlignet med konkurrentens prismodell? Prisnivå (over tilsvarende under?) Prisdifferensiering (rabatter på volum liten/stor kunde?) Lanseringspris? I hvilken grad er pris en konkurransefaktor? Hvilke andre kriterier er viktig for kunden i kjøpsbeslutning? (leveringssikkerhet - valg av distribusjonskanal?) Inn i forretningsplanens kap Hva er eventuelt spesielt med distribusjon av dette produktet som gir oppmerksomhet i markedet? Hvor er du i verdikjeden? Dette gir ulike tilnærminger. produsent, importør, grossist eller forhandler? Hvordan skal produktet/tjenesten gjøres tilgjengelig for kunden? Gjennom...? Detaljist: Coop, Felleskjøpet, Byggmakker Kommisjon : Norge Online (bil), galleri Provisjon: (selger produktet med ditt navn) eks. Ullmax Egen butikk/direkte salg Web - nettbutikk Marked - martna Postordre Sosiale medier (Facebook) 10 5

6 Kan eksisterende kanaler benyttes? Hva finnes av tilgjengelige kanaler? (Bring, Tollpost, Facebook?) Hvilke krav til transportmiljø har ditt produkt? Hvilke andre varer har samme krav mulig samarbeid? Må nye distribusjonskanaler etableres? Vurdere volum/kostnad Potensielle viktige alliansepartnere for distribusjon? Hva finnes av mulig samarbeid for å nå deres distribusjonskanaler? Inn i forretningsplanens kap Hva er eventuelt spesielt med kommunikasjon av dette produktet som gir oppmerksomhet i markedet? Hvordan skal produktet/tjenesten gjøres kjent? Hva er hovedbudskapet? Hvilke informasjonskanaler og /-former skal benyttes? Hvordan skal det vises vei til markedstilbudet? Hvor/hvordan finner kunden produktet/tjenesten? Hvordan kan du tilføre produktet unike "metaverdier"? Metaverdier oppfattes av målgruppen som verdifulle kundeverdier (dvs hvordan posisjonere tilbudet med den hensikt å skape en merkevare/brand image?) Hvordan skal du minne kjøperne om at tilbudet eksisterer? Hva er hovedbudskapet nå? Hvilke informasjonskanaler og /-former skal benyttes nå? Inn i forretningsplanens kap

7 Annonser i ulike typer media (avis, fagblad, kataloger, TV, kino, radio) Medieomtale Direkte salg per telefon, e-post, sms, kundebesøk, homeparties etc Signering i butikker/gallerier etc. Deltakelse seminarer, festivaler, utstillinger, messer, markeder, stands etc. Web/hjemmeside, evt. med linker fra andre Sosiale medier (facebook, twitter) Internett (google, blogging) Personlige relasjoner, jungeltelegrafen Hvordan vil du at markedet skal oppfatte deg som virksomhet/leverandør? Brosjyrer, informasjonsskriv etc. Logo, varemerke, designbeskyttelse Uttrykk i materiell 13 Påvirkere: Beslutningstakere: Media - journalister Butikkpersonale Trendsettere kjendiser Venner Familie Konsulenter Andre? Toppsjef Innkjøpsansvarlig Butikksjef Komiteer Brukeren selv Ektefelle/partner Barn Andre? 14 7

8 Markedskartlegging og vurdering av potensial (se forr.plan kap 4) Valg av produkter (forr.plan kap 5) og markeder (forr.plan kap 4) Hva er bedriftens salgsmål: antall enheter og volum (evt. P/M-matrise)? Hva er bedriftens produktstrategi? Hva er valgte prismodell(er)? Hva er valgte distribusjonsløsninger? Hva er valgte kommunikasjonsstrategier? Forr.plan kap 6 + skjema 11markedsplan 15 Halvparten av markedskronene er bortkastet - jeg vet bare ikke hvilken halvpart Spisset aktivitet og budskap Kunnskap om målgruppe (kunder) Målrettet innsats og sparte penger! 16 8

9 Markedsaktivitet Mål med aktiviteten Tidsperiode Sum kroner Sum markedsføringskostnader Første utkast inn i Forr.planens kap

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Bedriftens rammebetingelser

Bedriftens rammebetingelser Bedriftens rammebetingelser Rammebetingelser vil si «forhold om påvirker resultatet av de beslutningene som bedriften tar». For å lykkes må bedriften ta beslutninger som bygger på en realistisk forståelse

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

1.5 Marked og behov 15.08.2012. Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller ønsker oss er noe vi etterspør er noe som fordrer tilfredsstillelse

1.5 Marked og behov 15.08.2012. Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller ønsker oss er noe vi etterspør er noe som fordrer tilfredsstillelse 1.5 Marked og behov Målsetting med modulen: utfordringer knyttet til kundens behov, valg av marked og produkter Markedsvurdering konkurrenter og bransje Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Innholdsmarkedsføring i Norge

Innholdsmarkedsføring i Norge Innholdsmarkedsføring i Norge Medialounge AS i samarbeid med TNS Gallup og INMA 2013/2014 Undersøkelsen gir et bilde av 407 norske virksomheters bruk av digital innholdsmarkedsføring. Hvor viktig er det?

Detaljer

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram BCR3100 Bacheloroppgave våren 2013 Markedshøyskolen Student nummer 980089 980155 En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram Denne

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for en liten sparebank: Valle Sparebank case

Kommunikasjonsstrategi for en liten sparebank: Valle Sparebank case Kommunikasjonsstrategi for en liten sparebank: Valle Sparebank case Karoline Auby Monica Omdal Ødegård Veileder Natalia Mæhle Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Entreprenørskapsmesse på Norges Varemesse 14. mars 2013

Entreprenørskapsmesse på Norges Varemesse 14. mars 2013 Entreprenørskapsmesse på Norges Varemesse 14. mars 2013 Informasjon og konkurranseregler for ungdomsbedrifter i Oslo Velkommen til Entreprenørskapsmesse for ungdomsbedrifter i Oslo 2013 Entreprenørskapsmessen

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid 4 Tegneleken! 31 Tegneleken!

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2014 Bodø 17. 18.mars 2014. Konkurranser 1. Beste markedsføring 2. Beste kundeopplevelse på nett 3. Beste reklamefilm 4. Beste

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer